Tråden ang. kablar, batterier & effekt: Inkoppling, val av produkter, jordpunkter o.s.v

ExtraKim Team dBAkuten!
1 maj 2011 · 3 263 Inlägg
#1

Eftersom att det ständigt kommer upp trådar med frågor angående hur man kopplar in flera batterier, vilka batterier som man kan koppla ihop och om generatorn orkar ladda upp en större batteribank eller inte. Så tycker jag att det är dax för en tråd där den mesta infon finns.

Om man har problem med att spänningen sjunker mycket när man spelar musik så är det första man ska göra att kolla över sina strömkablar.
Plus och minus kabel till ett slutsteg eller ett batteri ska vara lika grova, det är alltid bättre att överdimensionera än att ha kablar som ligger på gränsen.

Förberedelse: Innan man börjar greja med bilens elsystem så ska man ta bort jordkabeln från batteriet, anledningen till att man tar bort jordkabeln är att det finns få ytor som är spänningsförande i en bil men det finns många ytor som är jordade. Detta innebär att om du använder t.ex en skiftnyckel för att skruva av kablarna från batteriet så är risken att du kommer emot en jordad yta betydligt större än att du kommer åt en spänningsförande yta (i stort sätt är det bara pluspolen på batteriet som är det). Om du börjar med att skruva av minuspolen och råkar komma emot en jordad yta så händer ingenting (minuspolen & jord är samma elektriska punkt), men om du istället börjar med att skruva av pluspolen och råkar sätta skiftnyckeln mot något som är jordat så uppstår det en kortslutning.

Ang. orginal kablage: Det många glömmer är att strömkablarna som sitter till orginalbatteriet ofta är rätt klena, detta innebär att det kan finnas ett behov av att byta ut eller komplettera med grövre kablar mellan generatorn och batteriet.
D.v.s en grov pluskabel mellan generatorn och batteriet, en grov kabel från generator/motorblock (beroende på om det går att jorda direkt på generatorn eller inte) till batteriets minus och sen en grov kabel mellan jord och batteriets minus.
En ganska bra video, dock på engelska:
Avsäkring: När detta är gjort så är det dax att titta över strömmatningen till slutstegen, dra en grov kabel från batteriets pluspol, inom 30-40cm (eller kortare) så sätter du en säkring. Detta är ett måste, skulle du inte ha en säkring och din kabel kortsluts (antingen genom avskavning, en krock eller genom att den lossnar i andra änden) och bilen börjar brinna så är det, förutom den uppenbara risken att någon skadas/dör, så att ditt försäkringsbolag inte har någon skyldighet att ersätta dig om din bil brunnit upp p.g.a du haft en strömkabel som inte är avsäkrad.
Säkringen ska vara anpassad efter grovleken på kabeln, det är den du säkrar av inte slutsteget. Därför så behövs det fler säkringar om man t.ex drar den grova strömkabeln till ett strömfördelningsblock (smidigast att använda ett säkringsblock direkt) och från det drar ut tunnare kablar till slutstegen.Om man vill spara en slant så kan man göra egna säkringshållare, denna videon visar kanske inte världens snyggaste eller bästa säkringshållare men den kan ge er till tips på hur man kan göra. Personligen så valde jag att använda mig av kopparbleck när jag gjorde mina.Jordning: När detta är gjort så behövs det en bra jordpunkt för att få en sluten krets och detta är viktigt att ha i åtanke, strömmen går från batteriet till slutsteget och sen tillbaka till batteriet. Det är därför som man måste ha lika grova kablar till både plus och minus.

Det finns två sätt att jorda, antingen så jordar man i chassit eller så drar man en kabel direkt från slutsteget till batteriets minuspol. Om man väljer att jorda direkt i chassit så är det viktigt att man väljer en jordpunkt som har en bra elektrisk ledningsförmåga, detta innebär att det behövs något grovt att jorda i. Bra jordpunkter bak i en bil brukar vara, bältesinfästningen eller stötdämparinfästningen. Glöm inte att slipa plåtrent så att det blir en bra kontakt, för att förhindra att det börjar rosta så kan man pensla/spraya på kopparpasta över jordpunkten.
Om du har en bra jordpunkt så ska du ha samma spänning mellan batteripolerna fram som du har mellan plus & minuspolen på slutsteget.


