Hetast
#1 mest besökta (2 gånger) med 73 besök/dag som mest 2018-10-09
Hetast
#10 mest besökta (3 gånger) med 60 besök/dag som mest 2018-12-13
Hetast
#2 mest besökta (7 gånger) med 99 besök/dag som mest 2018-10-05
Hetast
#3 mest besökta (11 gånger) med 90 besök/dag som mest 2019-02-01
Hetast
#4 mest besökta (8 gånger) med 80 besök/dag som mest 2019-02-06
Hetast
#5 mest besökta (13 gånger) med 90 besök/dag som mest 2019-02-05
Hetast
#6 mest besökta (11 gånger) med 89 besök/dag som mest 2019-01-01
Hetast
#7 mest besökta (13 gånger) med 79 besök/dag som mest 2019-02-14
Hetast
#8 mest besökta (8 gånger) med 99 besök/dag som mest 2019-02-08
Hetast
#9 mest besökta (6 gånger) med 69 besök/dag som mest 2019-01-11
Framsidan
Rekommenderad på Garagets framsida 2018-08-23

Alla datum anger alltid senaste mottagna utmärkelsen av respektive typ.