Motordatatråd med info om motorer, växellådor, insprutningssystem etc

Sharky
4 december 2008 · 10 287 Inlägg
#21

EOBD-kod    Felställe    Trolig orsak
P0000    Inget fel påträffat    -
P0001    Bränslemängdregulator - avbrott    Ledningar, mängdregulator
P0002    Bränslemängdregulator - krets område/prestanda    Ledningar, mängdregulator
P0003    Bränslemängdregulator - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, mängdregulator
P0004    Bränslemängdregulator - hög kretsspänning    Kretsbrott/kortslutning till plus, mängdregulator
P0005    Bränsleavstängningsventil - avbrott    Kretsbrott, bränsleavstängningsventil
P0006    Bränsleavstängningsventil - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränsleavstängningsventil
P0007    Bränsleavstängningsventil - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränsleavstängningsventil
P0008    Motorinställningssystem, cylinderrad 1 - motorns prestanda    Mekaniskt fel
P0009    Motorinställningssystem, cylinderrad 2 - motorns prestanda    Mekaniskt fel
P0010    Manöverdon för kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, manöverdon för kamaxelläge, motorstyrdon
P0011    Kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 1 -tändtidpunkt för tidig/systemprestanda    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0012    Kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 1 -tändtidpunkt för sen    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0013    Manöverdon för kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, manöverdon för kamaxelläge, motorstyrdon
P0014    Manöverdon för kamaxelläge, utlopp/höger/bak, cylinderrad 1 - tändtidpunkt för tidig/systemprestanda    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0015    Manöverdon för kamaxelläge, utlopp/höger/bak, cylinderrad 1 - tändtidpunkt för sen    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0016    Vevaxelläge/kamaxelläge, cylinderrad 1 sensor A -förhållande    Ledningar, vevaxellägessensor, kamaxellägessensor, mekaniskt fel
P0017    Vevaxelläge/kamaxelläge, cylinderrad 1 sensor B -förhållande    Ledningar, vevaxellägessensor, kamaxellägessensor, mekaniskt fel
P0018    Vevaxelläge/kamaxelläge, cylinderrad 2 sensor A -förhållande    Ledningar, vevaxellägessensor, kamaxellägessensor, mekaniskt fel
P0019    Vevaxelläge/kamaxelläge, cylinderrad 2 sensor B -förhållande    Ledningar, vevaxellägessensor, kamaxellägessensor, mekaniskt fel
P0020    Manöverdon för kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, manöverdon för kamaxelläge, motorstyrdon
P0021    Kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 2 -tändtidpunkt för tidig/systemprestanda    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0022    Kamaxelläge, inlopp/vänster/fram, cylinderrad 2 -tändtidpunkt för sen    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0023    Manöverdon för kamaxelläge, utlopp/höger/bak, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, manöverdon för kamaxelläge, motorstyrdon
P0024    Kamaxelläge, utlopp/höger/bak, cylinderrad 2 -tändtidpunkt för tidig/systemprestanda    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0025    Kamaxelläge, utlopp/höger/bak, cylinderrad 2 -tändtidpunkt för sen    Ventiltider, mekaniskt motorfel, manöverdon för kamaxelläge
P0026    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 1 - område/prestanda    Ledningar, magnetventil för styrning av inloppsventil
P0027    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 1 - område/prestanda    Ledningar, magnetventil för styrning av utloppsventil
P0028    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 2 - område/prestanda    Ledningar, magnetventil för styrning av inloppsventil
P0029    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 2 - område/prestanda    Ledningar, magnetventil för styrning av utloppsventil
P0030    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0031    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0032    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0033    Turbons överströmningsventil - felfunktion i krets    Ledningar, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0034    Turbons överströmningsventil - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0035    Turbons överströmningsventil - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0036    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0037    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0038    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0039    Turbons överströmningsventil/överströmningsventil för laddningskompressor, reglering - område/prestanda    Ledningar, överströmningsventil
P0040    Lambdasondens signaler utbytta, cylinderrad 1 sensor 1/cylinderrad 2 sensor 1    Ledningar
P0041    Lambdasondens signaler utbytta, cylinderrad 1 sensor 2/cylinderrad 2 sensor 2    Ledningar
P0042    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0043    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0044    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0045    Turbons laddreglersolenoid/laddningskompressorns laddreglersolenoid - avbrott    Ledningar, turbons/laddningskompressorns laddreglersolenoid
P0046    Turbons laddreglersolenoid/laddningskompressorns laddreglersolenoid - krets område/prestanda    Ledningar, turbons/laddningskompressorns laddreglersolenoid, mekaniskt fel
P0047    Turbons laddreglersolenoid/laddningskompressorns laddreglersolenoid - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, turbons/laddningskompressorns laddreglersolenoid
P0048    Turbons laddreglersolenoid/laddningskompressorns laddreglersolenoid - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, turbons/laddningskompressorns laddreglersolenoid
P0049    Turbo-/laddningskompressorturbin - övervarvtal    Mekaniskt fel
P0050    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0051    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0052    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0053    Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 1, sensor 1 -värmarresistans    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P0054    Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 1, sensor 2 -värmarresistans    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P0055    Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 1, sensor 3 -värmarresistans    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P0056    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0057    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, värmarstyrning - låg värmarkretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0058    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0059    Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 2, sensor 1 -värmarresistans    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P0060    Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 2, sensor 2 -värmarresistans    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P0061    Uppvärmd lambdasond, cylinderrad 2, sensor 3 -värmarresistans    Ledningar, uppvärmd lambdasond
P0062    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0063    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2, värmarstyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0064    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2, värmarstyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0065    Luftassisterad insprutningsventil - område/prestanda    Luftassisterad insprutningsventil
P0066    Luftassisterad insprutningsventil - felfunktion i krets/låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, luftassisterad insprutningsventil, motorstyrdon
P0067    Luftassisterad insprutningsventil - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, luftassisterad insprutningsventil, motorstyrdon
P0068    Grenrörstrycksensor - luftmassamätare - spjälläge korrelation    Ledningar, grenrörstrycksensor, luftmassamätare, mekaniskt fel
P0069    Grenrörstrycksensor - lufttrycksgivare - förhållande    Grenrörstrycksensor, mekaniskt fel
P0070    Utetemperatursensor - felfunktion i krets    Ledningar, utetemperatursensor, motorstyrdon
P0071    Utetemperatursensor - område/prestanda    Utetemperatursensor
P0072    Utetemperatursensor - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, utetemperatursensor, motorstyrdon
P0073    Utetemperatursensor - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, utetemperatursensor, motorstyrdon
P0074    Utetemperatursensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, utetemperatursensor, motorstyrdon
P0075    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för styrning av inloppsventil, motorstyrdon
P0076    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för styrning av inloppsventil, motorstyrdon
P0077    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för styrning av inloppsventil, motorstyrdon
P0078    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för styrning av utloppsventil, motorstyrdon
P0079    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för styrning av utloppsventil, motorstyrdon
P0080    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för styrning av utloppsventil, motorstyrdon
P0081    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för styrning av inloppsventil, motorstyrdon
P0082    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för styrning av inloppsventil, motorstyrdon
P0083    Magnetventil för styrning av inloppsventil, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för styrning av inloppsventil, motorstyrdon
P0084    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för styrning av utloppsventil, motorstyrdon
P0085    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för styrning av utloppsventil, motorstyrdon
P0086    Magnetventil för styrning av utloppsventil, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för styrning av utloppsventil, motorstyrdon
P0087    Bränslefördelningsrör/systemtryck för lågt    Bränslepump, bränsletryckregulator, bränsletilloppsrör blockerat, mekaniskt fel
P0088    Bränslefördelningsrör/systemtryck för högt    Bränslepump, bränsletryckregulator, bränslereturrör blockerat, mekaniskt fel
P0089    Bränsletryckregulator 1 - funktionsproblem    Bränsletryckregulator, mekaniskt fel
P0090    Bränsletryckregulator 1 - avbrott    Kretsbrott, mängdreglerventil för bränsle, motorstyrdon
P0091    Bränsletryckregulator 1 - kortslutning till stomme    Ledningar kortslutna till stomme, mängdreglerventil för bränsle, motorstyrdon
P0092    Bränsletryckregulator 1 - kortslutning till plus    Ledningar kortslutna till plus, mängdreglerventil för bränsle, motorstyrdon
P0093    Bränslesystemläckage - stort läckage upptäckt    Ledningar, bränsletrycksgivare, mekaniskt fel
P0094    Bränslesystemläckage - litet läckage upptäckt    Ledningar, bränsletrycksgivare, mekaniskt fel
P0095    Temperaturgivare för insugsluft 2 - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0096    Temperaturgivare för insugsluft 2 - krets område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0097    Temperaturgivare för insugsluft 2 - insignal låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0098    Temperaturgivare för insugsluft 2 - insignal hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0099    Temperaturgivare för insugsluft 2 -intermittent/oregelbunden krets    Ledningar, dålig anslutning, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0100    Luftmassamätare/luftmängdmätare - felfunktion i krets    Ledningar, luftmassamätare/luftmängdmätare, motorstyrdon
P0101    Luftmassamätare/luftmängdmätare - område/prestanda    Insugsläcka/blockering, luftmassamätare/luftmängdmätare
P0102    Luftmassamätare/luftmängdmätare - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, luftmassamätare/luftmängdmätare, motorstyrdon
P0103    Luftmassamätare/luftmängdmätare - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, luftmassamätare/luftmängdmätare, motorstyrdon
P0104    Luftmassamätare/luftmängdmätare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, luftmassamätare/luftmängdmätare, motorstyrdon
P0105    Grenrörstrycksensor/lufttrycksgivare - felfunktion i krets    Ledningar, grenrörstrycksensor, lufttrycksgivare, motorstyrdon
P0106    Grenrörstrycksensor/lufttrycksgivare -område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, ledningar, grenrörstrycksensor, lufttrycksgivare
P0107    Grenrörstrycksensor/lufttrycksgivare - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, grenrörstrycksensor, lufttrycksgivare, motorstyrdon
P0108    Grenrörstrycksensor/lufttrycksgivare - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, grenrörstrycksensor, lufttrycksgivare, motorstyrdon
P0109    Grenrörstrycksensor/lufttrycksgivare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, grenrörstrycksensor, lufttrycksgivare, motorstyrdon
P0110    Temperaturgivare för insugsluft - felfunktion i krets    Ledningar, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0111    Temperaturgivare för insugsluft - område/prestanda    Temperaturgivare för insugsluft
P0112    Temperaturgivare för insugsluft - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0113    Temperaturgivare för insugsluft - hög insignal    Kretsbrott/kortslutning till plus, stomledning defekt, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0114    Temperaturgivare för insugsluft - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperaturgivare för insugsluft, motorstyrdon
P0115    Motortemperaturgivare - felfunktion i krets    Ledningar, motortemperaturgivare, motorstyrdon
P0116    Motortemperaturgivare - område/prestanda    Kylvätsketermostat, dålig anslutning, ledningar, motortemperaturgivare
P0117    Motortemperaturgivare - låg insignal    Kylvätsketermostat, ledningar kortslutna till stomme, motortemperaturgivare
P0118    Motortemperaturgivare - hög insignal    Kylvätsketermostat, kretsbrott/kortslutning till plus, stomledning defekt, motortemperaturgivare
P0119    Motortemperaturgivare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, motortemperaturgivare, motorstyrdon
P0120    Spjällägessensor A/gaspedallägessensor A -felfunktion i krets    Ledningar, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0120    Spjällägeskontakt A/gaspedallägeskontakt A -felfunktion i krets    Ledningar, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0121    Spjällägessensor A/gaspedallägessensor A -område/prestanda    Justering av gasvajer, spjäll-/gaspedallägessensor
P0121    Spjällägeskontakt A/gaspedallägeskontakt A -område/prestanda    Justering av gasvajer, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt
P0122    Spjällägessensor A/gaspedallägessensor A - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0122    Spjällägeskontakt A/gaspedallägeskontakt A - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0123    Spjällägessensor A/gaspedallägessensor A - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0123    Spjällägeskontakt A/gaspedallägeskontakt A - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0124    Spjällägessensor A/gaspedallägessensor A -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0124    Spjällägeskontakt A/gaspedallägeskontakt A -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0125    Otillräcklig kylvätsketemperatur för styrning i sluten krets    Ledningar, motorns kylsystem, kylvätsketermostat, motortemperaturgivare
P0126    Otillräcklig kylvätsketemperatur för stabil funktion    Ledningar, motorns kylsystem, kylvätsketermostat, motortemperaturgivare
P0127    Insugsluftens temperatur för hög    Ledningar kortslutna till stomme, temperaturgivare för insugsluft 2, mekaniskt fel, motorstyrdon
P0128    Kylvätsketermostat - kylvätsketemperatur under termostatens reglertemperatur    Mekaniskt fel
P0129    Lufttryck för lågt    Ledningar, lufttrycksgivare, mekaniskt fel
P0130    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Uppvärmning ur funktion, dålig anslutning, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0130    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0131    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0131    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P0132    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0132    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P0133    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - långsam reaktion    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0133    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - långsam reaktion    Ledningar, lambdasond
P0134    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1 - ingen aktivitet upptäckt    Kretsbrott, uppvärmning ur funktion, uppvärmd lambdasond
P0134    Lambdasond 1, cylinderrad 1 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, lambdasond
P0135    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 1, värmarstyrning - felfunktion i krets    Säkring, ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0136    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0136    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0137    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0137    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P0138    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0138    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P0139    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - långsam reaktion    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0139    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - långsam reaktion    Ledningar, lambdasond
P0140    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, uppvärmning ur funktion, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0140    Lambdasond 2, cylinderrad 1 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0141    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 1, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0142    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0143    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0143    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P0144    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0144    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P0145    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - långsam reaktion    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0145    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - långsam reaktion    Ledningar, lambdasond
P0146    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0146    Lambdasond 3, cylinderrad 1 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0147    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 1, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0148    Bränslematningsfel    Bränslepump/bränsleinsprutningspump
P0149    Fel insprutningstidpunkt    Bränslepump/bränsleinsprutningspump
P0150    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0150    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0151    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0151    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P0152    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0152    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P0153    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - långsam reaktion    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0153    Lambdasond 1, cylinderrad 2 - långsam reaktion    Ledningar, lambdasond
P0154    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0155    Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0156    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0156    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0157    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0157    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P0158    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0158    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P0159    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - långsam reaktion    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0159    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - långsam reaktion    Ledningar, lambdasond
P0160    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0160    Lambdasond 2, cylinderrad 2 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0161    Uppvärmd lambdasond 2, cylinderrad 2, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0162    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0162    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0163    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0163    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - låg spänning    Avgasläckage, ledningar kortslutna till stomme, lambdasond, motorstyrdon
P0164    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0164    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - hög spänning    Ledningar kortslutna till plus, lambdasond, motorstyrdon
P0165    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - långsam reaktion    Uppvärmning ur funktion, ledningar, uppvärmd lambdasond
P0165    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - långsam reaktion    Ledningar, lambdasond
P0166    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0166    Lambdasond 3, cylinderrad 2 - ingen aktivitet upptäckt    Ledningar, lambdasond, motorstyrdon
P0167    Uppvärmd lambdasond 3, cylinderrad 2, värmarstyrning - felfunktion i krets    Ledningar, uppvärmd lambdasond, motorstyrdon
P0168    Bränsletemperatur för hög    Ledningar, bränsletemperaturgivare, mekaniskt fel
P0169    Felaktig bränsleblandning    Ledningar, bränsleblandningssensor, mekaniskt fel
P0170    Bränslemängdsanpassning, cylinderrad 1 - felfunktion    Insugsläcka, luftinblåsningssystem, bränsletryck/-pump, insprutare, evakueringsventil i sluten tankventilation, uppvärmd lambdasond
P0171    System för magert, cylinderrad 1    Insugs-/avgasläckage, luftinblåsningssystem, luftmassamätare/luftmängdmätare, bränsletryck/-pump, insprutare, uppvärmd lambdasond
P0172    System för fett, cylinderrad 1    Blockerat insug, evakueringsventil i sluten tankventilation, bränsletryck, avgasåterledningssystem, insprutare, uppvärmd lambdasond
P0173    Bränslemängdsanpassning, cylinderrad 2 - felfunktion    Insugsläcka, luftinblåsningssystem, bränsletryck/-pump, insprutare, evakueringsventil i sluten tankventilation, uppvärmd lambdasond
P0174    System för magert, cylinderrad 2    Insugs-/avgasläckage, bränsletryck/-pump, insprutare, luftinblåsningssystem, slanganslutning(ar)
P0175    System för fett, cylinderrad 2    Blockerat insug, evakueringsventil i sluten tankventilation, bränsletryck, avgasåterledningssystem, insprutare, uppvärmd lambdasond
P0176    Bränsleblandningssensor - felfunktion i krets    Ledningar, bränsleblandningssensor, motorstyrdon
P0177    Bränsleblandningssensor - område/prestanda    Bränsleblandningssensor
P0178    Bränsleblandningssensor - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, bränsleblandningssensor, motorstyrdon
P0179    Bränsleblandningssensor - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, bränsleblandningssensor, motorstyrdon
P0180    Bränsletemperaturgivare A - felfunktion i krets    Ledningar, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0181    Bränsletemperaturgivare A - område/prestanda    Bränsletemperaturgivare
P0182    Bränsletemperaturgivare A - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0183    Bränsletemperaturgivare A - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0184    Bränsletemperaturgivare A - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0185    Bränsletemperaturgivare B - felfunktion i krets    Ledningar, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0186    Bränsletemperaturgivare B - område/prestanda    Bränsletemperaturgivare
P0187    Bränsletemperaturgivare B - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0188    Bränsletemperaturgivare B - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0189    Bränsletemperaturgivare B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bränsletemperaturgivare, motorstyrdon
P0190    Trycksensor för bränslefördelningsrör - felfunktion i krets    Ledningar, trycksensor för bränslefördelningsrör, motorstyrdon
P0191    Trycksensor för bränslefördelningsrör -område/prestanda    Ledningar, trycksensor för bränslefördelningsrör
P0192    Trycksensor för bränslefördelningsrör - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, trycksensor för bränslefördelningsrör
P0193    Trycksensor för bränslefördelningsrör - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, trycksensor för bränslefördelningsrör
P0194    Trycksensor för bränslefördelningsrör - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, trycksensor för bränslefördelningsrör
P0195    Motoroljans temperatursensor - felfunktion i krets    Ledningar, motoroljans temperatursensor, motorstyrdon
P0196    Motoroljans temperatursensor - område/prestanda    Motoroljans temperatursensor
P0197    Motoroljans temperatursensor - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, motoroljans temperatursensor
P0198    Motoroljans temperatursensor - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, motoroljans temperatursensor
P0199    Motoroljans temperatursensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, motoroljans temperatursensor, motorstyrdon

