Bil bärgad till verkstad, som påbörjat arbete utan min vetskap - kan de kräva betalt?

Rofylld
8 maj · 5 Inlägg
#1

Hej!

Min bil blev bärgad i söndags, till en stor bilverkstadskedja. Jag ville inte ha den dit, men bärgaren insisterade på det, och sa att de inte körde så långt jag ville - fult, men jag tillät det ske.

Veckan kom igång, och hittade till verkstan först idag onsdag. Meddelar dem att bilen ska flyttas på fredag morgon då den inte är på rätt verkstad. Det visar sig då att de redan påbörjat arbete (monterat av del av drivaxeln som var av). Säger att de vill ha 700:- nåt för felsökning.

Bilbärgaren hade skrivit mitt nummer fel, och verkstaden hade försökt nå mig på fel nummer, men inte gjort något mer. Hade de sökt upp ägaren hade de kunnat hitta numret där också, men det har de inte gjort.

De får väl inte påbörja arbete utan att jag godkänt det, inte ens felsökning utan kontakt med mig.
Jag sa att jag inte tänker betala något, inget avtal har ingåtts, jag har inte blivit underättad om något.

https://www.konsumentverket.se/globalas … verket.pdf

Det ska väl räcka för att jag inte ska betala något? Jag tänkte kanske ändå bjuda på lite fika, för det är ju inte kul för någon part.

Senast redigerat av Rofylld (8 maj )

torsen
8 maj · 3 571 Inlägg
#2

För 3 år sedan förlorade jag kampen i ett ärende som liknar ditt.
Bakaxelväxeln havererade på en bil(helförsäkrad och körd 3.000 mil/3 år).
Bärgaren tog bilen till Mekonomenverkstaden i Eskilstuna mot min vilja.
Visade sig (naturligtvis) att Mekonomenverkstaden i Eskilstuna inte förmådde reparera bakaxeln.
Efter 2 repförsök av nämnda verkstad bärgades bilen senare till den f d märkesverkstad jag önskade.
Fick betala dubbla självrisker på maskinskadeförsäkringen.
Anmälde till ARN, men mitt önskemål/mina synpunkter lämnades utan bifall(mest beroende på att dessa unga akademiker utan erfarenhet från verkligheten inte kan sätta sig in verkligheten och därför hellre går på andra uppgifter än på anmälarens/bilägarens).

Tror tyvärr att även du "torskar".

Rofylld
9 maj · 5 Inlägg
#3

Mekonomen anslöt sig till SFVF 20160413
https://www.mekonomen.com/sveriges-ford … ning-sfvf/

och ska följa
reparationsvillkoren enligt:

https://www.konsumentverket.se/globalas … verket.pdf

"VERKSTADENS  REPARATIONSVILLKOR  1. Definitioner A. Med konsument  menas i dessa bestämmelser  en fysisk person  som beställer  en tjänst för ändamål  som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet.  För konsumenter  gäller  nedan  av  Konsumentverket/KO godkända  villkor.  Konsumenter  omfattas  av  konsumenttjänstlagen  (1985:716) (KTjL). Lagtexten eller en broschyr  om lagen  ska  finnas tillgänglig  hos  verkstaden.  B. Med näringsidkare  menas i dessa bestämmelser  en fysisk eller juridisk  person  som beställer  en  tjänst för ändamål  som har  samband  med  den  egna  näringsverksamheten.  C. Med kund menas i dessa bestämmelser  såväl  konsument  som  näringsidkare.  2.  Allmänt  Verkstaden åtar  sig att: a) utföra  tjänsten  fackmässigt  i enlighet med  reparations-  och serviceanvisningar  framtagna  av  fordonstillverkaren b) med omsorg ta  till  vara  kundens  intressen,  c) samråda  med kunden  i den utsträckning  som behövs  och är möjligt d) tillhandahålla  det material som  behövs.  3. Beställning  av reparation En  skriftlig bekräftelse av uppdraget  skall  lämnas  till  kunden och i möjligaste mån signeras  av  denne om han/hon  inte avstår  från  att få en  sådan  och detta  har  noterats  på bekräftelsen. Ett avtal om  och orsaken  till  en provisorisk reparation  eller annan  avvikelse från ett fackmässigt  utförande  ska antecknas på bekräftelsen. 4. Prisuppgift Verkstaden  ska  lämna  en  skriftlig prisuppgift för hela  uppdraget  om uppdraget  beräknas  kosta  2000 kr eller mer. Undantag från att lämna  en skriftlig prisuppgift är möjligt  om konsumenten  avstår  från en  sådan  uppgift eller om uppdraget  är så ospecificerat att  det är omöjligt  att  lämna  en uppgift ens  om ett ungefärligt pris eller ett högsta  pris. I övriga  fall då kostnaden  för uppdraget  beräknas  understiga  2000 kr, ska  en skriftlig prisuppgift lämnas när konsumenten  begär  det.  Avser uppdraget  enbart  en förberedande undersökning  eller felsökning, för att  utreda  omfattningen av eller kostnaden  för en tjänst, är konsumenten  skyldig  att  betala för undersökningen.  Verkstaden  ska  i sådana  fall  avtala om ett högsta pris för felsökningen  om denna kostar 2000 kr eller mer  om inte kunden  avstår  från en  sådan uppgift. I  undantagsfall, om det medför  betydande  praktiska svårigheter  att lämna  en skriftlig prisuppgift eller om uppdraget  är ospecificerat enligt ovan, får prisuppgiften lämnas  per telefon eller på annat lämpligt  sätt.  Uppdraget  och prisuppgiften ska  godkännas  av konsumenten  innan arbetet  påbörjas  och noteras på  beställningen.  Om  en ungefärlig prisuppgift lämnas får den  inte överskridas  med mer än  15 %, dock högst  2000  kr, om inte någon  annan  prisgräns  har  avtalats. Har konsumenten  angett  ett högsta  pris (pristak) får det  inte  överskridas. "

