1734 besökare just nu

Behöver ni förklaring på era felkoder??

Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

P3025    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - initieringsfel    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P3026    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - felfunktion i driftstemperatur    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3027    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - felfunktion i driftstemperatur    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3028    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - ingen aktivitet    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3029    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - ingen aktivitet    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P320D    Övervakning av CAN-databuss - tidsöverskridande i elektronisk antispinnreglering    Ledningar, anslutna styrdon
P3200    Växellådsstyrdon, CAN-databuss - invändigt fel    Växellådsstyrdon
P3201    Växellådsstyrdon, CAN-databuss - invändigt fel    Växellådsstyrdon
P3202    Växellådsstyrdon, CAN-databuss - invändigt fel    Växellådsstyrdon
P3203    CAN-databuss - felfunktion    Ledningar, anslutna styrdon
P3204    CAN-databuss - felfunktion    Ledningar, anslutna styrdon
P3205    CAN-databuss - felfunktion    Ledningar, anslutna styrdon
P3213    Övervakning av CAN-databuss - felfunktion vid självtest av elektronisk antispinnreglering    Ledningar, anslutna styrdon
P3214    Övervakning av CAN-databuss - felfunktion vid självtest av elektronisk antispinnreglering    Ledningar, anslutna styrdon
P3229    Övervakning av belastningssensor - rimlighet för variabel ventilinställning    -
P3230    Övervakning av belastningssensor - rimlighet för trycksensor    -
P3231    Övervakning av styrdon - rimlighet för reaktion på fel    -
P3232    Övervakning av styrdon - rimlighet för tändinställning    -
P3233    Övervakning av styrdon - rimlighet för laddningssystem    Ledningar, generator, motorstyrdon
P3234    Övervakning av styrdon - rimlighet för gasspjällstopptest    Ledningar, gasspjällmanöverdon, motorstyrdon
P3235    Övervakning av styrdon - rimlighet för versionskod    Motorstyrdon
P3236    Övervakning av styrdon - rimlighet för insprutningstid/bränslemängd    -
P3237    Övervakning av styrdon - fel i bränslemängdsanpassning    -
P3238    Självtest av motorstyrdon - felfunktion i tidsprocessorenhet    Ledningar, tidsprocessorenhet, motorstyrdon
P3240    Styrkrets för kylsystemtermostat - kretsbrott    Ledningar, kylsystemtermostat
P3241    Styrkrets för kylsystemtermostat - låg signal    Ledningar, kylsystemtermostat
P3242    Styrkrets för kylsystemtermostat - hög signal    Ledningar, kylsystemtermostat
EOBD-koder
Alla EOBD-koder som börjar med P0 har standardbetydelse oberoende av bilmärke eller modell. Följande lista visar alla P0-koder som tilldelats vid tiden för publicering.
EOBD-koder
Alla EOBD-koder som börjar med P2 har standardbetydelse oberoende av bilmärke eller modell. Följande lista visar alla P2-koder som tilldelats vid tiden för publicering.
EOBD-koder

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

EOBD-kod    Felställe
U0001    CAN-databuss, höghastighetsbuss
U0002    CAN-databuss, höghastighetsbuss - funktionsproblem
U0003    CAN-databuss, höghastighetsbuss (+) - avbrott
U0004    CAN-databuss, höghastighetsbuss (+) - låg spänning
U0005    CAN-databuss, höghastighetsbuss (+) - hög spänning
U0006    CAN-databuss, höghastighetsbuss (-) - avbrott
U0007    CAN-databuss, höghastighetsbuss (-) - låg spänning
U0008    CAN-databuss, höghastighetsbuss (-) - hög spänning
U0009    CAN-databuss, höghastighetsbuss (-) - kortsluten till databuss (+)
U0010    CAN-databuss, medelhastighetsbuss
U0011    CAN-databuss, medelhastighetsbuss - funktionsproblem
U0012    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (+) - avbrott
U0013    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (+) - låg spänning
U0014    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (+) - hög spänning
U0015    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (-)
U0016    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (-) - låg spänning
U0017    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (-) - hög spänning
U0018    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (-) - kortsluten till databuss (+)
U0019    CAN-databuss, låghastighetsbuss
U0020    CAN-databuss, låghastighetsbuss - funktionsproblem
U0021    CAN-databuss, låghastighetsbuss (+) - avbrott
U0022    CAN-databuss, låghastighetsbuss (+) - låg spänning
U0023    CAN-databuss, låghastighetsbuss (+) - hög spänning
U0024    CAN-databuss, låghastighetsbuss (-) - avbrott
U0025    CAN-databuss, låghastighetsbuss (-) - låg spänning
U0026    CAN-databuss, låghastighetsbuss (-) - hög spänning
U0027    CAN-databuss, låghastighetsbuss (-) - kortsluten till databuss (+)
U0028    VAN-databuss A
U0029    VAN-databuss A - funktionsproblem