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI
Sharky
4 december 2008 · 10 287 Inlägg
#22

P0200    Insprutare - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0201    Insprutare 1 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0202    Insprutare 2 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0203    Insprutare 3 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0204    Insprutare 4 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0205    Insprutare 5 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0206    Insprutare 6 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0207    Insprutare 7 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0208    Insprutare 8 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0209    Insprutare 9 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0210    Insprutare 10 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0211    Insprutare 11 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0212    Insprutare 12 - felfunktion i krets    Ledningar, insprutare, motorstyrdon
P0213    Kallstartventil 1 - felfunktion i krets    Ledningar, kallstartventil, motorstyrdon
P0214    Kallstartventil 2 - felfunktion i krets    Ledningar, kallstartventil, motorstyrdon
P0215    Bränsleavstängningens magnetventil - felfunktion i krets    Ledningar, bränsleavstängningens magnetventil, motorstyrdon
P0216    Styrning av insprutningsbörjan - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för insprutningsbörjan, motorstyrdon
P0217    Motorn överhettad    Ledningar, motorns kylsystem, kylvätsketermostat, motortemperaturgivare
P0218    Växellådan överhettad    Ledningar, växellådans oljetemperatursensor, motorstyrdon
P0219    Motorn övervarvad    Felaktig växling
P0220    Spjällägessensor B/gaspedallägessensor B -felfunktion i krets    Ledningar, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0220    Spjällägeskontakt B/gaspedallägeskontakt B -felfunktion i krets    Ledningar, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0221    Spjällägessensor B/gaspedallägessensor B -område/prestanda    Justering av gasvajer, spjäll-/gaspedallägessensor
P0221    Spjällägeskontakt B/gaspedallägeskontakt B -område/prestanda    Justering av gasvajer, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt
P0222    Spjällägessensor B/gaspedallägessensor B - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0222    Spjällägeskontakt B/gaspedallägeskontakt B - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0223    Spjällägessensor B/gaspedallägessensor B - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0223    Spjällägeskontakt B/gaspedallägeskontakt B - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0224    Spjällägessensor B/gaspedallägessensor B -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0224    Spjällägeskontakt B/gaspedallägeskontakt B -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0225    Spjällägessensor C/gaspedallägessensor C -felfunktion i krets    Ledningar, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0225    Spjällägeskontakt C/gaspedallägeskontakt C -felfunktion i krets    Ledningar, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0226    Spjällägessensor C/gaspedallägessensor C -område/prestanda    Justering av gasvajer, spjäll-/gaspedallägessensor
P0226    Spjällägeskontakt C/gaspedallägeskontakt C -område/prestanda    Justering av gasvajer, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt
P0227    Spjällägessensor C/gaspedallägessensor C - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0227    Spjällägeskontakt C/gaspedallägeskontakt C - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0228    Spjällägessensor C/gaspedallägessensor C - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0228    Spjällägeskontakt C/gaspedallägeskontakt C - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0229    Spjällägessensor C/gaspedallägessensor C -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjäll-/gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0229    Spjällägeskontakt C/gaspedallägeskontakt C -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, spjällägeskontakt, gaspedalkontakt, motorstyrdon
P0230    Bränslepumprelä - felfunktion i krets    Ledningar, bränslepumprelä, motorstyrdon
P0231    Bränslepumprelä - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bränslepumprelä, motorstyrdon
P0232    Bränslepumprelä - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bränslepumprelä, motorstyrdon
P0233    Bränslepumprelä - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bränslepumprelä, motorstyrdon
P0234    Turbokompressor, motorns turboladdning - gränsvärde överskridet    Slanganslutning(ar), ledningar, reglerventil för turbons avlastningsventil, turbons avlastningsventil
P0234    Laddningskompressor, motorns turboladdning -gränsvärde överskridet    Ledningar, laddningskompressorns överströmningsventil/-motor, laddningskompressor
P0235    Grenrörstrycksensor A, turbosystem - felfunktion i krets    Ledningar, grenrörstrycksensor
P0235    Turbons laddtryckssensor A/laddtryckssensor för laddningskompressor A - felfunktion i krets    Ledningar, turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor
P0236    Grenrörstrycksensor A, turbosystem -område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, slanganslutning(ar), grenrörstrycksensor
P0236    Turbons laddtryckssensor A/laddtryckssensor för laddningskompressor A - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, slanganslutning(ar), turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor
P0237    Grenrörstrycksensor A, turbosystem - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, grenrörstrycksensor, motorstyrdon
P0237    Turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor A - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor, motorstyrdon
P0238    Grenrörstrycksensor A, turbosystem - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, grenrörstrycksensor, motorstyrdon
P0238    Turbons laddtryckssensor A/laddtryckssensor för laddningskompressor A - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor, motorstyrdon
P0239    Grenrörstrycksensor B, turbosystem - felfunktion i krets    Ledningar, grenrörstrycksensor, motorstyrdon
P0239    Turbons laddtryckssensor B/laddtryckssensor för laddningskompressor - felfunktion i krets    Ledningar, turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor, motorstyrdon
P0240    Grenrörstrycksensor B, turbosystem -område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, slanganslutning(ar), grenrörstrycksensor
P0240    Turbons laddtryckssensor B/laddtryckssensor för laddningskompressor B - område/prestanda    Insugs-/avgasläckage, slanganslutning(ar), turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor
P0241    Grenrörstrycksensor B, turbosystem - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, grenrörstrycksensor, motorstyrdon
P0241    Turbons laddtryckssensor B/laddtryckssensor för laddningskompressor B - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor, motorstyrdon
P0242    Grenrörstrycksensor B, turbosystem - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, grenrörstrycksensor, motorstyrdon
P0242    Turbons laddtryckssensor B/laddtryckssensor för laddningskompressor B - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, turbons laddtryckssensor/laddtryckssensor för laddningskompressor, motorstyrdon
P0243    överströmningsventil för laddningskompressor A -felfunktion i krets    Ledningar, överströmningsventil för laddningskompressor, motorstyrdon
P0243    Reglerventil för turbons avlastningsventil A - felfunktion i krets    Ledningar, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0244    överströmningsventil för laddningskompressor A -område/prestanda    överströmningsventil för laddningskompressor
P0244    Reglerventil för turbons avlastningsventil A -område/prestanda    Reglerventil för turbons avlastningsventil
P0245    överströmningsventil för laddningskompressor A - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, överströmningsventil för laddningskompressor, motorstyrdon
P0245    Reglerventil för turbons avlastningsventil A - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0246    överströmningsventil för laddningskompressor A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, överströmningsventil för laddningskompressor, motorstyrdon
P0246    Reglerventil för turbons avlastningsventil A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0247    överströmningsventil för laddningskompressor B -felfunktion i krets    Ledningar, överströmningsventil för laddningskompressor, motorstyrdon
P0247    Reglerventil för turbons avlastningsventil B - felfunktion i krets    Ledningar, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0248    överströmningsventil för laddningskompressor B -område/prestanda    överströmningsventil för laddningskompressor
P0248    Reglerventil för turbons avlastningsventil B -område/prestanda    Reglerventil för turbons avlastningsventil
P0249    överströmningsventil för laddningskompressor B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, överströmningsventil för laddningskompressor, motorstyrdon
P0250    överströmningsventil för laddningskompressor B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, överströmningsventil för laddningskompressor, motorstyrdon
P0250    Reglerventil för turbons avlastningsventil B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, reglerventil för turbons avlastningsventil, motorstyrdon
P0251    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump A, kamring/rotor/insprutare - felfunktion i krets    Ledningar, insprutningspump, motorstyrdon
P0252    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump A, kamring/rotor/insprutare - område/prestanda    Insprutningspump
P0253    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump A, kamring/rotor/insprutare - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutningspump, motorstyrdon
P0254    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump A, kamring/rotor/insprutare - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutningspump, motorstyrdon
P0255    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump A, kamring/rotor/insprutare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, insprutningspump, motorstyrdon
P0256    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump B, kamring/rotor/insprutare - felfunktion i krets    Ledningar, insprutningspump, motorstyrdon
P0257    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump B, kamring/rotor/insprutare - område/prestanda    Insprutningspump
P0258    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump B, kamring/rotor/insprutare - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutningspump, motorstyrdon
P0259    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump B, kamring/rotor/insprutare - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutningspump, motorstyrdon
P0260    Bränsledoseringsreglering för insprutningspump B, kamring/rotor/insprutare - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, insprutningspump, motorstyrdon
P0261    Insprutare 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0262    Insprutare 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0263    Cylinder 1 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0264    Insprutare 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0265    Insprutare 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0266    Cylinder 2 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0267    Insprutare 3 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0268    Insprutare 3 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0269    Cylinder 3 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0270    Insprutare 4 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0271    Insprutare 4 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0272    Cylinder 4 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0273    Insprutare 5 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0274    Insprutare 5 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0275    Cylinder 5 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0276    Insprutare 6 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0277    Insprutare 6 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0278    Cylinder 6 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0279    Insprutare 7 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0280    Insprutare 7 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0281    Cylinder 7 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0282    Insprutare 8 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0283    Insprutare 8 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0284    Cylinder 8 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0285    Insprutare 9 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0286    Insprutare 9 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0287    Cylinder 9 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0288    Insprutare 10 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0289    Insprutare 10 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0290    Cylinder 10 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0291    Insprutare 11 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0292    Insprutare 11 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0293    Cylinder 11 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0294    Insprutare 12 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, insprutare, motorstyrdon
P0295    Insprutare 12 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, insprutare, motorstyrdon
P0296    Cylinder 12 - fel i cylindereffekt/cylinderbalans    Ledningar, bränslesystem, motorstyrdon
P0297    Bilen har för hög hastighet    Ledningar, hastighetssensor, mekaniskt fel
P0298    Motoroljetemperatur för hög    Ledningar, motoroljans temperatursensor, mekaniskt fel
P0299    Turbokompressor/laddningskompressor - lågt laddtryck    Mekaniskt fel
P0300    Oregelbunden/en cylinder eller flera - misständning upptäckt    Tändstift, högspänningsledning(ar), insprutare, tändspole(ar), låg kompression, ledningar
P0301    Cylinder 1 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0302    Cylinder 2 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0303    Cylinder 3 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0304    Cylinder 4 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0305    Cylinder 5 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0306    Cylinder 6 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0307    Cylinder 7 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0308    Cylinder 8 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0309    Cylinder 9 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0310    Cylinder 10 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0311    Cylinder 11 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0312    Cylinder 12 - misständning upptäckt    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändsystem/bränslesystem, insprutare, motortemperaturgivare/luftmassamätare, motorstyrdon
P0313    Misständning upptäckt - låg bränslenivå    Bränslesystem, mekaniskt fel
P0314    En cylinder misständer - cylinder ej specificerad    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändning/bränslesystem, insprutare
P0315    Vevaxellägessystem - variation ej inlärd    Mekaniskt motorfel, ledningar
P0316    Misständning upptäckt vid start - första 1000 varv    Mekaniskt motorfel, ledningar, tändning/bränslesystem, insprutare
P0317    Hårdvara för ojämn väg saknas    Ledningar, motorstyrdon
P0318    Sensor för ojämn väg A - felfunktion i krets    Ledningar, sensor för ojämn väg A, mekaniskt fel
P0319    Sensor för ojämn väg B - felfunktion i krets    Ledningar, sensor för ojämn väg B, mekaniskt fel
P0320    Vevaxellägessensor/motorvarvtalssensor - felfunktion i krets    Ledningar, vevaxelläges-/motorvarvtalssensor, motorstyrdon
P0321    Vevaxellägessensor/motorvarvtalssensor -område/prestanda    Luftgap, förorening av metallpartiklar, lös sensor/rotor, ledningar, vevaxelläges-/motorvarvtalssensor
P0322    Vevaxellägessensor/motorvarvtalssensor - ingen signal    Ledningar, vevaxelläges-/motorvarvtalssensor, motorstyrdon
P0323    Vevaxellägessensor/motorvarvtalssensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, vevaxelläges-/motorvarvtalssensor, motorstyrdon
P0324    Fel i knackregleringssystem    Ledningar, dålig anslutning, knacksensor, motorstyrdon
P0325    Knacksensor 1, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, knacksensor
P0326    Knacksensor 1, cylinderrad 1 - område/prestanda    Ledningar, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor
P0327    Knacksensor 1, cylinderrad 1 - låg insignal    Lös knacksensor, dålig anslutning, ledningar kortslutna till stomme, felaktigt åtdragen, knacksensor, motorstyrdon
P0328    Knacksensor 1, cylinderrad 1 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor, motorstyrdon
P0329    Knacksensor 1, cylinderrad 1 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, knacksensor, motorstyrdon
P0330    Knacksensor 2, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, knacksensor, motorstyrdon
P0331    Knacksensor 2, cylinderrad 2 - område/prestanda    Ledningar, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor
P0332    Knacksensor 2, cylinderrad 2 - låg insignal    Lös knacksensor, dålig anslutning, ledningar kortslutna till stomme, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor, motorstyrdon
P0333    Knacksensor 2, cylinderrad 2 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, knacksensor felaktigt åtdragen, knacksensor, motorstyrdon
P0334    Knacksensor 2, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, knacksensor, motorstyrdon
P0335    Vevaxellägessensor - felfunktion i krets    Ledningar, vevaxellägessensor, motorstyrdon
P0336    Vevaxellägessensor - område/prestanda    Lös sensor/rotor, luftgap, ledningar, vevaxellägessensor
P0337    Vevaxellägessensor - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, vevaxellägessensor, motorstyrdon
P0338    Vevaxellägessensor - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, vevaxellägessensor, motorstyrdon
P0339    Vevaxellägessensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, vevaxellägessensor, motorstyrdon
P0340    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0341    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 -område/prestanda    Lös sensor/rotor, luftgap, ledningar, kamaxellägessensor
P0342    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0343    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0344    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 1 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0345    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0346    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 2 -område/prestanda    Lös sensor/rotor, luftgap, ledningar, kamaxellägessensor
P0347    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 2 - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0348    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 2 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0349    Kamaxellägessensor A, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0350    Tändspole, primär/sekundär - felfunktion i krets    Ledningar, tändspole, motorstyrdon
P0351    Tändspole A, primär/sekundär - felfunktion i krets    Ledningar, tändspole, motorstyrdon
P0352    Tändspole B, primär/sekundär - felfunktion i krets    Ledningar, tändspole, motorstyrdon
P0353    Tändspole C, primär/sekundär - felfunktion i krets    Ledningar, tändspole, motorstyrdon
P0354    Tändspole D, primär/sekundär - felfunktion i krets    Ledningar, tändspole, motorstyrdon

