Austin Mini till Suzuki Swift GTi-konvertering

Getting ready to install a Swift GTi engine in my 1975 Austin Mini 1000 cc. Going from 35 bhp to 105 bhp, or more. It is also going to get just a bit of a style makeover.
  • 114 Följare
  • 301 688 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 januari
martinhejdesten
31 december 2018 · 484 Inlägg

Gott Nytt År! På återseende den 3 januari 2019.

Happy New Year! See you on January 3, 2019.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d9558de35f50e6b29bc25a8ee0f2109c.jpg

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e1396320117b8d188b64b622f697e8ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9c80690273328cc9ae9e6b7abda498c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-07619defb150dd4dd7b168af86e58440.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
2 januari 2019 · 484 Inlägg

Vi tjuvstartar en dag tidigare än planerat. Så är det när det kliar i fingrarna. Och pga att farsan drar till varmare breddgrader i 10 veckor framåt inom kort. Och då vill vi minsann ha hundkojan så pass klar att vi kan skicka den på lackering.

Halv dag idag.

Jag hann med att slipa, spackla och återigen slipa för att färdigställa ett rör på instrumentpanelen (åtgärdat buckla). Och så gav jag mig på sidopanelerna (klädseln) som var tvungna att finjusteras för att passa då vi skar bort en del av hjulhusen. Och så finjusterades även "handskfacken/sidolådorna" för att låsa/klämma fast panelerna. Jag justerade förstås de gamla panelerna för att få fram mallar. De nya justeras och monteras i slutskedet.

Min hundkoja är en Mk3 och har därmed en "läpp" på motorhuven. Men eftersom jag tänker använda mig av Mk1-grill så var denna läpp tvungen att borras bort. Och när man var igång med det upptäckte man rost på huvens konstruktion. Åtgärdas omgående.

Dämpmattorna finjusterades där stolsfästena sitter. Och i samma veva så provade jag 4-punktsbältena. Och eftersom baksätet är ett minne blott så blir det plåtrent. Svart kantlist är provmonterad.

Imorrn hjälper även farsan till. Då blir det karosserijobb sett till injustering av flipfrontens fästen och passform.

• • • TRANSLATION • • •

We're starting a day earlier than planned. That's what happens when the urge to work kicks in. Also, because dad is heading to warmer latitudes for the next 10 weeks. We want the Mini to be ready enough to send it for painting.

Half a day today.

I managed to sand, putty, and sand again to complete a tube on the instrument panel (fixed a dent). Then, I tackled the side panels (upholstery), which needed adjustments to fit after cutting some parts of the wheel arches. I also fine-tuned the "glove compartments/side boxes" to lock/clamp the panels. Naturally, I adjusted the old panels to create templates. The new ones will be adjusted and mounted in the final stage.

My Mini is a Mk3 and has a "lip" on the bonnet. However, since I plan to use the Mk1 grille, this lip had to be drilled away. While doing this, we discovered rust on the hood's structure. Immediate action is taken.

Sound dampening mats were fine-tuned where the seat brackets are located. At the same time, I tried the 4-point seat belts. As the rear seat is a thing of the past, it's all about the metal. Black edge trim is test-fitted.

Tomorrow, dad will lend a hand. It's time for bodywork, adjusting the flip-front brackets, and ensuring a proper fit.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-82a22eb7e9e9ca93faf0cffcf8c512f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-67b22225d104fa1930fdc423b03de9d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d0f87698000b77e95c2a0b4736c11061.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-2760708aa6ac493f8c69fb36145030f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-614b6fb379e6a868ea2d4bca6c666d48.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-88380b9b61e9c2247e139543504c9765.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-73e91c795f9ea9635c7d6f56fc62faab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9287c1b35ced48d78b05e2d1e7f0b755.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c9b0bbb4790545167dfa40dbf438c4a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-a96c425268430ffc025ea90269c856c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9bbbccc042e0b5c32c19f69ae9e25b5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-a4336348581e2d295f407f94b0f76b53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-cdd0b04b7069bb4716256d350d45ec60.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
3 januari 2019 · 484 Inlägg

Såja, en bit till på vägen.

Lite sliparbeten utförda, dämpmattor finjusterade så att stolarna kommer dikt an golvet. Dessvärre hade farsan missuppfattat en instruktion varpå han penselmålat baksätets rygg, ajdå #1, så det blir till att slipa och spackla bort penseldragen.

Sedan följde inpassning av flipfronten och gångjärn är nu ditsvetsade. Allt funkar finfint! När vi lade dit motorhuven märkte vi att det glipade 15 mm mellan huv och front, ajdå #2. Det kan nog vara så att min Mk3-bil har något annorlunda huv jämfört med Mk1-bilarna. Har mailat britterna om detta. I värsta fall får jag köpa ny motorhuv. Ett 15 mm högt och 700 mm brett luftintag vill jag inte ha där.

