Behöver ni förklaring på era felkoder??


#21
206

2008-12-03 21:43

P3025    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - initieringsfel    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P3026    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - felfunktion i driftstemperatur    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3027    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - felfunktion i driftstemperatur    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3028    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - ingen aktivitet    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P3029    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - ingen aktivitet    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P320D    Övervakning av CAN-databuss - tidsöverskridande i elektronisk antispinnreglering    Ledningar, anslutna styrdon
P3200    Växellådsstyrdon, CAN-databuss - invändigt fel    Växellådsstyrdon
P3201    Växellådsstyrdon, CAN-databuss - invändigt fel    Växellådsstyrdon
P3202    Växellådsstyrdon, CAN-databuss - invändigt fel    Växellådsstyrdon
P3203    CAN-databuss - felfunktion    Ledningar, anslutna styrdon
P3204    CAN-databuss - felfunktion    Ledningar, anslutna styrdon
P3205    CAN-databuss - felfunktion    Ledningar, anslutna styrdon
P3213    Övervakning av CAN-databuss - felfunktion vid självtest av elektronisk antispinnreglering    Ledningar, anslutna styrdon
P3214    Övervakning av CAN-databuss - felfunktion vid självtest av elektronisk antispinnreglering    Ledningar, anslutna styrdon
P3229    Övervakning av belastningssensor - rimlighet för variabel ventilinställning    -
P3230    Övervakning av belastningssensor - rimlighet för trycksensor    -
P3231    Övervakning av styrdon - rimlighet för reaktion på fel    -
P3232    Övervakning av styrdon - rimlighet för tändinställning    -
P3233    Övervakning av styrdon - rimlighet för laddningssystem    Ledningar, generator, motorstyrdon
P3234    Övervakning av styrdon - rimlighet för gasspjällstopptest    Ledningar, gasspjällmanöverdon, motorstyrdon
P3235    Övervakning av styrdon - rimlighet för versionskod    Motorstyrdon
P3236    Övervakning av styrdon - rimlighet för insprutningstid/bränslemängd    -
P3237    Övervakning av styrdon - fel i bränslemängdsanpassning    -
P3238    Självtest av motorstyrdon - felfunktion i tidsprocessorenhet    Ledningar, tidsprocessorenhet, motorstyrdon
P3240    Styrkrets för kylsystemtermostat - kretsbrott    Ledningar, kylsystemtermostat
P3241    Styrkrets för kylsystemtermostat - låg signal    Ledningar, kylsystemtermostat
P3242    Styrkrets för kylsystemtermostat - hög signal    Ledningar, kylsystemtermostat
EOBD-koder
Alla EOBD-koder som börjar med P0 har standardbetydelse oberoende av bilmärke eller modell. Följande lista visar alla P0-koder som tilldelats vid tiden för publicering.
EOBD-koder
Alla EOBD-koder som börjar med P2 har standardbetydelse oberoende av bilmärke eller modell. Följande lista visar alla P2-koder som tilldelats vid tiden för publicering.
EOBD-koder


#22
206

2008-12-03 21:44

EOBD-kod    Felställe
U0001    CAN-databuss, höghastighetsbuss
U0002    CAN-databuss, höghastighetsbuss - funktionsproblem
U0003    CAN-databuss, höghastighetsbuss (+) - avbrott
U0004    CAN-databuss, höghastighetsbuss (+) - låg spänning
U0005    CAN-databuss, höghastighetsbuss (+) - hög spänning
U0006    CAN-databuss, höghastighetsbuss (-) - avbrott
U0007    CAN-databuss, höghastighetsbuss (-) - låg spänning
U0008    CAN-databuss, höghastighetsbuss (-) - hög spänning
U0009    CAN-databuss, höghastighetsbuss (-) - kortsluten till databuss (+)
U0010    CAN-databuss, medelhastighetsbuss
U0011    CAN-databuss, medelhastighetsbuss - funktionsproblem
U0012    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (+) - avbrott
U0013    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (+) - låg spänning
U0014    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (+) - hög spänning
U0015    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (-)
U0016    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (-) - låg spänning
U0017    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (-) - hög spänning
U0018    CAN-databuss, medelhastighetsbuss (-) - kortsluten till databuss (+)
U0019    CAN-databuss, låghastighetsbuss
U0020    CAN-databuss, låghastighetsbuss - funktionsproblem
U0021    CAN-databuss, låghastighetsbuss (+) - avbrott
U0022    CAN-databuss, låghastighetsbuss (+) - låg spänning
U0023    CAN-databuss, låghastighetsbuss (+) - hög spänning
U0024    CAN-databuss, låghastighetsbuss (-) - avbrott
U0025    CAN-databuss, låghastighetsbuss (-) - låg spänning
U0026    CAN-databuss, låghastighetsbuss (-) - hög spänning
U0027    CAN-databuss, låghastighetsbuss (-) - kortsluten till databuss (+)
U0028    VAN-databuss A
U0029    VAN-databuss A - funktionsproblem


