Behöver ni förklaring på era felkoder??

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P2517    Luftkonditioneringens trycksensor B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftkonditioneringens trycksensor
P2518    Luftkonditioneringens trycksensor B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftkonditioneringens trycksensor
P2519    Luftkonditioneringens begärd signal A - felfunktion i krets    Ledningar, luftkonditioneringens styrdon, huvudströmställare för luftkonditionering, luftkonditioneringens tryckkontakt/-sensor
P2520    Luftkonditioneringens begärd signal A - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftkonditioneringens styrdon, huvudströmställare för luftkonditionering, luftkonditioneringens tryckkontakt/-sensor
P2521    Luftkonditioneringens begärd signal A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftkonditioneringens styrdon
P2522    Luftkonditioneringens begärd signal B - felfunktion i krets    Ledningar, luftkonditioneringens styrdon, huvudströmställare för luftkonditionering, luftkonditioneringens tryckkontakt/-sensor
P2523    Luftkonditioneringens begärd signal B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftkonditioneringens styrdon, huvudströmställare för luftkonditionering, luftkonditioneringens tryckkontakt/-sensor
P2524    Luftkonditioneringens begärd signal B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftkonditioneringens styrdon
P2525    Trycksensor för vakuumbehållare - felfunktion i krets    Ledningar, trycksensor för vakuumbehållare
P2526    Trycksensor för vakuumbehållare - område/prestanda    Ledningar, trycksensor för vakuumbehållare, slangar blockerade/läcker
P2527    Trycksensor för vakuumbehållare - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, trycksensor för vakuumbehållare
P2528    Trycksensor för vakuumbehållare - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, trycksensor för vakuumbehållare
P2529    Trycksensor för vakuumbehållare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, trycksensor för vakuumbehållare
P2530    Tändningskontakt, PÅ-läge (ON) - felfunktion i krets    Ledningar, säkring, tändningskontakt
P2531    Tändningskontakt, PÅ-läge (ON) - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, säkring, tändningskontakt
P2532    Tändningskontakt, PÅ-läge (ON) - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, säkring, tändningskontakt
P2533    Tändningskontakt, PÅ-/startläge (ON/START) - felfunktion i krets    Ledningar, säkring, tändningskontakt
P2534    Tändningskontakt, PÅ-/startläge (ON/START) - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, säkring, tändningskontakt
P2535    Tändningskontakt, PÅ-/startläge (ON/START) - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, säkring, tändningskontakt
P2536    Tändningskontakt, tillbehörsläge (ACC) - felfunktion i krets    Ledningar, säkring, tändningskontakt
P2537    Tändningskontakt, tillbehörsläge (ACC) - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, säkring, tändningskontakt
P2538    Tändningskontakt, tillbehörsläge (ACC) - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, säkring, tändningskontakt
P2539    Sensor för lågt bränsletryck - felfunktion i krets    Ledningar, sensor för lågt bränsletryck
P2540    Sensor för lågt bränsletryck - område/prestanda    Ledningar, sensor för lågt bränsletryck
P2541    Sensor för lågt bränsletryck - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, sensor för lågt bränsletryck
P2542    Sensor för lågt bränsletryck - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, sensor för lågt bränsletryck
P2543    Sensor för lågt bränsletryck - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, sensor för lågt bränsletryck
P2544    Begäran om vridmomentreglering, insignal A - felfunktion    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2545    Begäran om vridmomentreglering, insignal A -område/prestanda    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P2546    Begäran om vridmomentreglering, insignal A - låg signal    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2547    Begäran om vridmomentreglering, insignal A - hög signal    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2548    Begäran om vridmomentreglering, insignal B - felfunktion    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2549    Begäran om vridmomentreglering, insignal B -område/prestanda    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2550    Begäran om vridmomentreglering, insignal B - låg signal    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2551    Begäran om vridmomentreglering, insignal B - hög signal    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2552    Spjäll-/bränsleavstängning - felfunktion i krets    Ledningar
P2553    Spjäll-/bränsleavstängning - område/prestanda    Ledningar
P2554    Spjäll-/bränsleavstängning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme
P2555    Spjäll-/bränsleavstängning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus
P2556    Sensor/kontakt för låg kylvätskenivå - felfunktion i krets    Ledningar, sensor/kontakt för låg kylvätskenivå
P2557    Sensor/kontakt för låg kylvätskenivå - område/prestanda    Ledningar, sensor/kontakt för låg kylvätskenivå
P2558    Sensor/kontakt för låg kylvätskenivå - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, sensor/kontakt för låg kylvätskenivå
P2559    Sensor/kontakt för låg kylvätskenivå - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, sensor/kontakt för låg kylvätskenivå
P2560    Motorns kylvätskenivå låg    Motorns kylvätskenivå låg
P2561    Luftkonditioneringens styrdon - felindikeringslampa tänd begärs    Felkoder lagrade i luftkonditioneringens styrdon
P2562    Turbons laddreglerlägessensor - felfunktion i krets    Ledningar, turbons laddreglerlägessensor
P2563    Turbons laddreglerlägessensor - område/prestanda    Ledningar, turbons laddreglerlägessensor
P2564    Turbons laddreglerlägessensor - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, turbons laddreglerlägessensor
P2565    Turbons laddreglerlägessensor - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, turbons laddreglerlägessensor
P2566    Turbons laddreglerlägessensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, turbons laddreglerlägessensor
P2567    Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator -felfunktion i krets    Ledningar, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2568    Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator -område/prestanda    Ledningar, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2569    Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2570    Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2571    Temperatursensor för ozonreduceringskatalysator -intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för ozonreduceringskatalysator
P2572    Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator    Ledningar, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2573    Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator -område/prestanda    Ledningar, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2574    Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2575    Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator
P2576    Slitagesensor för ozonreduceringskatalysator -intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, slitagesensor för ozonreduceringskatalysator

