Austin Mini till Suzuki Swift GTi-konvertering

Getting ready to install a Swift GTi engine in my 1975 Austin Mini 1000 cc. Going from 35 bhp to 105 bhp, or more. It is also going to get just a bit of a style makeover.
  • 114 Följare
  • 308 176 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 januari
martinhejdesten
16 oktober 2018 · 484 Inlägg

I somras spanade jag in Corncrackers hundkoja. Tog lite bilder. Här är den sänkt 15-20 mm ytterligare i Photoshop för att få samma avstånd/mellanrum från skärmbreddare och ovansida däck.

Vem sa något om markfrigång? wink

• • • TRANSLATION • • •

This summer, I checked out Corncracker's Mini. Took some pictures. Here it is lowered another 15-20 mm in Photoshop to match the same clearance/space from flares and the top of the tire.

Who said anything about ground clearance? wink

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d07b4ccf6317415e8a0266b2f93b2afb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e00a258702ecd134671687b4b01e8b32.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (31 december 2023)

martinhejdesten
24 oktober 2018 · 484 Inlägg

Nu j*vlar ska det byggas på min bil! Tog ledigt resten av veckan för att sätta lite fart på MiniSwift-bygget.

Idag kapade vi förvaringslådorna intill baksätet för att lättare montera buren. När det var gjort så var det raskt över till att montera framhjulen på framvagnen – och så i med motorn! Men, så klart satt det lite slangar, klämmor och fästen i vägen. Dessa togs raskt bort för att äntligen få allt på plats.

Vi smackade dit bakhjulen med, så nu står den på alla fyra igen. Lite väl mycket markfrigång, men det justerar vi senare i veckan. Just nu sitter det trumpetfjädring i bakvagnen men de byts till fjädrar under morgondagen. Då lär allt komma en bit ner på backen.

Flipfronten i plåt (den tidigare fast monterade originalfronten) sitter som en smäck och vi har funderat ut lite fiffiga lösningar gällande fästen och gångjärn.

Hål för burfästena har borrats, förstärkningsplattor till burens undersida är tillverkade. Buren provmonterad och ena racestolen provmonterad. Är man 2 meter lång så sitter den... inte som den brukar. Imorrn gör vi därför nya stolsfästen.

Och då kommer även fler bilder från den dagens dagsverke.

• • • TRANSLATION • • •

Yeah, it's time to build on my car! Took the rest of the week off to pick up the pace on the Mini Swift build.

Today, we cut the storage boxes next to the back seat to make it easier to install the roll cage. Once that was done, it was quickly on to mounting the front wheels on the front suspension – and then in with the engine! But, of course, there were some hoses, clamps, and brackets in the way. These were quickly removed to finally get everything in place.

We slapped on the rear wheels as well, so now it's standing on all fours again. A bit too much ground clearance, but we'll adjust that later in the week. Right now, there's rubber cone suspension in the rear, but they'll be swapped for springs tomorrow. Then everything should come down a bit closer to the ground.

The metal flipfront (the previously fixed original front) fits like a glove, and we've come up with some clever solutions regarding brackets and hinges.

Holes for the roll cage mounts have been drilled, reinforcement plates for the underside of the cage are fabricated. The cage is test-fitted, and one race seat is also test-fitted. When you're 2 meters tall (6'7"), it doesn't fit... as usual. So, tomorrow, we'll make new seat brackets.

And then there will be more pictures from the day's work.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c999333dcd4ad4af2faf77526904ff5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9336fe52363941476203f30d463627a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5b91aa00e4d033f3b003b0a2418ecc4d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-2996d04fb42e718cc1ad0b5bad767bec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-19fc2f496c8d9b4ec537da6983fd3dec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-03684e758a19a40b85d0d127dafb8176.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7d8448b58e087a3a7d5de7ad1bdb5f9c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9632dc82fc3f6ced9a125be720fca2e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4a310cd212e79dd07b326aeee0b44b94.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-a03bb7de5633bae37d14cfecaf367c36.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d55765f3ea397bc35c8c516003c0f3ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-cec147f008490c06e23e68c175ee7a54.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-0c68df46efdfeee155e203af140c4938.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-299c737ae070e76ac96797d659c4f812.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
25 oktober 2018 · 484 Inlägg

Dag 2 – seeeeeegt. Stolsfästena tog betydligt längre att montera än väntat. Fix och trix, kapa, böja, svetsa, slipa, borra, skruva, borra igen, skruva, borra igen... men så plötsligt satt båda stolarna på plats. Sittställningen justerades med brädor i första skedet och konstaterade att B-stolpen funkar bra som sidokrockskydd tillsammans med buren.

Baksätesplåten fick sig en omgång med sliptrissa och sandpapper då det ska lackas. Inget baksäte kommer att återmonteras. Då måste man ha tunna smalben om man vill sitta bak. Knappt 5 cm mellan fram- och baksätet.

Sen gick vi vidare med att fundera lite på flipfrontens upphängning i framkant, dvs med gångjärn. Men i allt funderande så kom jag på att... bilen står högt. Väldigt högt. Och då är det dumt att passa in fronten med fästen i framvagnen om vi nu bestämmer oss för att sänka bilen ca 40 mm. Det måste bara gå. Men... det innebär att samtliga motorfästen, styrstag samt hela torpedväggen måste byggas om helt. Plus tvärbalken i motorrummet tvingas kapas ca 25 mm. Jag menar, varför göra det enkelt för sig? Men en SUV vill jag inte ha. Hur mycket markfrigång bör man räkna med?