Kort efter det kapade vi bort listkanten på framskärmarna då de inte ska klämmas in av listen längre pga flipfronten. Borrning och fasning av kanterna för Dzus-låsen också klara, check.

Sen hade vi besök av Jimmy på Cami Lack för att göra en genomgång av lackeringsjobbet. Ett önskemål från hans sida var att rensa dropplisten på taket så att den blev fri från Bodycoat. Trissan monterades på maskinen och satan vad det skvätte! Fick "tälta" för att minska skvättet.

Fortsättning följer!

• • • TRANSLATION • • •

So, a bit further on the journey.

Some sanding work done, sound-damping mats fine-tuned to make the seats close to the floor. Unfortunately, dad misunderstood an instruction, and he brush-painted the back of the rear seat, oops #1. So, it's time to sand and putty to remove the brush strokes.

Next, the fitting of the flip-front, and the hinges are now welded in place. Everything works fine! When we placed the bonnet, we noticed a 15mm gap between the hood and the front, oops #2. It might be that my Mk3 car has a slightly different hood compared to Mk1 cars. I've emailed the folks in the UK about this. In the worst case, I might need to buy a new bonnet. I don't want a 15 mm high and 700 mm wide air intake there.

Shortly after, we cut off the edge on the front fenders since they shouldn't be squeezed in by the edge anymore due to the flip-front. Drilling and chamfering the edges for the Dzus fasteners are also done, check.

Then, we had a visit from Jimmy at Cami Lack to go through the painting job. One request from his side was to clear the drip ledge on the roof to make it free from Bodycoat. The pulley was mounted on the machine, and it splattered like crazy! I had to 'camp' to reduce the splatter.

To be continued!

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-74ad6c00e105fd2ce83e0bb21f91c3e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-45965198b0c0950553b126d6b643f1f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d8cfbe5ed4b14d158afd5bca7b64551a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e08fb82831bed108ae2cb7bb62be369c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-0a93cb82921710b998ac5fa0f285dff6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-8a7cdefcd3d2ba5b326d3ef245456e3d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-29d43e1fc1ebb041150623faf5bb130c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-37566944deb8178ed86dbc104261afc0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-15eb4c4e6a6587d8f3d99197ffb051f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-460764862485ab408a19b510f695f174.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-2fa9d8f74cb528d6b7bffbb0796e7b97.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-eb81fc40d22a118047567876c4fc12d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-88ec7621441ae2f4bac5360b1200525b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3c40b340ada7d1b153d1aeb9ae947e51.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1b61bce8ed56a190d7541f6712c87cde.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-26d5fdc404dcea0e4981776477d48314.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-aa253aa103aceb00a0c781beff98225b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-0d99824e3ca4d801fedec16c39b84042.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-86a9db371afedd26b126f398343054b7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-ce20d0aad74d76fd79465d5237c5e910.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-29e34ba9ced3c380715d36479cc0a8b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-2508e4556b0b0434a2b8c8101ba851a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-f5969884c09a7274c8f41fd9a14934e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c993fec4bab0a58faee7241269cecb0b.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
4 januari 2019 · 484 Inlägg

Ajdå, det kunde ha slutat illa. Det hade tydligen brunnit i en av stickkontakterna i natt. Turligt nog självsläcktes den. Hade varit hyfsat deprimerande att komma upp till ett garage som var en hög med aska.

Först ville vi reda ut passformen gällande nya Mk1-grillen kontra min Mk3-huv. Skit också. Blir att skaffa en ny huv som passar den nya grillen. Dels för att slippa den stora glipan och för att slippa svetsa fast den sönderrostade krysskonstruktionen på huvens undersida. Sen fick vi förstås svetsa igen skruvhålen där man tidgare fäste Mk3-grillen.

Eftersom jag tänkt ha dubbla ändrör (ett på varje sida) fick jag skära ut en bit för det.

Dzus-fästena är nu klara. Vi fick dock svetsa dit en liten rektangulär bit strax ovanför då vi misstänkte att det skulle bli en för stor glipa i hörnet mellan flipfronten och A-panelen (triangulära delen framför dörren).

Sen byggde farsan en konstruktion med svängbara hjul så att vi lätt kan manövrera bilen när den står utan framvagn. Och för att underlätta för lackeraren. Måste erkänna att bilen ser ut som ett riktigt miffo med dessa hjul på. Men praktiskt är det.

Bakljusena rostskyddssprayades på koffertens insida.

Eftersom vi sänkt bilen till botten baktill så trilskas fjäderbenen/fjädrarna. De hoppar ur sina spår när man hissar upp bilen för att byta däck. Och vid snabba kurvtagningar när bilen eventuellt reser sig på ena sidan så är risken stor att de hoppar ur sitt fästen/spår även då. Därför har vi konstruerat ett svingarmsstopp för att eliminera den risken. De är förstås avtagbara den dag man ska renovera/utföra service på bakvagnen.