#23
206

2008-12-03 21:46

U0030    VAN-databuss A (+) - avbrott
U0031    VAN-databuss A (+) - låg spänning
U0032    VAN-databuss A (+) - hög spänning
U0033    VAN-databuss A (-) - avbrott
U0034    VAN-databuss A (-) - låg spänning
U0035    VAN-databuss A (-) - hög spänning
U0036    VAN-databuss A (-) - kortsluten till databuss A (+)
U0037    VAN-databuss B
U0038    VAN-databuss B - funktionsproblem
U0039    VAN-databuss B (+) - avbrott
U0040    VAN-databuss B (+) - låg spänning
U0041    VAN-databuss B (+) - hög spänning
U0042    VAN-databuss B (-) - avbrott
U0043    VAN-databuss B (-) - låg spänning
U0044    VAN-databuss B (-) - hög spänning
U0045    VAN-databuss B (-) - kortsluten till databuss B (+)
U0046    VAN-databuss C
U0047    VAN-databuss C - funktionsproblem
U0048    VAN-databuss C (+) - avbrott
U0049    VAN-databuss C (+) - låg spänning
U0050    VAN-databuss C (+) - hög spänning
U0051    VAN-databuss C (-) - avbrott
U0052    VAN-databuss C (-) - låg spänning
U0053    VAN-databuss C (-) - hög spänning
U0054    VAN-databuss C (-) - kortsluten till databuss C (+)
U0055    VAN-databuss D
U0056    VAN-databuss D - funktionsproblem
U0057    VAN-databuss D (+) - avbrott
U0058    VAN-databuss D (+) - låg spänning
U0059    VAN-databuss D (+) - hög spänning
U0060    VAN-databuss D (-) - avbrott
U0061    VAN-databuss D (-) - låg spänning
U0062    VAN-databuss D (-) - hög spänning
U0063    VAN-databuss D (-) - kortsluten till databuss D (+)
U0064    VAN-databuss E
U0065    VAN-databuss E - funktionsproblem
U0066    VAN-databuss E (+) - avbrott
U0067    VAN-databuss E (+) - låg spänning
U0068    VAN-databuss E (+) - hög spänning
U0069    VAN-databuss E (-) - avbrott
U0070    VAN-databuss E (-) - låg spänning
U0071    VAN-databuss E (-) - hög spänning
U0072    VAN-databuss E (-) - kortsluten till databuss E (+)
U0073    Styrdon - databuss AV
U0100    Databuss, motorstyrdon A - ingen kommunikation
U0101    Databuss, växellådsstyrdon - ingen kommunikation
U0102    Databuss, fördelningsväxellådsstyrdon - ingen kommunikation


#24
206

2008-12-03 21:46

U0103    Databuss, växlingsstyrdon - ingen kommunikation
U0104    Databuss, farthållarstyrdon - ingen kommunikation
U0105    Databuss, insprutarstyrdon - ingen kommunikation
U0106    Databuss, glödstiftsstyrdon - ingen kommunikation
U0107    Databuss, styrdon för elektroniskt spjällsystem - ingen kommunikation
U0108    Databuss, styrdon alternativbränsle - ingen kommunikation
U0109    Databuss, bränslepumpstyrdon - ingen kommunikation
U0110    Databuss, drivmotorstyrdon - ingen kommunikation
U0111    Databuss, batteriladdningsstyrdon A - ingen kommunikation
U0112    Databuss, batteriladdningsstyrdon B - ingen kommunikation
U0113    Databuss, utsläppskritisk reglerinformation - ingen kommunikation
U0114    Databuss, fyrhjulsdriftskopplingsstyrdon - ingen kommunikation
U0115    Databuss, motorstyrdon B - ingen kommunikation
U0121    Databuss, ABS-styrdon - ingen kommunikation
U0122    Databuss, styrdon för stabilitetsreglering - ingen kommunikation
U0123    Databuss, krängningssensorstyrdon - ingen kommunikation
U0124    Databuss, sidoaccelerationssensorstyrdon - ingen kommunikation
U0125    Databuss, fleraxelaccelerationssensorstyrdon - ingen kommunikation
U0126    Databuss, rattlägessensorstyrdon - ingen kommunikation
U0127    Databuss, ringtrycksövervakningsstyrdon - ingen kommunikation
U0128    Databuss, parkeringsbromsstyrdon - ingen kommunikation
U0129    Databuss, bromssystemstyrdon - ingen kommunikation
U0130    Databuss, styrkraftsstyrdon - ingen kommunikation
U0131    Databuss, styrdon servostyrning - ingen kommunikation
U0132    Databuss, nivåregleringsstyrdon - ingen kommunikation
U0140    Databuss, karosstyrdon - ingen kommunikation
U0141    Databuss, karosstyrdon A - ingen kommunikation
U0142    Databuss, karosstyrdon B - ingen kommunikation
U0143    Databuss, karosstyrdon C - ingen kommunikation
U0144    Databuss, karosstyrdon D - ingen kommunikation
U0145    Databuss, karosstyrdon E - ingen kommunikation
U0146    Databuss, gateway A - ingen kommunikation
U0147    Databuss, gateway B - ingen kommunikation
U0148    Databuss, gateway C - ingen kommunikation
U0149    Databuss, gateway D - ingen kommunikation
U0150    Databuss, gateway E - ingen kommunikation
U0151    Databuss, SRS-styrdon - ingen kommunikation
U0152    Databuss, SRS-styrdon, vänster - ingen kommunikation
U0153    Databuss, SRS-styrdon, höger - ingen kommunikation
U0154    Databuss, SRS-passageraravkänningsstyrdon - ingen kommunikation
U0155    Databuss, instrumenteringens styrdon - ingen kommunikation
U0156    Databuss, informationscenter A - ingen kommunikation
U0157    Databuss, informationscenter B - ingen kommunikation
U0158    Databuss, vindrutedisplay - ingen kommunikation
U0159    Databuss, styrdon parkeringshjälp A - ingen kommunikation
U0160    Databuss, styrdon för akustisk varningssignal - ingen kommunikation
U0161    Databuss, kompasstyrdon - ingen kommunikation