Nå, tvärsur blev man, så vi gick på bakvagnen. Lyfte ur framvagnen igen och lade bilen i framåtstupa sidoläge över natten. Lossade bakvagnen, bränsle- och bromsslangar, handbromsvajrar etc. Imorrn blir det till att lyfta ur bakvagnen, se över eventuell rost och byta trumpetfjädring till fjädrar. Underredet såg lite risigt ut så vi får se hur mycket uppfräschning av det man hinner imorrn.

Mest brydd över att bilen står högt. 40 mm högre än Corncrackers bil och då tänkte jag sänka den ytterligare 20 mm. Men då lär det skrapa rejält under motorn. Swift-motorn ligger lägre än Mini-motorn som Corncracker hade, mycket pga av utrymmesbristen och nyframtagna framvagnen. Så jag tvingas nog inse att efterlängtat stuk troligtvis inte kommer att hända. Men jag ska inte ge efter utan försöka komma så nära önskat resultat som möjligt. Det kommer bara ta 20h extra att få rätt på. Eller längre.

• • • TRANSLATION • • •

Day 2 – sloooow. Mounting the seat brackets took much longer than expected. Fixes and tricks, cutting, bending, welding, grinding, drilling, screwing, drilling again, screwing again... but suddenly both seats were in place. The seating position was adjusted with boards initially, and it was noted that the B-pillar works well as a side-impact protection together with the roll cage.

The rear seat panel got a round of sanding since it will be painted. No rear seat will be reinstalled. You'd need thin legs to sit in the back. Barely 5 cm between the front and rear seats.

Then we moved on to think about the mounting of the flipfront at the front edge, i.e., with hinges. But in all the pondering, I realized that... the car sits high. Very high. And it's silly to fit the front with brackets in the front suspension if we decide to lower the car by about 40 mm. It has to be possible, but... it means that all engine mounts, tie rods, and the entire firewall must be completely rebuilt. Plus, the crossbeam in the engine bay has to be cut about 25 mm. I mean, why make it easy for oneself? But I don't want an SUV. How much ground clearance should one consider?

Well, feeling a bit cross, we moved on to the rear suspension. Lifted out the front suspension again and laid the car on its side overnight. Removed the rear suspension, fuel and brake lines, handbrake cables, etc. Tomorrow, we'll lift out the rear suspension, inspect for any rust, and swap the coilover suspension for springs. The undercarriage looked a bit worn, so we'll see how much refreshing we can do tomorrow.

Most bothered by the fact that the car sits high. 40 mm higher than Corncracker's car, and I was planning to lower it another 20 mm than his Mini. But then it's likely to scrape heavily under the engine. The Swift engine sits lower than the Mini engine Corncracker had, mainly due to space constraints and the newly designed front suspension. So, I might have to realize that the eagerly awaited stance probably won't happen. But I won't give in without trying to get as close to the desired result as possible. It will just take an extra 20 hours or more to get it right. Or longer.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4b034ffde9c49b84a42c80bdf518a12c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-a9bf22e887dd5cf1bcec506cfa38d197.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b6cfce11d42c4525ea74be7b1e1df9d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-0d86cfd6cbf52ea5cad8a4988634ff5e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3a7276c4b7cd614dfc7e869e4230d50b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7d4470d36d649f8d1d57a26a4e82d6a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-dc063f7981caeb4815b740bcfae0f64c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d0c633a75dcb9aede030e07058cbc781.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-66e920912825583e8d6e4046533feb63.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-60aee1e41d579cf9375e18f144de38c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-0658775201588b43eb263909959adee5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9c15f2408a6a87d21ec70047a074b810.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

Montecarlo
26 oktober 2018 · 444 Inlägg

Kul att följa, blir riktigt grym! Fälgarna är klassiska men så rätt. Kämpa på. smile

martinhejdesten
26 oktober 2018 · 484 Inlägg

Dag 3. Lite stiltje men ändå produktivt. Ehh?

Nåja, fortfarande lite sur över att bilen fortfarande blir för hög. Men fortsatte med att ta bort bakvagnen och gå över den grundligt med trissa på borrmaskin. Inte undra på att det såg lite smårostigt när bilen stått ute i många år utan tillsyn. Och det finns gott om små gojsiga utrymmen för skit att fastna. Nåja, väck med det.

Trumpetfjädringen togs ut och visst lär det bli ett lyft med fjädrar bak (estetiskt alltså och troligtvis komforten). Och lägre.

Nämen ser man på, en bult som sitter helt obegripligt svåråtkomligt som man undrar ifall tillverkaren inte haft alla hästar hemma när man ritade konstruktionen. Nåja, det tog lite extra tid (har inte tid för sånt nu) och rostskyddsmålning strykning 1 genomförd. Check på den.

Nya stötdämpare ska på. Trevligt. Och nya trummor. Breddar 20 mm dessutom. Trevligt. Kanske blir spacers ändå. Vem vet.