Just nu står bilen där i väntan på lackering. Några småsaker ska dock ordnas innan det är dags. Bl a de fyra plåtlisterna som går från tak till skärmkant ska monteras och interiören spraylackas. En efterlängtad dag närmar sig!

Nu blir det ett uppehåll några veckor. Troligtvis tillbaka vecka 5.

Må bäst tills dess!

• • • TRANSLATION • • •

Oh no, that could have ended badly. Apparently, there was a fire in one of the power outlets last night. Fortunately, it extinguished itself. It would have been quite depressing to come to a garage that was a pile of ashes.

First, we wanted to figure out the fit regarding the new Mk1 grille versus my Mk3 hood. Darn it. I have to get a new hood that fits the new grille. Partly to avoid the large gap and to avoid welding the rusted cross structure on the underside of the hood. We also had to weld shut the screw holes where the Mk3 grille was previously attached.

Since I plan to have dual tailpipes (one on each side), I had to cut out a piece for that.

The Dzus fasteners are now ready. However, we had to weld a small rectangular piece just above them since we suspected there would be too large a gap in the corner between the flip-front and the A-panel (the triangular part in front of the door).

Then dad built a structure with swiveling wheels so that we can easily maneuver the car when it's without the front suspension. And to facilitate for the painter. I must admit the car looks like a real beater with these wheels on. But it's practical.

The taillights were rust-protected on the inside of the trunk.

Since we lowered the car to the bottom at the back, the struts/springs are causing trouble. They jump out of their tracks when you lift the car to change tires. And during fast cornering, when the car might rise on one side, there is a great risk that they jump out of their brackets/tracks then as well. Therefore, we have constructed a swing arm stop to eliminate that risk. Of course, they are removable on the day you need to renovate/service the rear suspension.

Right now, the car is standing there waiting for painting. However, a few small things need to be arranged before it's time. For example, the four metal strips going from the roof to the fender edge need to be mounted, and the interior needs to be spray-painted. A long-awaited day is approaching!

Now there will be a break for a few weeks. Probably back in week 5.

Take care until then!

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b4d57f16fd5bb10f444f78b24f88ddf4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-f857c284efcb4bd7ef0c1005757d5d28.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e171ae6b1d3881917171e3f26b40c126.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3871cfdbdba3ecfcea807956b1d228d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-36d1b528ed192ae6846f4842a3fb7a48.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5c9d595fddd8a567c375e0441abd32c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4715c10471a041df8b1f2194672eb73e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5bfa7fd706b0b62cacaa5881a1a826b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5a32876bf7d0feb966928fcdd8f92659.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-cad9394510b898bb3d63d6c78bec78b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e58b7c804f392e4ffe5d0ba8485d654d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c5f42332d2040c069f48f50909e5ca36.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3f1c8d717039a04757a0c524bb4c9c26.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-988782f8390e57095095aa46f0b6ee5b.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

UniCross
4 januari 2019 · 488 Inlägg

Läst igenom hela tråden nu! riktigt trevlig läsning!

Fortsätt kämpa på!

Volkswagen Golf MK2 GTI "Skumpen" (1987)
BMW 318 Cab "Glassbilen" (1996)
BMW X5 M50D "BOSS" (2014)
martinhejdesten
7 januari 2019 · 484 Inlägg

Planera, planera, planera. Farsan är ju tidsmiljonär och har gjort sig förtjänt av 10 veckors ledighet. Medan han är bortrest så ska jag se till att kantlisterna kommer på plats, interiören sprayas vit och att hela ekipaget kommer till lackeraren.

Men, jag hittade en del rost på dörrarna. Och sprickor på en del ställen i konstruktionen. En ny dörr kostar 6995 kr. Ehh? Gånger två dessutom. Och en ny motorhuv. Bättre begagnade dörrar kostar förvisso mindre men de vägrar skicka sådant från UK. Får se hur jag löser detta. Kan tyvärr inte låta rosten komma tillbaka efter ett par år ifall jag rostlagar nu. Kan inte Brexit ske redan nu och att pundet störtdyker?

Jag tänkte också göra ett kompressionsprov på motorn så att man får en bild av skicket på den. I värsta fall får man väl öppna upp och kika in i den och bedöma vad som behöver göras. Och visst hade det varit trevligt om motorn varit i fint skick när bilen kommer tillbaka från lackering och farsan återvänder från värmen? Då finns det rentav möjlighet att få köra den lilla rackaren under andra halvan av året. Håller tummarna!

Hittade också några bilder från förr. Äldsta dottern fick provsitta den för några år sedan. Och så några bilder på transport till nuvarande garaget. Jag har inte körkort för att få köra bilsläp, så jag tänkte till, och skaffade ett "bilsläp". "Snug fit" som britterna hade uttryckt det då det bara var ca 2 cm över på varje sida. Tro mig, många medtrafikanter fick stora ögon när jag susade förbi.

• • • TRANSLATION • • •

Reply on post: Read through the entire thread now! Really enjoyable reading! Keep up the good work!

