SAAB 9-3SC "lilla blå gripen"

SAAb 9-3 SC Xendium
  • 31 Följare
  • 34 287 Visningar
  • Uppdaterades senast 29 september 2020
sturgis
9 juni 2012 · 59 Inlägg
#1

Hello,

I've have been checking this wonderfull site out for a while now, and there are some great SAAB and Volvos here!
I'm from Belgium and i wanted to share my current SAAB with you all.
I bought it last december after retiring my Volvo S40 Phase 1 1.8 with MS Design kit.

Jag har tittat denna underbara plats på ett tag nu, och det finns några stora Saab och Volvo här!
Jag är från Belgien och jag ville med er alla delar min nuvarande Saab.
Jag köpte den i december förra året efter pensioneringen min Volvo S40 Fas 1 1,8 med MS Design kit.


Specs:

-1.9TID 120BHP/280NM
-Vector trim level
-Prestige infotainment center
-Half Leather Grey/white interior
-Sat Nav
-parking sensors
-Xenon lights
-Aero leather steering wheel
-ALU interior trim
-Door lights
-etc etc

First pictures when i bought it
Första bilderna när jag köpte den
http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/Volvo/DSC00096.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/Volvo/DSC00097.jpg

https://i.postimg.cc/Nj6XzBCz/saab_xe0006.jpg

https://i.postimg.cc/Kj3kr2gQ/saab_xe0004.jpg

Since i bought the car in December, the first item on the list to buy was an extra set of 17inch wheels to fit Uniroyal winter tyres. Through a local Saab forum i managed to get a nice set of Borbet rims for a nice price.

Eftersom jag köpte bilen i december, var den första punkten på listan för att köpa en extra uppsättning 17 tums hjul för att passa Uniroyal vinterdäck. Genom en lokal Saab forum jag lyckats få en fin uppsättning Borbet fälgar till ett bra pris.

https://i.postimg.cc/DfRBVf5v/saab_xe0010.jpg

https://i.postimg.cc/1t2cZMGC/saab_xe0015.jpg

Some Meguiars cleaning products and wax to make her shine

Vissa Meguiars rengöringsmedel och vax för att göra henne glänsa

https://i.postimg.cc/sXQ7KSkp/saab_xe0020.jpg

https://i.postimg.cc/PfvQMsHB/saab_xe0019.jpg

Senast redigerat av sturgis (29 september 2020)

sturgis
9 juni 2012 · 59 Inlägg
#2

After the enamel of the emblem on the front was damaged i decided to fit some new emblems

Efter emaljen av emblemet på framsidan skadades jag bestämde mig för att passa några nya emblem

https://i.postimg.cc/vZb7M4ns/saab_xe0021.jpg

https://i.postimg.cc/yYqXQQYW/saab_xe0022.jpg
https://i.postimg.cc/BnSFkdWZ/saab_xe0026.jpg

Also some stickers
https://i.postimg.cc/DydsC7MY/saab_xe0031.jpg

A hirsch leather hand grip set was fitted
https://i.postimg.cc/rwwdQxWK/saab_xe0042.jpg

https://i.postimg.cc/6QDyWPPv/saab_xe0043.jpg

https://i.postimg.cc/JhysW8p8/saab_xe0044.jpg

I wanted to do something with the exterior, and when real car had a sale, i ordered the Xendium kit voor my beautifull Swedish car togheter with some SAAB Aero sideskirts.

Jag ville göra något med det yttre, och när riktig bil hade en försäljning, beställde jag Xendium kit voor min vackra svenska bilen togheter med några Saab Aero sidokjolar.
https://i.postimg.cc/KzM3tbTf/saab_xe0034.jpg

https://i.postimg.cc/j5PCLXVk/saab_xe0045.jpg

https://i.postimg.cc/C5414xxG/saab_xe0046.jpg

https://i.postimg.cc/HWb7xpds/saab_xe0039.jpg

https://i.postimg.cc/kGCG8bqM/saab_xe0047.jpg

Senast redigerat av sturgis (29 september 2020)

sturgis
9 juni 2012 · 59 Inlägg
#3

This week the parts were painted and fitted, togheter with sun screen shades!
The areas between the fog lights and pilars must still be filled, for this i will use the oem undergrille cutting it in pieces and carbon wrapping it.