Vi funderade ett varv till på hur vi skulle kunna sänka bilen. Skruvade itu framvagnsupphängningen, igen (blivit duktig på det nu). Kom då på att vi satt fel fjädrar där. De rätta fjädrarna är något lägre. Gött. Funderade ytterligare ett varv och kom fram till att vi kapar lite på det övre framvagnsfästet (tornet) samt 12 mm på HiLos. Detta tillsammans ger 20 mm närmare backen.

Imorrn lackar jag innertaket svart. Rostskyddsmålar bakvagn ytterligare en gång, även svängarmarna. Ser över bromsoken etc. Ihopmontering. Sen tar vi en paus.

• • • TRANSLATION • • •

Answer to post: Glad you like it! The wheels are truly classic and give the car the right look. Keep going!

Day 3. A bit quiet but still productive. Ehh?

Well, still a bit annoyed that the car is still too high. Continued by removing the rear suspension and thoroughly going through it with a sanding wheel on a drill. Not surprising that it looked a bit rusty after the car had been left outdoors without attention for many years. And there are plenty of small dirty spaces where dirt can accumulate. Well, get rid of that.

The trumpet springs were removed, and there will indeed be a change with rear springs (aesthetic and probably also for comfort). And lower.

Well, look at that, a bolt that is incredibly difficult to access, and one wonders if the manufacturer had all their marbles when designing the construction. Well, it took a bit of extra time (don't have time for that now), and the first coat of rust protection paint is done. Check that off.

New shock absorbers are going on. Nice. And new drums. Widening by 20 mm as well. Nice. Maybe spacers after all. Who knows.

We reconsidered how to lower the car. Took apart the front suspension again (getting good at that now). Then realized we had the wrong springs there. The correct springs are slightly lower. Good. Reconsidered again and decided to cut a bit off the upper front suspension mount (the tower) and 12 mm off the HiLos. This together gives us 20 mm closer to the ground.

Tomorrow, I'll paint the interior roof black. Rust protect the rear suspension once again, including the swing arms. Check the brake calipers and so on. Assembly. Then we'll take a break.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-ce84237f02cc2e0f686874ff61fcc845.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4efaf4709c57493d7c9e1626264f7da8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-6fb5fb380be50dad4abf4832a08790b0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9215af65fb61623920ae9783034eface.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-08382c2149b8be27e8df0f36f703b5ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-a725c70d5e7cc1709af9878a302cb1cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-04156c1fd7f2c428d73782f42a386152.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-2977aa8e9d3fc482a95ea6f295478718.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-60700a7c7d06ec6766d63c4364748b8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e1563550e838f4e10835c7caf0405670.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-30b5b923ae96278b3c96ce3e42230f29.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-58d8d263600a3d5a2ce11c3cff5e70bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-ee5866f97c8edae0db15f5db092b50c1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c475e6ae8dedd66d43fc421493bbe664.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-66a5e1084fc279e52b77d282c2e6ce9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-6bd8a934111f19052877b7b233dd7ffe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-2d22180aaa9b00e55088b99186a5068a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-98ebe6392935be899c9728c92d1da6dd.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
27 oktober 2018 · 484 Inlägg

Dag 3,5 (halvdagsarbete idag och resten av helgen ledigt):

- Nu har vi en klar bild vad vi måste göra för att sänka bilen.
- Borstat rent underredet.
- Kittning av underredet.
- Lite rostlagning.
- Baksätet fick sig en omgång med primer. Efter torkning ska det lackas vitt.
- Innertaket fick också sig en omgång med vinylprimer. Efter torkning ska det lackas svart.
- Svingarmarna är redan färdigborstade men trumbromsarna är ituplockade och rengjorda. Bromsbeläggen såg bra ut. Rostskyddsmålas och ihopmonteras med nya alutrummorna med kylflänsar snarast.

När bromsar och svingarmar är klara så ska återmonteras i bakvagnen. Sen i med nya fjädrarna (rätt fjäder till rätt plats har vi lärt oss).

Nästa gång...
- Trösklar och underrede ska få ett lager med bodycoat.
- Sänkning enligt plan.
- Lackering av innertak.
- Lackering av interiör.
- En sändning från UK ska ha kommit med bl a droppformade Mk1-bakljusen samt konverteringsplåt (passar mina rektangulära Mk3-hål), ny baklucka mm.

Vi tar ett litet uppehåll nu. Gott att ha kommit en bra bit på vägen trots diverse road bumps. Ses inom en månad!

• • • TRANSLATION • • •

Day 3.5 (half-day work today, and the rest of the weekend off):

Now we have a clear picture of what we need to do to lower the car.
- Cleaned the undercarriage.
- Applied undercarriage filler.
- Some rust repairs.
- Primer applied to the rear seat. After drying, it will be painted white.
- The interior roof also received a coat of vinyl primer. After drying, it will be painted black.
- The swing arms are already brushed, but the drum brakes are disassembled and cleaned. The brake pads looked good. Rust protection paint will be applied, and they will be assembled with the new aluminum drums with cooling fins as soon as possible.

Once the brakes and swing arms are ready, they will be reinstalled in the rear suspension. Then, the new springs will be installed (we've learned to match the right spring to the right place).

Next time...
- Sills and undercarriage will receive a layer of body coat.
- Lowering as planned.
- Painting of the interior roof.
- Painting of the interior.
- A shipment from the UK should have arrived with items including drop-shaped Mk1 taillights and conversion plates (fitting my rectangular Mk3 holes), a new tailgate, and more.

