Återkommande problem med elektrisk styrservo (EPS) på Hyundai i30cw 2009

Kallek89
27 maj · 18 Inlägg

torsen skrev:
Nyare/modernare bilar har vanligtvis inte voltmeter.
Men de har i regel stop/start-funktion.
På de flesta bilar indikeras låg batterispänning genom att varningslampa för stop/start tänds.
Varningslampan vill uppmärksamma föraren på att start/stop-funktionen bör kopplas ur med anledning av att batterispänningen är så låg att startfunktion äventyras.
Man ska tolka den här varningslampan som att batterispänning är för låg.
Händer för mig vintertid när det är kallt och efter många korta körningar utan mellanliggande längre körningar så att batteriet inte hunnit laddas upp.

Kort sagt: Indikeringslampan varnar i princip för låg batterispänning.

B t w så har jag monterat voltmeter - men det är svårt att få det snyggt i nyare bil.
Strömmen kan man ta från säkringsdosan eller - som jag - från bromsljuskontakten.
Finns även voltmetrar att stoppa in i cigtänduttaget.

Okej. Någon sådan varning har jag inte fått. De enda varningslampor som varit tända är EPS och ESP.

Dock har jag nu startat bilen två gånger och inget fel någon av gångerna.

Hybrid_ Forum- och sitemoderator
27 maj · 16 924 Inlägg

Varningslampan vill uppmärksamma föraren på att start/stop-funktionen bör kopplas ur

Start/stop slutar fungera om batteriet är lite dåligt. Dessutom har inte TS bil det.

torsen
27 maj · 6 938 Inlägg

Hybrid_ skrev:

Varningslampan vill uppmärksamma föraren på att start/stop-funktionen bör kopplas ur

Start/stop slutar fungera om batteriet är lite dåligt. Dessutom har inte TS bil det.

Finns bilar där man uppmanas att stänga av stop/startfunktionen p g a låg batterispänning.

Men har inte ts bil  den funktionen så släpper jag mitt förslag.

Kallek89
27 maj · 18 Inlägg

Några tankar om varför felet bara uppstod en kortare stund och sedan var borta?

Kallek89
27 maj · 18 Inlägg

Efterforskat lite på egen hand. Vad säger forumet om följande tre hypoteser:

1. Elektriskt fel: Det kan ha funnits ett tillfälligt elektriskt fel i systemet som styr den elektriska styrservon. Det kan ha varit en kortvarig strömavbrott eller en störning i elektroniken. När bilen startades om återställdes systemet och fungerade som det skulle.

2. Sensorproblem: Styrservosystemet använder sig av olika sensorer för att registrera rattens rörelser och för att avgöra hur mycket servokraft som behövs. Det är möjligt att en av sensorerna tillfälligtvis misslyckades eller gav felaktiga signaler, vilket ledde till att styrservon slutade att fungera. När bilen startades om kan sensorn ha återhämtat sig och börjat fungera normalt igen.

3. Kopplingsproblem: Det är möjligt att det fanns ett tillfälligt kopplingsproblem i systemet. Det kan ha varit en lös kontakt eller en dålig anslutning som tillfälligt orsakade att strömmen inte nådde styrservon. När bilen startades om kan kontakten ha återställts och strömmen flödade normalt igen.

Senast i forumet
Diskussionsforum
Projekt
Evenemang