Plan, plan, plan. Dad is a time millionaire and has earned 10 weeks of vacation. While he's away, I'll make sure the edge trims are in place, the interior is sprayed white, and the whole setup goes to the paint shop.

However, I found some rust on the doors. And cracks in some places in the construction. A new door costs 6995 SEK ($700 / £550). Eh? Times two. And a new hood. Better-used doors are, of course, less expensive, but they refuse to send such from the UK. Let's hope for an early Brexit, and a pound crash?

I also thought about doing a compression test on the engine to get an idea of its condition. In the worst case, I might have to open it up and assess what needs to be done. And wouldn't it be nice if the engine were in good condition when the car comes back from painting, and dad returns from the heat? Then there's even a chance to drive the little rascal during the second half of the year. Fingers crossed!

I also found some pictures from before. The oldest daughter got to sit in it a few years ago. And a few pictures of transport to the current garage. I don't have a driver's license to tow a car trailer, so I thought ahead and got a 'legal trailer'. 'Snug fit,' as the Brits put it, with only about 2 cm (1") on each side. Believe me, many motorists had big eyes when I zoomed by.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-82eeb25ed93e195432704a57103dfe03.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3ca8d4f706416214a1a8bc5c33c3bb31.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-fc04f51fcb5fdde07b394aec0d1932cb.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
7 januari 2019 · 484 Inlägg

Vad kul att projektet verkar uppskattat. Jag gör mitt bästa för att få igång den till sommaren!

• • • TRANSLATION • • •

How fun that the project seems to be appreciated (10.00 visits on this blog). I'm doing my best to get it up and running by summer!

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-145a9c2f07dad1f7f5905364eae67272.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
13 januari 2019 · 484 Inlägg

Söndagen – mekardagen. Nja, det var väl inte mycket meka, snarare slipa. Hela dagen. Jag vaknade tidigt och med stark beslutsamhet skulle jag sätta mig i bilen och köra till garaget. Jag fick dock vänta några timmar innan lördagkvällens bravader hade gått ur kroppen.

Väl på plats tänkte jag prova att blästra baksätet. Det gick. Kanske inte så snabbt som förväntat. Excenterslipen gjorde ett snabbare jobb. Knappt fem timmar senare så var baksätet färdigslipat och första omgången primer lagd.

Därefter kikade jag på problemet med motorhuven. Den ligger fantastiskt bra i bakkant intill framrutan och på sidorna intill skärmarna. Men sen glipar det 8-15 mm mellan front och motorhuv. Där satt ju en "läpp" där man fäste Mk3-grillens övre del. Nu ska jag ju ha Mk1-grill och därmed kapades "läppen". Och glipan var ett faktum.

Filmade en del så att man kan skicka detta till britterna och fråga om råd.

Och medan farsan precis korsat spanska gränsen på sin ledighet så hoppade Swift-motorn ur framvagnen och in i familjebilen. Inledningsvis gör jag kompressionsprov och sen får jag se vart vi landar.

Farsan hann med att spackla flipfrontens bakre kant, där Dzus-låsen sitter, så dessa ska slipas nästa vända. Och interiörlackering. Därefter är det dags för exteriörlackering.

• • • TRANSLATION • • •

Sunday – the day for working on the car. Well, it wasn't much mechanical work, more like grinding. All day. I woke up early and with strong determination, I was going to get into the car and drive to the garage. However, I had to wait a few hours for the adventures of Saturday night to wear off.

Once there, I decided to try blasting the back seat. It worked. Maybe not as fast as expected. The orbital sander did a quicker job. Barely five hours later, the back seat was sanded and the first layer of primer was applied.

Then, I looked at the problem with the hood. It fits fantastically well at the back near the windshield and on the sides next to the fenders. But then, there's a gap of 8-15 mm (0.3-0.6") between the front and the hood. There used to be a "lip" where the upper part of the Mk3 grill was attached. Now, with the Mk1 grill, the "lip" was cut off, and the gap was a fact.

I filmed some of it so that I can send it to the Brits and ask for advice.

And while my dad just crossed the Spanish border on his vacation, the Swift engine jumped out of the front frame and into the family car. Initially, I'm doing a compression test, and then we'll see where we end up.

Dad managed to put filler on the flipfront's rear edge, where the Dzus fasteners are, so those will be sanded next time. And interior painting. After that, it's time for exterior painting.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-8b574c5458e87004f29ea7a7af5c17f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9af4c21b7d86d84007061ec30c62f418.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5069fde5a3d0e7ed9b2515adecccf014.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-133776d9b75cc53e39bd03a32e32d68e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-15d79690e8432a88303724afab8824fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b79fabca352a2768df5957b28131e834.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b050d897f8f2cc50fb74c516643fb35a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-dcf43650788f7e3592692e53344f3cf5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7c065b3b688040f112546b7f85be4d84.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4e5a9426ffe453ae586923e99a8046dd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-acd642ea0753ad65c9759a12c722f1af.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
19 januari 2019 · 484 Inlägg

Visst är det bra med olika kompetenser i sitt nätverk? Min mycket motorkunniga kompis Andreas och hans pappa såg till att vi fick motorn testad. Rätt verktyg är ju halva jobbet. Tyvärr visade det sig att det inte var särskilt tätt.