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

U0030    VAN-databuss A (+) - avbrott
U0031    VAN-databuss A (+) - låg spänning
U0032    VAN-databuss A (+) - hög spänning
U0033    VAN-databuss A (-) - avbrott
U0034    VAN-databuss A (-) - låg spänning
U0035    VAN-databuss A (-) - hög spänning
U0036    VAN-databuss A (-) - kortsluten till databuss A (+)
U0037    VAN-databuss B
U0038    VAN-databuss B - funktionsproblem
U0039    VAN-databuss B (+) - avbrott
U0040    VAN-databuss B (+) - låg spänning
U0041    VAN-databuss B (+) - hög spänning
U0042    VAN-databuss B (-) - avbrott
U0043    VAN-databuss B (-) - låg spänning
U0044    VAN-databuss B (-) - hög spänning
U0045    VAN-databuss B (-) - kortsluten till databuss B (+)
U0046    VAN-databuss C
U0047    VAN-databuss C - funktionsproblem
U0048    VAN-databuss C (+) - avbrott
U0049    VAN-databuss C (+) - låg spänning
U0050    VAN-databuss C (+) - hög spänning
U0051    VAN-databuss C (-) - avbrott
U0052    VAN-databuss C (-) - låg spänning
U0053    VAN-databuss C (-) - hög spänning
U0054    VAN-databuss C (-) - kortsluten till databuss C (+)
U0055    VAN-databuss D
U0056    VAN-databuss D - funktionsproblem
U0057    VAN-databuss D (+) - avbrott
U0058    VAN-databuss D (+) - låg spänning
U0059    VAN-databuss D (+) - hög spänning
U0060    VAN-databuss D (-) - avbrott
U0061    VAN-databuss D (-) - låg spänning
U0062    VAN-databuss D (-) - hög spänning
U0063    VAN-databuss D (-) - kortsluten till databuss D (+)
U0064    VAN-databuss E
U0065    VAN-databuss E - funktionsproblem
U0066    VAN-databuss E (+) - avbrott
U0067    VAN-databuss E (+) - låg spänning
U0068    VAN-databuss E (+) - hög spänning
U0069    VAN-databuss E (-) - avbrott
U0070    VAN-databuss E (-) - låg spänning
U0071    VAN-databuss E (-) - hög spänning
U0072    VAN-databuss E (-) - kortsluten till databuss E (+)
U0073    Styrdon - databuss AV
U0100    Databuss, motorstyrdon A - ingen kommunikation
U0101    Databuss, växellådsstyrdon - ingen kommunikation
U0102    Databuss, fördelningsväxellådsstyrdon - ingen kommunikation

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

U0103    Databuss, växlingsstyrdon - ingen kommunikation
U0104    Databuss, farthållarstyrdon - ingen kommunikation
U0105    Databuss, insprutarstyrdon - ingen kommunikation
U0106    Databuss, glödstiftsstyrdon - ingen kommunikation
U0107    Databuss, styrdon för elektroniskt spjällsystem - ingen kommunikation
U0108    Databuss, styrdon alternativbränsle - ingen kommunikation
U0109    Databuss, bränslepumpstyrdon - ingen kommunikation
U0110    Databuss, drivmotorstyrdon - ingen kommunikation
U0111    Databuss, batteriladdningsstyrdon A - ingen kommunikation
U0112    Databuss, batteriladdningsstyrdon B - ingen kommunikation
U0113    Databuss, utsläppskritisk reglerinformation - ingen kommunikation
U0114    Databuss, fyrhjulsdriftskopplingsstyrdon - ingen kommunikation
U0115    Databuss, motorstyrdon B - ingen kommunikation
U0121    Databuss, ABS-styrdon - ingen kommunikation
U0122    Databuss, styrdon för stabilitetsreglering - ingen kommunikation
U0123    Databuss, krängningssensorstyrdon - ingen kommunikation
U0124    Databuss, sidoaccelerationssensorstyrdon - ingen kommunikation
U0125    Databuss, fleraxelaccelerationssensorstyrdon - ingen kommunikation
U0126    Databuss, rattlägessensorstyrdon - ingen kommunikation
U0127    Databuss, ringtrycksövervakningsstyrdon - ingen kommunikation
U0128    Databuss, parkeringsbromsstyrdon - ingen kommunikation
U0129    Databuss, bromssystemstyrdon - ingen kommunikation
U0130    Databuss, styrkraftsstyrdon - ingen kommunikation
U0131    Databuss, styrdon servostyrning - ingen kommunikation
U0132    Databuss, nivåregleringsstyrdon - ingen kommunikation
U0140    Databuss, karosstyrdon - ingen kommunikation
U0141    Databuss, karosstyrdon A - ingen kommunikation
U0142    Databuss, karosstyrdon B - ingen kommunikation
U0143    Databuss, karosstyrdon C - ingen kommunikation
U0144    Databuss, karosstyrdon D - ingen kommunikation
U0145    Databuss, karosstyrdon E - ingen kommunikation
U0146    Databuss, gateway A - ingen kommunikation
U0147    Databuss, gateway B - ingen kommunikation
U0148    Databuss, gateway C - ingen kommunikation
U0149    Databuss, gateway D - ingen kommunikation
U0150    Databuss, gateway E - ingen kommunikation
U0151    Databuss, SRS-styrdon - ingen kommunikation
U0152    Databuss, SRS-styrdon, vänster - ingen kommunikation
U0153    Databuss, SRS-styrdon, höger - ingen kommunikation
U0154    Databuss, SRS-passageraravkänningsstyrdon - ingen kommunikation
U0155    Databuss, instrumenteringens styrdon - ingen kommunikation
U0156    Databuss, informationscenter A - ingen kommunikation
U0157    Databuss, informationscenter B - ingen kommunikation
U0158    Databuss, vindrutedisplay - ingen kommunikation
U0159    Databuss, styrdon parkeringshjälp A - ingen kommunikation
U0160    Databuss, styrdon för akustisk varningssignal - ingen kommunikation
U0161    Databuss, kompasstyrdon - ingen kommunikation