P0355 -P0392?????

P0393    Kamaxellägessensor B, cylinderrad 2 - insignal hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, kamaxellägessensor, motorstyrdon
P0394    Kamaxellägessensor B, cylinderrad 2 - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI
Sharky
4 december 2008 · 10 287 Inlägg
#23

P0400    Avgasåterledningssystem - flödesfel    Slangläckage/blockering, grundinställning ej utförd (i tillämpliga fall), ledningar, avgasåterledningsventil, magnetventil för avgasåterledning, motorstyrdon
P0401    Avgasåterledningssystem - otillräckligt flöde upptäckt    Slangläckage/blockering, grundinställning ej utförd (i tillämpliga fall), ledningar, avgasåterledningsventil, magnetventil för avgasåterledning, motorstyrdon
P0402    Avgasåterledningssystem - för högt flöde upptäckt    Slangläckage/blockering, grundinställning ej utförd (i tillämpliga fall), ledningar, avgasåterledningsventil, magnetventil för avgasåterledning, motorstyrdon
P0403    Avgasåterledning - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för avgasåterledning, motorstyrdon
P0404    Avgasåterledningssystem - område/prestanda    Slangläckage/blockering, ledningar, avgasåterledningsventil/magnetventil
P0405    Avgasåterledningsventilens lägessensor A - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, avgasåterledningsventilens lägessensor, motorstyrdon
P0406    Avgasåterledningsventilens lägessensor A - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, avgasåterledningsventilens lägessensor, motorstyrdon
P0407    Avgasåterledningsventilens lägessensor B - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, avgasåterledningsventilens lägessensor, motorstyrdon
P0408    Avgasåterledningsventilens lägessensor B - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, avgasåterledningsventilens lägessensor, motorstyrdon
P0409    Sensor för avgasåterledning A - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, sensor för avgasåterledning, motorstyrdon
P0410    Luftinblåsningssystem - felfunktion    Ledningar, luftinblåsningens ventil, luftinblåsningens magnetventil, motorstyrdon
P0411    Luftinblåsningssystem - felaktigt flöde upptäckt    Luftinblåsningspump, luftinblåsningens ventil, luftinblåsningsslang(ar)
P0412    Luftinblåsningens magnetventil A - felfunktion i krets    Ledningar, luftinblåsningens magnetventil, motorstyrdon
P0413    Luftinblåsningens magnetventil A - avbrott    Kretsbrott, luftinblåsningens magnetventil, motorstyrdon
P0414    Luftinblåsningens magnetventil A - kortslutning    Ledningar kortslutna, luftinblåsningens magnetventil, motorstyrdon
P0415    Luftinblåsningens magnetventil B - felfunktion i krets    Ledningar, luftinblåsningens magnetventil, motorstyrdon
P0416    Luftinblåsningens magnetventil B - avbrott    Kretsbrott, luftinblåsningens magnetventil, motorstyrdon
P0417    Luftinblåsningens magnetventil B - kortslutning    Ledningar kortslutna, luftinblåsningens magnetventil, motorstyrdon
P0418    Luftinblåsningspumpens relä A - felfunktion i krets    Ledningar, luftinblåsningspumpens relä, motorstyrdon
P0419    Luftinblåsningspumpens relä B - felfunktion i krets    Ledningar, luftinblåsningspumpens relä, motorstyrdon
P0420    Katalysatorsystem, cylinderrad 1 - verkningsgrad under tröskelvärde    Katalysator, ledningar, uppvärmd lambdasond 2
P0421    Startkatalysator, cylinderrad 1 - verkningsgrad under tröskelvärde    Katalysator, ledningar, uppvärmd lambdasond 2
P0422    Huvudkatalysator, cylinderrad 1 - verkningsgrad under tröskelvärde    Katalysator, ledningar, uppvärmd lambdasond 2
P0423    Uppvärmd katalysator, cylinderrad 1 - verkningsgrad under tröskelvärde    Katalysator, ledningar, uppvärmd lambdasond 2
P0424    Uppvärmd katalysator, cylinderrad 1 - temperatur under tröskelvärde    Katalysator, ledningar, uppvärmd lambdasond 2
P0425    Katalysatorns temperatursensor, cylinderrad 1    Ledningar, dålig anslutning, katalysatorns temperatursensor, motorstyrdon
P0426    Katalysatorns temperatursensor, cylinderrad 1 -område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, katalysatorns temperatursensor
P0427    Katalysatorns temperatursensor, cylinderrad 1 - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, katalysatorns temperatursensor, motorstyrdon
P0428    Katalysatorns temperatursensor, cylinderrad 1 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, katalysatorns temperatursensor, motorstyrdon
P0429    Katalysatorvärmare, cylinderrad 1 - felfunktion i krets    Ledningar, relä, motorstyrdon
P0430    Katalysatorsystem, cylinderrad 2 - verkningsgrad under tröskelvärde    Katalysator, ledningar, uppvärmd lambdasond 2
P0431    Startkatalysator, cylinderrad 2 - verkningsgrad under tröskelvärde    Katalysator, ledningar, uppvärmd lambdasond 2
P0432    Huvudkatalysator, cylinderrad 2 - verkningsgrad under tröskelvärde    Katalysator, ledningar, uppvärmd lambdasond 2
P0433    Uppvärmd katalysator, cylinderrad 2 - verkningsgrad under tröskelvärde    Katalysator, ledningar, uppvärmd lambdasond 2
P0434    Uppvärmd katalysator, cylinderrad 2 - temperatur under tröskelvärde    Katalysator, ledningar, uppvärmd lambdasond 2
P0435    Katalysatorns temperatursensor, cylinderrad 2    Ledningar, dålig anslutning, katalysatorns temperatursensor, motorstyrdon
P0436    Katalysatorns temperatursensor, cylinderrad 2 -område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, katalysatorns temperatursensor
P0437    Katalysatorns temperatursensor, cylinderrad 2 - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, katalysatorns temperatursensor, motorstyrdon
P0438    Katalysatorns temperatursensor, cylinderrad 2 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, katalysatorns temperatursensor, motorstyrdon
P0439    Katalysatorvärmare, cylinderrad 2 - felfunktion i krets    Ledningar, relä, motorstyrdon
P0440    Sluten tankventilation - felfunktion    Slanganslutning(ar), insugsläcka, evakueringsventil i sluten tankventilation
P0441    Sluten tankventilation - felaktigt flöde upptäckt    Slanganslutning(ar), insugsläcka, evakueringsventil i sluten tankventilation
P0442    Sluten tankventilation - litet läckage upptäckt    Slanganslutning(ar), insugsläcka, kolfilter för sluten tankventilation, evakueringsventil i sluten tankventilation
P0443    Kolfiltrets evakueringsventil i sluten tankventilation -felfunktion i krets    Ledningar, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P0444    Kolfiltrets evakueringsventil i sluten tankventilation -avbrott    Kretsbrott, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P0445    Kolfiltrets evakueringsventil i sluten tankventilation -kortslutning    Ledningar kortslutna, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P0446    Sluten tankventilation, ventilationsreglering - felfunktion i krets    Ledningar, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P0447    Sluten tankventilation, ventilationsreglering - avbrott    Kretsbrott, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P0448    Sluten tankventilation, ventilationsreglering -kortslutning    Ledningar kortslutna, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P0449    Sluten tankventilation, ventilationsventil - felfunktion i krets    Ledningar, evakueringsventil i sluten tankventilation, motorstyrdon
P0450    Trycksensor i sluten tankventilation - felfunktion i krets    Ledningar, trycksensor i sluten tankventilation, motorstyrdon
P0451    Trycksensor i sluten tankventilation -område/prestanda    Trycksensor i sluten tankventilation
P0452    Trycksensor i sluten tankventilation - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, trycksensor i sluten tankventilation, motorstyrdon
P0453    Trycksensor i sluten tankventilation - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, trycksensor i sluten tankventilation, motorstyrdon
P0454    Trycksensor i sluten tankventilation - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, trycksensor i sluten tankventilation, motorstyrdon
P0455    Sluten tankventilation - stort läckage upptäckt    Slanganslutning(ar), insugsläcka, kolfilter för sluten tankventilation, evakueringsventil i sluten tankventilation
P0456    Sluten tankventilation - vmycket litet läckage upptäckt    Mekaniskt fel, slanganslutning(ar), trycksensor i sluten tankventilation
P0457    Sluten tankventilation - läckage upptäckt (påfyllningslock löst/saknas)    Mekaniskt fel, slanganslutning(ar), trycksensor i sluten tankventilation
P0458    Sluten tankventilation, ventil för sluten tankventilation -låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, ventil för sluten tankventilation
P0459    Sluten tankventilation, ventil för sluten tankventilation -hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, ventil för sluten tankventilation
P0460    Bränsletankens nivåsensor - felfunktion i krets    Ledningar, bränsletankens nivåsensor, motorstyrdon
P0461    Bränsletankens nivåsensor - område/prestanda    Ledningar, bränsletankens nivåsensor
P0462    Bränsletankens nivåsensor - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, bränsletankens nivåsensor, motorstyrdon
P0463    Bränsletankens nivåsensor - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, bränsletankens nivåsensor, motorstyrdon
P0464    Bränsletankens nivåsensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bränsletankens nivåsensor, motorstyrdon
P0465    Flödessensor evakueringsventil för sluten tankventilation - felfunktion i krets    Ledningar, flödessensor evakueringsventil för sluten tankventilation, motorstyrdon
P0466    Flödessensor evakueringsventil för sluten tankventilation - område/prestanda    flödessensor evakueringsventil för sluten tankventilation
P0467    Flödessensor evakueringsventil för sluten tankventilation - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, flödessensor evakueringsventil för sluten tankventilation, motorstyrdon
P0468    Flödessensor evakueringsventil för sluten tankventilation - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, flödessensor evakueringsventil för sluten tankventilation, motorstyrdon
P0469    Flödessensor evakueringsventil för sluten tankventilation - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, flödessensor evakueringsventil för sluten tankventilation, motorstyrdon
P0470    Avgastrycksensor - felfunktion i krets    Ledningar, avgastrycksensor, motorstyrdon
P0471    Avgastrycksensor - område/prestanda    Avgastrycksensor
P0472    Avgastrycksensor - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, avgastrycksensor, motorstyrdon
P0473    Avgastrycksensor - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, avgastrycksensor, motorstyrdon
P0474    Avgastrycksensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, avgastrycksensor, motorstyrdon