Så det blir till att plocka ner rubbet och se över den rackaren. Medan man ändå är igång så fick jag lite tips av Andreas vad man kunde göra för att göra den än piggare. Men först ska jag plocka bort växellådan. Sen får jag lämna bort den till någon som kan Swift-motorn.

Jakten på nya dörrar och motorhuv pågår. Britterna är inte snabba på att svara, dessutom lite "goddag yxskaft" på vissa av mina frågor. Man vågar ju knappt ringa dem om de inte kan sälja mig rätt saker.

Nåja, lämna motorn, fixa det sista på interiören står högst på listan. Ihop med att köpa dörrar och motorhuv. Sen dags för lackering.

• • • TRANSLATION • • • 

Isn't it great to have various skills in your network? My very engine-savvy friend Andreas and his dad made sure we got the engine tested. The right tools are half the job, after all. Unfortunately, it turned out that it wasn't very airtight.

So, it's time to dismantle everything and check that rascal. While I'm at it, Andreas gave me some tips on how to make it even more lively. But first, I need to remove the gearbox. Then I'll have to leave it to someone who knows the Swift engine.

The search for new doors and a hood is ongoing. The Brits are not quick to respond, and some of my questions are met with a bit of "goddag yxskaft" (literally meaning that the answer doesn't directly address the question). I almost dare not call them if they can't sell me the right things.

Well, leaving the engine, finishing up the last bits on the interior is at the top of the list. Along with buying doors and a hood. Then it's time for painting.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-83b7ee3044f06df4af81bb2f150cd249.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-473ea4ec0fd45d062fe66fa1951da919.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b7da268cd151dfb47568cc19c4356db6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e9447ecb9aaee95cea4be5285ddd21ae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4b92ca69a513dd60a2008b278bbf9209.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1ad72808b009432b06232f1327df0230.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5760073895a6027c726fcaa4d4937c80.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-41f4d4f820b6f1f71ed1eb026f721831.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1605faf3070d4472ad4423bdd21255d7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-fd5bc5103f9522eab78b660d1c7a5922.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

Slim
19 januari 2019 · 340 Inlägg

Ser bra ut och det finns som sagt mycket att göra med en Swiftmotor om den är i sämre skick.

Jag skulle dock gärna se att du går över till färgbilder. Det blir mycket trevligare att titta på.

martinhejdesten
20 januari 2019 · 484 Inlägg

Scannade Google och Instagram efter bilder och beskrivningar sett till passform gällande motorhuven. Visar sig att huven och alla andra plåtdetaljer verkar vara unika i sin passform trots allt. Även om jag köper en helt ny motorhuv så finns det risk för merarbete med passformen i alla fall.

En vänlig britt på Instagram tipsade om en bra länk som handlade om fitment.

http://www.theminiforum.co.uk/forums/to … boot-gaps/

Som sagt. Merarbete väntas med andra ord. Lutar kanske åt att behålla min egna huv och svetsa dit en plåtbit för att eliminera glipan i fronten.

• • • TRANSLATION • • •

Reply to post: It looks good, and there's indeed a lot to do with a Swift engine if it's in poor condition. I would, however, prefer if you switch to color images. It's much more enjoyable to look at.

I searched Google and Instagram for pictures and descriptions regarding the fit of the hood. It turns out that the hood and all other sheet metal parts seem to have unique fits after all. Even if I buy a completely new hood, there's a risk of additional work on the fit.

A kind Brit on Instagram recommended a good link that discusses fitment.

http://www.theminiforum.co.uk/forums/to … boot-gaps/

As I mentioned, more work is expected, so I'm leaning towards keeping my own hood and welding a metal piece to eliminate the gap in the front.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-957d0ecd0eb380dcece8dd5873d1af9a.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (2 januari )

martinhejdesten
22 januari 2019 · 484 Inlägg

Kompis Andreas messade strax efter arbetsdagens slut och lockade mig med att meka med motorn. Självfallet släppte man allt och körde till garaget. Skönt att det ligger 5 min bort numera mot 1,5h bort där resten av bilen står.

Det var nu hög tid att demontera växellådan. Skruvade bort några bultar och lyfte upp den utan problem i motorlyften. Och så av med växellådan. Gött.

Jag tar en tur imorrn bitti igen och då ska jag suga upp oljan ur både motor och växellåda. Sen sätter jag motorn på en motorbock för bättre arbetsställning. Jag behöver nog inte nämna vem som lockade mig med tidigt morgonjobb.

• • • TRANSLATION • • •

Andreas messaged shortly after the end of the workday and enticed me to work on the engine. Naturally, I dropped everything and drove to the garage. It's nice that it's only a 5-minute drive now compared to 1.5 hours where the rest of the car is.