Offline

 
DusanMandick
Random Hero
Från: Tibro
Registrerad: 2008-05-27
Inlägg: 4037

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

det här är bra smile


Dog food lid. Backwards

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

U0162    Databuss, navigeringsdisplaystyrdon - ingen kommunikation
U0163    Databuss, styrdon navigation - ingen kommunikation
U0164    Databuss, luftkonditioneringens styrdon - ingen kommunikation
U0165    Databuss, luftkonditioneringens styrdon, bak
U0166    Databuss, styrdon för extravärmare - ingen kommunikation
U0167    Databuss, startspärrstyrdon - ingen kommunikation
U0168    Databuss, stöldlarmssystemets styrdon - ingen kommunikation
U0169    Databuss, styrdon sollucka - ingen kommunikation
U0170    Databuss, SRS-sensor A - ingen kommunikation
U0171    Databuss, SRS-sensor B - ingen kommunikation
U0172    Databuss, SRS-sensor C - ingen kommunikation
U0173    Databuss, SRS-sensor D - ingen kommunikation
U0174    Databuss, SRS-sensor E - ingen kommunikation
U0175    Databuss, SRS-sensor F - ingen kommunikation
U0176    Databuss, SRS-sensor G - ingen kommunikation
U0177    Databuss, SRS-sensor H - ingen kommunikation
U0178    Databuss, SRS-sensor I - ingen kommunikation
U0179    Databuss, SRS-sensor J - ingen kommunikation
U0180    Databuss, styrdon för belysningsautomatik - ingen kommunikation
U0181    Databuss, strålkastarnivåregleringsstyrdon - ingen kommunikation
U0182    Databuss, styrdon lampor, fram - ingen kommunikation
U0183    Databuss, styrdon lampor, bak - ingen kommunikation
U0184    Databuss, radio - ingen kommunikation
U0185    Databuss, antennmodul - ingen kommunikation
U0186    Databuss, effektförstärkare ljudenhet - ingen kommunikation
U0187    Databuss, styrdon för digital CD-spelare/-växlare A - ingen kommunikation
U0188    Databuss, styrdon för digital CD-spelare/-växlare B - ingen kommunikation
U0189    Databuss, styrdon för digital CD-spelare/-växlare C - ingen kommunikation
U0190    Databuss, styrdon för digital CD-spelare/-växlare D - ingen kommunikation
U0191    Databuss, television - ingen kommunikation
U0192    Databuss, persondator - ingen kommunikation
U0193    Databuss, styrdon för digital ljudanläggning A - ingen kommunikation
U0194    Databuss, styrdon för digital ljudanläggning B - ingen kommunikation
U0195    Databuss, styrdon för betalkanalmottagare - ingen kommunikation
U0196    Databuss, underhållningsstyrdon, bak - ingen kommunikation
U0197    Databuss, telefonstyrdon - ingen kommunikation
U0198    Databuss, styrdon telematics - ingen kommunikation
U0199    Databuss, styrdon dörrfunktion A - ingen kommunikation
U0200    Databuss, styrdon dörrfunktion B - ingen kommunikation
U0201    Databuss, styrdon dörrfunktion C - ingen kommunikation
U0202    Databuss, styrdon dörrfunktion D - ingen kommunikation
U0203    Databuss, styrdon dörrfunktion E - ingen kommunikation
U0204    Databuss, styrdon dörrfunktion F - ingen kommunikation
U0205    Databuss, styrdon dörrfunktion G - ingen kommunikation
U0206    Databuss, sufflettstyrdon - ingen kommunikation
U0207    Databuss, styrdon för öppningsbart tak - ingen kommunikation
U0208    Databuss, styrdon sätesinställning A - ingen kommunikation