TL:DR;

Jag är ingen konsument då jag inte beställt någon tjänst. Det finns inget avtal, det finns inget uppdrag.
Gissar att du råkade ut för detta innan de anslutit sig.

På mekonomens sida under Kundlöften:
"Vi följer konsumentköplagen och konsumenttjänstlagstiftningen och rättar oss efter Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut."

granadadr
9 maj · 5 977 Inlägg
#4

går det ej att anmäla bärgaren? han gör ju ej som kunden önskar? avtalsbrott?

turbodeath
9 maj · 2 444 Inlägg
#5

får inte påbörja ett jobb innan man fått tag i ägaren o fått godkännande

döden kommer tillbaka
Djo
9 maj · 10 102 Inlägg
#6

Bilbärgare har på uppdrag av försäkringsbolagen att dra till närmsta auktoriserade bilverkstad. Uppdaga detta själv när jag fick köra hem 7mil med skuren generator och utan multirem (då bärgning hem till mig en fredag eftermiddag skulle kosta 5000 utöver självrisken, å när man har möjlighet laga själv så man kan ta sig till jobbet efter helgen så valde jag å prova å köra hem.

Verkstad får inte påbörja reparation utan kunds godkännande du kan gott ta bilen och åka hem och säga synd om du vill vara sån, men ta en diskussion med dom, ett förlåt och en hyfsad rabbat tycker jag är minsta å begära iallafall.

http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=272072
Projekt tråden om pv 444an med luftfjädring förgasar turbo och plåt breddning mm mm kolla in om ni vill :D
torsen
9 maj · 3 571 Inlägg
#7

[i]

Djo skrev:
Bilbärgare har på uppdrag av försäkringsbolagen att dra till närmsta auktoriserade bilverkstad. Uppdaga detta själv när jag fick köra hem 7mil med skuren generator och utan multirem (då bärgning hem till mig en fredag eftermiddag skulle kosta 5000 utöver självrisken, å när man har möjlighet laga själv så man kan ta sig till jobbet efter helgen så valde jag å prova å köra hem.

Verkstad får inte påbörja reparation utan kunds godkännande du kan gott ta bilen och åka hem och säga synd om du vill vara sån, men ta en diskussion med dom, ett förlåt och en hyfsad rabbat tycker jag är minsta å begära iallafall.

[/i]
Båda de fetade meningarna ovan åsidosattes av bärgare, Mekonomenverkstad och ARN för mig.
Man är i vissa fall rättslös.
Härutöver missade den f d auktoriserade verkstaden ett par packningar(som Mekonomenverkstaden helt onödigt demonterat) så att en tredje verkstad fick byta bromsband och bromstrummor*) och lite till. Meknomenverkstaden i Eskilstuna hade av någon anledning våldfört sig på hjulbromscylindrarna så att även dessa behövde bytas ut. Heeeelt ofattbart hur en bilverkstad, Mekonomenverkstaden i Eskilstuna, kan bete sig så illa).

*)Bromstrummor eftersom dessa var av aluminium med stålinsatser och olja samt bromsvätska penetrerat in mellan de båda metallerna.

