lumendaylightde Danmark

Fejlmeldinger, pæretjek og canbus 24 november 2020, 12:59


Har du på et eller andet tidspunkt opgraderet lysene på bilen til LED eller Xenon, og modtaget en fejlmelding? Hvorfor opstår dette, og hvordan kan dette problem løses? Mange har spørgsmål i forbindelse med fejlmeldinger, pæretjek og canbus. I dette indlæg vil vi beskæftige os med grundene til at fejlmeldinger opstår på bilen, og hvordan dette problem kan løses.

Hvad er en fejlmelding og hvad er canbus?

Canbus og fejlmeldinger er to navne som indbyrdes anvendes om hinanden, og det kan være vanskelig at sætte sig ind i hvad de betyder, og hvordan disse to er forbundet. En fejlmelding er en generel betegnelse, der anvendes når en fejl vises i bilens display. Dette er nok noget de fleste har oplevet på et eller andet tidspunkt. Her kan man modtage fejl på en række almindelige problemer, såsom for lidt lufttryk i dækkene, manglende spulervæske og pærefejl eller vigtige fejl såsom motorfejl. Fejlmeldingen dukker som regel op i bilens display, og vil informere om hvad der er galt.

Hvordan ved bilen at der er noget galt?

Det er her “canbus” kommer ind i billedet. Canbus, normalt skrevet CAN-bus, står for Controller Area Network, og er i store træk et system som gør at alle bilens komponenter kan kommunikere med hinanden. CAN-bus er ikke et nyt koncept som man kun kan finde på nyere biler, men er blevet brugt i de fleste biler siden slutningen af 90’erne. CAN-bus anvendes til meget. F.eks. hvordan cruise control kan regulere bilens hastighed, eller hvordan sensoren i dækkene kan registrere lufttrykket på alle dækkene. Alle komponenterne er koblet sammen med CAN-ledninger, således at informationen kan bevæge sig på tværs af komponenterne. Bilens kørecomputer er med andre ord bilens hjerne, og står i centrum for hele informationsstrømmen fra alle bilens komponenter.

Hvorfor modtager jeg fejlmeldinger på mine pærer?

Fejlmeldinger på lysene er en del af bilens pæretjek funktion, hvilket er en indbygget funktion i bilens CAN-bus system. Pæretjek funktionen er ikke en ny funktion som kun kan findes på nyere biler. Vi kan se at selv biler, der blev lanceret før år 2000 blev leveret med dette. Formålet med pæretjek funktionen er at give besked til chaufføren om, at der er noget galt med bilens udvendige pærer. Dette er pærer som man normalt ikke ofte vil se, idet de kun vil lyse mens bilen er i gang. Det er derfor et glimrende koncept til at sikre sig, at alle de udvendige pærer fungerer som de skal. Den eneste ulempe ved pæretjek funktionen er at den er forholdsvist firkantet. Den måde pæretjek funktionen fungerer på er, at den aflæser hvilket strømforbrug en pære bruger. Dette gøres på forskellige måder - hvilket afhænger af bilen - men ofte vil bilen sende en lav strømimpuls til pærerne for at tjekke strømforbruget. Hvis en pære fungerer, så har den det korrekte strømforbrug, hvorimod en ødelagt pære har et lavt eller intet strømforbrug. Bilen kommer med færdigt indbyggede parametre i pæretjek funktionen, således at bilen kan vurdere om strømforbruget er for lavt eller ej. Hvis strømforbruget er for lavt, så betyder dette at der er noget galt med pæren. Dette vil herefter blive registreret som en fejlmelding i bilen. Dette vil typisk kunne ses i displayet.

Jeg modtager ikke en fejlmelding, men lysene blinker, flimrer eller lyser ikke.

Det er ikke alle biler der vil give en fejlmelding på pærerne, selv hvis bilen kommer med en indbygget pæretjek funktion. Bilen kan i øvrigt tage diverse forholdsregler for at forhindre yderligere fejl eller reducere strømforbruget. Nogle biler vil afbryde strømmen til netop den pæren der er noget galt med. Hvilket kan medføre at pæren ikke vil lyse, hvis der er noget galt. Nogle biler vil begrænse strømmen til netop den pære, hvilket kan være årsag til blinken og flimren hos f.eks LED-pærer. Andre biler vil sende en kontinuerlig strømimpuls til pæren for regelmæssigt at tjekke om fejlen er blevet løst, hvilket kan forårsage blinken. Alle disse fejl forekommer i forbindelse med bilens pæretjek funktion.

Hvorfor modtager jeg fejlmeldinger på LED og Xenon?

Fordi bilens pæretjek funktion bruger pærens strømforbrug som udgangspunkt til at kontrollere om pæren fungerer eller ej, så kan der til tider opstå problemer i forbindelse med eftermontering af Xenon, men især hos LED-pærer. LED er berygtede for at have et betydeligt lavere strømforbrug end halogen. I mange tilfælde kan der faktisk være helt op til 600% forskel i strømforbrug. Xenon har typisk også et lavere strømforbrug end halogen. På grund af dette vil strømforbruget være så tilstrækkeligt lavt, at bilen vil tro at der er noget galt med pæren. Derfor vil bilen levere en fejlmelding på pærerne, og der kan derfor opstå fejl såsom blinken/flimren eller også at pæren ikke lyser.

Hvordan fikser jeg fejlmeldinger på LED-pærer?