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

U0209    Databuss, styrdon sätesinställning B - ingen kommunikation
U0210    Databuss, styrdon sätesinställning C - ingen kommunikation
U0211    Databuss, styrdon sätesinställning D - ingen kommunikation
U0212    Databuss, rattaxelstyrdon - ingen kommunikation
U0213    Databuss, spegelstyrdon A - ingen kommunikation
U0214    Databuss, fjärrutlösning av funktion - ingen kommunikation
U0215    Databuss, strömställare för dörrkontakt A - ingen kommunikation
U0216    Databuss, strömställare för dörrkontakt B - ingen kommunikation
U0217    Databuss, strömställare för dörrkontakt C - ingen kommunikation
U0218    Databuss, strömställare för dörrkontakt D - ingen kommunikation
U0219    Databuss, strömställare för dörrkontakt E - ingen kommunikation
U0220    Databuss, strömställare för dörrkontakt F - ingen kommunikation
U0221    Databuss, strömställare för dörrkontakt G - ingen kommunikation
U0222    Databuss, fönsterhissmotor A - ingen kommunikation
U0223    Databuss, fönsterhissmotor B - ingen kommunikation
U0224    Databuss, fönsterhissmotor C - ingen kommunikation
U0225    Databuss, fönsterhissmotor D - ingen kommunikation
U0226    Databuss, fönsterhissmotor E - ingen kommunikation
U0227    Databuss, fönsterhissmotor F - ingen kommunikation
U0228    Databuss, fönsterhissmotor G - ingen kommunikation
U0229    Databuss, styrdon för uppvärmd ratt - ingen kommunikation
U0230    Databuss, bakluckestyrdon - ingen kommunikation
U0231    Databuss, regnsensorstyrdon - ingen kommunikation
U0232    Databuss, styrdon för avkänning av sidohinder, vänster - ingen kommunikation
U0233    Databuss, styrdon för avkänning av sidohinder, höger - ingen kommunikation
U0234    Databuss, styrdon för komfortminne - ingen kommunikation
U0235    Databuss, avståndssensor fram för farthållare - ingen kommunikation
U0300    Styrdon - intern programvaruoförenlighet
U0301    Programvaruoförenlighet - motorstyrdon
U0302    Programvaruoförenlighet - växellådsstyrdon
U0303    Programvaruoförenlighet - fördelningsväxellådsstyrdon
U0304    Programvaruoförenlighet - växlingsstyrdon
U0305    Programvaruoförenlighet - farthållarstyrdon
U0306    Programvaruoförenlighet - insprutarstyrdon
U0307    Programvaruoförenlighet - glödstiftsstyrdon
U0308    Programvaruoförenlighet - styrdon för elektroniskt spjällsystem
U0309    Programvaruoförenlighet - styrdon alternativbränsle
U0310    Programvaruoförenlighet - bränslepumpstyrdon
U0311    Programvaruoförenlighet - drivmotorstyrdon
U0312    Programvaruoförenlighet - batteriladdningsstyrdon A
U0313    Programvaruoförenlighet - batteriladdningsstyrdon B
U0314    Programvaruoförenlighet - fyrhjulsdriftskopplingsstyrdon
U0315    Programvaruoförenlighet - ABS-styrdon
U0316    Programvaruoförenlighet - styrdon för stabilitetsreglering
U0317    Programvaruoförenlighet - parkeringsbromsstyrdon
U0318    Programvaruoförenlighet - bromssystemstyrdon
U0319    Programvaruoförenlighet - styrkraftsstyrdon

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

U0320    Programvaruoförenlighet - styrdon servostyrning
U0321    Programvaruoförenlighet - nivåregleringsstyrdon
U0322    Programvaruoförenlighet - karosstyrdon
U0323    Programvaruoförenlighet - instrumenteringens styrdon
U0324    Programvaruoförenlighet - luftkonditioneringens styrdon
U0325    Programvaruoförenlighet - styrdon för extravärmare
U0326    Programvaruoförenlighet - startspärrstyrdon
U0327    Programvaruoförenlighet - stöldlarmssystemets styrdon
U0328    Programvaruoförenlighet - rattlägessensorstyrdon
U0329    Programvaruoförenlighet - rattaxelstyrdon
U0330    Programvaruoförenlighet - ringtrycksövervakningsstyrdon
U0331    Programvaruoförenlighet - karosstyrdon A
U0332    Programvaruoförenlighet - fleraxelaccelerationssensorstyrdon
U0400    Ogiltiga data mottagen
U0401    Ogiltiga data mottagen - motorstyrdon
U0402    Ogiltiga data mottagen - växellådsstyrdon
U0403    Ogiltiga data mottagen - fördelningsväxellådsstyrdon
U0404    Ogiltiga data mottagen - växlingsstyrdon
U0405    Ogiltiga data mottagen - farthållarstyrdon
U0406    Ogiltiga data mottagen - insprutarstyrdon
U0407    Ogiltiga data mottagen - glödstiftsstyrdon
U0408    Ogiltiga data mottagen - styrdon för elektroniskt spjällsystem
U0409    Ogiltiga data mottagen - styrdon alternativbränsle
U0410    Ogiltiga data mottagen - bränslepumpstyrdon
U0411    Ogiltiga data mottagen - drivmotorstyrdon
U0412    Ogiltiga data mottagen - batteriladdningsstyrdon A
U0413    Ogiltiga data mottagen - batteriladdningsstyrdon B
U0414    Ogiltiga data mottagen - fyrhjulsdriftskopplingsstyrdon
U0415    Ogiltiga data mottagen - ABS-styrdon
U0416    Ogiltiga data mottagen - styrdon för stabilitetsreglering
U0417    Ogiltiga data mottagen - parkeringsbromsstyrdon
U0418    Ogiltiga data mottagen - bromssystemstyrdon
U0419    Ogiltiga data mottagen - styrkraftsstyrdon
U0420    Ogiltiga data mottagen - styrdon servostyrning
U0421    Ogiltiga data mottagen - nivåregleringsstyrdon
U0422    Ogiltiga data mottagen - karosstyrdon
U0423    Ogiltiga data mottagen - instrumenteringens styrdon
U0424    Ogiltiga data mottagen - luftkonditioneringens styrdon
U0425    Ogiltiga data mottagen - styrdon för extravärmare
U0426    Ogiltiga data mottagen - startspärrstyrdon
U0427    Ogiltiga data mottagen - stöldlarmssystemets styrdon
U0428    Ogiltiga data mottagen - rattlägessensorstyrdon
U0429    Ogiltiga data mottagen - rattaxelstyrdon
U0430    Ogiltiga data mottagen - ringtrycksövervakningsstyrdon
U0431    Ogiltiga data mottagen - karosstyrdon A