P0475    Reglerventil för avgastryck - felfunktion i krets    Ledningar, reglerventil för avgastryck, motorstyrdon
P0476    Reglerventil för avgastryck - område/prestanda    Reglerventil för avgastryck
P0477    Reglerventil för avgastryck - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, reglerventil för avgastryck, motorstyrdon
P0478    Reglerventil för avgastryck - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, reglerventil för avgastryck, motorstyrdon
P0479    Reglerventil för avgastryck - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, reglerventil för avgastryck, motorstyrdon
P0480    Kylfläktmotor 1 - felfunktion i krets    Ledningar, kylfläktmotor, motorstyrdon
P0481    Kylfläktmotor 2 - felfunktion i krets    Ledningar, kylfläktmotor, motorstyrdon
P0482    Kylfläktmotor 3 - felfunktion i krets    Ledningar, kylfläktmotor, motorstyrdon
P0483    Kylfläktmotor, rimlighetskontroll - felfunktion    Ledningar, kylfläktmotor, motorstyrdon
P0484    Kylfläktmotor - överström i krets    Ledningar, kylfläktmotor, motorstyrdon
P0485    Kylfläktmotor, effekt/stomme - felfunktion i krets    Ledningar, kylfläktmotor, motorstyrdon
P0486    Avgasåterledningsventilens lägessensor B - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, avgasåterledningsventilens lägessensor, motorstyrdon
P0487    Avgasåterledningssystem, spjällägesstyrning -felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon
P0488    Avgasåterledningssystem, spjällägesstyrning -område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon
P0489    Avgasåterledningssystem - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, avgasåterledningsventil
P0490    Avgasåterledningssystem - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, avgasåterledningsventil
P0491    Luftinblåsningssystem, cylinderrad 1 - felfunktion    Ledningar, luftinblåsningens magnetventil, slanganslutningar, mekaniskt fel
P0492    Luftinblåsningssystem, cylinderrad 2 - felfunktion    Ledningar, luftinblåsningens magnetventil, slanganslutningar, mekaniskt fel
P0493    Övervarvtal kylfläktmotor (låst koppling)    Fläktmotorkoppling, mekaniskt fel
P0494    Kylfläktmotorns varvtal - låg    Ledningar, relä, fläktmotor, mekaniskt fel
P0495    Kylfläktmotorns varvtal - hög    Ledningar, relä, fläktmotor, mekaniskt fel
P0496    Sluten tankventilation - högt evakueringsflöde    Ledningar, ventil för sluten tankventilation, mekaniskt fel
P0533    Luftkonditioneringens trycksensor - hög insignal    Luftkonditioneringens köldmedietryck för högt (kylningsfel/felaktig fyllning), ledningar, luftkonditioneringens trycksensor, motorstyrdon
P0534    Köldmedieförlust luftkonditionering    Läckage luftkonditionering, ledningar, luftkonditioneringens trycksensor
P0535    AC-förångarens temperatursensor - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, AC-förångarens temperatursensor, motorstyrdon
P0536    AC-förångarens temperatursensor - krets område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, AC-förångarens temperatursensor, motorstyrdon
P0537    AC-förångarens temperatursensor - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, AC-förångarens temperatursensor, motorstyrdon
P0538    AC-förångarens temperatursensor - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, AC-förångarens temperatursensor, motorstyrdon
P0539    AC-förångarens temperatursensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, AC-förångarens temperatursensor, motorstyrdon
P0540    Värmare insugsluft A - felfunktion i krets    Ledningar, relä, värmare insugsluft
P0541    Värmare insugsluft A - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, värmare insugsluft
P0542    Värmare insugsluft A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, värmare insugsluft
P0543    Värmare insugsluft A - avbrott    Ledningar, värmare insugsluft
P0544    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 1 -felfunktion i krets    Ledningar, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P0545    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 1 - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P0546    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 1 - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P0547    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 2 -felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P0548    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P0549    Temperatursensor för avgaser 1, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor för avgaser, motorstyrdon
P0550    Servostyrningens trycksensor/kontakt - felfunktion i krets    Ledningar, servostyrningens trycksensor/kontakt, motorstyrdon
P0551    Servostyrningens trycksensor/kontakt -område/prestanda    Servostyrningssystem, servostyrningens trycksensor/kontakt
P0552    Servostyrningens trycksensor/kontakt - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, servostyrningens trycksensor/kontakt, motorstyrdon
P0553    Servostyrningens trycksensor/kontakt - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, servostyrningens trycksensor/kontakt, motorstyrdon
P0554    Servostyrningens trycksensor/kontakt - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, servostyrningens trycksensor/kontakt, motorstyrdon
P0555    Bromsservons trycksensor - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, bromsservons trycksensor, motorstyrdon
P0556    Bromsservons trycksensor - krets område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, bromsservons trycksensor, motorstyrdon
P0557    Bromsservons trycksensor - insignal låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bromsservons trycksensor, motorstyrdon
P0558    Bromsservons trycksensor - insignal hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bromsservons trycksensor, motorstyrdon
P0559    Bromsservons trycksensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, bromsservons trycksensor, motorstyrdon
P0560    Systemspänning - felfunktion    Ledningar, dålig anslutning, batteri, generator
P0561    Systemspänning - instabil    Ledningar, dålig anslutning, batteri, generator
P0562    Systemspänning - låg    Ledningar, dålig anslutning, batteri, generator
P0563    Systemspänning - hög    Generator
P0564    Farthållarsystem, insignal A flerfunktionsströmsträllare - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, flerfunktionsströmställare, mekaniskt fel
P0565    Huvudströmställare för farthållare, TILL-signal -felfunktion    Ledningar, huvudströmställare för farthållare, motorstyrdon
P0566    Huvudströmställare för farthållare, FRÅN-signal -felfunktion    Ledningar, huvudströmställare för farthållare, motorstyrdon
P0567    Farthållarens väljarströmställare, ÅTERGÅ-signal -felfunktion    Ledningar, farthållarens väljarströmställare, motorstyrdon
P0568    Huvudströmställare för farthållare, SET-signal -felfunktion    Ledningar, huvudströmställare för farthållare, motorstyrdon
P0569    Farthållarens väljarströmställare, frirullningssignal -felfunktion    Ledningar, farthållarens väljarströmställare, motorstyrdon
P0570    Farthållarsystem, gaspedallägessensorns signal -felfunktion    Ledningar, gaspedallägessensor, motorstyrdon
P0571    Farthållar-/bromskontakt A - felfunktion i krets    Ledningar, farthållar-/bromskontakt, motorstyrdon
P0572    Farthållar-/bromskontakt A - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, farthållar-/bromskontakt, motorstyrdon
P0573    Farthållar-/bromskontakt A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, farthållar-/bromskontakt, motorstyrdon
P0574    Farthållarsystem - bilens hastighet för hög    Mekaniskt fel
P0575    Farthållarsystem - felfunktion i ingående krets    Ledningar, dålig anslutning, mekaniskt fel, motorstyrdon
P0576    Farthållarsystem - lågspänning ingående krets    Ledningar kortslutna till stomme
P0577    Farthållarsystem - högspänning ingående krets    Ledningar kortslutna till plus
P0578    Farthållarsystem, insignal A flerfunktionsströmsträllare - kretsfel    Ledningar, dålig anslutning, flerfunktionsströmställare, mekaniskt fel
P0579    Farthållarsystem, insignal A flerfunktionsströmsträllare - krets område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, flerfunktionsströmställare, mekaniskt fel
P0580    Farthållarsystem, insignal A flerfunktionsströmsträllare - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, flerfunktionsströmställare, mekaniskt fel
P0581    Farthållarsystem, insignal A flerfunktionsströmsträllare - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, flerfunktionsströmställare, mekaniskt fel
P0582    Farthållarsystem, vakuumreglering - avbrott    Ledningar, vakuummagnetventil
P0583    Farthållarsystem, vakuumreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, vakuummagnetventil
P0584    Farthållarsystem, vakuumreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, vakuummagnetventil
P0585    Farthållarsystem, insignal A/B flerfunktionsströmställare - förhållande    Mekaniskt fel
P0586    Farthållarsystem, ventilationsreglering - avbrott    Ledningar, magnetventil för ventilation
P0587    Farthållarsystem, ventilationsreglering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för ventilation
P0588    Farthållarsystem, ventilationsreglering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för ventilation
P0589    Farthållarsystem, insignal B flerfunktionsströmsträllare - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, flerfunktionsströmställare, mekaniskt fel
P0590    Farthållarsystem, insignal B flerfunktionsströmsträllare - kretsfel    Ledningar, dålig anslutning, flerfunktionsströmställare, mekaniskt fel
P0591    Farthållarsystem, insignal B flerfunktionsströmsträllare - krets område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, flerfunktionsströmställare, mekaniskt fel
P0592    Farthållarsystem, insignal B flerfunktionsströmsträllare - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, flerfunktionsströmställare, mekaniskt fel
P0593    Farthållarsystem, insignal B flerfunktionsströmsträllare - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, flerfunktionsströmställare, mekaniskt fel
P0594    Farthållarsystem, styrning manöverdon - avbrott    Ledningar, manöverdon
P0595    Farthållarsystem, styrning manöverdon - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon
P0596    Farthållarsystem, styrning manöverdon - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon
P0597    Termostatens värmarkontrollsystem - avbrott    Ledningar, relä, termostatvärmare
P0598    Termostatens värmarkontrollsystem - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, relä, termostatvärmare
P0599    Termostatens värmarkontrollsystem - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, relä, termostatvärmare