We're taking a short break now. It's good to have come a long way despite various road bumps. See you within a month!

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9d2fb927b21dda4e45383eb831231d9c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b4750135d49eda7b2124a53221b3e2ac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-ced1ed4a2b8d0a764081d46f37642e8a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1c8dde2a9db4f493707aa5680b6bb90b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-8d19e312846aa86fddbdb8a9e6316681.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-08c0fa9c9cf426598bc41571384e5920.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-f24f816398784d44f6646531ac918788.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-eccf50fdbb1e27db83e2fdee969201e5.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
11 november 2018 · 484 Inlägg

Nu var det plötsligt november. Lite stressad över att få bilen klar innan sommaren. Tänkte därför ta ledigt från jobbet i fem arbetsdagar och komma en bit på vägen med min MiniSwift.

Min far har hunnit följande i veckan som gått:
- Bakvagn målad
- Hi-Los ("trumpeter") svarvade för att sänka bilen ytterligare
- Tröskelhål Tectylbehandlade
- Småskarvar i underrede Tectylbehandlade
- Rostlagad del i underrede utjämnad med med plastic padding
- Hela underredet rostskyddsmålat och målat med Bodycoat
- Svingarmar rostskyddsmålade

En sändning från UK kommer inom kort och troligtvis innan jag går vidare. Däri finns konverteringsplåtar till äldre modellens bakljusen (lånad bild).

Tog en stund i Photoshop och klistrade in mina fälgar, tonade rutorna, svärtade grillen, breddade spårvidden (pga Swift-motorn), sänkte litegrann och stripade den. Något sådant blir nog slutresultatet.

Sen har jag hittat liknande fälgar, fast 8" eller 9" tum breda. Lite sugen på lite bredare baktill faktiskt. Tror dock att mina 7x13" borde räcka. Original är ju 4x10".

• • • TRANSLATION • • •

Now it's suddenly November. Feeling a bit stressed to get the car ready before summer. Therefore, I'm planning to take five working days off from my job and make some progress with my MiniSwift.

My father has accomplished the following in the past week:
- Rear suspension painted.
- Hi-Los ("trumpets") turned to further lower the car.
- Sill holes treated with Tectyl.
- Small joints in the undercarriage treated with Tectyl.
- Repaired rusted part in the undercarriage leveled with plastic padding.
- Entire undercarriage rust-protected and painted with Bodycoat.
- Swing arms rust-protected.

A shipment from the UK is expected shortly, probably before I proceed. It includes conversion plates for the older model taillights (borrowed image).

Spent some time in Photoshop and pasted my wheels, tinted the windows, blackened the grille, widened the track width (due to the Swift engine), lowered it a bit, and added some striping. Something like that might be the final result.

I've found similar wheels, but 8" or 9" inches wide. Kind of tempted to go a bit wider in the rear. However, I think my 7x13" should be enough. The original ones were 4x10".

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d9ed4b7acea8dc22a26d07c8cca65331.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-7113d4c7c55ae1a777af9841b73b11a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-fb3fcb794100950043eac6b400ca7d32.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-dd6a3daf3d69bee4028b688f6bd57e7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c1e5149f0452a98ec2f1e26aa0e02c89.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4810d63097e52f239645c330ca88ce8a.jpg

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b07cd01cdd68dc0939a4254bc05f1104.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

Montecarlo
11 november 2018 · 444 Inlägg

Visionen är helrätt, blir riktigt cool!

martinhejdesten
21 november 2018 · 484 Inlägg

Idag, en knapp månad senare, fortsätter vi bygget MiniSwift GTi!

Sändningen från UK har anlänt, farsan har legat i lite med att rostskyddsmåla underredet samt svingarmar etc.

Vad pysslade vi med idag?
– Hjullagerna bak demonterade, rengjorda, smorda och återmonterade
– Bromsbackar slipade
– Justerbara skruvar (djävulens påfund då de ofta kärvar) för bromsbackarna är rengjorda och smorda
– Nya bromstrummor monterade
– I med fjädrarna i framvagnen (har vi inte gjort det typ 4 ggr redan?!) med rätt fjäderlängd i denna gång
– Den välvda delen på fästena i tornen är avkapade, vilket sänker bilen ytterligare 2,5 mm (du läste rätt, två komma fem millimeter)
– Ner på backen med framvagnen och visst är den lägre nu!
– Svingarmarna monterade i bakvagnen
– På med trummorna och dit med ett däck, jösses vad lågt (får nog höja lite)
– Bakljusena i Mk1-stuk (modell äldre) lär nog bli bra när konverteringsplåten finjusterats och blivit ditsvetsad
– Nämnde jag att vi satt dit fjädrarna fram för fjärde gången? Spännverktyget för fjädern har jobbat hårt.

Imorrn monterar vi bakvagnen på bilen, välter ner den från sidoläge och monterar även framvagnen. Och då, först då, lär vi se hur mycket lägre bilen har blivit.

På återseende!

• • • TRANSLATION • • •

Answer to post: The vision is spot on, looks really cool!

Today, just about a month later, we continue the build of the Mini Swift GTi!

The shipment from the UK has arrived, and my father has been working on rust-proofing the undercarriage and swing arms, among other things.

What did we tinker with today?