Idet LED-pærer har så lavt et strømforbrug, så er man nødt til at kompensere for det manglende strømforbrug, således at bilen ikke tror der er noget galt med pæren. Dette gøres med det som kaldes for en modstand. En modstand hjælper os med at trække mere strøm på et strømkredsløb, så det samlede strømforbrug forøges. Det vil variere hvor stor en modstand man har brug, og er afhængig af hvilken type pære du bruger. Måden du finder ud af hvor stor modstand du har brug for utroligt enkel. Vi skal tage udgangspunkt i originalpæren, og hvilket strømforbrug denne har. Dette vil normalt stå på pæren, og defineres i “W” (Watt). Eksempelvis vil en H7 halogenpære originalt have et strømforbrug på 55w. Når vi ved dette, så skal vi nu se hvor meget strøm LED-pæren bruger. Bemærk at visse mærker bruger “50w” og “80w” i produktnavnet, men som oftest er dette den oplevede effekt fra pæren og ikke det reelle strømforbrug. Normalt vil H-sokkel LED-pærer have et strømforbrug et sted mellem 7w og 25w. Når vi ved hvor mange watt LED-pæren bruger, så kan vi nu se hvor meget der mangler. Vi kan tilbyde pærer som har en indbygget modstand i pæren, hvilket vil fungere fejlfrit på de fleste biler. Vi anbefaler at du bruger disse pærer for at forhindre fejlmeldinger. Til pærer uden indbygget modstand tilbyder vi også en universal modstand med en styrke på 10w, 25w og 50w, samt en plug & play variant til H-sokkel pærer, W5W-pærer og BA15S-pærer. Bemærk at det ikke er noget problem at anvende en kraftigere modstand, således at det samlede strømforbrug er større end det originale. Det er dog vigtigt, at man ikke overskrider 30-40% af det originale strømforbrug. Bemærk at en modstand vil trække strøm, og derfor vil udvikle en hel del varme. Mængden af varme vil afhænge af styrken på modstanden, men det anbefales alligevel at de monteres således, at de ikke kommer i direkte kontakt med plast eller ledninger.

Kan fejlmeldinger afprogrammeres?

Mange biler lader dig enkelt afprogrammere diverse funktioner på pæretjek-systemet. Hvis man skulle have adgang til programmeringsudstyr, så kan man ganske enkelt fortælle bilen at den ikke skal tjekke efter fejl på for eksempel tågelysene. Man har nu programmeret bilen således, at bilen “glemmer” at det er et tågelys, og dermed heller ikke tjekker for fejl som kan opstå hos LED-pærer og forskellige strømtræk.

Hvordan fikser jeg fejlmeldinger på Xenon?

Xenon kan løses på en lignende måde som LED-pærer med en modstand. På grund af den måde som Xenon teknologien fungerer på, så vil dette dog ikke altid løse problemet. Xenon er designet på en sådan måde, at pæren skal opvarmes for at kunne lyse. Jo varmere pæren er, jo mere vil den lyse. På grund af dette er der en forsinkelse på lysstyrken til Xenon når de tændes. For at forhindre en lang opvarmingstid, så leverer ballasten op til dobbelt så meget strøm når pæren tændes. Dette vil blive normaliseret til et standard strømtræk efter 10-20 sekunder efter pæren opvarmes. På grund af dette kan være vanskeligt at bruge en modstand, idet strømforbruget hurtigt kan blive utroligt højt for bilen når pæren tændes. Da en modstand vil forøge strømforbruget på en strømkreds. For at forhindre denne type fejl, så kan vi tilbyde en digital løsning med vores ProSystem xenonprodukter. Disse produkter har en indbygget mikrochip som kommunikerer med bilens CAN-bus system, og fortæller bilen at der ikke er noget galt med pæren. På grund af dette kan vi altid garantere en fejlfri montering med vores ProSystem xenonsæt og ProSystem ballaster. Uden behov for at forøge strømforbruget på bilens strømnet.

Kan jeg opleve fejlmeldinger på Ekstralys?

Det er mange som spekulerer over om man kan opleve fejlmeldinger på ekstralys, og det korte svar er nej. Det anbefales altid at man monterer ekstralys med et relæsæt, således at den henter strømmen direkte fra bilens batteri. Det anbefales aldrig at man monterer ekstralys, således at de henter strømmen direkte fra bilens fjernlys, idet dette vil påvirke bilens strømnet og kan forårsage fejlmeldinger. Fordelen med et relæsæt er, at den har et indbygget relæ som kan styre ekstralyset, og henter strøm direkte fra bilens batteri, så man undgår ændringer i bilens strømnet. Et relæ har en åben- og lukkefunktion til strøm, og kan bestemme hvornår strømmen skal føres til ekstralyset. Dette styres med det som kaldes for et styrestrømssignal til relæet. Styrestrømssignalet er normalt positivt strøm-styret, og skal tilkobles plus-lederen på bilens fjernlys. Dette kabel “låner” lidt af det positive signal fra bilens originale fjernlys, så når bilens fjernlys er tændt, så åbnes reléet og strømmen føres til ekstralyset. Fordi vi med denne løsning blot “låner” signalet fra bilen, så vil dette ikke have nogen påvirkning på bilens funktioner og vil derfor ikke give fejlmeldinger. Det samme gælder for nyere biler med originalt LED og Xenon, hvor fjernlysene er CAN-bus styrede. Her anvendes der et canbus-modul fra CanM8 eller Modernum, som “læser” bilens signaler, og kan se om bilens fjernlys er tændt eller slukket. Disse vil heller ikke have nogen påvirkning på bilens funktioner, og vil heller ikke give fejlmeldinger.

Vi håber at du er blevet lidt klogere, og har fået en bedre forståelse for fejlmeldinger, pæretjek og canbus efter at have læst denne artikel.

Sågs senast: 2020-12-31 19:13
Medlem sedan: 29 oktober 2020
Foruminlägg: 0
Senaste inloggade besökarna
2020-11-24 12:52 lumendaylightfi
2020-10-29 21:00 Vettemannen
2020-10-29 13:48 amazinjoey