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI
Sharky
4 december 2008 · 10 287 Inlägg
#24

P0600    CAN-databuss - felfunktion    Ledningar, anslutet system, motorstyrdon
P0601    Motorstyrdon - fel i minnets kontrollsumma    Motorstyrdon
P0602    Motorstyrdon - programmeringsfel    Motorstyrdon
P0603    Motorstyrdon - fel i permanentminne    Motorstyrdon
P0604    Motorstyrdon - fel i arbetsminne    Motorstyrdon
P0605    Motorstyrdon - fel i läsminne    Motorstyrdon
P0606    Motorstyrdon/styrdon för drivaggregat - datorfel    Motorstyrdon/styrdon för drivaggregat
P0607    Motorstyrdon - funktionsproblem    Motorstyrdon
P0608    Motorstyrdon, utsignal hastighetssensor A - felfunktion    Motorstyrdon
P0609    Motorstyrdon, utsignal hastighetssensor B - felfunktion    Motorstyrdon
P0610    Motorstyrdon - tillvalsfel    Motorstyrdon
P0611    Insprutarstyrdon - funktionsproblem    Insprutarstyrdon
P0612    Insprutarstyrdon - styrreläkrets    Ledningar, relä, Insprutarstyrdon
P0613    Växellådsstyrdon - datorfel    Växellådsstyrdon
P0614    Motorstyrdon/växellådsstyrdon - stämmer inte    Motorstyrdon/växellådsstyrdon
P0615    Startmotorrelä - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, startmotorrelä, motorstyrdon
P0616    Startmotorrelä - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, startmotorrelä, motorstyrdon
P0617    Startmotorrelä - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, startmotorrelä, motorstyrdon
P0618    Styrdon alternativbränsle - fel i permanentminne    Styrdon alternativbränsle
P0619    Styrdon alternativbränsle - fel i arbetsminne/läsminne    Styrdon alternativbränsle
P0620    Generator, reglering - felfunktion i krets    Ledningar, generator, batteri, motorstyrdon
P0621    Laddningskontrollampa - felfunktion i krets    Ledningar, laddningskontrollampa, motorstyrdon
P0622    Generatorfältreglering - felfunktion i krets    Ledningar, generator, batteri, motorstyrdon
P0623    Laddningskontrollampa, reglering - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, glödlampa, motorstyrdon
P0624    Påfyllningslockets varningslampa, reglering -felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, glödlampa, motorstyrdon
P0625    Generatorfältanslutning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, generator
P0626    Generatorfältanslutning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, generator
P0627    Styrning av bränslepump - avbrott    Ledningar, relä, bränslepump
P0628    Styrning av bränslepump - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, relä, bränslepump
P0629    Styrning av bränslepump - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, relä, bränslepump
P0630    Chassinummer ej programmerat eller stämmer inte -motorstyrdon/styrdon för drivaggregat    Motorstyrdon/styrdon för drivaggregat
P0631    Chassinummer ej programmerat eller stämmer inte -växellådsstyrdon    Växellådsstyrdon
P0632    Vägmätare ej programmerad - motorstyrdon/styrdon för drivaggregat    Programmering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat
P0633    Startspärrnyckel ej programmerad -motorstyrdon/styrdon för drivaggregat    Programmering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat
P0634    Styrdon för drivaggregat/motorstyrdon/växellådsstyrdon - invändig temperatur för hög    Mekaniskt fel, styrdon för drivaggregat/motorstyrdon/växellådsstyrdon
P0635    Servostyrning - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, servostyrningens trycksensor/kontakt, motorstyrdon
P0636    Servostyrning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, servostyrningens trycksensor/kontakt, motorstyrdon
P0637    Servostyrning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, servostyrningens trycksensor/kontakt, motorstyrdon
P0638    Elektroniskt spjällsystem, cylinderrad 1 -område/prestanda    Grundinställning ej utförd (i tillämpliga fall), tomgångsregleringens manöverdon/spjällstyrmotor, gaspedallägessensor
P0639    Elektroniskt spjällsystem, cylinderrad 2 -område/prestanda    Ledningar, spjällstyrenhet
P0640    Värmarkontroll insugsluft - felfunktion i krets    Ledningar, relä, värmare insugsluft
P0641    Sensorns referensspänning A - avbrott    Ledningar
P0642    Motorstyrdon, knackreglering - defekt    Motorstyrdon
P0643    Sensorns referensspänning A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus
P0644    Förardisplay, seriell kommunikation - felfunktion i krets    Ledningar, CAN-databuss, motorstyrdon
P0645    Relä för kompressorkoppling luftkonditionering -felfunktion i krets    Ledningar, relä för kompressorkoppling luftkonditionering
P0646    Relä för kompressorkoppling luftkonditionering - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, relä för kompressorkoppling luftkonditionering
P0647    Relä för kompressorkoppling luftkonditionering - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, relä för kompressorkoppling luftkonditionering
P0648    Varningslampa för startspärr, reglering - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, glödlampa, motorstyrdon
P0649    Farthållarens kontrollampa, reglering - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, glödlampa, motorstyrdon
P0650    Felindikeringslampa, reglering - felfunktion i krets    Ledningar, felindikeringslampa, motorstyrdon
P0651    Sensorns referensspänning B - avbrott    Ledningar
P0652    Sensorns referensspänning B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme
P0653    Sensorns referensspänning B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus
P0654    Motorvarvtal, utgång - felfunktion i krets    Ledningar, motorstyrdon
P0655    Utsignal från lampa för överhettad motor - felfunktion i krets    Ledningar, lampa för överhettad motor, motorstyrdon
P0656    Utsignal för bränslenivå - felfunktion i krets    Ledningar, motorstyrdon
P0657    Manöverdonets matarspänning - avbrott    Ledningar
P0658    Manöverdonets matarspänning - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, manöverdon
P0659    Manöverdonets matarspänning - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, manöverdon
P0660    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 -avbrott    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P0661    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P0662    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 1 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P0663    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 -avbrott    Ledningar, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P0664    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, inloppsgrenrörets luftreglerventil
P0665    Inloppsgrenrörets luftreglerventil, cylinderrad 2 - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, inloppsgrenrör
P0666    Invändig temperatursensor för motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon - felfunktion i krets    Dålig anslutning, invändig temperatursensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0667    Invändig temperatursensor för motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon - område/prestanda    Dålig anslutning, invändig temperatursensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0668    Invändig temperatursensor för motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon - låg kretsspänning    Invändig kortslutning till stomme, invändig temperatursensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0669    Invändig temperatursensor för motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon - hög kretsspänning    Invändig kortslutning till plus, invändig temperatursensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0670    Glödstiftsstyrdon - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, glödstiftsstyrdon, glödstift, motorstyrdon
P0671    Glödstift, cylinder 1 - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, relä, glödstiftsstyrdon, glödstift, motorstyrdon
P0672    Glödstift, cylinder 2 - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, relä, glödstiftsstyrdon, glödstift, motorstyrdon
P0673    Glödstift, cylinder 3 - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, relä, glödstiftsstyrdon, glödstift, motorstyrdon
P0674    Glödstift, cylinder 4 - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, relä, glödstiftsstyrdon, glödstift, motorstyrdon
P0710    Växellådans oljetemperatursensor - felfunktion i krets    Ledningar, växellådans oljetemperatursensor, motorstyrdon, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0711    Växellådans oljetemperatursensor - område/prestanda    Ledningar, växellådans oljetemperatursensor
P0712    Växellådans oljetemperatursensor - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, växellådans oljetemperatursensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0713    Växellådans oljetemperatursensor - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, växellådans oljetemperatursensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0714    Växellådans oljetemperatursensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetemperatursensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0715    Turbinaxelns varvtalssensor - felfunktion i krets    Ledningar, turbinaxelns varvtalssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0716    Turbinaxelns varvtalssensor - område/prestanda    Ledningar, turbinaxelns varvtalssensor
P0717    Turbinaxelns varvtalssensor - ingen signal    Ledningar, turbinaxelns varvtalssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0718    Turbinaxelns varvtalssensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, turbinaxelns varvtalssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0719    Bromskontakt B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, bromskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0720    Utgående axelns varvtalssensor - felfunktion i krets    Ledningar, hastighetssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0721    Utgående axelns varvtalssensor - område/prestanda    Ledningar, hastighetssensor
P0722    Utgående axelns varvtalssensor - ingen signal    Ledningar, hastighetssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0723    Utgående axelns varvtalssensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, hastighetssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0724    Bromskontakt B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, bromskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0725    Motorvarvtalets insignal - felfunktion i krets    Ledningar, vevaxelläges-/motorvarvtalssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0726    Motorvarvtalets insignal - område/prestanda    Ledningar, vevaxelläges-/motorvarvtalssensor
P0727    Motorvarvtalets insignal - ingen signal    Ledningar, vevaxelläges-/motorvarvtalssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0728    Motorvarvtalets insignal - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, vevaxelläges-/motorvarvtalssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0729    Växel 6 - felaktig utväxling    Ledningar, växellägessensor/-kontakt, växlingsmagnetventiler, mekaniskt växellådsfel
P0730    Felaktig utväxling    Ledningar, växellägessensor/-kontakt, växlingsmagnetventiler, mekaniskt växellådsfel
P0731    Växel 1 - felaktig utväxling    Ledningar, växellägessensor/-kontakt, växlingsmagnetventiler, mekaniskt växellådsfel
P0732    Växel 2 - felaktig utväxling    Ledningar, växellägessensor/-kontakt, växlingsmagnetventiler, mekaniskt växellådsfel
P0733    Växel 3 - felaktig utväxling    Ledningar, växellägessensor/-kontakt, växlingsmagnetventiler, mekaniskt växellådsfel
P0734    Växel 4 - felaktig utväxling    Ledningar, växellägessensor/-kontakt, växlingsmagnetventiler, mekaniskt växellådsfel
P0735    Växel 5 - felaktig utväxling    Ledningar, växellägessensor/-kontakt, växlingsmagnetventiler, mekaniskt växellådsfel
P0736    Backväxel - felaktig utväxling    Ledningar, växellägessensor/-kontakt, växlingsmagnetventiler, mekaniskt växellådsfel
P0737    Växellådsstyrdon motorvarvtal - utgående krets    Ledningar, växellådsstyrdon
P0738    Växellådsstyrdon motorvarvtal - utgående krets låg    Ledningar, växellådsstyrdon
P0739    Växellådsstyrdon motorvarvtal - utgående krets hög    Ledningar, växellådsstyrdon
P0740    Momentomvandlarkopplingens magnetventil -felfunktion i krets    Ledningar, momentomvandlarkopplingens magnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0741    Momentomvandlarkopplingens magnetventil - funktion eller fastnat i FRÅN-läge    Ledningar, momentomvandlarkopplingens magnetventil
P0742    Momentomvandlarkopplingens magnetventil - fastnat i PÅ-läge    Ledningar, momentomvandlarkopplingens magnetventil
P0743    Momentomvandlarkopplingens magnetventil - elektrisk    Ledningar, momentomvandlarkopplingens magnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0744    Momentomvandlarkopplingens magnetventil -intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, momentomvandlarkopplingens magnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0745    Magnetventil för växellådans oljetryck - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0746    Magnetventil för växellådans oljetryck - funktion eller fastnat i FRÅN-läge    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck
P0747    Magnetventil för växellådans oljetryck - fastnat i PÅ-läge    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck
P0748    Magnetventil för växellådans oljetryck - elektrisk    Ledningar, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0749    Magnetventil för växellådans oljetryck - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0750    Växlingsmagnetventil A - felfunktion i krets    Ledningar, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0751    Växlingsmagnetventil A - funktion eller fastnat i FRÅN-läge    Ledningar, växlingsmagnetventil
P0752    Växlingsmagnetventil A - fastnat i PÅ-läge    Ledningar, växlingsmagnetventil
P0753    Växlingsmagnetventil A - elektrisk    Ledningar, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0754    Växlingsmagnetventil A - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0755    Växlingsmagnetventil B - felfunktion i krets    Ledningar, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0756    Växlingsmagnetventil B - funktion eller fastnat i FRÅN-läge    Ledningar, växlingsmagnetventil
P0757    Växlingsmagnetventil B - fastnat i PÅ-läge    Ledningar, växlingsmagnetventil
P0758    Växlingsmagnetventil B - elektrisk    Ledningar, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0759    Växlingsmagnetventil B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0760    Växlingsmagnetventil C - felfunktion i krets    Ledningar, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0761    Växlingsmagnetventil C - funktion eller fastnat i FRÅN-läge    Ledningar, växlingsmagnetventil
P0762    Växlingsmagnetventil C - fastnat i PÅ-läge    Ledningar, växlingsmagnetventil
P0763    Växlingsmagnetventil C - elektrisk    Ledningar, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0764    Växlingsmagnetventil C - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0765    Växlingsmagnetventil D - felfunktion i krets    Ledningar, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0766    Växlingsmagnetventil D - funktion eller fastnat i FRÅN-läge    Ledningar, växlingsmagnetventil
P0767    Växlingsmagnetventil D - fastnat i PÅ-läge    Ledningar, växlingsmagnetventil
P0768    Växlingsmagnetventil D - elektrisk    Ledningar, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0769    Växlingsmagnetventil D - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0770    Växlingsmagnetventil E - felfunktion i krets    Ledningar, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0771    Växlingsmagnetventil E - funktion eller fastnat i FRÅN-läge    Ledningar, växlingsmagnetventil
P0772    Växlingsmagnetventil E - fastnat i PÅ-läge    Ledningar, växlingsmagnetventil
P0773    Växlingsmagnetventil E - elektrisk    Ledningar, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0774    Växlingsmagnetventil E - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0775    Magnetventil för tryckreglering B - felfunktion    Magnetventil för tryckreglering
P0776    Magnetventil för tryckreglering B - funktion eller fastnat i FRÅN-läge    Ledningar, magnetventil för tryckreglering
P0777    Magnetventil för tryckreglering B - fastnat i PÅ-läge    Ledningar, magnetventil för tryckreglering
P0778    Magnetventil för tryckreglering B - elektrisk felfunktion    Ledningar, magnetventil för tryckreglering
P0779    Magnetventil för tryckreglering B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för tryckreglering
P0780    Växelval - felfunktion i växling    Ledningar, växellägessensor, växlingsmagnetventiler, mekaniskt växellådsfel
P0781    Växelval, 1-2 - felfunktion i växling    Ledningar, växellägessensor, växlingsmagnetventiler, mekaniskt växellådsfel
P0782    Växelval, 2-3 - felfunktion i växling    Ledningar, växellägessensor, växlingsmagnetventiler, mekaniskt växellådsfel
P0783    Växelval, 3-4 - felfunktion i växling    Ledningar, växellägessensor, växlingsmagnetventiler, mekaniskt växellådsfel
P0784    Växelval, 4-5 - felfunktion i växling    Ledningar, växellägessensor, växlingsmagnetventiler, mekaniskt växellådsfel
P0785    Magnetventil för växlingstidpunkt - felfunktion i krets    Ledningar, magnetventil för växlingstidpunkt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0786    Magnetventil för växlingstidpunkt - område/prestanda    Ledningar, magnetventil för växlingstidpunkt
P0787    Magnetventil för växlingstidpunkt - låg    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för växlingstidpunkt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0788    Magnetventil för växlingstidpunkt - hög    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för växlingstidpunkt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0789    Magnetventil för växlingstidpunkt - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växlingstidpunkt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0790    Väljarströmställare för växellådsprogram - felfunktion i krets    Ledningar, väljarströmställare för växellådsprogram, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0791    Varvtalssensor för mellanaxel - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, varvtalssensor för mellanaxel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0792    Varvtalssensor för mellanaxel - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, varvtalssensor för mellanaxel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0793    Varvtalssensor för mellanaxel - ingen signal    Ledningar, dålig anslutning, kortslutning till stomme, varvtalssensor för mellanaxel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0794    Varvtalssensor för mellanaxel - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, varvtalssensor för mellanaxel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0795    Magnetventil för växellådans oljetryck C - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0796    Magnetventil för växellådans oljetryck C - funktion eller fastnat i FRÅN-läge    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0797    Magnetventil för växellådans oljetryck C - fastnat i PÅ-läge    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0798    Magnetventil för växellådans oljetryck C - elektrisk felfunktion    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för växellådans oljetryck, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0799    Magnetventil för växellådans oljetryck C - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI
Sharky
4 december 2008 · 10 287 Inlägg
#25