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P2577    Ozonreduceringskatalysator - verkningsgrad under tröskelvärde    Ozonreduceringskatalysator
P2600    Kylvätskepumpmotor - avbrott    Ledningar, relä kylvätskepumpmotor
P2601    Kylvätskepumpmotor - område/prestanda    Ledningar, relä kylvätskepumpmotor
P2602    Kylvätskepumpmotor - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, relä kylvätskepumpmotor
P2603    Kylvätskepumpmotor - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, relä kylvätskepumpmotor
P2604    Värmare insugsluft A - område/prestanda    Ledningar, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2605    Värmare insugsluft A - avbrott    Ledningar, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2606    Värmare insugsluft B - område/prestanda    Ledningar, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2607    Värmare insugsluft B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2608    Värmare insugsluft B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2609    Insugsluftvärmarsystem - funktionsproblem    Ledningar, relä för insugsluftvärmare, värmare insugsluft
P2610    Motorstyrdon - funktionsproblem intern timer för motoravstängning    Motorstyrdon
P2611    Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium -avbrott    Ledningar, Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium
P2612    Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium
P2613    Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, Fördelningsventil för luftkonditioneringens köldmedium
P2614    Kamaxelläge, utsignal - avbrott    Ledningar, motorstyrdon
P2615    Kamaxelläge, utsignal - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon
P2616    Kamaxelläge, utsignal - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon
P2617    Vevaxelläge, utsignal - avbrott    Ledningar, motorstyrdon
P2618    Vevaxelläge, utsignal - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon
P2619    Vevaxelläge, utsignal - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon
P2620    Spjälläge, utsignal - avbrott    Ledningar, motorstyrdon
P2621    Spjälläge, utsignal - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon
P2622    Spjälläge, utsignal - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon
P2623    Insprutarstyrtryckregulator - avbrott    Ledningar, insprutarstyrtryckregulator
P2624    Insprutarstyrtryckregulator - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutarstyrtryckregulator
P2625    Insprutarstyrtryckregulator - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutarstyrtryckregulator
P2626    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering - avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2626    Lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P2627    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2627    Lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P2628    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2628    Lambdasond 1, cylinderrad 1, pumpströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P2629    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering - avbrott    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P2629    Lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering - avbrott    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P2630    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2630    Lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P2631    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P2631    Lambdasond 1, cylinderrad 2, pumpströmreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P2632    Bränslepump B, reglering - avbrott    Ledningar, bränslepumprelä, motorstyrdon
P2633    Bränslepump B, reglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränslepumprelä, motorstyrdon
P2634    Bränslepump B, reglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränslepumprelä, motorstyrdon
P2635    Bränslepump A - lågt flöde/funktionsproblem    Bränslefilter blockerat, bränslepump
P2636    Bränslepump B - lågt flöde/funktionsproblem    Bränslefilter blockerat, bränslepump
P2637    Vridmomentreglering, återkopplingssignal A - felfunktion    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2638    Vridmomentreglering, återkopplingssignal A -område/prestanda    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2639    Vridmomentreglering, återkopplingssignal A - låg signal    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2640    Vridmomentreglering, återkopplingssignal A - hög signal    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2641    Vridmomentreglering, återkopplingssignal B - felfunktion    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2642    Vridmomentreglering, återkopplingssignal B -område/prestanda    Ledningar, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2643    Vridmomentreglering, återkopplingssignal B - låg signal    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2644    Vridmomentreglering, återkopplingssignal B - hög signal    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2645    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 - avbrott    Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2646    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 - funktionsproblem eller manöverdon fastnat i läge av    Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2647    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 - manöverdon fastnat i läge på    Vipparmsmanöverdon
P2648    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, vipparmsmanöverdon
P2649    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, vipparmsmanöverdon
P2650    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 - avbrott    Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2651    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 - funktionsproblem eller manöverdon fastnat i läge av    Vipparmsmanöverdon
P2652    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 - manöverdon fastnat i läge på    Vipparmsmanöverdon
P2653    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, vipparmsmanöverdon
P2654    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, vipparmsmanöverdon
P2655    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 - avbrott    Ledningar, vipparmsmanöverdon
P2656    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 - funktionsproblem eller manöverdon fastnat i läge av    Vipparmsmanöverdon
P2657    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 - manöverdon fastnat i läge på    Vipparmsmanöverdon
P2658    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, vipparmsmanöverdon
P2659    Vipparmsmanöverdon A, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, vipparmsmanöverdon
P2660    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 - avbrott    Ledningar, vipparmsmanöverdon