It was now high time to dismantle the gearbox. Unscrewed a few bolts and lifted it without any problems using the engine hoist. And off with the gearbox. Nice.

I'll take another trip tomorrow morning, and then I'll suction the oil from both the engine and the gearbox. After that, I'll place the engine on an engine stand for a better working position. I probably don't need to mention who enticed me with early morning work.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-63d88f301e5229c65e3f3a528f6031e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3e76cc0468e97d07ee7454d0335ea1e8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d78f1b6bfa29ec7f81f92c1f1752756b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d8e4f1fb7acc13d5f56810d878c36f25.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-0ca11fa1cc54387b834182dd32b56b74.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-061fe58e5de676e487c4566c1f9901fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7af47337a93a762a27cd1802b05c9462.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1a3d2020c0692fa4831583e548118f1c.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
23 januari 2019 · 484 Inlägg

Upp i ottan, jobba en halvtimme, sen var det dags att meka lite. Bra att ha en chef (egenföretagare) som är förstående när det kommer till prioriteringar på jobbet.

Väl på plats så var det dags att suga upp all olja ur motor och växellåda vilket gick snabbt. Därefter skruvade jag isär insuget vilket tog lite tid, det är tydligen inte bara hundkojemotorer som har bultar, muttrar och skruvar placerade på märkliga och oåtkomliga ställen. Spridarna demonterades och vi kunde konstatera att de kunde ha varit i bättre skick. Ovanligt att det blir sådana överraskningar.

Medan farsan är bortrest så är det Andreas som är experten. Min nya co-pilot skulle ägna en liten tanke på vad vi gör härnäst. Men det borde nog snart vara dags att lämna bort motorn för grundlig genomgång.

Sen lär jag ju glasblästra rubbet samt byta slangar, klämmor och lacka ventilkåpan.

Surfade rätt på olika UK-leverantörer sett till dörrar, motorhuv etc. Tidskrävande om det ska bli rätt. Och bra. Och det ska det bli. Det. Bara. Måste.

• • • TRANSLATION • • •

Up at the crack of dawn, worked for half an hour, then it was time to do some tinkering. It's good to have a boss (self-employed) who is understanding when it comes to priorities at work.

Once at the garage, it was time to suction all the oil from the engine and gearbox, which went quickly. After that, I disassembled the intake, which took some time. Apparently, it's not only Mini engines that have bolts, nuts, and screws placed in strange and inaccessible locations. The injectors were dismantled, and we could observe that they could have been in better condition. Unusual to encounter such surprises.

While my dad is away, Andreas is the expert. My new co-pilot should ponder what we do next. But it's probably soon time to take the engine for a thorough inspection.

Then, I'll likely glass bead blast everything and also replace hoses, clamps, and paint the valve cover.

I surfed various UK suppliers for doors, the hood, etc. It's time-consuming if it's going to be right. And good. And it will be. It just has to be.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-6c49653d0198ae53891544b538b3efdf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-acf8989ca2dabcb0b747a363ecbf5e10.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-0ae1d7322b8447d4396df78d0818ff15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5afa5563d1b87bf1b92384a8aeea5587.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-da5efbf58349916096d8b176725ee90d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-0b0983aec1965d0b0e5d6261172049eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5bc3ba676ef214a6eecfa9f17ed884f8.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
1 februari 2019 · 484 Inlägg

Co-pilot Andreas kunde inte låta bli att ultraljudstvätta en spridare för att ser hur mycket bättre den kunde bli. Han gillar motorer. Det märks.

Och igår snackades vi om lite annat och genast så blev jag sugen på att göra slag i saken, det är ju trots allt plötsligt februari. Beställde därför, förhoppningsvis, det sista från UK. Och ja, jag beställde faktiskt ny motorhuv. Vi får se om den passar bättre då denna modell inte har läpp och förhoppningsvis går längre ner för att eliminera glappet ner till fronten. I annat fall får jag finjustera med vinkelslip, svets mm.

Jag ska montera motorn på en motorbock snarast och skruva itu för närmare kontroll av motorns skick. Jag vet ju absolut ingenting om motorer, gissar hej vilt vad de olika delarna heter. Men som tur är har man co-pilot Andreas och sin egna farsa som är kunniga på den biten. Får väl filma hela rivningen så att man vet hur det ska sitta ihop sen. Vore trist att stå med en hand full med bultar/skruvar över efter att ha satt ihop den.

Om allt klaffar så får jag leveransen från UK om en vecka eller så. Då kan jag smacka dit listerna på "sömmarna", lackera interiören och skicka dörrar med kaross till lackering.

• • • TRANSLATION • • • 

Co-pilot Andreas couldn't resist ultrasonically cleaning an injector to see how much better it could become. He likes engines. It shows.