DusanMandick Random Hero

#25
4045 25

2008-12-03 21:47

det här är bra smile


Dog food lid. Backwards
Porsche 911 996 "carrera 2" (2000)
#26
206

2008-12-03 21:47

U0162    Databuss, navigeringsdisplaystyrdon - ingen kommunikation
U0163    Databuss, styrdon navigation - ingen kommunikation
U0164    Databuss, luftkonditioneringens styrdon - ingen kommunikation
U0165    Databuss, luftkonditioneringens styrdon, bak
U0166    Databuss, styrdon för extravärmare - ingen kommunikation
U0167    Databuss, startspärrstyrdon - ingen kommunikation
U0168    Databuss, stöldlarmssystemets styrdon - ingen kommunikation
U0169    Databuss, styrdon sollucka - ingen kommunikation
U0170    Databuss, SRS-sensor A - ingen kommunikation
U0171    Databuss, SRS-sensor B - ingen kommunikation
U0172    Databuss, SRS-sensor C - ingen kommunikation
U0173    Databuss, SRS-sensor D - ingen kommunikation
U0174    Databuss, SRS-sensor E - ingen kommunikation
U0175    Databuss, SRS-sensor F - ingen kommunikation
U0176    Databuss, SRS-sensor G - ingen kommunikation
U0177    Databuss, SRS-sensor H - ingen kommunikation
U0178    Databuss, SRS-sensor I - ingen kommunikation
U0179    Databuss, SRS-sensor J - ingen kommunikation
U0180    Databuss, styrdon för belysningsautomatik - ingen kommunikation
U0181    Databuss, strålkastarnivåregleringsstyrdon - ingen kommunikation
U0182    Databuss, styrdon lampor, fram - ingen kommunikation
U0183    Databuss, styrdon lampor, bak - ingen kommunikation
U0184    Databuss, radio - ingen kommunikation
U0185    Databuss, antennmodul - ingen kommunikation
U0186    Databuss, effektförstärkare ljudenhet - ingen kommunikation
U0187    Databuss, styrdon för digital CD-spelare/-växlare A - ingen kommunikation
U0188    Databuss, styrdon för digital CD-spelare/-växlare B - ingen kommunikation
U0189    Databuss, styrdon för digital CD-spelare/-växlare C - ingen kommunikation
U0190    Databuss, styrdon för digital CD-spelare/-växlare D - ingen kommunikation
U0191    Databuss, television - ingen kommunikation
U0192    Databuss, persondator - ingen kommunikation
U0193    Databuss, styrdon för digital ljudanläggning A - ingen kommunikation
U0194    Databuss, styrdon för digital ljudanläggning B - ingen kommunikation
U0195    Databuss, styrdon för betalkanalmottagare - ingen kommunikation
U0196    Databuss, underhållningsstyrdon, bak - ingen kommunikation
U0197    Databuss, telefonstyrdon - ingen kommunikation
U0198    Databuss, styrdon telematics - ingen kommunikation
U0199    Databuss, styrdon dörrfunktion A - ingen kommunikation
U0200    Databuss, styrdon dörrfunktion B - ingen kommunikation
U0201    Databuss, styrdon dörrfunktion C - ingen kommunikation
U0202    Databuss, styrdon dörrfunktion D - ingen kommunikation
U0203    Databuss, styrdon dörrfunktion E - ingen kommunikation
U0204    Databuss, styrdon dörrfunktion F - ingen kommunikation
U0205    Databuss, styrdon dörrfunktion G - ingen kommunikation
U0206    Databuss, sufflettstyrdon - ingen kommunikation
U0207    Databuss, styrdon för öppningsbart tak - ingen kommunikation
U0208    Databuss, styrdon sätesinställning A - ingen kommunikation


#27
206

2008-12-03 21:48

U0209    Databuss, styrdon sätesinställning B - ingen kommunikation
U0210    Databuss, styrdon sätesinställning C - ingen kommunikation
U0211    Databuss, styrdon sätesinställning D - ingen kommunikation
U0212    Databuss, rattaxelstyrdon - ingen kommunikation
U0213    Databuss, spegelstyrdon A - ingen kommunikation
U0214    Databuss, fjärrutlösning av funktion - ingen kommunikation
U0215    Databuss, strömställare för dörrkontakt A - ingen kommunikation
U0216    Databuss, strömställare för dörrkontakt B - ingen kommunikation
U0217    Databuss, strömställare för dörrkontakt C - ingen kommunikation
U0218    Databuss, strömställare för dörrkontakt D - ingen kommunikation
U0219    Databuss, strömställare för dörrkontakt E - ingen kommunikation
U0220    Databuss, strömställare för dörrkontakt F - ingen kommunikation
U0221    Databuss, strömställare för dörrkontakt G - ingen kommunikation
U0222    Databuss, fönsterhissmotor A - ingen kommunikation
U0223    Databuss, fönsterhissmotor B - ingen kommunikation
U0224    Databuss, fönsterhissmotor C - ingen kommunikation
U0225    Databuss, fönsterhissmotor D - ingen kommunikation
U0226    Databuss, fönsterhissmotor E - ingen kommunikation
U0227    Databuss, fönsterhissmotor F - ingen kommunikation
U0228    Databuss, fönsterhissmotor G - ingen kommunikation
U0229    Databuss, styrdon för uppvärmd ratt - ingen kommunikation
U0230    Databuss, bakluckestyrdon - ingen kommunikation
U0231    Databuss, regnsensorstyrdon - ingen kommunikation
U0232    Databuss, styrdon för avkänning av sidohinder, vänster - ingen kommunikation
U0233    Databuss, styrdon för avkänning av sidohinder, höger - ingen kommunikation
U0234    Databuss, styrdon för komfortminne - ingen kommunikation
U0235    Databuss, avståndssensor fram för farthållare - ingen kommunikation
U0300    Styrdon - intern programvaruoförenlighet
U0301    Programvaruoförenlighet - motorstyrdon
U0302    Programvaruoförenlighet - växellådsstyrdon
U0303    Programvaruoförenlighet - fördelningsväxellådsstyrdon
U0304    Programvaruoförenlighet - växlingsstyrdon
U0305    Programvaruoförenlighet - farthållarstyrdon
U0306    Programvaruoförenlighet - insprutarstyrdon
U0307    Programvaruoförenlighet - glödstiftsstyrdon
U0308    Programvaruoförenlighet - styrdon för elektroniskt spjällsystem
U0309    Programvaruoförenlighet - styrdon alternativbränsle
U0310    Programvaruoförenlighet - bränslepumpstyrdon
U0311    Programvaruoförenlighet - drivmotorstyrdon
U0312    Programvaruoförenlighet - batteriladdningsstyrdon A
U0313    Programvaruoförenlighet - batteriladdningsstyrdon B
U0314    Programvaruoförenlighet - fyrhjulsdriftskopplingsstyrdon
U0315    Programvaruoförenlighet - ABS-styrdon
U0316    Programvaruoförenlighet - styrdon för stabilitetsreglering
U0317    Programvaruoförenlighet - parkeringsbromsstyrdon
U0318    Programvaruoförenlighet - bromssystemstyrdon
U0319    Programvaruoförenlighet - styrkraftsstyrdon