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P2661    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 - funktionsproblem eller manöverdon fastnat i läge av    Vipparmsmanöverdon
P2662    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 - manöverdon fastnat i läge på    Vipparmsmanöverdon
P2663    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, vipparmsmanöverdon
P2664    Vipparmsmanöverdon B, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, vipparmsmanöverdon
P2665    Bränsleavstängningens magnetventil B - avbrott    Ledningar, bränsleavstängningens magnetventil
P2666    Bränsleavstängningens magnetventil B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränsleavstängningens magnetventil
P2667    Bränsleavstängningens magnetventil B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränsleavstängningens magnetventil
P2668    Kontrollampa för bränsleläge - felfunktion i krets    Ledningar, kontrollampa för bränsleläge
P2669    Manöverdonets matarspänning B - avbrott    Ledningar, motorstyrdon
P2670    Manöverdonets matarspänning B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon
P2671    Manöverdonets matarspänning B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon
P2700    Växellådans friktionselement A, ansättningstid -område/prestanda    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2701    Växellådans friktionselement B, ansättningstid -område/prestanda    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2702    Växellådans friktionselement C, ansättningstid -område/prestanda    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2703    Växellådans friktionselement D, ansättningstid -område/prestanda    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2704    Växellådans friktionselement E, ansättningstid -område/prestanda    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2705    Växellådans friktionselement F, ansättningstid -område/prestanda    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2706    Växlingsmagnetventil F - felfunktion i krets    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2707    Växlingsmagnetventil F - funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2708    Växlingsmagnetventil F - magnetventil fastnat i läge på    Mekaniskt växellådsfel, växlingsmagnetventil
P2709    Växlingsmagnetventil F - elektrisk    Ledningar, växlingsmagnetventil
P2710    Växlingsmagnetventil F - intermittent    Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil
P2711    Oväntad mekanisk växelurkoppling    Förarfel, mekaniskt växellådsfel
P2712    Läckage i hydraulenhet    -
P2713    Magnetventil för växellådans oljetryck D - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2714    Magnetventil för växellådans oljetryck D - funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2715    Magnetventil för växellådans oljetryck D - magnetventil fastnat i läge på    Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2716    Magnetventil för växellådans oljetryck D - elektrisk    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck
P2717    Magnetventil för växellådans oljetryck D - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2718    Magnetventil för växellådans oljetryck D - avbrott    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2719    Magnetventil för växellådans oljetryck D - område/prestanda    Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2720    Magnetventil för växellådans oljetryck D - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2721    Magnetventil för växellådans oljetryck D - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P2722    Magnetventil för växellådans oljetryck E - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2723    Magnetventil för växellådans oljetryck E - funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2724    Magnetventil för växellådans oljetryck E - magnetventil fastnat i läge på    Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2725    Magnetventil för växellådans oljetryck E - elektrisk    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck
P2726    Magnetventil för växellådans oljetryck E - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2727    Magnetventil för växellådans oljetryck E - avbrott    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2728    Magnetventil för växellådans oljetryck E - område/prestanda    Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2729    Magnetventil för växellådans oljetryck E - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2730    Magnetventil för växellådans oljetryck E - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2731    Magnetventil för växellådans oljetryck F - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2732    Magnetventil för växellådans oljetryck F - funktionsproblem eller magnetventil fastnat i läge av    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2733    Magnetventil för växellådans oljetryck F - magnetventil fastnat i läge på    Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2734    Magnetventil för växellådans oljetryck F - elektrisk    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck
P2735    Magnetventil för växellådans oljetryck F - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2736    Magnetventil för växellådans oljetryck F - avbrott    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2737    Magnetventil för växellådans oljetryck F - område/prestanda    Magnetventil för växellådans oljetryck, mekaniskt växellådsfel
P2738    Magnetventil för växellådans oljetryck F - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2739    Magnetventil för växellådans oljetryck F - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för växellådans oljetryck, växellådsstyrdon
P2740    Växellådans oljetemperatursensor B - felfunktion i krets    Ledningar, växellådans oljetemperatursensor
P2741    Växellådans oljetemperatursensor B - krets område/prestanda    Ledningar, växellådans oljetemperatursensor
P2742    Växellådans oljetemperatursensor B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växellådans oljetemperatursensor
P2743    Växellådans oljetemperatursensor B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växellådans oljetemperatursensor
P2744    Växellådans oljetemperatursensor B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetemperatursensor
P2745    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel B - felfunktion i krets    Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2746    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel B -område/prestanda    Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2747    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel B - ingen signal    Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2748    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2749    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel C - felfunktion i krets    Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P2750    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel C -område/prestanda    Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2751    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel C - ingen signal    Ledningar, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2752    Varvtalssensor för växellådans mellanaxel C - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, varvtalssensor för växellådans mellanaxel, motorstyrdon, växellådsstyrdon
P2753    Oljekylare för växellåda - avbrott    Ledningar, oljekylare för växellåda
P2754    Oljekylare för växellåda - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, oljekylare för växellåda
P2755    Oljekylare för växellåda - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, oljekylare för växellåda
P2756    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid -felfunktion i krets    Ledningar, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2757    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid -funktionsproblem eller solenoid fastnat i läge av    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2758    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid - solenoid fastnat i läge på    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2759    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid -elektriskt fel    Ledningar, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2760    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2761    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid - avbrott    Ledningar, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2762    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid -område/prestanda    Ledningar, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2763    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2764    Momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, momentomvandlarkopplingens tryckreglersolenoid
P2765    Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor B - felfunktion i krets    Ledningar, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2766    Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor B - område/prestanda    Ledningar, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2767    Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor B - ingen signal    Ledningar, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2768    Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2769    Momentomvandlarkoppling - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, momentomvandlarkoppling
P2770    Momentomvandlarkoppling - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, momentomvandlarkoppling
P2771    Fyrhjulsdrivning, strömställare för lågt utväxlingsförhållande -felfunktion i krets    Ledningar, strömställare för lågt utväxlingsförhållande
P2772    Fyrhjulsdrivning, strömställare för lågt utväxlingsförhållande -område/prestanda    Ledningar, strömställare för lågt utväxlingsförhållande
P2773    Fyrhjulsdrivning, strömställare för lågt utväxlingsförhållande -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, strömställare för lågt utväxlingsförhållande
P2774    Fyrhjulsdrivning, strömställare för lågt utväxlingsförhållande -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, strömställare för lågt utväxlingsförhållande
P2775    Växelväljarkontakt, uppväxling - område/prestanda    Ledningar, växelväljarkontakt
P2776    Växelväljarkontakt, uppväxling - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växelväljarkontakt
P2777    Växelväljarkontakt, uppväxling - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växelväljarkontakt
P2778    Växelväljarkontakt, uppväxling - intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, växelväljarkontakt
P2779    Växelväljarkontakt, nedväxling - område/prestanda    Ledningar, växelväljarkontakt

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P2780    Växelväljarkontakt, nedväxling - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växelväljarkontakt
P2781    Växelväljarkontakt, nedväxling - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växelväljarkontakt
P2782    Växelväljarkontakt, nedväxling - intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, växelväljarkontakt
P2783    Momentomvandlare - temperatur för hög    Växellådans oljenivå låg, mekaniskt växellådsfel, momentomvandlarkopplingen slirar
P2784    Varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor A/B - förhållande    Ledningar, varvtalssensor för ingående växellådsaxel/turbinaxelns varvtalssensor
P2785    Kopplingsställdon - temperatur för hög    -
P2786    Växlingsmanöverdon - temperatur för hög    -
P2787    Koppling - temperatur för hög    Slirande koppling
P2788    Manuell växellåda med automatisk växling (ASM), adaptiv inlärning - vid gränsvärde    -
P2789    Koppling, adaptiv inlärning - vid gränsvärde    -
P2790    Väljarriktning - felfunktion i krets    Ledningar
P2791    Väljarriktning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme
P2792    Väljarriktning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus
P2793    Växelriktning - felfunktion i krets    Ledningar
P2794    Växelriktning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme
P2795    Växelriktning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus
EOBD-kod    Felställe    Trolig orsak
P0000    Inget fel påträffat    -
P0001    Bränslemängdregulator - avbrott    Ledningar, mängdregulator
P0002    Bränslemängdregulator - krets område/prestanda    Ledningar, mängdregulator
P0003    Bränslemängdregulator - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, mängdregulator
P0004    Bränslemängdregulator - hög kretsspänning    Kretsbrott/kortslutning till plus, mängdregulator
P0005    Bränsleavstängningsventil - avbrott    Kretsbrott, bränsleavstängningsventil
P0006    Bränsleavstängningsventil - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränsleavstängningsventil
P0007    Bränsleavstängningsventil - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränsleavstängningsventil
P0008    Motorinställningssystem, cylinderrad 1 - motorns prestanda    Mekaniskt fel
P0009    Motorinställningssystem, cylinderrad 2 - motorns prestanda    Mekaniskt fel
P0010    Manöverdon för kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, manöverdon för kamaxelläge, motorstyrdon
P0011    Kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 1 -tändtidpunkt för tidig/systemprestanda    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0012    Kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 1 -tändtidpunkt för sen    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0013    Manöverdon för kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, manöverdon för kamaxelläge, motorstyrdon
P0014    Manöverdon för kamaxelläge, utlopp/höger/bak, cylinderrad 1 - tändtidpunkt för tidig/systemprestanda    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0015    Manöverdon för kamaxelläge, utlopp/höger/bak, cylinderrad 1 - tändtidpunkt för sen    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0016    Vevaxelläge/kamaxelläge, cylinderrad 1 sensor A -förhållande    Ledningar, vevaxellägessensor, kamaxellägessensor, mekaniskt fel
P0017    Vevaxelläge/kamaxelläge, cylinderrad 1 sensor B -förhållande    Ledningar, vevaxellägessensor, kamaxellägessensor, mekaniskt fel
P0018    Vevaxelläge/kamaxelläge, cylinderrad 2 sensor A -förhållande    Ledningar, vevaxellägessensor, kamaxellägessensor, mekaniskt fel