- Rear wheel bearings disassembled, cleaned, lubricated, and reassembled.
- Brake shoes sanded.
- Adjustable screws (a bit of a devil's invention as they often get stuck) for the brake shoes cleaned and lubricated.
- New brake drums installed.
- Front springs installed (haven't we done this like 4 times already?!) with the correct spring length this time.
- The curved part on the mounts in the towers is cut off, lowering the car by an additional 2.5 mm (yes, you read that right, two point five millimeters).
- Lowered the front suspension, and it's definitely lower now!
- Swing arms installed in the rear suspension.
- Drums on, and one tire in place. Wow, it's really low (might need to raise it a bit).
- Mk1-style taillights (older model) should look good once the conversion plate is fine-tuned and welded in place.
- Did I mention that we put the front springs on for the fourth time? The spring compressor tool has been working hard, haha!

Tomorrow, we'll mount the rear suspension on the car, tip it down from the side, and also install the front suspension. And then, only then, we'll see how much lower the car has become.

Until next time!

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1267de9a4497bf69d47467723f492641.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-dbbdf9479753e0c66da1ee8b71212159.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-67777d8e54c45b23b5f7817160cc7b98.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-75f96281642ae29c32c7a21901503585.jpg


https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c2774ff373f2b9f274c5c2b70d2020f2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b415b3b7d813d76e76b306fc2e8a3ef9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-f329ecf1be0ff9dc8e8f7393160a3756.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3b024dac29b3369f79f9d98eb31043c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e369cfb38bf41fd0941a22ffa202f571.jpg


https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-bed86bbf193635fb43a3273ce4becaec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-0ce397a47486ebe48e21a331bfb7ac79.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-a144905eaecabb7c9d6ec4567787f134.jpg

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9b557f837a793c773f6e00f9198bdc1b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3567a0e5ed09eb08e65dc86a55b1e76c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1abfb9eab8df7532441637a148c0c154.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-955d3b41892162f11b8a5a4b50748fa0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b2b7f185cbca3e46b1d130d1d59b6671.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-17132aa62f8b9af9bee5c5615b270a35.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-29390ef2367e6730e3413178b3a46b67.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
22 november 2018 · 484 Inlägg

Med bredare trummor kommer längre bultar, eller inte. Så sådana fick inhandlas och konas på egen hand. Och så monterades bakvagnen på nytt.

Den blir låg baktill. Vill egentligen sänka ytterligare 2 cm men då måste vi kapa hjulhuset så att däcken inte slår i. Förvisso är väl dämpningen obefintlig till ingen alls just nu. Får se hur vi går vidare med det.

Nu är senlunchen avklarad och nu ska vi spraya hela underredet en sista gång. Kollar över bränsle-/bromsrör medan underredet torkar. Hinner kanske dra en omgång vit lack på baksätet, dvs det som inte blir baksäte.

Återkommer ikväll.

• • • TRANSLATION • • •

With wider drums come longer bolts, or not. So, those had to be purchased separately and coned by hand. And then the rear suspension was reassembled.

It sits low at the back. Ideally, I'd like to lower it another 2 cm (almost an inch), but then we'd have to cut the wheel arches to prevent the tires from hitting. Admittedly, the damping is practically non-existent right now. We'll see how we proceed with that.

Now, lunch break is over, and we're going to spray the entire undercarriage one last time. While the undercarriage is drying, we'll inspect the fuel/brake lines. Maybe there's time to apply a coat of white paint to the rear seat, or what's left of it.

Will provide an update later tonight.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-26a9a806d0f28ff1c90101588a0407b4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e5682065baf0e627b91674f173aa884e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-099d1aebbb1634183ab82ae72ccf2727.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9b1611d2d9977bcccd668beff075e223.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c81199cce00673935ea1ff5e00934525.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3551e7e1d47afe9b96bb8494baf648ac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-37688134770ecc0870436926d2f798c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-968f7d7fb032104c6c32861510498fd4.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
22 november 2018 · 484 Inlägg

Matkoma? Nädå, det har vi inte tid med. Under eftermiddagen hann vi med att rostskyddsspraya underredet en sista gång, rengöra och montera bromsrör, på med hjulen och lägga bilen rätt.

Och visst blev den låg. Jag har läst någonstans att om man monterar rätt storlek på fjädrarna redan från början så blir den lägre. Nu är den typ lagom låg för att rispa fina spår i däcken smile så vi får ge oss på att kapa lite i hjulhusen imorrn. Annars ligger den hyfsat rätt – avståndet mellan tröskellisten och backen är 19,5 cm fram och 21 cm bak. Den är ganska bred också. Hemskt trevligt. Förvisso 13 mm spacer på vänster bak men endast test för skojs skull.

Jag är dock tveksam om jag ändå ska använda originaldäcken på 4x10" istället för de inköpta 7x13" wink

Medan rostskyddet torkade så slipade jag spacklingen i baksätet. Och primer på det. Lackeras kanske i helgen. Vem vet.

Framskärmarna lär också kapas litegrann för att få frigång när vi svänger på hjulen. Demolition Day imorrn.

• • • TRANSLATION • • •

Food coma? No way, we don't have time for that. During the afternoon, we managed to rust-proof the undercarriage one last time, clean and install brake lines, put on the wheels, and set the car right.