P0800    Styrsystem fördelningsväxellåda, felindikeringslampa, begärd signal - felfunktion i krets    Ledningar, mekaniskt fel
P0801    Backspärrkrets - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning
P0802    Växellådans styrsystem, felindikeringslampa, begärd signal - avbrott    Ledningar, mekaniskt fel
P0803    1-4 uppväxlingsventil - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, uppväxlingsventil
P0804    Varningslampa uppväxling 1-4 - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning
P0805    Kopplingslägessensor - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, kopplingslägessensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0806    Kopplingslägessensor - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, kopplingslägessensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0807    Kopplingslägessensor - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, kopplingslägessensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0808    Kopplingslägessensor - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, kopplingslägessensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0809    Kopplingslägessensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, kopplingslägessensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0810    Kopplingslägesfel    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0811    Slirande koppling    Ledningar, dålig anslutning, mekaniskt fel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0812    Backväxel - felfunktion i ingående krets    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0813    Backväxel - felfunktion i utgående krets    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0814    Växellägesdisplay - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växellägessensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0815    Växelväljarkontakt, uppväxling - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växelväljarkontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0816    Växelväljarkontakt, nedväxling - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växelväljarkontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0817    Frånkopplingskrets startmotor - felfunktion    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0818    Frånkopplingskontakt drivlina - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, uppväxlingskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0819    Växelväljarkontakt, uppväxling/nedväxling - korrelation till växelläge    Ledningar, dålig anslutning, växelväljarkontakt, mekaniskt växellådsfel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0820    Växelspakens X-Y-lägessensor - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växellägessensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0821    Växelspakens X-lägessensor - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växellägessensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0822    Växelspakens Y-lägessensor - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växellägessensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0823    Växelspakens X-lägessensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växellägessensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0824    Växelspakens Y-lägessensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växellägessensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0825    Växelspakens tryck-dragkontakt - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växelspakens tryck-dragkontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0826    Växelväljarkontakt, uppväxling/nedväxling - felfunktion i krets    Ledningar, växelväljarkontakt
P0827    Växelväljarkontakt, uppväxling/nedväxling - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växelväljarkontakt
P0828    Växelväljarkontakt, uppväxling/nedväxling - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växelväljarkontakt
P0849    Växellådans oljetryckssensor B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0849    Växellådans oljetryckskontakt B - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0850    Parkerings-/neutrallägeskontakt - felfunktion i ingående krets    Ledningar, parkerings-/neutrallägeskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0851    Parkerings-/neutrallägeskontakt - lågspänning ingående krets    Ledningar kortslutna till stomme, parkerings-/neutrallägeskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0852    Parkerings-/neutrallägeskontakt - högspänning ingående krets    Ledningar kortslutna till plus, parkerings-/neutrallägeskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0853    Växellådans Drive-kontakt - felfunktion i ingående krets    Ledningar, växellådans Drive-kontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0854    Växellådans Drive-kontakt - lågspänning ingående krets    Ledningar kortslutna till stomme, växellådans Drive-kontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0855    Växellådans Drive-kontakt - högspänning ingående krets    Ledningar kortslutna till plus, växellådans Drive-kontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0856    Insignal antispinnreglering - felfunktion    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0857    Insignal antispinnreglering - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0858    Insignal antispinnreglering - låg    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0859    Insignal antispinnreglering - hög    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0860    Växlingsstyrdonets kommunikationskrets - felfunktion    Ledningar, dålig anslutning, växlingsstyrdon, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0861    Växlingsstyrdonets kommunikationskrets - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, växlingsstyrdon, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0862    Växlingsstyrdonets kommunikationskrets - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, växlingsstyrdon, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0863    Växellådsstyrdon, kommunikation - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växellådsstyrdon
P0864    Växellådsstyrdon, kommunikation - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växellådsstyrdon
P0865    Växellådsstyrdon, kommunikation - låg insignal    Ledningar kortslutna till stomme, växellådsstyrdon
P0866    Växellådsstyrdon, kommunikation - hög insignal    Ledningar kortslutna till plus, växellådsstyrdon
P0867    Växellådans oljetryckssensor    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0868    Växellådans oljetryckssensor - låg    Ledningar kortslutna till stomme, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0869    Växellådans oljetryckssensor - hög    Ledningar kortslutna till plus, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0870    Växellådans oljetryckssensor C - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0870    Växellådans oljetryckskontakt C - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0871    Växellådans oljetryckssensor C - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0871    Växellådans oljetryckskontakt C - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0872    Växellådans oljetryckssensor C - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0872    Växellådans oljetryckskontakt C - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0873    Växellådans oljetryckssensor C - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0873    Växellådans oljetryckskontakt C - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0900    Kopplingsställdon - avbrott    Ledningar, kopplingsställdon, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0901    Kopplingsställdon - krets område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, kopplingsställdon, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0902    Kopplingsställdon - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, kopplingsställdon, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0903    Kopplingsställdon - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, kopplingsställdon, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0904    Växellådans väljarkrets - felfunktion    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0905    Växellådans väljarkrets - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0906    Växellådans väljarkrets - låg    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0907    Växellådans väljarkrets - hög    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0908    Växellådans väljarkrets - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0909    Fel i växellådans väljarstyrning    Mekaniskt fel
P0910    Växellådans väljarställdon - avbrott    Ledningar, växellådans väljarställdon, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0911    Växellådans väljarställdon - krets område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växellådans väljarställdon, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0912    Växellådans väljarställdon - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växellådans väljarställdon, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0913    Växellådans väljarställdon - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växellådans väljarställdon, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0914    Växellägeskrets - felfunktion    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0915    Växellägeskrets - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0916    Växellägeskrets - låg    Ledningar kortslutna till stomme, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0917    Växellägeskrets - hög    Ledningar kortslutna till plus, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0918    Växellägeskrets - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0919    Växellägesstyrning - fel    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0920    Ställdon framåtväxel - avbrott    Ledningar, ställdon framåtväxel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0921    Ställdon framåtväxel - krets område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, ställdon framåtväxel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0922    Ställdon framåtväxel - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, ställdon framåtväxel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0923    Ställdon framåtväxel - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, ställdon framåtväxel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0924    Ställdon backväxel - avbrott    Ledningar, ställdon backväxel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0925    Ställdon backväxel - krets område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, ställdon backväxel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0926    Ställdon backväxel - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, ställdon backväxel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0927    Ställdon backväxel - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, ställdon backväxel, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0928    Magnetventil växlingsspärr - avbrott    Ledningar, magnetventil växlingsspärr, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0929    Magnetventil växlingsspärr - krets område/prestanda    Ledningar, magnetventil växlingsspärr, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0930    Magnetventil växlingsspärr - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil växlingsspärr, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0931    Magnetventil växlingsspärr - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil växlingsspärr, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0932    Hydraultrycksensor - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, hydraultrycksensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0933    Hydraultrycksensor - område/prestanda    Ledningar, hydraultrycksensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0934    Hydraultrycksensor - insignal låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, hydraultrycksensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0935    Hydraultrycksensor - insignal hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, hydraultrycksensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0936    Hydraultrycksensor - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, hydraultrycksensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0937    Temperatursensor hydraulolja - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor hydraulolja, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0938    Temperatursensor hydraulolja - område/prestanda    Ledningar, temperatursensor hydraulolja, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0939    Temperatursensor hydraulolja - insignal låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, temperatursensor hydraulolja, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0940    Temperatursensor hydraulolja - insignal hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, temperatursensor hydraulolja, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0941    Temperatursensor hydraulolja - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, temperatursensor hydraulolja, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0942    Hydraulenhet    Mekaniskt fel
P0943    Hydraulenhet - cykelperioden för kort    Mekaniskt fel
P0944    Hydraulenhet - tryckförlust    Mekaniskt fel
P0945    Hydraulpumprelä - avbrott    Ledningar, hydraulpumprelä, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0946    Hydraulpumprelä - krets område/prestanda    Ledningar, hydraulpumprelä, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0947    Hydraulpumprelä - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, hydraulpumprelä, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0948    Hydraulpumprelä - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, hydraulpumprelä, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0949    Manuell växellåda med automatisk växling (ASM) -adaptiv inlärning ej utförd    Motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0950    Manuell växellåda med automatisk växling (ASM), reglering - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0951    Manuell växellåda med automatisk växling (ASM), reglering - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0952    Manuell växellåda med automatisk växling (ASM), reglering - låg kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, kortslutning till stomme, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0953    Manuell växellåda med automatisk växling (ASM), reglering - hög kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, kortslutning till plus, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0954    Manuell växellåda med automatisk växling (ASM), reglering - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0955    Manuell växellåda med automatisk växling (ASM), funktion - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0956    Manuell växellåda med automatisk växling (ASM), funktion - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0957    Manuell växellåda med automatisk växling (ASM), funktion - låg kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, kortslutning till stomme, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0958    Manuell växellåda med automatisk växling (ASM), funktion - hög kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, kortslutning till plus, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0959    Manuell växellåda med automatisk växling (ASM), funktion - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0960    Magnetventil för tryckreglering A - avbrott    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för tryckreglering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0961    Magnetventil för tryckreglering A - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för tryckreglering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0962    Magnetventil för tryckreglering A - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för tryckreglering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0963    Magnetventil för tryckreglering A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för tryckreglering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0964    Magnetventil för tryckreglering B - avbrott    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för tryckreglering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0965    Magnetventil för tryckreglering B - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för tryckreglering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0966    Magnetventil för tryckreglering B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för tryckreglering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0967    Magnetventil för tryckreglering B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för tryckreglering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0968    Magnetventil för tryckreglering C - avbrott    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för tryckreglering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0969    Magnetventil för tryckreglering C - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, magnetventil för tryckreglering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0970    Magnetventil för tryckreglering C - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, magnetventil för tryckreglering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0971    Magnetventil för tryckreglering C - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, magnetventil för tryckreglering, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0972    Växlingsmagnetventil A - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0973    Växlingsmagnetventil A - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0974    Växlingsmagnetventil A - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0975    Växlingsmagnetventil B - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0976    Växlingsmagnetventil B - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0977    Växlingsmagnetventil B - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0978    Växlingsmagnetventil C - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0979    Växlingsmagnetventil C - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0980    Växlingsmagnetventil C - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0981    Växlingsmagnetventil D - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0982    Växlingsmagnetventil D - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0983    Växlingsmagnetventil D - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0984    Växlingsmagnetventil E - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0985    Växlingsmagnetventil E - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0986    Växlingsmagnetventil E - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0987    Växellådans oljetryckssensor E - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0987    Växellådans oljetryckskontakt E - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0988    Växellådans oljetryckssensor E - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0988    Växellådans oljetryckskontakt E - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0989    Växellådans oljetryckssensor E - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0989    Växellådans oljetryckskontakt E - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0990    Växellådans oljetryckssensor E - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0990    Växellådans oljetryckskontakt E - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0991    Växellådans oljetryckssensor E - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0991    Växellådans oljetryckskontakt E - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0992    Växellådans oljetryckssensor F - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0992    Växellådans oljetryckskontakt F - felfunktion i krets    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0993    Växellådans oljetryckssensor F - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0993    Växellådans oljetryckskontakt F - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0994    Växellådans oljetryckssensor F - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0994    Växellådans oljetryckskontakt F - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0995    Växellådans oljetryckssensor F - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0995    Växellådans oljetryckskontakt F - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0996    Växellådans oljetryckssensor F - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckssensor, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0996    Växellådans oljetryckskontakt F - intermittent kretsspänning    Ledningar, dålig anslutning, växellådans oljetryckskontakt, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0997    Växlingsmagnetventil F - område/prestanda    Ledningar, dålig anslutning, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0998    Växlingsmagnetventil F - låg kretsspänning    Ledningar kortslutna till stomme, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon
P0999    Växlingsmagnetventil F - hög kretsspänning    Ledningar kortslutna till plus, växlingsmagnetventil, motorstyrdon/styrdon för drivaggregat/växellådsstyrdon