Om man fortfarande har problem med att spänningen sjunker så finns det två lösningar, antingen så skaffar man sig en större generator eller så skaffar man sig fler batterier (eller både och).


Underhållsladdning: Om man har en stereo som förbrukar mycket ström så kan det vara lämpligt att skaffa sig en smart laddare (t.ex C-Tek) och underhållsladda batterierna då och då. Detta gäller särskilt om man ofta kör korta sträckor med stereon igång.

Flera batterier, säkerhet: Det första man ska göra när man installerar fler batterier är förutom att montera dem säkert, är att sätta dit en till säkring på strömkabeln som kommer från det främre batteriet. Anledningen till detta är rätt självklar när man väl har fått det påpekat för sig, så här kommer förklaringen: En säkring bryter strömmen i den biten av kabeln som kommer EFTER säkringen. Detta innebär att om du får kortslutning efter säkringen i din strömkabel så kommer säkringen att lösa ut, men du har fortfarande ström på den delen av strömkabeln som sitter innan säkringen. Detta är orsaken till att man brukar säga att säkringen inte ska sitta längre ifrån batteriet än 30-40cm.
Det som händer när man har två batterier är att du får två strömkällor. Detta innebär att om du endast har en säkring vid första batteriet och du får en kortslutning i strömkabeln så kommer säkringen att lösa ut. Men du kommer fortfarande ha spänning från det främre batteriet på de 30-40cm av kabel som sitter innan säkringen OCH du kommer ha spänning på resten av kabeln från det bakre batteriet. Det är därför som man måste ha säkringar vid båda strömkällorna (batterierna).Två batterier, inkoppling: Att koppla in flera 12V batterier är rätt lätt, du drar en pluskabel från pluspolen på första batteriet till en säkring som sitter som längst 30-40cm från batteri nr 1, därifrån drar du en strömkabel till en säkring som sitter som längst 30-40cm från pluspolen på batteri nr 2.  Detta gäller samtliga pluskablar som går mellan främre och bakre batterierna. Utöver detta så behöver det bakre batteriet jordas, antingen genom att dra en kabel mellan de två batteriernas minuspoler eller genom att man drar en kabel till en jordpunkt bak i bilen (t.ex bältesinfästningen).
När detta är gjort så kopplar du in slutsteget/en på det bakre batteriet samma sätt som om det vore det främre, d.v.s med säkring.

Flera batterier, inkoppling: Då går man till väga på samma sätt som om det vore två batterier, det finns bara en skillnad och det är att om man har batterier som står väldigt tätt och kablarna mellan dessa blir kortare än 30-40cm så behöver man inte avsäkra dem.

Flera batterier, val av batterier: Det rekommenderas att man använder likadana batterier & batterier som är lika gamla och lika mycket använda. Det finns massor med olika åsikter i denna frågan, men jag anser att det i alla fall inte finns några nackdelar med att använda likadana batterier.

Effekt a.k.a Watt
Eftersom att folk har en del konstiga uppfattningar om just effekt inom bilstereo så kör vi lite info även om effekt och förhoppningsvis kan vi ta död på en & annan myt.

Hur mycket effekt lämnar steget egentligen?
Effekten som man plockar ur ett slutsteg vid musiklyssning är INTE konstant utan varierar hela tiden, mest effekt går åt för att producera bas. Detta innebär att vid ett bas-slag så kan slutsteget under en kort period lämna väldigt mycket effekt för att sedan lämna väldigt lite effekt tills att nästa bas-slag kommer.

Hur mycket effekt som skickas ut till högtalarna/basarna styrs till stor del av volymkontrollen på stereon, detta innebär att bara för att du har ett slutsteg som KAN lämna t.ex 1000W så innebär det inte att det alltid gör det. Jämför detta med en bil, bara för att bilen kan göra 250km/h så innebär inte detta att du alltid kör i 250km/h, utan detta reglerar du med gaspedalen. I stereosammanhang så är volymratten din gaspedal.