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P0019    Vevaxelläge/kamaxelläge, cylinderrad 2 sensor B -förhållande    Ledningar, vevaxellägessensor, kamaxellägessensor, mekaniskt fel
P0020    Manöverdon för kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, manöverdon för kamaxelläge, motorstyrdon
P0021    Kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 2 -tändtidpunkt för tidig/systemprestanda    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0022    Kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 2 -tändtidpunkt för sen    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0023    Manöverdon för kamaxelläge, utlopp/höger/bak, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, manöverdon för kamaxelläge, motorstyrdon
P0024    Kamaxelläge, utlopp/höger/bak, cylinderrad 2 -tändtidpunkt för tidig/systemprestanda    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0025    Kamaxelläge, utlopp/höger/bak, cylinderrad 2 -tändtidpunkt för sen    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0026    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 1 - område/prestanda    Ledningar, magnetventil för styrning av inloppsventil
P0027    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 1 - område/prestanda    Ledningar, magnetventil för styrning av utloppsventil
P0028    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 2 - område/prestanda    Ledningar, magnetventil för styrning av inloppsventil
P0029    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 2 - område/prestanda    Ledningar, magnetventil för styrning av utloppsventil
P0030    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0031    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0032    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0033    Turbons överströmningsventil - felfunktion i krets    Ledningar, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0034    Turbons överströmningsventil - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0035    Turbons överströmningsventil - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0036    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0037    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0038    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0039    Turbons överströmningsventil/överströmningsventil för laddningskompressor, reglering - område/prestanda    Ledningar, överströmningsventil
P0040    Lambdasondens signaler utbytta, cylinderrad 1 sensor 1/cylinderrad 2 sensor 1    Ledningar
P0041    Lambdasondens signaler utbytta, cylinderrad 1 sensor 2/cylinderrad 2 sensor 2    Ledningar
P0042    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0043    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0044    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0045    Turbons laddreglersolenoid/laddningskompressorns laddreglersolenoid - avbrott    Ledningar, turbons/laddningskompressorns laddreglersolenoid
P0046    Turbons laddreglersolenoid/laddningskompressorns laddreglersolenoid - krets område/prestanda    Ledningar, turbons/laddningskompressorns laddreglersolenoid, mekaniskt fel
P0047    Turbons laddreglersolenoid/laddningskompressorns laddreglersolenoid - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, turbons/laddningskompressorns laddreglersolenoid

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P0048    Turbons laddreglersolenoid/laddningskompressorns laddreglersolenoid - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, turbons/laddningskompressorns laddreglersolenoid
P0049    Turbo-/laddningskompressorturbin - övervarvtal    Mekaniskt fel
P0050    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0051    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0052    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0053    Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 1, sensor 1 -värmarresistans    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P0054    Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 1, sensor 2 -värmarresistans    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P0055    Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 1, sensor 3 -värmarresistans    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P0056    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0057    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, värmarstyrning - låg värmarkretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0058    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0059    Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 2, sensor 1 -värmarresistans    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P0060    Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 2, sensor 2 -värmarresistans    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P0061    Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 2, sensor 3 -värmarresistans    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P0062    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0063    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0064    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0065    Luftassisterad insprutningsventil - område/prestanda    Luftassisterad insprutningsventil
P0066    Luftassisterad insprutningsventil - felfunktion i krets/låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftassisterad insprutningsventil, motorstyrdon
P0067    Luftassisterad insprutningsventil - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftassisterad insprutningsventil, motorstyrdon
P0068    Grenrörstrycksensor - luftmassamätare - spjälläge korrelation    Ledningar, grenrörstrycksensor, luftmassamätare, mekaniskt fel
P0069    Grenrörstrycksensor - lufttrycksgivare - förhållande    Grenrörstrycksensor, mekaniskt fel
P0070    Utetemperatursensor - felfunktion i krets    Ledningar, utetemperatursensor, motorstyrdon
P0071    Utetemperatursensor - område/prestanda    Utetemperatursensor
P0072    Utetemperatursensor - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, utetemperatursensor, motorstyrdon
P0073    Utetemperatursensor - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, utetemperatursensor, motorstyrdon
P0074    Utetemperatursensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, utetemperatursensor, motorstyrdon
P0075    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för styrning av inloppsventil, motorstyrdon
P0076    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för styrning av inloppsventil, motorstyrdon
P0077    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för styrning av inloppsventil, motorstyrdon
P0078    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för styrning av utloppsventil, motorstyrdon