And indeed, it sits low. I've read somewhere that if you install the right size springs from the start, it will be lower. Now it's just low enough to leave nice marks on the tires, so we'll have to do some trimming in the wheel arches tomorrow. Otherwise, it's sitting fairly well – the distance between the sill and the ground is 19.5 cm (7.7 inches) at the front and 21 cm (8.3 inches) at the back. It's quite wide too. Quite delightful. Granted, there's a 13 mm (0.5 inch) spacer on the left rear, just for fun.

I'm still unsure whether to use the original 4x10" tires instead of the purchased 7x13" ones wink

While the rust protection was drying, I sanded the filler in the rear seat. And primer on that. Maybe it'll be painted this weekend. Who knows.

The front fenders will also be trimmed a bit to allow clearance when turning the wheels. Demolition Day tomorrow.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-528e8e24e0a542bdb4a855418550b870.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-22a76fb7528c6543ef58672557d90627.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-2afc88c48e556430c63cc48c8a2fc396.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-90c9116ca85868f25ed80c70b7365002.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5ca85f424dc4bc36e5f6c2e88a50866a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-08574dc59a118d769cd256f1604fb302.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5384e987a00df43b23aa2d1e4c1ba7fb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c76ab72c019ad93ef54aacc68f8aa1bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b03d78d2c40598602d4116faa3ca7a76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-e60c6fa0ef44ecb79e2ff62c2e2c1be6.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
23 november 2018 · 484 Inlägg

Skruva på, skruva av, skruva på, skruva av, skruva på... helt skruvat att man ska behöva göra om proceduren så många gånger. Det som passade nyss passar inte 5 min senare när man ska skruva på igen. Både galet och frustrerande.

Höjde bilen igen genom att skruva 20 mm på HiLo's och vips så stod den 65 mm högre. Med belastning landade den på 50 mm frispel mellan däck och skärmkant bak. Och ca 25 mm maxdämpning. Så vi sänkte HiLo’s med 10 mm. Nu står den 255 mm (golv och tröskellist). Nja, måste sänkas till de 210 mm vi hade innan, men då stod skärmkanten på däcken. Markerade därför ut vart vi ska kapa hjulhusen. Ni ser motsvarigheten på insidan av hjulhuset (skuggiga delen).

Fipplade lite med bakljusena och insåg att britterna inte kan vänster och höger då de skickat mig två vänsterblinkers. Konverteringsplåtarna har jag dock fått rätt. De ska finjusteras och svetsas i de rektangulära hålen jag har på min bil.

Slängde in nya mattan också. Trevligt. Det är Black Friday idag och ska nog passa på att fynda dämpmattor för att sänka bullret i kupén. Tror dock inte på något rea-pris på dessa.

Framtill ligger länkarmarna tyvärr emot stötstoppen så de sågade vi av omedelbums. Bilen stod snett, 200 mm på vänster sida och 210 mm på höger sida (tröskellist till golv). Höjde HiLo's på vänster sida med 10 mm förstås, men då blev höjderna ombytta. Vilken pärs. Sänkte vänstersidan på nytt med 5 mm (rimligt) men höjderna stämde fortfarande inte. Hmm. Sänkte ytterligare 2 mm och nu står den horisontellt igen.

Fjädringen verkar mjuk så vi får kolla vilken slags fjäder vi skaffade oss. Kanske får skaffa det styvaste. Baktill är den dock stum. Vänta nu lite, kan det vara så att vi förväxlat fjädrarna ändå?! Oh no. Får kolla i eftermiddag.

Sen vore det trevligt med en bil som kunde svänga med fullt rattutslag så vi kapade litegrann av framskärmen. Mer ska bort förstås med det gör vi strax.

Nu står den lågt. Får se huruvida man råkar köra på en tändsticksask på vägarna, men den ska gå fritt under i alla fall, hehe.

Mer kommer ikväll. Synes.

• • • TRANSLATION • • •

Screwing on, screwing off, screwing on, screwing off, screwing on... it's completely screwy that you have to repeat the procedure so many times. What fit just now doesn't fit 5 minutes later when you're trying to screw it back on. Both crazy and frustrating.

Raised the car again by screwing 20 mm (0.8") on the HiLos, and suddenly it was 65 mm (2.6") higher. With load, it landed at 50 mm (2") of clearance between the tire and the rear fender edge. And about 25 mm (1") of maximum compression. So, we lowered the HiLos by 10 mm (0.4"). Now it stands at 255 mm (10", floor and sill). Well, it needs to be lowered to the 210 mm (8.3") we had before, but then the fender edge was on the tires. Therefore, marked where we need to cut the wheel arches. You can see the equivalent on the inside of the wheel arch (shaded part).

Fiddled a bit with the taillights and realized that the Brits don't know left from right since they sent me two left turn signals. However, I've received the conversion plates correctly. They need fine-tuning and welding into the rectangular holes I have on my car.

Also threw in the new carpet. Nice. It's Black Friday today, and I might take the opportunity to find some sound-deadening mats to reduce noise in the cabin. However, I don't believe in any discounted price for these.

Up front, the control arms unfortunately hit the bump stop, so we sawed them off right away. The car was tilted, 200 mm on the left side and 210 mm on the right side (sill to floor). Raised the HiLos on the left side by 10 mm (0.4"), of course, but then the heights were swapped. What a hassle. Lowered the left side again by 5 mm (reasonable), but the heights still didn't match. Hmm. Lowered another 2 mm (0.08"), and now it's horizontal again.

