Intyg på gasbil (Passat EcoFuel)

torsen
3 juli 2019 · 6 273 Inlägg

Mera i ämnet gastankar och besiktning kan man läsa i Vi Bilägare # 8 och # 10 2019.
Att tankarna inte tidigare besiktats är en miss från Transportstyrelsens sida.
I samband med att ett antal tankar på VAG-bilar exploderat fick man upp ögonen för problemet med rostiga gastankar.
Därför infördes kontrollen av gastankarna.
Läser man Vi Bilägare # 8 och # 10 i år så ser man hur stort och kostsamt problemet är.
På många bilar lönar det sig inte att byta gastankar för att kostnaden är så hög.
Så en varning för att köpa en obesiktad gasbil.

Senast i forumet
Diskussionsforum
Projekt
Evenemang