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

P2A00    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A00    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A01    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A01    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A02    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A02    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A03    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A03    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A04    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A04    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A05    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A05    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2000    Kväveoxidavskiljare, cylinderrad 1 - verkningsgrad under tröskelvärde    Kväveoxidavskiljare
P2001    Kväveoxidavskiljare, cylinderrad 2 - verkningsgrad under tröskelvärde    Kväveoxidavskiljare
P2002    Partikelavskiljare, cylinderrad 1 - verkningsgrad under tröskelvärde    Partikelavskiljare
P2003    Partikelavskiljare, cylinderrad 2 - verkningsgrad under tröskelvärde    Partikelavskiljare
P2004    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -manöverdon fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2004    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - ventil fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2005    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -manöverdon fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2005    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - ventil fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2006    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -manöverdon fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2006    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - ventil fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2007    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -manöverdon fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2007    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - ventil fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2008    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -avbrott    Kretsbrott, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2008    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - avbrott    Kretsbrott, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2009    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2009    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets luftreglerventil

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

P2010    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2010    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2011    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -avbrott    Kretsbrott, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2011    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - avbrott    Kretsbrott, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2012    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2012    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2013    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2013    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2014    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2015    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - område/prestanda    Ledningar, mekaniskt fel, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2016    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2017    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2018    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2019    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2020    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - område/prestanda    Ledningar, mekaniskt fel, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2021    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2022    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2023    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2024    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation -felfunktion i krets    Ledningar, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2025    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation -område/prestanda    Ledningar, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2026    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation - låg spänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2027    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2028    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2029    Extravärmare (bränsledriven) - systemet deaktiverat    Extravärmarsystem
P2030    Extravärmare (bränsledriven) - funktionsproblem    Extravärmarsystem
P2031    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2032    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor för avgaser
P2033    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor för avgaser

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

P2034    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2035    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor för avgaser
P2036    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor för avgaser
P2037    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - felfunktion i krets    Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2038    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - område/prestanda    Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2039    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2040    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2041    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - intermittent kretsspänning    Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2042    Temperaturgivare för reduktionsmedel - felfunktion i krets    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2043    Temperaturgivare för reduktionsmedel - område/prestanda    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2044    Temperaturgivare för reduktionsmedel - låg insignal    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2045    Temperaturgivare för reduktionsmedel - hög insignal    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2046    Temperaturgivare för reduktionsmedel - intermittent kretsspänning    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2047    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 1 - avbrott    Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2048    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2049    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2050    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 2 - avbrott    Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2051    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2052    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2053    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 1 - avbrott    Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2054    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2055    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2056    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 2 - avbrott    Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2057    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2058    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2059    Luftpump för reduktionsmedel - avbrott    Ledningar, luftpump för reduktionsmedel
P2060    Luftpump för reduktionsmedel - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftpump för reduktionsmedel
P2061    Luftpump för reduktionsmedel - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftpump för reduktionsmedel
P2062    Reduktionsmedelens matningsreglering - avbrott    Ledningar
P2063    Reduktionsmedelens matningsreglering - låg kretsspänning    Ledningar
P2064    Reduktionsmedelens matningsreglering - hög kretsspänning    Ledningar
P2065    Bränslemätarens nivåsensor B - felfunktion i krets    Ledningar, bränslemätarens nivåsensor
P2066    Bränslemätarens nivåsensor B - funktionsproblem    Ledningar, bränslemätarens nivåsensor
P2067    Bränslemätarens nivåsensor B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränslemätarens nivåsensor
P2068    Bränslemätarens nivåsensor B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränslemätarens nivåsensor
P2069    Bränslemätarens nivåsensor B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bränslemätarens

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

P2070    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - manöverdon fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2070    Inloppsgrenrörets luftreglerventil - ventil fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2071    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - manöverdon fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2071    Inloppsgrenrörets luftreglerventil - ventil fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2075    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - felfunktion i krets    Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2076    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - område/prestanda    Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2077    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2078    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2079    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2080    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 1 -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2081    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 1 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2082    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 2 -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2083    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2084    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2085    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2086    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2087    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2088    Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2089    Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2090    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2091    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2092    Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2093    Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2094    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2095    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2096    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 1 -för mager    Katalysator, avgasläckage
P2097    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 1 -för fet    Katalysator