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P0079    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för styrning av utloppsventil, motorstyrdon
P0080    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för styrning av utloppsventil, motorstyrdon
P0081    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för styrning av inloppsventil, motorstyrdon
P0082    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för styrning av inloppsventil, motorstyrdon
P0083    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för styrning av inloppsventil, motorstyrdon
P0084    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för styrning av utloppsventil, motorstyrdon
P0085    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för styrning av utloppsventil, motorstyrdon
P0086    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för styrning av utloppsventil, motorstyrdon
P0087    Bränslefördelningsrör/systemtryck för lågt    Bränslepump, bränsletryckregulator, bränsletilloppsrör blockerat, mekaniskt fel
P0088    Bränslefördelningsrör/systemtryck för högt    Bränslepump, bränsletryckregulator, bränslereturrör blockerat, mekaniskt fel
P0089    Bränsletryckregulator 1 - funktionsproblem    Bränsletryckregulator, mekaniskt fel
P0090    Bränsletryckregulator 1 - avbrott    Kretsbrott, mängdreglerventil för bränsle, motorstyrdon
P0091    Bränsletryckregulator 1 - kortslutning till stomme    Ledningar kortslutna till stomme, mängdreglerventil för bränsle, motorstyrdon
P0092    Bränsletryckregulator 1 - kortslutning till plus    Ledningar kortslutna till plus, mängdreglerventil för bränsle, motorstyrdon
P0093    Bränslesystemläckage - stort läckage upptäckt    Ledningar, bränsletrycksgivare, mekaniskt fel
P0094    Bränslesystemläckage - litet läckage upptäckt    Ledningar, bränsletrycksgivare, mekaniskt fel
P0095    Temperaturgivare för insugsluft 2 - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0096    Temperaturgivare för insugsluft 2 - krets område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0097    Temperaturgivare för insugsluft 2 - insignal låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0098    Temperaturgivare för insugsluft 2 - insignal hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0099    Temperaturgivare för insugsluft 2 -intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0100    Luftmassamätare/luftmängdmätare - felfunktion i krets    Ledningar, luftmassamätare/luftmängdmätare, motorstyrdon
P0101    Luftmassamätare/luftmängdmätare - område/prestanda    Insugsläcka/blockering, luftmassamätare/luftmängdmätare
P0102    Luftmassamätare/luftmängdmätare - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, luftmassamätare/luftmängdmätare, motorstyrdon
P0103    Luftmassamätare/luftmängdmätare - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, luftmassamätare/luftmängdmätare, motorstyrdon
P0104    Luftmassamätare/luftmängdmätare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, luftmassamätare/luftmängdmätare, motorstyrdon
P0105    Grenrörstrycksensor/lufttrycksgivare - felfunktion i krets    Ledningar, grenrörstrycksensor, lufttrycksgivare, motorstyrdon
P0106    Grenrörstrycksensor/lufttrycksgivare -område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, ledningar, grenrörstrycksensor, lufttrycksgivare
P0107    Grenrörstrycksensor/lufttrycksgivare - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, grenrörstrycksensor, lufttrycksgivare, motorstyrdon
P0108    Grenrörstrycksensor/lufttrycksgivare - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, grenrörstrycksensor, lufttrycksgivare, motorstyrdon
P0109    Grenrörstrycksensor/lufttrycksgivare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, grenrörstrycksensor, lufttrycksgivare, motorstyrdon
P0110    Temperaturgivare för insugsluft - felfunktion i krets    Ledningar, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0111    Temperaturgivare för insugsluft - område/prestanda    Temperaturgivare för insugsluft

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P0112    Temperaturgivare för insugsluft - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0113    Temperaturgivare för insugsluft - hög insignal    Kretsbrott/kortslutning till plus, stomledning defekt, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0114    Temperaturgivare för insugsluft - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0115    Motortemperaturgivare - felfunktion i krets    Ledningar, motortemperaturgivare, motorstyrdon
P0116    Motortemperaturgivare - område/prestanda    Kylvätsketermostat, dålig anslutning, ledningar, motortemperaturgivare
P0117    Motortemperaturgivare - låg insignal    Kylvätsketermostat, ledningar kortslutna till stomme, motortemperaturgivare
P0118    Motortemperaturgivare - hög insignal    Kylvätsketermostat, kretsbrott/kortslutning till plus, stomledning defekt, motortemperaturgivare
P0119    Motortemperaturgivare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, motortemperaturgivare, motorstyrdon
P0120    Spjällägessensor A/gaspedallägessensor A -felfunktion i krets    Ledningar, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0120    Spjällägeskontakt A/gaspedallägeskontakt A -felfunktion i krets    Ledningar, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0121    Spjällägessensor A/gaspedallägessensor A -område/prestanda    Justering av gasvajer, spjäll-/gaspedallägessensor
P0121    Spjällägeskontakt A/gaspedallägeskontakt A -område/prestanda    Justering av gasvajer, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt
P0122    Spjällägessensor A/gaspedallägessensor A - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0122    Spjällägeskontakt A/gaspedallägeskontakt A - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0123    Spjällägessensor A/gaspedallägessensor A - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0123    Spjällägeskontakt A/gaspedallägeskontakt A - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0124    Spjällägessensor A/gaspedallägessensor A -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0124    Spjällägeskontakt A/gaspedallägeskontakt A -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0125    Otillräcklig kylvätsketemperatur för styrning i sluten krets    Ledningar, motorns kylsystem, kylvätsketermostat, motortemperaturgivare
P0126    Otillräcklig kylvätsketemperatur för stabil funktion    Ledningar, motorns kylsystem, kylvätsketermostat, motortemperaturgivare
P0127    Insugsluftens temperatur för hög    Ledningar kortslutna till stomme, temperaturgivare för insugsluft 2, mekaniskt fel, motorstyrdon
P0128    Kylvätsketermostat - kylvätsketemperatur under termostatens reglertemperatur    Mekaniskt fel
P0129    Lufttryck för lågt    Ledningar, lufttrycksgivare, mekaniskt fel
P0130    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Uppvärmning ur funktion, dålig anslutning, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0130    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0131    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0131    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P0132    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0132    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P0133    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - långsam reaktion    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0133    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - långsam reaktion    Ledningar, lambdasond