#28
206

2008-12-03 21:48

U0320    Programvaruoförenlighet - styrdon servostyrning
U0321    Programvaruoförenlighet - nivåregleringsstyrdon
U0322    Programvaruoförenlighet - karosstyrdon
U0323    Programvaruoförenlighet - instrumenteringens styrdon
U0324    Programvaruoförenlighet - luftkonditioneringens styrdon
U0325    Programvaruoförenlighet - styrdon för extravärmare
U0326    Programvaruoförenlighet - startspärrstyrdon
U0327    Programvaruoförenlighet - stöldlarmssystemets styrdon
U0328    Programvaruoförenlighet - rattlägessensorstyrdon
U0329    Programvaruoförenlighet - rattaxelstyrdon
U0330    Programvaruoförenlighet - ringtrycksövervakningsstyrdon
U0331    Programvaruoförenlighet - karosstyrdon A
U0332    Programvaruoförenlighet - fleraxelaccelerationssensorstyrdon
U0400    Ogiltiga data mottagen
U0401    Ogiltiga data mottagen - motorstyrdon
U0402    Ogiltiga data mottagen - växellådsstyrdon
U0403    Ogiltiga data mottagen - fördelningsväxellådsstyrdon
U0404    Ogiltiga data mottagen - växlingsstyrdon
U0405    Ogiltiga data mottagen - farthållarstyrdon
U0406    Ogiltiga data mottagen - insprutarstyrdon
U0407    Ogiltiga data mottagen - glödstiftsstyrdon
U0408    Ogiltiga data mottagen - styrdon för elektroniskt spjällsystem
U0409    Ogiltiga data mottagen - styrdon alternativbränsle
U0410    Ogiltiga data mottagen - bränslepumpstyrdon
U0411    Ogiltiga data mottagen - drivmotorstyrdon
U0412    Ogiltiga data mottagen - batteriladdningsstyrdon A
U0413    Ogiltiga data mottagen - batteriladdningsstyrdon B
U0414    Ogiltiga data mottagen - fyrhjulsdriftskopplingsstyrdon
U0415    Ogiltiga data mottagen - ABS-styrdon
U0416    Ogiltiga data mottagen - styrdon för stabilitetsreglering
U0417    Ogiltiga data mottagen - parkeringsbromsstyrdon
U0418    Ogiltiga data mottagen - bromssystemstyrdon
U0419    Ogiltiga data mottagen - styrkraftsstyrdon
U0420    Ogiltiga data mottagen - styrdon servostyrning
U0421    Ogiltiga data mottagen - nivåregleringsstyrdon
U0422    Ogiltiga data mottagen - karosstyrdon
U0423    Ogiltiga data mottagen - instrumenteringens styrdon
U0424    Ogiltiga data mottagen - luftkonditioneringens styrdon
U0425    Ogiltiga data mottagen - styrdon för extravärmare
U0426    Ogiltiga data mottagen - startspärrstyrdon
U0427    Ogiltiga data mottagen - stöldlarmssystemets styrdon
U0428    Ogiltiga data mottagen - rattlägessensorstyrdon
U0429    Ogiltiga data mottagen - rattaxelstyrdon
U0430    Ogiltiga data mottagen - ringtrycksövervakningsstyrdon
U0431    Ogiltiga data mottagen - karosstyrdon A


#29
206

2008-12-03 21:49

P2A00    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A00    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A01    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A01    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A02    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A02    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A03    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A03    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A04    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A04    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2A05    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, uppvärmd lambdasond
P2A05    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck, ledningar, lambdasond
P2000    Kväveoxidavskiljare, cylinderrad 1 - verkningsgrad under tröskelvärde    Kväveoxidavskiljare
P2001    Kväveoxidavskiljare, cylinderrad 2 - verkningsgrad under tröskelvärde    Kväveoxidavskiljare
P2002    Partikelavskiljare, cylinderrad 1 - verkningsgrad under tröskelvärde    Partikelavskiljare
P2003    Partikelavskiljare, cylinderrad 2 - verkningsgrad under tröskelvärde    Partikelavskiljare
P2004    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -manöverdon fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2004    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - ventil fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2005    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -manöverdon fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2005    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - ventil fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2006    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -manöverdon fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2006    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - ventil fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2007    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -manöverdon fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2007    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - ventil fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2008    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -avbrott    Kretsbrott, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2008    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - avbrott    Kretsbrott, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2009    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2009    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets luftreglerventil