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI
micke-opel
18 december 2008 · 562 Inlägg
#26

Ford Sierra 1982-1993
4 cylindriga bensinmotorer, ej V6, diesel eller Cosworth.

Motorkod
Kamaxelanordning, cylindervolym, Borr x Slag,
Kompressionsförhållande, effekt, vrid
Blandningssystem, Tändsystem
Ventiltider: insug öppnas, insug stängs, avgas öppnas, avgas stängs

JCT
SOHC, 1,3 liter, 79,02x66
9,0:1, 60hk, 98nm
Ford VV förgasare, Bosch induktiva tändsystem
22° FÖDP, 54° EUDP, 64° EUDP, 12° EÖDP

L6B
CVH, 1,6 liter, 79,96x79,52
9,0:1, 80hk, 121nm
CFI (EEC IV), fördelarlöst (styrs av EEC IV)
4° EÖDP, 32° EUDP, 38° FÖDP, 10° FÖDP

LCS
SOHC, 1,6 liter, 87,67x66
9,2:1, 75hk, 120nm
Ford VV förgasare, ESC system med Lucas strömfördelare av Hall typ
22° FÖDP, 54° EUDP, 64° EUDP, 12° EÖDP

LCT
SOHC, 1,6 liter, 87,67x66
9,2:1, 75hk, 120nm
Ford VV förgasare, ESC system med Lucas strömfördelare av Hall typ
22° FÖDP, 54° EUDP, 64° EUDP, 12° EÖDP

LSD
SOHC, 1,6 liter, 81,32x76,95
9,5:1, 75hk, 123nm
Weber 2V förgasare (28/30 DFTH), Bosch induktiva tändsystem
22° FÖDP, 54° EUDP, 64° EUDP, 12° EÖDP

LSE
SOHC, 1,6 liter, 81,32x76,95
9,5:1, 75hk, 123nm
Weber 2V förgasare (28/30 DFTH), Bosch induktiva tändsystem
22° FÖDP, 54° EUDP, 64° EUDP, 12° EÖDP

N4A
SOHC, 2,0 liter, 90,82x76,95
9,2:1, 116hk, 160nm
Bosch L-Jetronic, EEC IV system med Motocraft strömfördelare av hall typ (till 1987) med bosch strömfördelare (från 1987)
24° FÖDP, 64° EUDP, 70° FUDP, 18° EÖDP

N8A
DOHC,2,0 liter, 86x86
10,3:1, 109hk, 174nm
Weber 2V (TLD), ESC II system 
13° FÖDP, 39° EUDP, 43° FUDP, 13° EÖDP

N9A
DOHC, 2,0 liter, 86x86
10,3:1, 125hk, 174nm
MPI (EEC IV, ej katalysator), EEC IV system
13° FÖDP, 51° EUDP, 43° FUDP, 13° EÖDP

N9C
DOHC, 2,0 liter, 86x86
10,3:1, 120hk, 171nm
MPI (EEC IV, katalysator), EEC IV system
13° FÖDP, 51° EUDP, 43° FUDP, 13° EÖDP

NAE
SOHC, 2,0 liter, 90,82x76,95
8,2:1, 78hk, 143nm
Weber 2V (32/36 DGAV, till 1985) Weber 2V (30/34 DFTH, från 1985), Bosch induktiva tändsystem (till 1985) ESC II system med Bosch strömfördelare av Hall typ (från 1985)
18° FÖDP, 58° EUDP, 70° FUDP, 6° EÖDP

NES
SOHC, 2,0 liter, 90,82x76,95
9,2:1, 105hk, 157nm
Weber 2V (32/36 DGAV, till 1985) Weber 2V (30/34 DFTH, från 1985), Bosch induktiva tändsystem (till 1985) ESC II system med Bosch strömfördelare av Hall typ (från 1985)
24° FÖDP, 64° EUDP, 70° FUDP, 18° EÖDP

NET
SOHC, 2,0 liter, 90,82x76,95
9,2:1, 105hk, 157nm
Weber 2V (32/36 DGAV, (till 1985) Weber 2V (30/34 DFTH, (från 1985), Bosch induktiva tändsystem (till 1985) ESC II system med Bosch strömfördelare av Hall typ (från 1985)
24° FÖDP, 64° EUDP, 70° FUDP, 18° EÖDP

NRB
SOHC, 2,0 liter, 90,82x76,95
9,2:1, 116hk, 160nm
Bosch L-Jetronic, EEC IV system med Motocraft strömfördelare av hall typ (till 1987) med bosch strömfördelare (från 1987)
24° FÖDP, 64° EUDP, 70° FUDP, 18° EÖDP

R2A
CVH, 1,8 liter, 80x88
9,3:1, 90hk, 147nm
CFI (EEC IV), ESC hybridsystem (strömfördelarlöst, styrs av EEC IV, R6A typ)
24° FÖDP, 116° FÖDP, 110° EÖDP, 18° EÖDP

REB
SOHC, 1,8 liter, 86,20x76,95
9,5:1, 90hk, 140nm
Pierburg 2V (2E3), ESC II system med Lucas strömfördelare av Hall typ
24° FÖDP, 64° EÖDP, 70° FUDP, 18° EUDP

RED
SOHC, 1,8 liter, 86,20x76,95
9,5:1, 90hk, 140nm
Pierburg 2V (2E3), ESC II system med Lucas strömfördelare av Hall typ
24° FÖDP, 64° EÖDP, 70° FUDP, 18° EUDP

9-5 Aero Sedan -05
Magnus245
9 juli 2009 · 4 Inlägg
#27

Hejsan vad är skillnaden mellan en 631 topp och en 531??

nilsson_racing
11 juli 2009 · 67 Inlägg
#28

ovärdeligt och bra fakta men hur orkar du

engolf
30 januari 2010 · 3 233 Inlägg
#29

Tänkte kanske denna info (lite allmänt om Mitsubishi) kan komma till användning för någon.

Tekniska specifikationer
Information tagen från http://www.coltc50.de/
Sammanställd och översatt av mig

Colt 1300 GL
Colt 1500 GLXi
Colt 1500 GLXi Automat
Colt 1800 GTi-16V
Colt 1800GL Diesel

Modellkod
C 51
C 52
C 58
C 54
Typ
C50
C50
C50
C50

1. Motor
Motortyp
4 G 13
4 G 15
4 G 67
4 D 65
Design
Vattenkyld rak 4; Cylinderblock i gjutjärn, Topplock i lättmetall
Balansaxlar
-
2
2
Kamaxlar
1 överliggande (SOHC)
2 överliggande (DOHC)
1 överliggande (SOHC)
Ventiler/cylinder (in/ut)
2 / 1
2 / 2
1 / 1
Cylindervolym (cm³)
1299
1468
1836
1796
Cylinderdiameter (mm)
71,0
75,5
81,5
80,6
Slaglängd (mm)
82,0
82,0
88,0
88,0
Kompression
9,5:1
9,2:1
10,5:1
22,2:1
Tändningsföljd
1-3-4-2
Max effekt kW / Hk
55 / 75
60 / 90
100 / 136
44 / 60
...vid varv/min
6000
6000
6500
4500
Max vridmoment i Nm
102
126
162
113
...vid varv/min
4000
3000
4500
3000
Tomgångsfart (varv/min)
800 (+- 100)
850 (+- 100)
750 (+-100)
Ventilspel varm In/Ut (mm)
0,15 / 0,25
hydr. justering
0,25 / 0,25
Insug öppnar (efter ÖD)
15°
17°
18°
20°
Insug stänger (före ND)
53°
55°
62°
48°
Avgas öppnar (efter ND)
57°
59°
63°
54°
Avgas stänger (före ÖD)
15°
17°
21°
22°
CO-halt vid tomgång (vol.%)
0,0 - max. 0,5
-

2. Bränslesystem
Design
FBC
elektronisk fyrpunktsinsprutning
VE
Typ
30-35 DID EF-50
MPI
VE 4/9F2250RND442/3
Tillverkare
Mikuni
Mitsubishi Electric Corporation
Nippon Denso
Systemtryck (bar)
-
3,3 (+-0,1)
-
Bränslepump
mekanisk membranpump
elektronisk sugpump (i tank)
-
Tillverkare
Aisan
Nippon Denso
-
Bränsle
Blyfritt (minst 91 Oktan)
Blyfritt (minst 95 Oktan)
Diesel
Bränsletank (ca. l.)
50

3. Elsystem
Startmotor V/kW
12 / 0,7
12 / 0,9
12 / 1,2
12 / 1,7
Generator V/A/kW
12 / 60 / 0,9
12 / 65 / 0,9
12 / 75 / 0,9
12 / 65 / 0,9
Batteri V / Ah
12 / 60
12 / 65
12 / 80
Tändsystem
brytarlöst transistortändsystem
brytarlöst, Elektroniskt styrt
-
Typ av fördelare
T6T87371
T6T57171
-
Tändförställning vid tomgång (grader före ÖD)
4 +- 2
5 +- 2
-
Elektrod avstånd (mm)
1,0 - 1,1
0,7 - 0,8
-

4. Kylsystem
Design
Pumpdriven vätskekylning
Kylarprestanda (Kcal/h)
26.700
34.700
48.100
46.100
Kylarstorlek (ca. l)
5,0
6,0
Fläktdiameter (mm)
300

5. Kraftöverföring
Koppling
Enkelskivig koppling
Hydr. styrd enkelskivig koppling
Hydr. Vridmomentsomvandlare
Hydr. styrd enkelskivig koppling
Typ
F 5 M 21
F 4 A 21
F 5 M 22
Transmission
1:an
3,363
2,846
3,083
3,363
2:an
1,947
1,581
1,947
3:an
1,285
1,000
1,285
4:an
0,939
0,685
0,939
5:an
0,777
-
0,756
Back
3,083
2,176
3,083
Slutväxel (mitsubishi.nu)
4,589 (4,187)
4,018 (3,666)
4,367 (3,882)
4,589 (4,187)
3,749

6. Styrning
Design
Kuggstång
Kuggstång/Servo
Styrväxelutväxling
19,5:1
15,2:1
Spårcirkeldiameter (m)
9,8
Vändcirkeldiameter (m)
10,6
Diameter på ratten (mm)
375 / 380

7. Chassi
Framvagn
Individuell hjulupphängning på McPherson-fjäderben med triangellänkar och krängningshämmare

Sportchassi/ Gas dämpare

Toe in mm/grad
0 +- 3,0 / 0° +- 0° 18'
Toe out vinkel
1° 05'
Lutning
0° +- 0° 30'
Spridning
12° 30'
Bakvagn
Gemensam hjulupphängning med fjäderben, integrerade krängningshämmare

Sportchassi/ Gas dämpare

Toe in
0 +- 4,5 / 0° +- 0° 30'
Max skillnad höger/vänster
2,25 / 0° 15'
Lutning
-0° 40' +- 0° 35'