Yesterday, we talked about some other things, and suddenly, I felt the urge to take action. After all, it's suddenly February. I therefore ordered, hopefully, the last items from the UK. Yes, I actually ordered a new hood. We'll see if it fits better since this model doesn't have a lip and hopefully goes lower to eliminate the gap to the front. Otherwise, I'll have to fine-tune with an angle grinder, weld, etc.

I will mount the engine on an engine stand soon and take it apart for a closer inspection of the engine's condition. I know absolutely nothing about engines, guessing wildly what the different parts are called. But luckily, I have co-pilot Andreas and my own dad who are knowledgeable in that area. I might film the whole disassembly so that I know how to put it back together later. It would be sad to have a handful of bolts/screws left over after assembling it.

If everything aligns, I should get the delivery from the UK in about a week. Then I can put the trim on the "seams," paint the interior, and send doors with the body for painting.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-69bd20df8ee493aa843200f532a2cd18.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
1 februari 2019 · 484 Inlägg

Delad glädje är dubbel glädje. I eftermiddags fick Andreas ett glädjande besked att hans bil med nya motorbygget var besiktad och godkänd. Det firade vi med att pysa till garaget och ge oss i kast med att få min motor på motorbocken.

Andreas tog helg en kort stund senare. Jag stannade kvar då varken barn och fru var hemma. Vad slår en kväll i garaget liksom?

Jag plockade isär vattenpumpen och den såg ju inte ut som man hade kunnat hoppas på. Men, tanken är ju ändå att totalrenovera motorn. Fortsätter troligtvis skattjakten imorrn.

• • • TRANSLATION • • •

Shared joy is double joy. This afternoon, Andreas received the joyful news that his car with the new engine build was inspected and approved. We celebrated by heading to the garage and tackling the task of putting my engine on the engine stand.

Andreas called it a weekend shortly after. I stayed behind since neither kids nor wife were at home. What beats an evening in the garage?

I disassembled the water pump, and it didn't look as one might have hoped. But the plan is still to completely overhaul the engine. I'll probably continue the treasure hunt tomorrow.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7d3ed56a2e29d4a4ef573ad2505a6e61.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-888128a6c996fa8a1dc7f2c168e3d07c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1ac721fc6f2f023c246913c2de796a8b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7b03d63c60e4662488335ba195937c8d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-38d7cf5554d050491139fa721108e673.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c400b88f0e0fa5710da3d4eea8a49944.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
2 februari 2019 · 484 Inlägg

Inget speciellt var planerat denna lördag. Då pyser man till garaget och ger lite kärlek till GTi-motorn.

Strippade motorn ytterligare idag; vattenpumpsrör, termostat (såg ut som en knarkgömma) och lamell. Jag passade på att borra nya hål i plattan till motorbocken. Ska bara ordna nya längre bultar då de befintliga var för korta innan jag kan fästa plattan och montera på bocken.

• • • TRANSLATION • • •

Nothing special was planned for this Saturday. Then I headed to the garage and gave some love to the GTi engine.

Today, I stripped the engine further; water pump pipe, thermostat (looked like a hiding place for something), and lamella. I took the opportunity to drill new holes in the plate for the engine stand. I just need to arrange new longer bolts as the existing ones were too short before I can attach the plate and mount it on the stand.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3a675bf34fe0127814155403a5605e98.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d3c0447f1fd2fa24072914d193e4e20a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-fdc3a17c37f13b3d8aa59fcdd70feb08.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-fef9b7c55ca31a191f24ed8d2874ce1d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-71c2e27b6a8d15aae229c2fb988f847b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-6225d1cb8cf1f2ba9d5a234816b7d6a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9b44ab9b4d21e0ebd1709cbf8d2f0218.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-849201c6d071ccc60ee4c79e4352c679.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
4 februari 2019 · 484 Inlägg

Både YES och OH NO. Glädjen i det hela är att jag utan större problem och tidsåtgång fick upp motorn på motorbocken, lossade kamaxlarna, lossade och lyfte av toppen samt demonterade oljesumpen.

Men, enligt UK-beställning fanns allt i lager hos britterna (var noga med att hitta en återförsäljare som hade allt hemma), men tyvärr fick jag nyss ett mail om att motorhuven var restnoterad. BUGGER! som britterna själva hade sagt. Då åker man på ytterligare en fraktkostnad. Skit också. Och den behagade inte vara klar att skeppas förrän i mars! Då ska ju bilen vara lackerad och klar. Spelar ingen roll hur mycket man planerar, alltid något som strular.

Hursomhelst, skönt att fått motorn demonterad så långt. Co-pilot Andreas svänger förbi imorrn och kastar ett öga på hur skicket är. Jag lär nog få plocka ner motorblocket från bocken på nytt för att ta bort svänghjulet så att vi kan vrida runt motorn och se hur alla cylinderhål ser ut. Svänghjulet ligger nämligen dikt an på motorbocksplattan och går inte att vrida runt som det ser ut just nu. Nåja, det lär jag ordna i veckan.