#30
206

2008-12-03 21:49

P2010    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2010    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2011    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -avbrott    Kretsbrott, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2011    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - avbrott    Kretsbrott, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2012    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2012    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2013    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2013    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P2014    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2015    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - område/prestanda    Ledningar, mekaniskt fel, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2016    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2017    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2018    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 1 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2019    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2020    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - område/prestanda    Ledningar, mekaniskt fel, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2021    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2022    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2023    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2024    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation -felfunktion i krets    Ledningar, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2025    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation -område/prestanda    Ledningar, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2026    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation - låg spänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2027    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2028    Bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bränsleångtemperatursensor i sluten tankventilation
P2029    Extravärmare (bränsledriven) - systemet deaktiverat    Extravärmarsystem
P2030    Extravärmare (bränsledriven) - funktionsproblem    Extravärmarsystem
P2031    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2032    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor för avgaser
P2033    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor för avgaser


#31
206

2008-12-03 21:50

P2034    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2035    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor för avgaser
P2036    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor för avgaser
P2037    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - felfunktion i krets    Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2038    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - område/prestanda    Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2039    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2040    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2041    Lufttryckssensor för reduktionsmedel - intermittent kretsspänning    Ledningar, lufttryckssensor för reduktionsmedel
P2042    Temperaturgivare för reduktionsmedel - felfunktion i krets    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2043    Temperaturgivare för reduktionsmedel - område/prestanda    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2044    Temperaturgivare för reduktionsmedel - låg insignal    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2045    Temperaturgivare för reduktionsmedel - hög insignal    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2046    Temperaturgivare för reduktionsmedel - intermittent kretsspänning    Ledningar, temperaturgivare för reduktionsmedel
P2047    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 1 - avbrott    Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2048    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2049    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2050    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 2 - avbrott    Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2051    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2052    Reduktionsmedelsventil 1, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2053    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 1 - avbrott    Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2054    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2055    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2056    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 2 - avbrott    Ledningar, reduktionsmedelsventil
P2057    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reduktionsmedelsventil
P2058    Reduktionsmedelsventil 2, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reduktionsmedelsventil
P2059    Luftpump för reduktionsmedel - avbrott    Ledningar, luftpump för reduktionsmedel
P2060    Luftpump för reduktionsmedel - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftpump för reduktionsmedel
P2061    Luftpump för reduktionsmedel - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftpump för reduktionsmedel
P2062    Reduktionsmedelens matningsreglering - avbrott    Ledningar
P2063    Reduktionsmedelens matningsreglering - låg kretsspänning    Ledningar
P2064    Reduktionsmedelens matningsreglering - hög kretsspänning    Ledningar
P2065    Bränslemätarens nivåsensor B - felfunktion i krets    Ledningar, bränslemätarens nivåsensor
P2066    Bränslemätarens nivåsensor B - funktionsproblem    Ledningar, bränslemätarens nivåsensor
P2067    Bränslemätarens nivåsensor B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränslemätarens nivåsensor
P2068    Bränslemätarens nivåsensor B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränslemätarens nivåsensor
P2069    Bränslemätarens nivåsensor B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bränslemätarens


#32
206

2008-12-03 21:50

P2070    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - manöverdon fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2070    Inloppsgrenrörets luftreglerventil - ventil fastnat i öppet läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2071    Inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - manöverdon fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft, mekaniskt fel
P2071    Inloppsgrenrörets luftreglerventil - ventil fastnat i stängt läge    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil, mekaniskt fel
P2075    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - felfunktion i krets    Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2076    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - område/prestanda    Ledningar, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2077    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2078    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2079    Lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, lägessensor/-kontakt för inloppsgrenrörets manöverdon för insugsluft
P2080    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 1 -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2081    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 1 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2082    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 2 -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2083    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2084    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2085    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 1 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2086    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för avgaser
P2087    Temperatursensor för avgaser 2, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser
P2088    Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2089    Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2090    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2091    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2092    Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2093    Manöverdon för kamaxelläge A, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2094    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon för kamaxelläge
P2095    Manöverdon för kamaxelläge B, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon för kamaxelläge
P2096    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 1 -för mager    Katalysator, avgasläckage
P2097    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 1 -för fet    Katalysator