Djo
9 maj · 10 102 Inlägg
#8

torsen skrev:
[i]

Djo skrev:
Bilbärgare har på uppdrag av försäkringsbolagen att dra till närmsta auktoriserade bilverkstad. Uppdaga detta själv när jag fick köra hem 7mil med skuren generator och utan multirem (då bärgning hem till mig en fredag eftermiddag skulle kosta 5000 utöver självrisken, å när man har möjlighet laga själv så man kan ta sig till jobbet efter helgen så valde jag å prova å köra hem.

Verkstad får inte påbörja reparation utan kunds godkännande du kan gott ta bilen och åka hem och säga synd om du vill vara sån, men ta en diskussion med dom, ett förlåt och en hyfsad rabbat tycker jag är minsta å begära iallafall.

[/i]
Båda de fetade meningarna ovan åsidosattes av bärgare, Mekonomenverkstad och ARN för mig.
Man är i vissa fall rättslös.
Härutöver missade den f d auktoriserade verkstaden ett par packningar(som Mekonomenverkstaden helt onödigt demonterat) så att en tredje verkstad fick byta bromsband och bromstrummor*) och lite till. Meknomenverkstaden i Eskilstuna hade av någon anledning våldfört sig på hjulbromscylindrarna så att även dessa behövde bytas ut. Heeeelt ofattbart hur en bilverkstad, Mekonomenverkstaden i Eskilstuna, kan bete sig så illa).

*)Bromstrummor eftersom dessa var av aluminium med stålinsatser och olja samt bromsvätska penetrerat in mellan de båda metallerna.

Stockholmstrakten finns så mycket kunder att dom gott kan skita i hur dom gör finns alltid nya att hämta om en skulle bli missnöjd.

Därför bilverkstäder på mindre orter oftast är bättre. Om Majbritt fått en dålig reparation på sin nissan micro så vet hela byn det tillslut och då blir det kämpigt.

http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=272072
Projekt tråden om pv 444an med luftfjädring förgasar turbo och plåt breddning mm mm kolla in om ni vill :D
candyweiss
9 maj · 462 Inlägg
#9

torsen skrev:
Bakaxelväxeln havererade på en bil(helförsäkrad och körd 3.000 mil/3 år).

Garanterat inte en bil från VAG för då hade du varit snabb att nämna det big_smile

Rofylld
9 maj · 5 Inlägg
#10

Jag ringde precis, chefen backade utan problem då de hade påbörjat utan hans vetskap; "vi skiter i det" Får se vad som sker imorgon när jag hämtar den!

Djo
11 maj · 10 102 Inlägg
#11

Rofylld skrev:
Jag ringde precis, chefen backade utan problem då de hade påbörjat utan hans vetskap; "vi skiter i det" Får se vad som sker imorgon när jag hämtar den!

Låter ju bra det isåfall smile

http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=272072
Projekt tråden om pv 444an med luftfjädring förgasar turbo och plåt breddning mm mm kolla in om ni vill :D
torsen
12 maj · 3 571 Inlägg
#12

candyweiss skrev:

torsen skrev:
Bakaxelväxeln havererade på en bil(helförsäkrad och körd 3.000 mil/3 år).

Garanterat inte en bil från VAG för då hade du varit snabb att nämna det big_smile

Stämmer bra det!
Vill även tillägga att när Mekonomenverkstaden i Eskilstuna "kört fast", efter 2 repförsök, så debiterade de 1.630:- i "uppställningsavgift" och vägrade lämna ut bilnycklarna innan den nya verkstaden fick hämta bilen.
Även detta lämnades utan avseende av ARN.
Således prejudicerande att bilverkstad får kräva avgift för den tid de inte lyckas reparera - trots att de får ersättning för försöken från försäkringsbolag vid (maskin-)skadereparation.
Ofattbart att ARN går i Mekonomens ledband.
Trodde ARN var ett redskap för att skydda konsumenters intressen mot oseriösa(Mekonomen-)verkstäder.

Rofylld
12 maj · 5 Inlägg
#13

Ok, jag fick bilen, och delen de plockade av. En lampa för ABS har tänts men tror det endast är att de kopplat loss den när de jobbade på bilen. Hoppas att de inte pajat något på bilen som de sen "fixar". Beställt begagnad drivaxel och fått den bogserad till en mindre bilverkstad.

Tack för er input, och egna erfarenheter, blir inte förvånad tyvärr, det är bra att vara medveten om metoderna smile

Sponsrade tjänster

Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!

  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
Senast i forumet
Diskussionsforum
Projekt
Evenemang