Vad som krävs för att få ut spec. effekt
Sen så måste man komma ihåg att bara för att ett slutsteg KAN lämna t.ex 1000W så måste det ske under rätt förutsättningar, bara för att du har volymen på max så innebär inte det att steget lämnar max effekt.
Jämför här med en bil igen, för att bilen ska kunna lämna sina uppgivna hk så måste den få effekt in, d.v.s bränsle och syre. I stereosammanhang så är det på samma sätt, slutsteget måste ha effekt in för att kunna lämna effekt ut, i detta fallet rätt spänning (Volt) & ström (Ampere).

Om du har en bil och stryper bränslet så kommer den inte kunna prestera max, samma sak gäller slutstegen när du stryper effekten in.

Utöver detta så har högtalare inte en fast resistans, utan de har en impedans som ändras. Detta innebär att om man kopplar in en högtalare som har en nominell impedans på 4 ohm så kommer impedansen (motståndet) att variera beroende på vilka frekvenser som högtalaren spelar, ofta så stiger impedansen (men den kan även sjunka) och det innebär att även om ett slutsteg kan lämna 100W vid 4ohm så kommer du i praktiken inte kunna plocka ut 100W ur slutsteget eftersom att den verkliga impedansen ligger betydligt över 4 ohm och generellt så kan ett slutsteg lämna mindre effekt ju högre impedansen är.

För att få effekt så tar man spänning X ström, detta innebär att sjunker spänningen så måste det till mer ström för att lämna lika mycket effekt, mer ström innebär mer värme. Värme i sin tur är något negativt, blir det för varmt så går sakerna sönder.
Vad innebär då detta i praktiken? Jo ju högre spänning du har desto mindre ström krävs för att få ut efterfrågad effekt, det är därför som man ska ha bra jordpunkter och grova kablar för har man inte det så får man spänningsfall (lägre spänning).

Vi gör ett litet räkneexempel:
OBS detta gäller vid 100% verkningsgrad, något som INGET slutsteg har.

Vi har 14.4V och tillgång till 100Ampere, då kan vi få ut 1440W (14.4Vx100A=1440W).
Men nu så visar det sig att vi har en dålig jordpunkt som glappar lite, detta gör att vi får ett spänningsfall ner till 12V.
Nu kan vi bara få ut 1200W (12Vx100A=1200W)ur samma slutsteg som tidigare lämnade 1440W.

I slutsteg som inte är ström-reglerade så försöker slutsteget kompensera spänningsfallet genom att öka på strömmen i detta fallet innebär det att steget behöver dra 120A för att lämna 1440W (1440W/12V=120A) och det är en femtedel mer än tidigare.

Som jag skrev tidigare så är strömmen det som gör att det blir värme och värme vill vi ju undvika..

Lådan är basens viktigaste förstärkare
Den bästa & viktigaste förstärkaren till en bas är dess låda, utan lådan så spelar det ingen roll om du har 10 000Watt det kommer inte bli bra i vilket fall.

Allt som rör sig i en baslåda förutom basarna = lägre ljudtryck.
Om din låda flexar så kommer du inte få ut den prestandan som basarna och slutsteget egentligen har.

Att bygga rätt innebär att man behöver använda mindre effekt för att få ut samma ljudtryck, i Extreme Fiestan som jag & Cliff tävlade med så ökade vi 13dB på att bygga om.
13dB låter inte så mycket, men för att öka 3dB så behöver du dubbelt så mycket effekt mot vad du hade tidigare om det enbart är effekten som du ändrar på, detta är i teorin, i praktiken så ökar man ofta mindre än 3dB på att dubbla effekten.

Att kompensera en dålig låda med mer effekt är dyrt
Vad innebär då det ovanstående i form av ljudtryck kontra effekt?