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P0134    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - ingen aktivitet upptäckt    Kretsbrott, uppvärmning ur funktion, uppvärmd lambdasond
P0134    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, lambdasond
P0135    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, värmarstyrning - felfunktion i krets    Säkring, ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0136    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0136    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0137    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0137    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P0138    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0138    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P0139    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - långsam reaktion    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0139    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - långsam reaktion    Ledningar, lambdasond
P0140    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, uppvärmning ur funktion, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0140    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0141    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0142    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0143    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0143    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P0144    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0144    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P0145    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - långsam reaktion    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0145    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - långsam reaktion    Ledningar, lambdasond
P0146    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0146    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0147    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0148    Bränslematningsfel    Bränslepump/bränsleinsprutningspump
P0149    Fel insprutningstidpunkt    Bränslepump/bränsleinsprutningspump
P0150    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0150    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0151    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0151    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P0152    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0152    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P0153    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - långsam reaktion    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0153    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - långsam reaktion    Ledningar, lambdasond
P0154    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P0154    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0155    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0156    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0156    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0157    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0157    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P0158    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0158    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P0159    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - långsam reaktion    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0159    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - långsam reaktion    Ledningar, lambdasond
P0160    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0160    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0161    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0162    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0162    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0163    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0163    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P0164    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0164    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P0165    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - långsam reaktion    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0165    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - långsam reaktion    Ledningar, lambdasond
P0166    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0166    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0167    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0168    Bränsletemperatur för hög    Ledningar, bränsletemperaturgivare, mekaniskt fel
P0169    Felaktig bränsleblandning    Ledningar, bränsleblandningssensor, mekaniskt fel
P0170    Bränslemängdsanpassning, cylinderrad 1 - felfunktion    Insugsläcka, luftinblåsningssystem, bränsletryck/-pump, insprutare, evakueringsventil i sluten tankventilation, uppvärmd lambdasond
P0171    System för magert, cylinderrad 1    Insugs-/avgasläckage, luftinblåsningssystem, luftmassamätare/luftmängdmätare, bränsletryck/-pump, insprutare, uppvärmd lambdasond
P0172    System för fett, cylinderrad 1    Blockerat insug, evakueringsventil i sluten tankventilation, bränsletryck, avgasåterledningssystem, insprutare, uppvärmd lambdasond
P0173    Bränslemängdsanpassning, cylinderrad 2 - felfunktion    Insugsläcka, luftinblåsningssystem, bränsletryck/-pump, insprutare, evakueringsventil i sluten tankventilation, uppvärmd lambdasond
P0174    System för magert, cylinderrad 2    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck/-pump, insprutare, luftinblåsningssystem, slanganslutning(ar)

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P0175    System för fett, cylinderrad 2    Blockerat insug, evakueringsventil i sluten tankventilation, bränsletryck, avgasåterledningssystem, insprutare, uppvärmd lambdasond
P0176    Bränsleblandningssensor - felfunktion i krets    Ledningar, bränsleblandningssensor, motorstyrdon
P0177    Bränsleblandningssensor - område/prestanda    Bränsleblandningssensor
P0178    Bränsleblandningssensor - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, bränsleblandningssensor, motorstyrdon
P0179    Bränsleblandningssensor - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, bränsleblandningssensor, motorstyrdon
P0180    Bränsletemperaturgivare A - felfunktion i krets    Ledningar, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0181    Bränsletemperaturgivare A - område/prestanda    Bränsletemperaturgivare
P0182    Bränsletemperaturgivare A - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0183    Bränsletemperaturgivare A - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0184    Bränsletemperaturgivare A - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0185    Bränsletemperaturgivare B - felfunktion i krets    Ledningar, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0186    Bränsletemperaturgivare B - område/prestanda    Bränsletemperaturgivare
P0187    Bränsletemperaturgivare B - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0188    Bränsletemperaturgivare B - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0189    Bränsletemperaturgivare B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0190    Trycksensor för bränslefördelningsrör - felfunktion i krets    Ledningar, trycksensor för bränslefördelningsrör, motorstyrdon
P0191    Trycksensor för bränslefördelningsrör -område/prestanda    Ledningar, trycksensor för bränslefördelningsrör
P0192    Trycksensor för bränslefördelningsrör - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, trycksensor för bränslefördelningsrör
P0193    Trycksensor för bränslefördelningsrör - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, trycksensor för bränslefördelningsrör
P0194    Trycksensor för bränslefördelningsrör - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, trycksensor för bränslefördelningsrör
P0195    Motoroljans temperatursensor - felfunktion i krets    Ledningar, motoroljans temperatursensor, motorstyrdon
P0196    Motoroljans temperatursensor - område/prestanda    Motoroljans temperatursensor
P0197    Motoroljans temperatursensor - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, motoroljans temperatursensor
P0198    Motoroljans temperatursensor - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, motoroljans temperatursensor
P0199    Motoroljans temperatursensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, motoroljans temperatursensor, motorstyrdon
P0200    Insprutare - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0201    Insprutare 1 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0202    Insprutare 2 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0203    Insprutare 3 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0204    Insprutare 4 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0205    Insprutare 5 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0206    Insprutare 6 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0207    Insprutare 7 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0208    Insprutare 8 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0209    Insprutare 9 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0210    Insprutare 10 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0211    Insprutare 11 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0212    Insprutare 12 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0213    Kallstartventil 1 - felfunktion i krets    Ledningar, kallstartventil, motorstyrdon