• • • TRANSLATION • • •

Both YES and OH NO. The joy of it all is that I managed to get the engine up on the stand without significant problems or time consumption, loosened the camshafts, removed and lifted the head, and disassembled the oil pan.

However, according to the UK order, everything was in stock with the Brits (be sure to find a retailer who has everything in stock), but unfortunately, I just received an email stating that the hood was on backorder. BUGGER! as the Brits themselves would say. That means I'm facing an additional shipping cost. Darn it. And it wasn't supposed to be ready to ship until March! By then, the car should be painted and ready. No matter how much you plan, there's always something that goes wrong.

Anyway, it's nice to have the engine disassembled this far. Co-pilot Andreas will swing by tomorrow and take a look at its condition. I'll probably have to take the engine block down from the stand again to remove the flywheel so that we can turn the engine around and see how all the cylinder holes look. The flywheel is currently snug against the engine stand plate and can't be turned as it looks right now. Well, I'll take care of that during the week.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-95c8d6700bb3e21e77836cd79d4c4244.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b72eefe7c65080a90307ef1260caba8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e1986e4305fb89fae4ebbf1b4fcc9a09.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e1e356006f8e46d9207f480fd4a3b3c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-20bba4a56c2100c3d73bfdbeeeea3d22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9ae5681333c4eafabf4193698b9da7aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d137a06c11e29d1f16b76145f3630933.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-628988ec551eb99e498c995302229b58.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-83bd957fe27d3b7ecca1ec11647d70b9.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
5 februari 2019 · 484 Inlägg

Ner med motorn från motorbocken, demontera fästplattan, skruva av svänghjulet, borra upp ett utav fästhålen för bättre linjering. Och på med allt på fästplattan och motorbocken igen. Så, nu kan vi rotera på svänghjulet och därmed få rörelse på kolvarna. Check.

Förresten, är det vanligt att man hittar grovkornig Medelhavssand inuti en motor? Det såg så ut i alla fall. Sand var det förstås inte, men det såg inte vackert ut. Motorreparatören lär ha att göra när de ser över min motor.

En av vevstakarna lossades och så plockade vi bort en kolv. Såg ju begagnat ut må jag säga. Men å andra sidan fyller ju motorn 30 år i år. Ser övriga kolvar ut på detta viset så räcker det nog med att hona och skaffa nya kolvringar. Men.... man vet ju aldrig vad som väntar runt hörnet. Vi får också vänta och höra vad motorreparatören säger.

Skönt är det i alla fall att jag demonterat motorn till 90%. Snart läge att lämna bort motorn med andra ord.

• • • TRANSLATION • • •

Down with the engine from the engine stand, disassemble the mounting plate, unscrew the flywheel, drill one of the mounting holes for better alignment. And put everything back on the mounting plate and the engine stand. So, now we can rotate the flywheel and thus get movement on the pistons. Check.

By the way, is it common to find coarse-grained Mediterranean sand inside an engine? It looked like it, anyway. Of course, it wasn't sand, but it didn't look pretty. The engine repairers will have their work cut out for them when they inspect my engine.

One of the connecting rods was loosened, and then we removed a piston. It looked well-used, I must say. But, on the other hand, the engine turns 30 years old this year. If the other pistons look like this, it's probably enough to hone and get new piston rings. But.... you never know what's around the corner. We'll also have to wait and see what the engine repairer says.

In any case, it's reassuring that I've disassembled the engine to 90%. It's soon time to take the engine to the repair shop.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e7fc9e9d4a127b8d37bf59cdbbe4b69d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7a31e0373dad198cd1ad8824a4c52133.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-fef679d04990c178936efbee72d59201.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-f3d4d3176ca8c762c1e02975a87207d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c3dedc2c4dcac62480b6c2368ffd3b42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-ba3a08dded6350aad3b7f361c9b99356.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-049ee4ce3265f402a929daa0374cd13a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c2c105eec7fc4da18bd9e4b00ce3aac0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-65cedd3f6eef088dbe2c9b6344d70cc8.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

eastmotorsport -sommar ska de va....
6 februari 2019 · 4 524 Inlägg

Håller med nån tidigare kommentar. Svart-vita bilder är så platta o tråkiga. Angående motorblocket ser det ut som du behöver göra en ordentlig tvätt och se till att alla kylkanaler är öppna. Resterna av vatten o glykol har kristalliserats och det kan vara svårt att få bort allt. Sen snåla inte byt kolvar och såklart alla lager, koppling med tryckplatta o lamell, kamdrivning och renovera hela toppen. Men, allt detta vet säkert polaren bättre än mig.

Tack till alla som följer och tittar i våra projekttrådar .
Noiseprojekt
6 februari 2019 · 1 523 Inlägg

Något jag inte förstår är hur du kan åka på en extra fraktkostnad när det är dom som ställt till det.
Delarna fanns i lager när du beställde, sen fick du ett mail om att huven var restnoterad.
Då ska väl dom stå för frakten?
Tycker ialf jag...

Senast i forumet
Diskussionsforum
Projekt
Evenemang