Ett litet exempel: Vi hade 5760Wrms för att uppnå det resultatet vi gjorde. Detta innebär att om vi enbart skulle ha använt mer effekt för att öka 13dB så skulle vi behöva väldigt mycket effekt:
+3dB: 11 520 Wrms
+6dB: 23 040 Wrms
+9dB: 46 080 Wrms
+12dB: 92160 Wrms
+13dB: 119 808 Wrms

Med andra ord så hade vi behövt skicka på vår stackars Solo X 18" nästan 120 000 Wrms för att öka 13dB, som du säkert förstår så hade basen aldrig pallat det, om vi nu mot förmodan hade haft tillgång till så mycket effekt. Tänk sen på att detta är i teorin, i verkligheten så hade vi behövt ännu mer effekt.

Det jag vill säga är att om man bygger fel så får man lida genom att produkterna presterar sämre än de egentligen har möjlighet att göra.


En bra byggd låda kan innebära att basen presterar bättre med mindre effekt än en dåligt byggd låda gör med mer effekt.

Denna videon visar tydligt att det är rätt viktigt att man använder en vettig kabel:
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152113927761294

Senast redigerat av ExtraKim (15 juni 2017)

Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Lonefox Bad music kills good sound
1 maj 2011 · 7 241 Inlägg
#2

Chriz.........upp med den som klistrad.

BRA jobb Kim.

Audison Audioquest Autoleads E.A.D Focal Nakamichi Odyssey STP
big-jepp
1 maj 2011 · 3 187 Inlägg
#3

riktigt bra skrivet kim!

något som många undrar som även har med batterier och göra är hur grova säkringar/strömkablar man ska ha.
http://www.docentdecibel.se/faq/avsaekring/info_14.html

där är en helt okej sida enligt mig att kolla på.  finns även en hel del annat matnyttigt att hitta på den sidan.

big-jepp
2 maj 2011 · 3 187 Inlägg
#4

lyfter denna då jag tycker den ska klistras! smile

ChriZtoffer GAS democar 2018!
2 maj 2011 · 8 744 Inlägg
#5

Smeta dit lite epoxi på den här tråden, så nu sitter den. wink Bra tråd! Kommer förhoppningsvis hjälpa många nybörjare (och även dom lite mer erfarna som inte har full koll).

Saab 9-3SC {SQ-edition}
Ny bil och nytt projekt, nu börjar allvaret!
Gotesjo
3 maj 2011 · 32 Inlägg
#6

Det är med att slänga på kopparpasta på jordpunkten lät ju vettigt, men gör man det efter man dratt åt kabelskon och allt är klart eller gör man det runt bulten innan?

ChriZtoffer GAS democar 2018!
3 maj 2011 · 8 744 Inlägg
#7

Gör det efter att du gjort klar allt, kopparpasta leder nämligen inte ström vidare bra så det är inte lämpligt att lägga på innan du satt dit kabelskon.

Saab 9-3SC {SQ-edition}
Ny bil och nytt projekt, nu börjar allvaret!
ExtraKim Team dBAkuten!
12 maj 2011 · 3 263 Inlägg
#8

Har uppdaterat första inlägget med lite info kring effekt.

Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
T-sound
19 maj 2011 · 35 Inlägg
#9

Riktigt riktigt grym läsning för oss som e nya i branchen wink

Gotesjo
19 maj 2011 · 32 Inlägg
#10

Ännu en fråga: Om jag drar en ny tjockare pluskabel från generatorn till batteriet måste även denna säkras av då?

ChriZtoffer GAS democar 2018!
19 maj 2011 · 8 744 Inlägg
#11

Nej, den ska inte säkras av om den kopplas och dras som original.

Saab 9-3SC {SQ-edition}
Ny bil och nytt projekt, nu börjar allvaret!
Gotesjo
19 maj 2011 · 32 Inlägg
#12

ChriZtoffer skrev:
Nej, den ska inte säkras av om den kopplas och dras som original.

Ok va bra!

Än säkring mindre, men varför egentligen? Om den går av så är väl det lika farligt som dom andra?