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P0214    Kallstartventil 2 - felfunktion i krets    Ledningar, kallstartventil, motorstyrdon
P0215    Bränsleavstängningens magnetventil - felfunktion i krets    Ledningar, bränsleavstängningens magnetventil, motorstyrdon
P0216    Styrning av insprutningsbörjan - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för insprutningsbörjan, motorstyrdon
P0217    Motorn överhettad    Ledningar, motorns kylsystem, kylvätsketermostat, motortemperaturgivare
P0218    Växellådan överhettad    Ledningar, växellådans oljetemperatursensor, motorstyrdon
P0219    Motorn övervarvad    Felaktig växling
P0220    Spjällägessensor B/gaspedallägessensor B -felfunktion i krets    Ledningar, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0220    Spjällägeskontakt B/gaspedallägeskontakt B -felfunktion i krets    Ledningar, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0221    Spjällägessensor B/gaspedallägessensor B -område/prestanda    Justering av gasvajer, spjäll-/gaspedallägessensor
P0221    Spjällägeskontakt B/gaspedallägeskontakt B -område/prestanda    Justering av gasvajer, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt
P0222    Spjällägessensor B/gaspedallägessensor B - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0222    Spjällägeskontakt B/gaspedallägeskontakt B - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0223    Spjällägessensor B/gaspedallägessensor B - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0223    Spjällägeskontakt B/gaspedallägeskontakt B - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0224    Spjällägessensor B/gaspedallägessensor B -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0224    Spjällägeskontakt B/gaspedallägeskontakt B -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0225    Spjällägessensor C/gaspedallägessensor C -felfunktion i krets    Ledningar, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0225    Spjällägeskontakt C/gaspedallägeskontakt C -felfunktion i krets    Ledningar, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0226    Spjällägessensor C/gaspedallägessensor C -område/prestanda    Justering av gasvajer, spjäll-/gaspedallägessensor
P0226    Spjällägeskontakt C/gaspedallägeskontakt C -område/prestanda    Justering av gasvajer, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt
P0227    Spjällägessensor C/gaspedallägessensor C - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0227    Spjällägeskontakt C/gaspedallägeskontakt C - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0228    Spjällägessensor C/gaspedallägessensor C - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0228    Spjällägeskontakt C/gaspedallägeskontakt C - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0229    Spjällägessensor C/gaspedallägessensor C -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0229    Spjällägeskontakt C/gaspedallägeskontakt C -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0230    Bränslepumprelä - felfunktion i krets    Ledningar, bränslepumprelä, motorstyrdon
P0231    Bränslepumprelä - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränslepumprelä, motorstyrdon
P0232    Bränslepumprelä - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränslepumprelä, motorstyrdon
P0233    Bränslepumprelä - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bränslepumprelä, motorstyrdon
P0234    Turbokompressor, motorns turboladdning - gränsvärde överskridet    Slanganslutning(ar), ledningar, reglerventil för turbons avlastningsventil, turbons avlastningsventil
P0234    Laddningskompressor, motorns turboladdning -gränsvärde överskridet    Ledningar, laddningskompressorns överströmningsventil/-motor, laddningskompressor

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P0235    Grenrörstrycksensor A, turbosystem - felfunktion i krets    Ledningar, grenrörstrycksensor
P0235    Turbons laddtryckssensor A/laddtryckssensor för laddningskompressor A - felfunktion i krets    Ledningar, turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor
P0236    Grenrörstrycksensor A, turbosystem -område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, slanganslutning(ar), grenrörstrycksensor
P0236    Turbons laddtryckssensor A/laddtryckssensor för laddningskompressor A - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, slanganslutning(ar), turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor
P0237    Grenrörstrycksensor A, turbosystem - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, grenrörstrycksensor, motorstyrdon
P0237    Turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor A - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor, motorstyrdon
P0238    Grenrörstrycksensor A, turbosystem - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, grenrörstrycksensor, motorstyrdon
P0238    Turbons laddtryckssensor A/laddtryckssensor för laddningskompressor A - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor, motorstyrdon
P0239    Grenrörstrycksensor B, turbosystem - felfunktion i krets    Ledningar, grenrörstrycksensor, motorstyrdon
P0239    Turbons laddtryckssensor B/laddtryckssensor för laddningskompressor - felfunktion i krets    Ledningar, turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor, motorstyrdon
P0240    Grenrörstrycksensor B, turbosystem -område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, slanganslutning(ar), grenrörstrycksensor
P0240    Turbons laddtryckssensor B/laddtryckssensor för laddningskompressor B - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, slanganslutning(ar), turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor
P0241    Grenrörstrycksensor B, turbosystem - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, grenrörstrycksensor, motorstyrdon
P0241    Turbons laddtryckssensor B/laddtryckssensor för laddningskompressor B - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor, motorstyrdon
P0242    Grenrörstrycksensor B, turbosystem - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, grenrörstrycksensor, motorstyrdon
P0242    Turbons laddtryckssensor B/laddtryckssensor för laddningskompressor B - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor, motorstyrdon
P0243    överströmningsventil för laddningskompressor A -felfunktion i krets    Ledningar, överströmningsventil för laddningskompressor, motorstyrdon
P0243    Reglerventil för turbons avlastningsventil A - felfunktion i krets    Ledningar, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0244    överströmningsventil för laddningskompressor A -område/prestanda    överströmningsventil för laddningskompressor
P0244    Reglerventil för turbons avlastningsventil A -område/prestanda    Reglerventil för turbons avlastningsventil
P0245    överströmningsventil för laddningskompressor A - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, överströmningsventil för laddningskompressor, motorstyrdon
P0245    Reglerventil för turbons avlastningsventil A - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0246    överströmningsventil för laddningskompressor A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, överströmningsventil för laddningskompressor, motorstyrdon
P0246    Reglerventil för turbons avlastningsventil A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0247    överströmningsventil för laddningskompressor B -felfunktion i krets    Ledningar, överströmningsventil för laddningskompressor, motorstyrdon
P0247    Reglerventil för turbons avlastningsventil B - felfunktion i krets    Ledningar, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0248    överströmningsventil för laddningskompressor B -område/prestanda    överströmningsventil för laddningskompressor
P0248    Reglerventil för turbons avlastningsventil B -område/prestanda    Reglerventil för turbons avlastningsventil
P0249    överströmningsventil för laddningskompressor B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, överströmningsventil för laddningskompressor, motorstyrdon