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

P2098    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 2 -för mager    Katalysator, avgasläckage
P2099    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 2 -för fet    Katalysator
P2100    Motor för elektroniskt spjällsystem - avbrott    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem
P2101    Motor för elektroniskt spjällsystem - område/prestanda    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem
P2102    Motor för elektroniskt spjällsystem - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motor för elektroniskt spjällsystem
P2103    Motor för elektroniskt spjällsystem - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motor för elektroniskt spjällsystem
P2104    Elektroniskt spjällsystem - nödtomgångsläge    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2105    Elektroniskt spjällsystem - nödavstängningsläge för motorn    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2106    Elektroniskt spjällsystem - läge för nödbegränsning av effekt    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2107    Styrdon för elektroniskt spjällsystem - datorfel    Styrdon för elektroniskt spjällsystem
P2108    Styrdon för elektroniskt spjällsystem - funktionsproblem    Styrdon för elektroniskt spjällsystem
P2109    Gaspedallägessensor A - min ändläge utanför gränsvärden    Gaspedallägessensor
P2109    Spjällägessensor A - min ändläge utanför gränsvärden    Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2110    Elektroniskt spjällsystem - läge för nödbegränsning av varvtal    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2111    Elektroniskt spjällsystem - manöverdon fastnat i öppet läge    Spjällhus, gasspjäll går trögt/fastnar
P2112    Elektroniskt spjällsystem - manöverdon fastnat i stängt läge    Spjällhus, gasspjäll går trögt/fastnar
P2113    Gaspedallägessensor B - min ändläge utanför gränsvärden    Gaspedallägessensor
P2113    Spjällägessensor B - min ändläge utanför gränsvärden    Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2114    Gaspedallägessensor C - min ändläge utanför gränsvärden    Gaspedallägessensor
P2114    Spjällägessensor C - min ändläge utanför gränsvärden    Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2115    Gaspedallägessensor D - min ändläge utanför gränsvärden    Gaspedallägessensor
P2115    Spjällägessensor D - min ändläge utanför gränsvärden    Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2116    Gaspedallägessensor E - min ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2116    Spjällägessensor E - min ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2117    Gaspedallägessensor F - min ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2117    Spjällägessensor F - min ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2118    Elektroniskt spjällsystem, spjällstyrmotorström -område/prestanda    Ledningar, spjällstyrmotor
P2119    Elektroniskt spjällsystem, gasspjäll - område/prestanda    Gasspjäll går trögt/fastnar, spjällstyrmotor
P2120    Gaspedallägessensor/kontakt D - felfunktion i krets    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2120    Spjällägessensor/-kontakt D - felfunktion i krets    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2121    Gaspedallägessensor/kontakt D - område/prestanda    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2121    Spjällägessensor/-kontakt D - område/prestanda    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2122    Gaspedallägessensor/kontakt D - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, gaspedallägessensor/kontakt
P2122    Spjällägessensor/-kontakt D - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägessensor/-kontakt
P2123    Gaspedallägessensor/kontakt D - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, gaspedallägessensor/kontakt
P2123    Spjällägessensor/-kontakt D - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägessensor/-kontakt
P2124    Gaspedallägessensor/kontakt D - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, gaspedallägessensor/kontakt
P2124    Spjällägessensor/-kontakt D - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägessensor/-kontakt

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

P2125    Gaspedallägessensor/kontakt E - felfunktion i krets    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2125    Spjällägessensor/-kontakt E - felfunktion i krets    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2126    Gaspedallägessensor/kontakt E - område/prestanda    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2126    Spjällägessensor/-kontakt E - område/prestanda    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2127    Gaspedallägessensor/kontakt E - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, gaspedallägessensor/kontakt
P2127    Spjällägessensor/-kontakt E - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägessensor/-kontakt
P2128    Gaspedallägessensor/kontakt E - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, gaspedallägessensor/kontakt
P2128    Spjällägessensor/-kontakt E - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägessensor/-kontakt
P2129    Gaspedallägessensor/kontakt E - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, gaspedallägessensor/kontakt
P2129    Spjällägessensor/-kontakt E - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägessensor/-kontakt
P2130    Gaspedallägessensor/kontakt F - felfunktion i krets    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2130    Spjällägessensor/-kontakt F - felfunktion i krets    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2131    Gaspedallägessensor/kontakt F - krets område/prestanda    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2131    Spjällägessensor/-kontakt F - krets område/prestanda    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2132    Gaspedallägessensor/kontakt F - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, gaspedallägessensor/kontakt
P2132    Spjällägessensor/-kontakt F - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägessensor/-kontakt
P2133    Gaspedallägessensor/kontakt F - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, gaspedallägessensor/kontakt
P2133    Spjällägessensor/-kontakt F - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägessensor/-kontakt
P2134    Gaspedallägessensor/kontakt F - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, gaspedallägessensor/kontakt
P2134    Spjällägessensor/-kontakt F - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägessensor/-kontakt
P2135    Gaspedallägessensor/kontakt A/B - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2135    Spjällägessensor/-kontakt A/B - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2136    Gaspedallägessensor/kontakt A/C - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2136    Spjällägessensor/-kontakt A/C - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2137    Gaspedallägessensor/kontakt B/C - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2137    Spjällägessensor/-kontakt D/E - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2139    Gaspedallägessensor/kontakt D/F - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2139    Spjällägessensor/-kontakt D/F - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2140    Gaspedallägessensor/kontakt E/F - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2140    Spjällägessensor/-kontakt E/F - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2141    Avgasåterledningens spjällreglerventil - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, avgasåterledningens spjällstyrventil
P2142    Avgasåterledningens spjällreglerventil - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, avgasåterledningens spjällstyrventil
P2143    Avluftningsreglering för avgasåterledning - avbrott    Ledningar, avluftningsreglering för avgasåterledning
P2144    Avluftningsreglering för avgasåterledning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, avluftningsreglering för avgasåterledning
P2145    Avluftningsreglering för avgasåterledning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, avluftningsreglering för avgasåterledning
P2146    Insprutare - grupp A, matarspänning - avbrott    Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2147    Insprutare - grupp A, matarspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2148    Insprutare - grupp A, matarspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