#33
206

2008-12-03 21:51

P2098    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 2 -för mager    Katalysator, avgasläckage
P2099    Bränslemängdsanpassning efter katalysator, cylinderrad 2 -för fet    Katalysator
P2100    Motor för elektroniskt spjällsystem - avbrott    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem
P2101    Motor för elektroniskt spjällsystem - område/prestanda    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem
P2102    Motor för elektroniskt spjällsystem - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motor för elektroniskt spjällsystem
P2103    Motor för elektroniskt spjällsystem - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motor för elektroniskt spjällsystem
P2104    Elektroniskt spjällsystem - nödtomgångsläge    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2105    Elektroniskt spjällsystem - nödavstängningsläge för motorn    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2106    Elektroniskt spjällsystem - läge för nödbegränsning av effekt    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2107    Styrdon för elektroniskt spjällsystem - datorfel    Styrdon för elektroniskt spjällsystem
P2108    Styrdon för elektroniskt spjällsystem - funktionsproblem    Styrdon för elektroniskt spjällsystem
P2109    Gaspedallägessensor A - min ändläge utanför gränsvärden    Gaspedallägessensor
P2109    Spjällägessensor A - min ändläge utanför gränsvärden    Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2110    Elektroniskt spjällsystem - läge för nödbegränsning av varvtal    Ledningar, motor för elektroniskt spjällsystem, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P2111    Elektroniskt spjällsystem - manöverdon fastnat i öppet läge    Spjällhus, gasspjäll går trögt/fastnar
P2112    Elektroniskt spjällsystem - manöverdon fastnat i stängt läge    Spjällhus, gasspjäll går trögt/fastnar
P2113    Gaspedallägessensor B - min ändläge utanför gränsvärden    Gaspedallägessensor
P2113    Spjällägessensor B - min ändläge utanför gränsvärden    Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2114    Gaspedallägessensor C - min ändläge utanför gränsvärden    Gaspedallägessensor
P2114    Spjällägessensor C - min ändläge utanför gränsvärden    Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2115    Gaspedallägessensor D - min ändläge utanför gränsvärden    Gaspedallägessensor
P2115    Spjällägessensor D - min ändläge utanför gränsvärden    Spjällägessensor, gasspjäll går trögt/fastnar
P2116    Gaspedallägessensor E - min ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2116    Spjällägessensor E - min ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2117    Gaspedallägessensor F - min ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2117    Spjällägessensor F - min ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2118    Elektroniskt spjällsystem, spjällstyrmotorström -område/prestanda    Ledningar, spjällstyrmotor
P2119    Elektroniskt spjällsystem, gasspjäll - område/prestanda    Gasspjäll går trögt/fastnar, spjällstyrmotor
P2120    Gaspedallägessensor/kontakt D - felfunktion i krets    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2120    Spjällägessensor/-kontakt D - felfunktion i krets    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2121    Gaspedallägessensor/kontakt D - område/prestanda    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2121    Spjällägessensor/-kontakt D - område/prestanda    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2122    Gaspedallägessensor/kontakt D - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, gaspedallägessensor/kontakt
P2122    Spjällägessensor/-kontakt D - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägessensor/-kontakt
P2123    Gaspedallägessensor/kontakt D - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, gaspedallägessensor/kontakt
P2123    Spjällägessensor/-kontakt D - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägessensor/-kontakt
P2124    Gaspedallägessensor/kontakt D - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, gaspedallägessensor/kontakt
P2124    Spjällägessensor/-kontakt D - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägessensor/-kontakt


#34
206

2008-12-03 21:51

P2125    Gaspedallägessensor/kontakt E - felfunktion i krets    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2125    Spjällägessensor/-kontakt E - felfunktion i krets    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2126    Gaspedallägessensor/kontakt E - område/prestanda    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2126    Spjällägessensor/-kontakt E - område/prestanda    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2127    Gaspedallägessensor/kontakt E - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, gaspedallägessensor/kontakt
P2127    Spjällägessensor/-kontakt E - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägessensor/-kontakt
P2128    Gaspedallägessensor/kontakt E - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, gaspedallägessensor/kontakt
P2128    Spjällägessensor/-kontakt E - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägessensor/-kontakt
P2129    Gaspedallägessensor/kontakt E - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, gaspedallägessensor/kontakt
P2129    Spjällägessensor/-kontakt E - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägessensor/-kontakt
P2130    Gaspedallägessensor/kontakt F - felfunktion i krets    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2130    Spjällägessensor/-kontakt F - felfunktion i krets    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2131    Gaspedallägessensor/kontakt F - krets område/prestanda    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2131    Spjällägessensor/-kontakt F - krets område/prestanda    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2132    Gaspedallägessensor/kontakt F - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, gaspedallägessensor/kontakt
P2132    Spjällägessensor/-kontakt F - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägessensor/-kontakt
P2133    Gaspedallägessensor/kontakt F - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, gaspedallägessensor/kontakt
P2133    Spjällägessensor/-kontakt F - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägessensor/-kontakt
P2134    Gaspedallägessensor/kontakt F - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, gaspedallägessensor/kontakt
P2134    Spjällägessensor/-kontakt F - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägessensor/-kontakt
P2135    Gaspedallägessensor/kontakt A/B - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2135    Spjällägessensor/-kontakt A/B - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2136    Gaspedallägessensor/kontakt A/C - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2136    Spjällägessensor/-kontakt A/C - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2137    Gaspedallägessensor/kontakt B/C - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2137    Spjällägessensor/-kontakt D/E - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2139    Gaspedallägessensor/kontakt D/F - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2139    Spjällägessensor/-kontakt D/F - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2140    Gaspedallägessensor/kontakt E/F - spänningskorrelation    Ledningar, gaspedallägessensor/kontakt
P2140    Spjällägessensor/-kontakt E/F - spänningskorrelation    Ledningar, spjällägessensor/-kontakt
P2141    Avgasåterledningens spjällreglerventil - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, avgasåterledningens spjällstyrventil
P2142    Avgasåterledningens spjällreglerventil - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, avgasåterledningens spjällstyrventil
P2143    Avluftningsreglering för avgasåterledning - avbrott    Ledningar, avluftningsreglering för avgasåterledning
P2144    Avluftningsreglering för avgasåterledning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, avluftningsreglering för avgasåterledning
P2145    Avluftningsreglering för avgasåterledning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, avluftningsreglering för avgasåterledning
P2146    Insprutare - grupp A, matarspänning - avbrott    Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2147    Insprutare - grupp A, matarspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2148    Insprutare - grupp A, matarspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare