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P0249    Reglerventil för turbons avlastningsventil B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0250    överströmningsventil för laddningskompressor B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, överströmningsventil för laddningskompressor, motorstyrdon
P0250    Reglerventil för turbons avlastningsventil B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0251    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump A, kamring/rotor/insprutare - felfunktion i krets    Ledningar, insprutningspump, motorstyrdon
P0252    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump A, kamring/rotor/insprutare - område/prestanda    Insprutningspump
P0253    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump A, kamring/rotor/insprutare - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutningspump, motorstyrdon
P0254    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump A, kamring/rotor/insprutare - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutningspump, motorstyrdon
P0255    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump A, kamring/rotor/insprutare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, insprutningspump, motorstyrdon
P0256    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump B, kamring/rotor/insprutare - felfunktion i krets    Ledningar, insprutningspump, motorstyrdon
P0257    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump B, kamring/rotor/insprutare - område/prestanda    Insprutningspump
P0258    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump B, kamring/rotor/insprutare - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutningspump, motorstyrdon
P0259    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump B, kamring/rotor/insprutare - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutningspump, motorstyrdon
P0260    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump B, kamring/rotor/insprutare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, insprutningspump, motorstyrdon
P0261    Insprutare 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0262    Insprutare 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0263    Cylinder 1 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0264    Insprutare 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0265    Insprutare 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0266    Cylinder 2 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0267    Insprutare 3 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0268    Insprutare 3 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0269    Cylinder 3 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0270    Insprutare 4 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0271    Insprutare 4 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0272    Cylinder 4 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0273    Insprutare 5 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0274    Insprutare 5 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0275    Cylinder 5 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0276    Insprutare 6 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0277    Insprutare 6 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0278    Cylinder 6 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0279    Insprutare 7 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0280    Insprutare 7 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0281    Cylinder 7 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0282    Insprutare 8 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0283    Insprutare 8 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0284    Cylinder 8 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0285    Insprutare 9 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0286    Insprutare 9 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0287    Cylinder 9 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0288    Insprutare 10 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0289    Insprutare 10 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P0290    Cylinder 10 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0291    Insprutare 11 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0292    Insprutare 11 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0293    Cylinder 11 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0294    Insprutare 12 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0295    Insprutare 12 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0296    Cylinder 12 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0297    Bilen har för hög hastighet    Ledningar, hastighetssensor, mekaniskt fel
P0298    Motoroljetemperatur för hög    Ledningar, motoroljans temperatursensor, mekaniskt fel
P0299    Turbokompressor/laddningskompressor - lågt laddtryck    Mekaniskt fel
P0300    Oregelbunden/en cylinder eller flera - misständning upptäckt    Tändstift, högspänningsledning(ar), insprutare, tändspole(ar), låg kompression, ledningar
P0301    Cylinder 1 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0302    Cylinder 2 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0303    Cylinder 3 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0304    Cylinder 4 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0305    Cylinder 5 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0306    Cylinder 6 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0307    Cylinder 7 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0308    Cylinder 8 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0309    Cylinder 9 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0310    Cylinder 10 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0311    Cylinder 11 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0312    Cylinder 12 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0313    Misständning upptäckt - låg bränslenivå    Bränslesystem, mekaniskt fel
P0314    En cylinder misständer - cylinder ej specificerad    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändning/bränslesystem, insprutare
P0315    Vevaxellägessystem - variation ej inlärd    Mekaniskt motorfel, ledningar
P0316    Misständning upptäckt vid start - första 1000 varv    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändning/bränslesystem, insprutare
P0317    Hårdvara för ojämn väg saknas    Ledningar, motorstyrdon
P0318    Sensor för ojämn väg A - felfunktion i krets    Ledningar, sensor för ojämn väg A, mekaniskt fel
P0319    Sensor för ojämn väg B - felfunktion i krets    Ledningar, sensor för ojämn väg B, mekaniskt fel

Porsche935
3 december 2008 · 206 Inlägg

P0320    Vevaxellägessensor/motorvarvtalssensor - felfunktion i krets    Ledningar, vevaxelläges-/motorvarvtalssensor, motorstyrdon
P0321    Vevaxellägessensor/motorvarvtalssensor -område/prestanda    Luftgap, förorening av metallpartiklar, lös sensor/rotor, ledningar, vevaxelläges-/motorvarvtalssensor
P0322    Vevaxellägessensor/motorvarvtalssensor - ingen signal    Ledningar, vevaxelläges-/motorvarvtalssensor, motorstyrdon
P0323    Vevaxellägessensor/motorvarvtalssensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, vevaxelläges-/motorvarvtalssensor, motorstyrdon
P0324    Fel i knackregleringssystem    Ledningar, dålig anslutning, knacksensor, motorstyrdon
P0325    Knacksensor 1, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, knacksensor
P0326    Knacksensor 1, cylinderrad 1 - område/prestanda    Ledningar, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor
P0327    Knacksensor 1, cylinderrad 1 - låg insignal    Lös knacksensor, dålig anslutning, ledningar kortslutna till stomme, felaktigt åtdragen, knacksensor, motorstyrdon
P0328    Knacksensor 1, cylinderrad 1 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor, motorstyrdon
P0329    Knacksensor 1, cylinderrad 1 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, knacksensor, motorstyrdon
P0330    Knacksensor 2, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, knacksensor, motorstyrdon
P0331    Knacksensor 2, cylinderrad 2 - område/prestanda    Ledningar, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor
P0332    Knacksensor 2, cylinderrad 2 - låg insignal    Lös knacksensor, dålig anslutning, ledningar kortslutna till stomme, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor, motorstyrdon
P0333    Knacksensor 2, cylinderrad 2 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor, motorstyrdon
P0334    Knacksensor 2, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, knacksensor, motorstyrdon
P0335    Vevaxellägessensor - felfunktion i krets    Ledningar, vevaxellägessensor, motorstyrdon
P0336    Vevaxellägessensor - område/prestanda    Lös sensor/rotor, luftgap, ledningar, vevaxellägessensor
P0337    Vevaxellägessensor - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, vevaxellägessensor, motorstyrdon
P0338    Vevaxellägessensor - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, vevaxellägessensor, motorstyrdon
P0339    Vevaxellägessensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, vevaxellägessensor, motorstyrdon
P0340    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0341    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 -område/prestanda    Lös sensor/rotor, luftgap, ledningar, kamaxellägessensor
P0342    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0343    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0344    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0345    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0346    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 2 -område/prestanda    Lös sensor/rotor, luftgap, ledningar, kamaxellägessensor
P0347    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 2 - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0348    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 2 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0349    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0350    Tändspole, primär/sekundär - felfunktion i krets    Ledningar, tändspole, motorstyrdon
P0351    Tändspole A, primär/sekundär - felfunktion i krets    Ledningar, tändspole, motorstyrdon
P0352    Tändspole B, primär/sekundär - felfunktion i krets    Ledningar, tändspole, motorstyrdon
P0353    Tändspole C, primär/sekundär - felfunktion i krets    Ledningar, tändspole, motorstyrdon
P0354    Tändspole D, primär/sekundär - felfunktion i krets    Ledningar, tändspole, motorstyrdon

Senast i forumet
Diskussionsforum
Projekt
Evenemang