P2149    Insprutare - grupp B, matarspänning - avbrott    Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2150    Insprutare - grupp B, matarspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2151    Insprutare - grupp B, matarspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2152    Insprutare - grupp C, matarspänning - avbrott    Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2153    Insprutare - grupp C, matarspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2154    Insprutare - grupp C, matarspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2155    Insprutare - grupp D, matarspänning - avbrott    Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2156    Insprutare - grupp D, matarspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2157    Insprutare - grupp D, matarspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2158    Hastighetssensor B - felfunktion i krets    Ledningar, hastighetssensor
P2159    Hastighetssensor B - område/prestanda    Ledningar, hastighetssensor
P2160    Hastighetssensor B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, hastighetssensor
P2161    Hastighetssensor B - intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, hastighetssensor
P2162    Hastighetssensor A/B - förhållande    Ledningar, hastighetssensor, fel däckdimension
P2163    Gaspedallägessensor A - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2163    Spjällägessensor A - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2164    Gaspedallägessensor B - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2164    Spjällägessensor B - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2165    Gaspedallägessensor C - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2165    Spjällägessensor C - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2166    Gaspedallägessensor D - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2166    Spjällägessensor D - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2167    Gaspedallägessensor E - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2167    Spjällägessensor E - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2168    Gaspedallägessensor F - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2168    Spjällägessensor F - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2169    Avluftningssolenoid för avgastryckregulator - avbrott i krets    Ledningar, avluftningssolenoid för avgastryckregulator
P2170    Avluftningssolenoid för avgastryckregulator - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, avluftningssolenoid för avgastryckregulator
P2171    Avluftningssolenoid för avgastryckregulator - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, avluftningssolenoid för avgastryckregulator
P2172    Elektroniskt spjällsystem - plötsligt högt luftflöde upptäckt    Insugssystem, spjällhus
P2173    Elektroniskt spjällsystem - högt luftflöde upptäckt    Insugssystem, spjällhus
P2174    Elektroniskt spjällsystem - plötsligt lågt luftflöde upptäckt    Insugssystem, spjällhus
P2175    Elektroniskt spjällsystem - lågt luftflöde upptäckt    Insugssystem, spjällhus
P2176    Elektroniskt spjällsystem - tomgångsläge inte inlärt    Grundinställning ej utförd
P2177    Systemet för magert över tomgång, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2178    Systemet för fett över tomgång, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2179    Systemet för magert över tomgång, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2180    Systemet för fett över tomgång, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2181    Kylsystem utanför gränsvärden    Kylar, kylvätsketermostat, kylfläktmotor
P2182    Motortemperaturgivare 2 - felfunktion i krets    Ledningar, motortemperaturgivare
P2183    Motortemperaturgivare 2 - område/prestanda    Ledningar, motortemperaturgivare
P2184    Motortemperaturgivare 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motortemperaturgivare
P2185    Motortemperaturgivare 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motortemperaturgivare
P2186    Motortemperaturgivare 2 - intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, motortemperaturgivare

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

P2187    Systemet för magert på tomgång, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2188    Systemet för fett på tomgång, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2189    Systemet för magert på tomgång, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2190    Systemet för fett på tomgång, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2191    Systemet för magert vid högre belastning, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2192    Systemet för fett vid högre belastning, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2193    Systemet för magert vid högre belastning, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2194    Systemet för fett vid högre belastning, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2195    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2195    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2196    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2196    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2197    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2197    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2198    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2198    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2199    Temperaturgivare för insugsluft 1/2 - förhållande    Ledningar, temperaturgivare för insugsluft
P2200    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2201    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - område/prestanda    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2202    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2203    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2204    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - intermittent insignal    Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2205    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmarstyrning -avbrott    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2206    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2207    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2208    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -felfunktion    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2209    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -område/prestanda    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2210    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2211    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2212    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2213    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2214    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - område/prestanda    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2215    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2216    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2217    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - intermittent insignal    Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2218    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmarstyrning -avbrott    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2219    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

P2220    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2221    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -felfunktion i krets    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2222    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -område/prestanda    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2223    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2224    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2225    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2226    Lufttrycksgivare - felfunktion i krets    Ledningar, lufttrycksgivare
P2227    Lufttrycksgivare - område/prestanda    Ledningar, lufttrycksgivare
P2228    Lufttrycksgivare - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lufttrycksgivare
P2229    Lufttrycksgivare - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lufttrycksgivare
P2230    Lufttrycksgivare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, lufttrycksgivare
P2231    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2232    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2233    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2234    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2235    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2236    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2237    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering -avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2237    Lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2238    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2238    Lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2239    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2239    Lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2240    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering -avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2240    Lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2241    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2241    Lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2242    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2242    Lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2243    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2243    Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning - avbrott    Ledningar, lambdasond

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

P2244    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -funktionsproblem    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2244    Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -funktionsproblem    Ledningar, lambdasond
P2245    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2245    Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2246    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2246    Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2247    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2247    Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2248    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -funktionsproblem    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2248    Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -funktionsproblem    Ledningar, lambdasond
P2249    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2249    Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2250    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2250    Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2251    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2251    Lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2252    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2252    Lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2253    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2253    Lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2254    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2254    Lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2255    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2255    Lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2256    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2256    Lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2257    Luftinblåsningssystem, reglering A - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2258    Luftinblåsningssystem, reglering A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

