Annonsvillkor Företagsregistret


  • Företag som registrerar sig i företagsregistret binder sig att följa dessa villkor. Om företaget bryter mot villkoren kan företaget uteslutas ur företagsregistret. Vi reserverar oss rätten att utesluta företag ur registret i händelse av tvist eller av andra synnerliga skäl.
  • Registrering i företagsregistret innebär ett löpande avtal med Garaget (Garaget Media AB) och förlängs automatiskt med 12 månader i taget. Uppsägningstiden är en (1) månad innan avtalets slut.
  • I företagsregistret tillåts endast svenskregistrerade företag med F-skatt. All information som anges måste vara riktig och relevant till verksamheten och får inte på något sätt vilseleda eller bringa skada till varken Garaget, Garagets medlemmar, eller Garagets besökare. Företagen i registret ska rikta sig till Garagets målgrupp.
  • Det material som företaget tillhandahåller via registret är företagets ansvar. Kontaktuppgifter med mera måste alltid vara korrekta och om uppgifterna ändras ansvarar företaget för att hålla uppgifterna uppdaterade.
  • Garaget tar inget ansvar vid informationsbortfall, systemfel eller annan yttre påverkan av registret, obehörigt intrång i företagskontot eller på annat sätt förvanskade uppgifter.
  • Garaget förbehåller sig rätten att justera villkoren i efterhand och tar på sig ansvaret att informera annonsörerna ifall viktiga ändringar görs.
2016-03-31
Kontakt
Eventuella frågor besvaras av christian.marcos@garaget.org