#35
206

2008-12-03 21:51

P2149    Insprutare - grupp B, matarspänning - avbrott    Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2150    Insprutare - grupp B, matarspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2151    Insprutare - grupp B, matarspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2152    Insprutare - grupp C, matarspänning - avbrott    Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2153    Insprutare - grupp C, matarspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2154    Insprutare - grupp C, matarspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2155    Insprutare - grupp D, matarspänning - avbrott    Ledningar, motorstyrrelä, insprutare
P2156    Insprutare - grupp D, matarspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrrelä, insprutare
P2157    Insprutare - grupp D, matarspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrrelä, insprutare
P2158    Hastighetssensor B - felfunktion i krets    Ledningar, hastighetssensor
P2159    Hastighetssensor B - område/prestanda    Ledningar, hastighetssensor
P2160    Hastighetssensor B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, hastighetssensor
P2161    Hastighetssensor B - intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, hastighetssensor
P2162    Hastighetssensor A/B - förhållande    Ledningar, hastighetssensor, fel däckdimension
P2163    Gaspedallägessensor A - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2163    Spjällägessensor A - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2164    Gaspedallägessensor B - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2164    Spjällägessensor B - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2165    Gaspedallägessensor C - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2165    Spjällägessensor C - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2166    Gaspedallägessensor D - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2166    Spjällägessensor D - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2167    Gaspedallägessensor E - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2167    Spjällägessensor E - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2168    Gaspedallägessensor F - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, gaspedallägessensor
P2168    Spjällägessensor F - max ändläge utanför gränsvärden    Ledningar, spjällägessensor
P2169    Avluftningssolenoid för avgastryckregulator - avbrott i krets    Ledningar, avluftningssolenoid för avgastryckregulator
P2170    Avluftningssolenoid för avgastryckregulator - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, avluftningssolenoid för avgastryckregulator
P2171    Avluftningssolenoid för avgastryckregulator - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, avluftningssolenoid för avgastryckregulator
P2172    Elektroniskt spjällsystem - plötsligt högt luftflöde upptäckt    Insugssystem, spjällhus
P2173    Elektroniskt spjällsystem - högt luftflöde upptäckt    Insugssystem, spjällhus
P2174    Elektroniskt spjällsystem - plötsligt lågt luftflöde upptäckt    Insugssystem, spjällhus
P2175    Elektroniskt spjällsystem - lågt luftflöde upptäckt    Insugssystem, spjällhus
P2176    Elektroniskt spjällsystem - tomgångsläge inte inlärt    Grundinställning ej utförd
P2177    Systemet för magert över tomgång, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2178    Systemet för fett över tomgång, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2179    Systemet för magert över tomgång, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2180    Systemet för fett över tomgång, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2181    Kylsystem utanför gränsvärden    Kylar, kylvätsketermostat, kylfläktmotor
P2182    Motortemperaturgivare 2 - felfunktion i krets    Ledningar, motortemperaturgivare
P2183    Motortemperaturgivare 2 - område/prestanda    Ledningar, motortemperaturgivare
P2184    Motortemperaturgivare 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motortemperaturgivare
P2185    Motortemperaturgivare 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motortemperaturgivare
P2186    Motortemperaturgivare 2 - intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, motortemperaturgivare


#36
206

2008-12-03 21:52

P2187    Systemet för magert på tomgång, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2188    Systemet för fett på tomgång, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2189    Systemet för magert på tomgång, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2190    Systemet för fett på tomgång, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2191    Systemet för magert vid högre belastning, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2192    Systemet för fett vid högre belastning, cylinderrad 1    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2193    Systemet för magert vid högre belastning, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2194    Systemet för fett vid högre belastning, cylinderrad 2    Bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2195    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2195    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2196    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2196    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2197    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2197    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2198    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2198    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2199    Temperaturgivare för insugsluft 1/2 - förhållande    Ledningar, temperaturgivare för insugsluft
P2200    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2201    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - område/prestanda    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2202    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2203    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2204    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1 - intermittent insignal    Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2205    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmarstyrning -avbrott    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2206    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2207    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2208    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -felfunktion    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2209    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -område/prestanda    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2210    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2211    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2212    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 1, värmeavkännarkrets -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2213    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2214    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - område/prestanda    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2215    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2216    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2217    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2 - intermittent insignal    Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2218    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmarstyrning -avbrott    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2219    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider


#37
206

2008-12-03 21:52

P2220    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2221    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -felfunktion i krets    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2222    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -område/prestanda    Ledningar, sensor för kväveoxider
P2223    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för kväveoxider
P2224    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, sensor för kväveoxider
P2225    Sensor för kväveoxider, cylinderrad 2, värmeavkännarkrets -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, sensor för kväveoxider
P2226    Lufttrycksgivare - felfunktion i krets    Ledningar, lufttrycksgivare
P2227    Lufttrycksgivare - område/prestanda    Ledningar, lufttrycksgivare
P2228    Lufttrycksgivare - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lufttrycksgivare
P2229    Lufttrycksgivare - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lufttrycksgivare
P2230    Lufttrycksgivare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, lufttrycksgivare
P2231    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2232    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2233    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2234    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2235    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2236    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalkrets kortsluten till värmarkrets    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2237    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering -avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2237    Lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2238    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2238    Lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2239    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2239    Lambdasond 1, cylinderrad 1, plusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2240    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering -avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2240    Lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2241    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2241    Lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2242    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2242    Lambdasond 1, cylinderrad 2, plusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2243    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2243    Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning - avbrott    Ledningar, lambdasond