P2259    Luftinblåsningssystem, reglering B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2260    Luftinblåsningssystem, reglering B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2261    Turbons överströmningsventil/överströmningsventil för laddningskompressor    Mekaniskt fel
P2262    Turboladdtryck inte registrerat    Mekaniskt fel
P2263    Turboladdtryck/laddningskompressorladdtryck -funktionsproblem    Mekaniskt fel
P2264    Givare separator bränsle/vatten - felfunktion i krets    Ledningar, givare separator bränsle/vatten
P2265    Givare separator bränsle/vatten - område/prestanda    Ledningar, givare separator bränsle/vatten
P2266    Givare separator bränsle/vatten - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, givare separator bränsle/vatten
P2267    Givare separator bränsle/vatten - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, givare separator bränsle/vatten
P2268    Givare separator bränsle/vatten - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, givare separator bränsle/vatten
P2269    Vatten i bränsle    Vatten i bränsle
P2270    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2270    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2271    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2271    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2272    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2272    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2273    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2273    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2274    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2274    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2275    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2275    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2276    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2276    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2277    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2277    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2278    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1/uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - signaler förväxlade    Ledningar

Offline

 
Porsche935
Medlem
Från: Stockholm
Registrerad: 2008-12-02
Inlägg: 206

Re: Behöver ni förklaring på era felkoder??

P2278    Lambdasond 3, cylinderrad 1/lambdasond 3, cylinderrad 2 -signaler förväxlade    Ledningar
P2279    Inloppsluftläckage    Mekaniskt fel
P2280    Luftläcka/igensättning mellan luftfilter och luftmassamätare    Mekaniskt fel
P2281    Luftläcka mellan luftmassamätare och gasspjäll    Mekaniskt fel
P2282    Luftläcka mellan spjällhus och inloppsventiler    Mekaniskt fel
P2283    Insprutarstyrtrycksensor - felfunktion i krets    Ledningar, insprutarstyrtrycksensor
P2284    Insprutarstyrtrycksensor - område/prestanda    Ledningar, insprutarstyrtrycksensor
P2285    Insprutarstyrtrycksensor - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutarstyrtrycksensor
P2286    Insprutarstyrtrycksensor - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutarstyrtrycksensor
P2287    Insprutarstyrtrycksensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, insprutarstyrtrycksensor
P2288    Insprutarens reglertryck - tryck för högt    Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2289    Insprutarens reglertryck, motorn avstängd - tryck för högt    Bränsletryckregulator
P2290    Insprutarens reglertryck - tryck för lågt    Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2291    Insprutarens reglertryck, inkopplad startmotor - tryck för lågt    Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2292    Insprutarens reglertryck - oregelbunden    Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2293    Bränsletryckregulator 2 - funktionsproblem    Ledningar, bränsletryckregulator
P2294    Bränsletryckregulator 2 - felfunktion i krets    Ledningar, bränsletryckregulator
P2295    Bränsletryckregulator 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränsletryckregulator
P2296    Bränsletryckregulator 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränsletryckregulator
P2297    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - signal utanför område vid retardation    Uppvärmd lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2297    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - signal utanför område vid retardation    Lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2298    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - signal utanför område vid retardation    Uppvärmd lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2298    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - signal utanför område vid retardation    Lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2299    Bromspedallägeskontakt/gaspedallägessensor - signalerna oförenliga    Ledningar, bromspedallägeskontakt, gaspedallägessensor
P2300    Tändspole A, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2301    Tändspole A, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2302    Tändspole A, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2303    Tändspole B, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2304    Tändspole B, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2305    Tändspole B, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2306    Tändspole C, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2307    Tändspole C, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2308    Tändspole C, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2309    Tändspole D, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2310    Tändspole D, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2311    Tändspole D, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2312    Tändspole E, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2313    Tändspole E, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2314    Tändspole E, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2315    Tändspole F, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2316    Tändspole F, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2317    Tändspole F, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole

Offline

 

Index » Motorteknik (Grundläggande) » Behöver ni förklaring på era felkoder??

    1   2   3   4   5   6    
Forumet just nu

Diskussionsforum

Evenemangsforum

Volvo 945 Turbo classic
Skapades för 60 minuter sedan
Saab 9-3 Vector 1,8t BioPower "Vinterbilen"
Skapades för 3 timmar sedan
Volvo 740 "Vardagsbilen"
Skapades för 12 timmar sedan
Honda civic ej9 "honda civic ej9 1.4"
Skapades för 12 timmar sedan
Volkswagen Caddy Mk1
Skapades för 13 timmar sedan
Volvo 760 Gle Turbodiesel "80-tals lyx"
Skapades för 13 timmar sedan
Chevrolet biscayne flat top
Skapades för 14 timmar sedan
Volkswagen Golf "1.6 SR"
Skapades för 14 timmar sedan
BMW 318i Touring "Sparbössan"
Skapades för 15 timmar sedan
Mitsubishi Colt CZT "Coltie II"
Skapades för 15 timmar sedan
Statistik
1 734 besökare just nu
(182 medlemmar och 1 552 gäster)

201 603 medlemmar

Bilar online: 207 689
Videoklipp: 83 895
Bilder: 3 648 135
Blogginlägg: 79 644

Kommentarer: 8 743 715
Gästboksinlägg: 7 260 287
Betyg: 5 582 069

Prylannonser: 171

Forumtrådar: 302 141
Foruminlägg: 4 127 514

Evenemang: 155

0.007557