ChriZtoffer GAS democar 2018!
19 maj 2011 · 8 744 Inlägg
#13

Om kabeln kortsluter så blir det inte bra nej, men då tillverkaren har dragit kabeln så utan säkring från fabrik så är det okej. Om man däremot har säkring där och den går av nån anledning så brinner generatorn upp istället.

Saab 9-3SC {SQ-edition}
Ny bil och nytt projekt, nu börjar allvaret!
T-sound
25 maj 2011 · 35 Inlägg
#14

Tja

Jag har ett nytt slutsteg som inte riktigt nöjer sig med att dela batteri med bilen (stänger av sig i nåra sekunder om o om igen när jag höjer volymen över en gräns när motorn är igång) så jag tänkte skaffa ett separat batteri till den och undrar om någon här vet vart jag kan få tag på ett batteri på 14,4 v och 650 - 700 A och vad det kostar?

TT-Avant
25 maj 2011 · 6 851 Inlägg
#15

Gotesjo skrev:
Ännu en fråga: Om jag drar en ny tjockare pluskabel från generatorn till batteriet måste även denna säkras av då?

ChriZtoffer skrev:
Nej, den ska inte säkras av om den kopplas och dras som original.

Dock så vet jag att en som tävla i samma klass som mig för några årsedan, åkte just på att han inte hade säkring på plus kabel. Detta godkänndes inte av EMMA. Varför, vet ej, men han fick inte fulla installations poäng då det saknades säkringar.

*måste jag säga att han eller de va arga som bin efter detta*

Därmed säger jag INTE att man ska ha säkringar mellan generator och batteri..!

big-jepp
25 maj 2011 · 3 187 Inlägg
#16

T-sound skrev:
Tja

Jag har ett nytt slutsteg som inte riktigt nöjer sig med att dela batteri med bilen (stänger av sig i nåra sekunder om o om igen när jag höjer volymen över en gräns när motorn är igång) så jag tänkte skaffa ett separat batteri till den och undrar om någon här vet vart jag kan få tag på ett batteri på 14,4 v och 650 - 700 A och vad det kostar?

antar att det är ett vanligt 12V batteri du ska ha (blir ju ungefär 14,4V med bilen igång)
sen är ju frågan vad du vill lägga på det?
vill du komma undan billigt så är det biltema och jula som gäller

T-sound
25 maj 2011 · 35 Inlägg
#17

aa d vanilg bilbatteri på 12v, men jag trodde det fanns batterier som va på 14,4 v. jag tänkte nämligen ha d fristående o inte koppla ihop d me bilens batteri lr e d bättre o koppla ihop båda?

big-jepp
25 maj 2011 · 3 187 Inlägg
#18

T-sound skrev:
aa d vanilg bilbatteri på 12v, men jag trodde det fanns batterier som va på 14,4 v. jag tänkte nämligen ha d fristående o inte koppla ihop d me bilens batteri lr e d bättre o koppla ihop båda?

du ska bara koppla ihop det med generatorn eller?

T-sound
25 maj 2011 · 35 Inlägg
#19

big-jepp skrev:
du ska bara koppla ihop det med generatorn eller?

Nej, idag har ja steget inkopplat till bilbatteriet (ligger bak i bilen) iom att steget vill ha 14,4 v trodde ja att det fanns såna batterier och ville därför skaffa ett sådant så att ja kan koppla över steget från bilbatteriet som d e idag till d nya batteriet som ja vill skaffa. Men nu när du säger att 12 v batteri levererar 14,4 v med hjälp av motorn så kan ja skaffa ett vanligt 12v batteri o koppla ihop d me bilens batteri o kanske uppgradera kabel till generator enligt tråden. Ja behöver väl inte uppgradera generator kabeln om ja bara har steget inkopplat till den nya batteriet som inte är kopplad till bilens batteri?

ExtraKim Team dBAkuten!
25 maj 2011 · 3 263 Inlägg
#20

Men hur ska du ladda det nya batteriet om du inte kopplar ihop det med det andra batteriet?

Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Senast i forumet
Diskussionsforum
Projekt
Evenemang