#38
206

2008-12-03 21:53

P2244    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -funktionsproblem    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2244    Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -funktionsproblem    Ledningar, lambdasond
P2245    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2245    Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2246    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2246    Lambdasond 1, cylinderrad 1, referensspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2247    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2247    Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2248    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -funktionsproblem    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2248    Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -funktionsproblem    Ledningar, lambdasond
P2249    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2249    Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2250    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2250    Lambdasond 1, cylinderrad 2, referensspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2251    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2251    Lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2252    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2252    Lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2253    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2253    Lambdasond 1, cylinderrad 1, minusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2254    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P2254    Lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond
P2255    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond
P2255    Lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond
P2256    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond
P2256    Lambdasond 1, cylinderrad 2, minusströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond
P2257    Luftinblåsningssystem, reglering A - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2258    Luftinblåsningssystem, reglering A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil


#39
206

2008-12-03 21:53

P2259    Luftinblåsningssystem, reglering B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2260    Luftinblåsningssystem, reglering B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftinblåsningspumpens relä, luftinblåsningspump, luftinblåsningens magnetventil
P2261    Turbons överströmningsventil/överströmningsventil för laddningskompressor    Mekaniskt fel
P2262    Turboladdtryck inte registrerat    Mekaniskt fel
P2263    Turboladdtryck/laddningskompressorladdtryck -funktionsproblem    Mekaniskt fel
P2264    Givare separator bränsle/vatten - felfunktion i krets    Ledningar, givare separator bränsle/vatten
P2265    Givare separator bränsle/vatten - område/prestanda    Ledningar, givare separator bränsle/vatten
P2266    Givare separator bränsle/vatten - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, givare separator bränsle/vatten
P2267    Givare separator bränsle/vatten - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, givare separator bränsle/vatten
P2268    Givare separator bränsle/vatten - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, givare separator bränsle/vatten
P2269    Vatten i bränsle    Vatten i bränsle
P2270    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2270    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2271    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2271    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2272    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2272    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2273    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2273    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2274    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2274    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2275    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2275    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2276    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2276    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalen fastnat i magert läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, insugsläcka
P2277    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, uppvärmd lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2277    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - signalen fastnat i fett läge    Ledningar, lambdasond, bränsletryck, insprutare, luftintag igensatt
P2278    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1/uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - signaler förväxlade    Ledningar


#40
206

2008-12-03 21:54

P2278    Lambdasond 3, cylinderrad 1/lambdasond 3, cylinderrad 2 -signaler förväxlade    Ledningar
P2279    Inloppsluftläckage    Mekaniskt fel
P2280    Luftläcka/igensättning mellan luftfilter och luftmassamätare    Mekaniskt fel
P2281    Luftläcka mellan luftmassamätare och gasspjäll    Mekaniskt fel
P2282    Luftläcka mellan spjällhus och inloppsventiler    Mekaniskt fel
P2283    Insprutarstyrtrycksensor - felfunktion i krets    Ledningar, insprutarstyrtrycksensor
P2284    Insprutarstyrtrycksensor - område/prestanda    Ledningar, insprutarstyrtrycksensor
P2285    Insprutarstyrtrycksensor - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutarstyrtrycksensor
P2286    Insprutarstyrtrycksensor - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutarstyrtrycksensor
P2287    Insprutarstyrtrycksensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, insprutarstyrtrycksensor
P2288    Insprutarens reglertryck - tryck för högt    Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2289    Insprutarens reglertryck, motorn avstängd - tryck för högt    Bränsletryckregulator
P2290    Insprutarens reglertryck - tryck för lågt    Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2291    Insprutarens reglertryck, inkopplad startmotor - tryck för lågt    Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2292    Insprutarens reglertryck - oregelbunden    Bränsletryckregulator, insprutarstyrtrycksensor
P2293    Bränsletryckregulator 2 - funktionsproblem    Ledningar, bränsletryckregulator
P2294    Bränsletryckregulator 2 - felfunktion i krets    Ledningar, bränsletryckregulator
P2295    Bränsletryckregulator 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränsletryckregulator
P2296    Bränsletryckregulator 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränsletryckregulator
P2297    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - signal utanför område vid retardation    Uppvärmd lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2297    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - signal utanför område vid retardation    Lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2298    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - signal utanför område vid retardation    Uppvärmd lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2298    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - signal utanför område vid retardation    Lambdasond, insugsläcka, avgasläckage, insprutare
P2299    Bromspedallägeskontakt/gaspedallägessensor - signalerna oförenliga    Ledningar, bromspedallägeskontakt, gaspedallägessensor
P2300    Tändspole A, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2301    Tändspole A, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2302    Tändspole A, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2303    Tändspole B, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2304    Tändspole B, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2305    Tändspole B, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2306    Tändspole C, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2307    Tändspole C, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2308    Tändspole C, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2309    Tändspole D, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2310    Tändspole D, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2311    Tändspole D, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2312    Tändspole E, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2313    Tändspole E, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2314    Tändspole E, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole
P2315    Tändspole F, primärkrets - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, tändspole
P2316    Tändspole F, primärkrets - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, tändspole
P2317    Tändspole F, sekundär krets - felfunktion    Ledningar, tändspole


Senast i forumet

Diskussionsforum

Projekt

Evenemang


Sponsrade tjänster

Sommardäck
Vinterdäck
Biluppgifter

Sök bilar, värdering, ägare och historik gratis i fordonsregistret.

SÖK

Totalt 10 162 523 fordon