The suspension seems soft, so we'll check what kind of spring we got. Maybe we need to get the stiffest one. However, it's stiff at the rear. Wait a minute, could it be that we mixed up the springs after all?! Oh no. We'll check this afternoon.

Then it would be nice to have a car that could turn with full steering lock, so we cut a bit off the front fender. More needs to go, of course, but we'll do that shortly.

Now it sits low. Let's see if we accidentally drive over a matchbox on the roads, but it should pass freely underneath, hehe.

More updates coming tonight. See you.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d9655c081d0c50b1d47facc45c7598e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-9f16cbca0456fa9bd5db96d1ca5780bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-843451a4d7f3857be077c0ddd2e700a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-a5f19b199d6a4d0c0c8a1ac1ef1b0a22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-90c6edb2207df424a7a2c64b199339d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-dcbf4a0992a6454345e28cbae5be2b58.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-01e275a7284ff9dd7bdf76467355ecf1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d1794d889e25191304c90239a03d1861.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-da5a7bf18daa5d28db10fdf7a21a71b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-b3eaf581fa4620328e43668b3c6f0b4e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-38cb4d429faea695631bea2524e0c13b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-43d64c95cd899c8299b06ab5c123a7af.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
23 november 2018 · 484 Inlägg

75% klar! Jag menar att skära i skärmarna. Sista bakskärmen får sin dos av vinkelslipen imorrn förmiddag. Nu kan vi svänga utan problem och bilen har blivit några gram lättare när vi även har kapat bort en del av ena bakskärmen. Nu ska det svetsas på en ny liten bit i hjulhuset. Smack.

Men, ehh. Hmm. Jag har tydligen laddat upp 200 bilder i tråden. Tvärstopp. Jag hoppas dock på att jag får utökat filutrymme då jag märker att det finns ett visst intresse för denna lilla bil. Kul!

De hade tyvärr inget Black Friday-erbjudande på Biltemas dämpmattor, men de lär ju vara bra att ha ändå. Jag hann med att figurskära dämpmattorna som ska vara under fram- och baksätet. Farsan köttade skärmar med vinkelslipen under tiden. Han är riktigt grym!

Sen var det tur att vi stannade kvar en liten stund då vi plötsligt kände att det luktade bränt. Skumgummi i kofferten glödde av infernot med vinkelslipen.

Jag kan fortsätta med målande bildbeskrivningar fast utan bilder, eller be om mer filutrymme så att ni kan få se infernot inuti kofferten. Såg ut som rena nyårsfyrverkeriet!

Lägger upp morgondagens bilder där tills jag får svar från Garagets forumadmin.

• • • TRANSLATION • • •

75% done! I mean cutting into the fenders. The final rear fender will get its share of the angle grinder tomorrow morning. Now we can turn without a problem, and the car has become a few grams lighter as we've also cut away a part of one rear fender. Now it's time to weld a new small piece into the wheel arch. Smack.

But, um. Hmm. I seem to have uploaded 200 pictures in the thread. Dead stop. However, I hope for an extension of file space since I notice there is a certain interest in this little car. Fun!

Unfortunately, they didn't have a Black Friday offer on Biltema's (spare part dealer) sound-deadening mats, but they're probably good to have anyway. I managed to contour cut the mats that will go under the front and rear seats. Meanwhile, my dad worked on the fenders with the angle grinder. He's really awesome!

Then it was fortunate that we stayed for a while as we suddenly smelled something burning. The foam rubber in the trunk was glowing from the inferno with the angle grinder.

I can continue with vivid descriptions even without pictures or ask for more file space so you can see the inferno inside the trunk. It looked like a pure New Year's fireworks!

I'll upload tomorrow's pictures there until I get a response from the Garage's forum admin.

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d6a72c599fab038deb1f38e27d3c46e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-836da7c0a87da7d596e3b040fb5137dc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-063dbb14798957cd5001a835995d2442.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1cb4e3cac1bf9af24fe063785d2e5a88.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
24 november 2018 · 484 Inlägg

Nej, jag har inte glömt att fotografera och publicera. Men jag fyllde ju maxkvoten gällande antalet bilder (200 st). Förhoppningsvis får jag mer filutrymme inom kort och då lägger jag förstås upp alla nya bilder här i denna tråd.

Idag svetsade farsan dit en plåtremsa i det urkapade hjulhuset. Det hettade till – ingen rök utan eld. Men vi hade det under kontroll. Men nu är ena bakskärmen färdigsvetsad, slipad och rostskyddsbehandlad. Härnäst väntar spackling/kittning/Tectyl av den nya skärmen. Farsan lär nog fixa klart den andra bakskärmen när lusten faller på.

Själv satt jag alldeles ensam i den "stora" tomma kupén och skar dämpmattor för glatta livet. Näst på tur står rostskyddsmålning av golvet och därefter limmas dämpmattorna på plats.

Nu ska jag till garaget igen och sänka bilen bak med HiLo's och därmed få se slutresultatet. Förhoppningsvis går inte nya skärmkanten i däcken vid belastning. Och så ska jag skära ytterligare ett par paneler dämpmattor. Sen får det räcka för denna gång.