8. Bromsar
Design
diagonaldubbelkretsbromssystem med bromsservo och lastbromsventil
Huvudbroms cylinder
Samtida utförning
Innerdiameter (mm)
22,22
Bromsyta (cm²)
3,88
Hjälpmotor
Jobbar med undertryck
Effektiv diameter på servocylinder  (mm)
180
205
180
Bromsar fram
Skivbromsar / Ventilerade
Yttre diameter (mm)
236
256
236
Tjocklek på bromsskivor (mm)
18,0
24,0
18,0
Utslitningsgräns (mm)
16,4
22,4
16,4
Tjocklek på beläggen (mm)
15,0
15,5
Verksam bromsyta (mm²)
100 x 2
98 x 2
100 x 2
Innerdiameter på bromscylindern
53,97
Inställning på spelet
Själv justerande
Bromsar bak
Simplex Bromstrumma
Solida skivbromsar
Simplex Bromstrumma
Innerdiameter (mm)
180
-
180
Ytterdiameter (mm)
-
265
-
Tjocklek på skivbromsarna (mm)
-
10,0
-
Utslitningsgräns (mm)
182
8,4
182
Beläggstyrka
Tjocklek på belägg (mm)
4,3
14,5
4,3
Verksam bromsyta (mm²)
104 x 2
57,4 x 2
104 x 2
Innerdiameter på bromscylinder (mm)
19,05
34,92
19,05
Inställning på spelet
Själv justerande

9. Hjul
Fälgar
5J x 13
5,5J x 14
5J x 13
Material
Stål
Lättmetall
Stål
Kännetecken
Kanai o. Topy
Topy o. Mitsu Zeichen
Kanai o. Topy
ET mått
46
Navhål (mm)
67
Bultar/Bultmått (/mm)
4/114,3
Däckdimensioner
155 R 13 78S
175/70 R13 82S
195/60 R14 85H
155 R 13 78Q
Däcktryck fram/bak (bar)
2,0/2,0
Däcktryck vid full last fram/bak (bar)
2,0/2,0
Reservdäck
T 105/70 D 14
T 125/70 D 15
T 105/70 D 14
Reservfälgar
4-Tx 14
4-Tx 15 (Stål)
4-Tx 14
Däcktryck reservdäck (bar)
4,2
Åtdragsmoment stålfälgar (Nm)
90 - 110
Lättmetallfälgar (Nm)
90 - 110

10. Mått och vikt
Längd (mm)
3950
3960
3950
Bredd (mm)
1670 (EL 1665)
Höjd (mm)
1380
Hjulbas (mm)
2385
Spårvidd fram (mm)
1430
Spårvidd bak (mm)
1430
Markfrigång (mm)
125
Motorvikt (ca. kg)
110
150
160
Tillåten totalvikt (kg)
1465
1550
1465
Tjänstevikt (kg)
1040
1050
1080
1180
-
Maxlast (kg)
340
340
310
300
-
Tillåten axelvikt fram (kg)
790
840
790
Tillåten axelvikt bak (kg)
720
730
720
Tillåten vikt på obromsat släp (kg)
400
450
450 med kylarkit
Bromsat släp med 12% Stigning (kg)
1000
1000 med kylarkit
Bromsat med 10% Stigning (kg)
1300
1300 med kylarkit
Max taklast (kg)
80
Bagagelastutrymme (l)
222
Med fällda baksäten (l)
558
Lastat till taket (l)
1050
Sittplatser
5
Dörrar
2
Luftmotståndsfaktor (cw)
0,35
0,34
0,35
Projicerad yta framifrån (m²)
1,90
1,91
1,90

11. Fyllnadsmängder
Motorolja (l)
3,0
4,0
4,5
Oljefilter (l)
0,4
(+ 0,3 oljekylare)
0,8 (+ 0,3 oljekylare)
Växellåda (l)
1,8
6,1 (inkl 0,3l oljekylare)
1,8
Spolarvätska (l)
2,2
Servo (l)
0,9

12. Prestanda / Förbrukning
Maxhastighet (km/h)
163
170
160
200
148
Acceleration 0-100 km/h (sek)
13,8
11,7
13,7
7,9
16,4
Förbrukning i stadstrafik (dl/mil)
7,7
8,5
P: 9,0 E: 8,8
11,1
6,5
I 90 km/h (dl/mil)
5,5
5,5
6,2
6,4
4,6
I 120 km/h (dl/mil)
7,6
7,5
8,0
8,1
6,6

13. Övrigt
Ljudnivå, stillastående (dB)
83P
82P
83P
83P
88P
Ljudnivå, körandes (dB)
74
74
73
77
74

TSamuelsson
25 mars 2010 · 140 Inlägg
#30

Har en fråga kring felkod:

P0422    Huvudkatalysator, cylinderrad 1 - verkningsgrad under tröskelvärde    Katalysator, ledningar, uppvärmd lambdasond 2

Betyder det att man behöver införskaffa en ny katalysator?

//Tb

När dårarna dansar på bordet lägger hönorna ägg.
Sharky
27 mars 2010 · 10 287 Inlägg
#31
I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI
Sharky
28 juli 2010 · 10 287 Inlägg
#32

Beskrivning från Zwudda hur man bygger om Volvo LH2.4 luftmassemätare.


https://www1.garaget.org/gallery/archive/27308/968447_wwisyd.jpg
Bild 1
https://www1.garaget.org/gallery/archive/27308/968448_rp1trw.jpg
Bild 2

Börja alltid med att experimentera med den LMM som ni efter operationen INTE skall använda. På så sätt så lär man sig mycket, och ett misstag är inte hela världen smile

1: Börja med att ta en kniv eller värma bort limmet runt luckan på toppen av LMM:en

NOTERA ATT DELARNA MED RINGAR PÅ SKALL SITTA IHOP, OCH INTE VARA SOM PÅ BILDEN (Bild 1)!!!

2: Tag bort de 4 skruvarna som sitter i framkant, väl synliga utanpå LMM:en

3: Tag ett borr 1-2mm bredare än skruvskallarna och borra igenom plasten där de gula ringarna är (Bild 2)

4: Tag bort de två skruvarna

5: Den sista skruven, röd ring, går EJ att få fram efter som den gömmer sig under en gjuten elektronik platta, så man får bända och bryta lite för att den skall släppa ifrån gängorna i plasten. Behövs inte mycket alls för att den skall släppa.

6: Tag och slipa av den röda skruven så den blir slät emot botten (Den behövs inte)

7: Flyta sedan önskad elektronik till önskat hus.

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI
xmtdi
8 april 2011 · 29 Inlägg
#33

Sharky skrev:
Beskrivning från Zwudda hur man bygger om Volvo LH2.4 luftmassemätare.


http://www1.garaget.org/gallery/archive … wwisyd.jpg
Bild 1
http://www1.garaget.org/gallery/archive … rp1trw.jpg
Bild 2

Börja alltid med att experimentera med den LMM som ni efter operationen INTE skall använda. På så sätt så lär man sig mycket, och ett misstag är inte hela världen smile

1: Börja med att ta en kniv eller värma bort limmet runt luckan på toppen av LMM:en

NOTERA ATT DELARNA MED RINGAR PÅ SKALL SITTA IHOP, OCH INTE VARA SOM PÅ BILDEN (Bild 1)!!!

2: Tag bort de 4 skruvarna som sitter i framkant, väl synliga utanpå LMM:en

3: Tag ett borr 1-2mm bredare än skruvskallarna och borra igenom plasten där de gula ringarna är (Bild 2)


4: Tag bort de två skruvarna

5: Den sista skruven, röd ring, går EJ att få fram efter som den gömmer sig under en gjuten elektronik platta, så man får bända och bryta lite för att den skall släppa ifrån gängorna i plasten. Behövs inte mycket alls för att den skall släppa.

6: Tag och slipa av den röda skruven så den blir slät emot botten (Den behövs inte)

7: Flyta sedan önskad elektronik till önskat hus.

Tack! det var ett riktigt bra "how to do" inlägg!!!

turboforssen Telge Drifting Team
2 september 2011 · 5 398 Inlägg
#34

kan du lägga till tändbox (svart)0227400146 och den  va chippbar , har 2 stycken och båda är det lösa chipp på
kommer från en 240-88 b230f och en 740 -89(tror jag det va) med b230fb motorn

Den Som Ingen Turbo Har, Han Får Åka Utan Bar :P
http://telgedrifting.forum24.se/
Stenis491
6 mars 2012 · 2 Inlägg
#35

Hej!

Jag har problem med värmen i min SAAB 9-3 år 2000. Den får inte att stänga av. 2.0 motorn. Vad göra?
Bilen  har gått 22000 mil och betingar inget större värde men går bra!

Tazken Golg
6 mars 2012 · 2 Inlägg
#36

jag har en rätt simpel fråga: har nyligen köpt mig en golf 3a -93 med en trött motor som rullat hela 28 tusen mil nu och vill byta motor till något vassare, hela tanken är väl att göra iordning hela bilen så småningom.
Men har fått klart för mig att vr6-motor inte passar i motorfästerna. Då är min fråga: passar en GTI-motor elr en motor från golf 4 elr golf 5an?

turboforssen Telge Drifting Team
6 mars 2012 · 5 398 Inlägg
#37

Stenis491 skrev:
Hej!

Jag har problem med värmen i min SAAB 9-3 år 2000. Den får inte att stänga av. 2.0 motorn. Vad göra?
Bilen  har gått 22000 mil och betingar inget större värde men går bra!

Tazken skrev:
jag har en rätt simpel fråga: har nyligen köpt mig en golf 3a -93 med en trött motor som rullat hela 28 tusen mil nu och vill byta motor till något vassare, hela tanken är väl att göra iordning hela bilen så småningom.
Men har fått klart för mig att vr6-motor inte passar i motorfästerna. Då är min fråga: passar en GTI-motor elr en motor från golf 4 elr golf 5an?

helt fel tråd att lägga  sådana inlägg
skapa nya trådar istället

Den Som Ingen Turbo Har, Han Får Åka Utan Bar :P
http://telgedrifting.forum24.se/
h-matson
10 september 2012 · 15 Inlägg
#38

Hej
En jättebra info-sida, som sagt hur orkar du Sharky?
Jag undrar vad det är för styrsystem i de olika volvo's vitmotorer?
LH2.3, M4.3 lr M4.4
Ngt annat i de nyare?

TeamSML
19 oktober 2012 · 365 Inlägg
#39

Sharky skrev:
Motordatatråd med info om motorer, växellådor, insprutningssystem etc.
Se nästa inlägg för innehållsförteckning.

Har ni ny info att komma med eller ser felaktigheter - lägg då till detta som ett inlägg i slutet på tråden. Notera att jag förbehåller mig rätten att editera och städa i denna tråd.

Notera också att informationen i denna tråd kommer från många medlemmar i vår community och jag tackar er för er insats. Det är för många för att jag skall kunna nämna alla men ni vet själva vilka ni är. Det är alltså inte jag som har tillhandahållit all denna information men för att kunna göra denna tråd vettigt sökbar och strukturerad så editerar jag och raderar allteftersom det behövs.
(Så bli inte sur om erat inlägg helt plötsligt försvann  - jag har bara editerat in informationen på rätt plats)

/Göran

Hej!

Jag har en Pitpro Daytona Pro Mod 150cc -08

Jag har bytt cylinderfot & Topplockspackningen och gjort nya gänger i M6 i motorblocket där Cylinderna & Toppen ska sitta.
Har även helt nya pinnbultar i M6 2st i 209MM Och 2st i 217MM

Jag monterade allt osv, den startade men..

Jag insåg rätt fort att det kom lite olja som läckte ut från en ut av pinbultarna ( längst ner till vänster)

Svar: Är det packningen det är fel på eller vad är felet?

Mvh Erik! smile

Burn i varje hörn är fett rätt! :D
henke_92 TBM NINJA
20 oktober 2012 · 917 Inlägg
#40

erikdavidsson96 skrev:

Sharky skrev:
Motordatatråd med info om motorer, växellådor, insprutningssystem etc.
Se nästa inlägg för innehållsförteckning.

Har ni ny info att komma med eller ser felaktigheter - lägg då till detta som ett inlägg i slutet på tråden. Notera att jag förbehåller mig rätten att editera och städa i denna tråd.

Notera också att informationen i denna tråd kommer från många medlemmar i vår community och jag tackar er för er insats. Det är för många för att jag skall kunna nämna alla men ni vet själva vilka ni är. Det är alltså inte jag som har tillhandahållit all denna information men för att kunna göra denna tråd vettigt sökbar och strukturerad så editerar jag och raderar allteftersom det behövs.
(Så bli inte sur om erat inlägg helt plötsligt försvann  - jag har bara editerat in informationen på rätt plats)

/Göran

Hej!

Jag har en Pitpro Daytona Pro Mod 150cc -08

Jag har bytt cylinderfot & Topplockspackningen och gjort nya gänger i M6 i motorblocket där Cylinderna & Toppen ska sitta.
Har även helt nya pinnbultar i M6 2st i 209MM Och 2st i 217MM

Jag monterade allt osv, den startade men..

Jag insåg rätt fort att det kom lite olja som läckte ut från en ut av pinbultarna ( längst ner till vänster)

Svar: Är det packningen det är fel på eller vad är felet?

Mvh Erik! smile

byt bakdrev så e saken biff


men hörru du, nu postar du nog litta fel kan tillochmed ett spån som jag lista ut

pröva prega ner en tub packningssillikon i pinnbults hålet, måste ju pakningen som e spräckt av dina nya bultar som jag fattar nada vf du bytt gängning på, hur fan lyckades du gänga om ett block om du inte kan svara på din egen fråga`?

im not drunk that's just torque steer
jorden är världens största räserbana, njut försiktigt...PFFFF haha
mobba mig inte, barnen är ju framtiden HAHA :D
Senast i forumet
Diskussionsforum
Projekt
Evenemang