• • • TRANSLATION • • •

No, I haven't forgotten to photograph and publish. But I reached the maximum quota for the number of pictures (200). Hopefully, I'll get more file space shortly, and then I'll upload all the new pictures here in this thread.

Today, my dad welded a metal strip into the cut-out wheel arch. It heated up – no smoke without fire. But we had it under control. Now one rear fender is welded, sanded, and treated with rust protection. Next up is filling/puttying/Tectyl of the new fender. My dad will probably finish the other rear fender when the mood strikes.

I sat all alone in the "big" empty cabin, cutting damping mats for dear life. Next on the agenda is rust protection painting of the floor, and then the damping mats will be glued in place.

Now I'm heading back to the garage to lower the rear of the car with HiLos and thus see the final result. Hopefully, the new fender edge won't touch the tires under load. And I'll cut a couple more panels of damping mats. Then it will be enough for this time.

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
24 november 2018 · 484 Inlägg

Såja, nu är vi klara för denna gång. Bilen står något högt baktill men det är för att höger hjulhus ännu inte är kapat och justerat. Och att HiLo's inte är i botten. Men när hjulhuset är klart så kommer vi att få ner den till den nivå vi önskar, ca 210 mm från golvet till tröskellisten.

Samtliga dämpmattor är figurskurna och provmonterade. Innan montering ska golvet rostskyddsmålas men det blir gjort först inom ett par månader.

På återseende!

• • • TRANSLATION • • •

So, now we're done for this time. The car sits slightly high at the rear, but that's because the right wheel arch is not yet cut and adjusted, and the HiLos are not at the bottom. However, when the wheel arch is ready, we will be able to lower it to the desired level, about 210 mm (8.3") from the ground to the door sill.

All damping mats are precision-cut and test-fitted. Before installation, the floor will be rust-protected, but that will be done in a couple of months.

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
26 november 2018 · 1 373 Inlägg

Är det så att fotoalbumet som är fullt?
Jag har fler album till mina projekttrådar och jag länkar bara från nästa album när första är fullt.
För jag har många fler är 200 bilder i mina projekttrådar.

Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
martinhejdesten
26 november 2018 · 484 Inlägg

Stämmer. Fotoalbumet är fullt. Jag lär väl göra som du, dvs skapa nytt album och länka dit. Tack för tipset!

• • • TRANSLATION • • •

Reply to post: Is it so that the photo album is full? I have multiple albums for my project threads, and I only link from the next album when the first one is full. Because I have many more than 200 pictures in my project threads.

Correct. The photo album is full. I will probably do as you suggested, i.e., create a new album and link to it. Thanks for the tip!

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

martinhejdesten
26 november 2018 · 484 Inlägg

En vänlig själ gav mig tipset att skapa ett nytt fotoalbum och länka samman dem. Fyndigt.

• • • TRANSLATION • • •

A kind soul gave me the tip to create a new photo album and link them together. Clever.

And... here we go again!

https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3c71cce1854321c6aa720c727cc26d8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-310927e8594279ac98a5e749ad813c7a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5286b928c57b5ed163cc1c1088ec4d22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-0cc660b0af848f9996b0eea566b4110e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-226a995c21d706b6fb7b859b9d8dd8f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-65cd06cfafaf9de4dc1395dd689e6d58.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c9ecaa15f7f473742326ede86d630bae.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5f3196f414ff915afcf2908896b7d782.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-592b6e57c73b7e4a1aac90d8ef4469b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-2e9ab9ac78d483ab0dcb0dcab77a270c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-94c98e29b146fd0a2b7ff613142933f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-df8ee40db3933baa307dc490d7e79584.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-3aac5e45661d55787c566ee4265a2931.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-c5ddff028b9125d1b57ff252d9fab035.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-4e1f8554773fa4c59f8dcc52f3a0725a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-5d05c5cd9f293e5b3ed72b608a5ad750.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-a4a8d41de5fd6866b528c38feaf04360.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-79b95ed17220ff33d139eba7dd230d03.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-a56e0ecef3a651ccb8905cc39d5ea485.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-1744116ecfaf076b069927bd8a0f5d2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-428dbb720f14d4b0865b453ae569a6ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-d135510cee019609070a9a89f30f1dfd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-2e952a1c9ef0d1f2f713dd6c998bf674.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-ab2b295b71e7ab3f62e6d94a4b331ece.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-77d3f56974970c48defe133cc4137c48.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218366/218366-413a388d6d86cf9980e753b8ab494c8b.jpg

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

KSI-Garage Platschef på Hedin Däckdepå i Bålsta
26 november 2018 · 1 373 Inlägg

Skönt att det löste sig smidigt :-), mycket roligare att se bilderna i rätt flöde med texten till rätt bild.

Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi 80 GTE quattro GTE quattro -86
Audi 80 quattro -84 urq sedan
Bruksbilen BYD Atto 3 BYD Atto 3
martinhejdesten
26 november 2018 · 484 Inlägg

Absolut, tack för tipset!

• • • TRANSLATION • • •

Reply to post: Nice that it was resolved smoothly :-), much more fun to see the pictures in the right order with the text corresponding to the correct image.

Absolutely, thanks for the tip!

Senast redigerat av martinhejdesten (27 december 2023)

Senast i forumet
Diskussionsforum
Projekt
Evenemang