Denna vecka delar målades och försedda, togheter med sol på skärmen nyanser!
De områden mellan dimljusen och pilars måste fortfarande fyllas, för detta jag kommer att använda oem undergrille skär den i bitar och kol inslagning det.

https://i.postimg.cc/T2cYFhTm/saab_xe0059.jpg

https://i.postimg.cc/6555XwQP/saab_xe0061.jpg

https://i.postimg.cc/1z6yH3W8/saab_xe0064.jpg

https://i.postimg.cc/RhPmF60D/saab_xe0063.jpg

https://i.postimg.cc/nhNHBD18/saab_xe0062.jpg

https://i.postimg.cc/1RMsMTKr/saab_xe0065.jpg

https://i.postimg.cc/85SNng3t/saab_xe0066.jpg

https://i.postimg.cc/zBF5sPY5/saab_xe0067.jpg

https://i.postimg.cc/x8jYny9m/saab_xe0068.jpg

https://i.postimg.cc/qqZfrPbf/saab_xe0069.jpg

https://i.postimg.cc/Mpfw6GJ9/saab_xe0071.jpg

What do you guys think?

Senast redigerat av sturgis (29 september 2020)

Juvakka
11 juni 2012 · 1 697 Inlägg
#4

Looking good, but it really needs to be seriously lowered and also a set of nice rims wouldn't hurt wink

sturgis
12 juni 2012 · 59 Inlägg
#5

tackar ! smile

Unfortunatly, in Belgium any aftermarket suspension kit will not pass the yearly MOT, and i do not want to have to refit the suspension each year, to old and lazy for that these day :p
However, when the suspension needs replacing (130K KM now) i might look into the Aero suspension, wich should be 1 CM lower?

Tyvärr, i Belgien en eftermarknaden upphängningssats inte kommer att passera den årliga MOT, och jag vill inte behöva sätta tillbaka suspension varje år till gammal och lat för att dessa dagen: p
Men när suspensionen måste bytas (130K KM nu) jag kan se in i Aero suspension bör Vilket till 1 cm lägre?

Last week i ordered some new stickers for the rear windshield, the Svempa Gripen ! 400MM Silver body, red tongue and gold crown
And a set of all silver ones, 50MM for the sides

Förra veckan beställde jag lite nya klistermärken för den bakre vindrutan, den Svempa Gripen! 400 MM Silver kropp, röda tungan och guldkrona
Och en uppsättning av alla silver sådana, 50MM för sidorna

http://www.seeklogo.com/images/S/Svempa_Griffin-logo-2C8BAFFBEE-seeklogo.com.gif

Sorry for the google translate swedish! Synd om Google Translate svenska! smile

tobbe456
12 juni 2012 · 335 Inlägg
#6

Nice, clean and simple! Loving it, the new emblems was a really nice touch! wink
(please clean around the rear emblem, that damn dirt ruins the othervise beautiful picture... ;D)

sturgis
12 juni 2012 · 59 Inlägg
#7

tackar big_smile

I have tried so hard to clean those black spots around the rear emblem, but nothing has worked so far sad
Soon, i will buy myself a Meguiars clay kit, hopefully i'll be able to clean it like that...

sturgis
19 juni 2012 · 59 Inlägg
#8

Small updates

Got a small 4GB MP3 player for the AUX IN
https://i.postimg.cc/JnxV6Djz/saab_xe0074.jpg
https://i.postimg.cc/tCMyGxw1/saab_xe0073.jpg

and the svempa gripen decals arrived !!

https://i.postimg.cc/3JR7qBS5/saab_xe0072.jpg

https://i.postimg.cc/1ts1rcnd/saab_xe0076.jpg

https://i.postimg.cc/vmRscdQb/saab_xe0075.jpg

https://i.postimg.cc/JnxV6Djz/saab_xe0074.jpg

Senast redigerat av sturgis (29 september 2020)

Voolvoo
17 november 2012 · 38 Inlägg
#9

I'm glad that ppl from Europe like Swedish stuff!

Relly nice car!

smile

sturgis
21 december 2012 · 59 Inlägg
#10

tack! big_smile

I have ordered myself a real car xendium rearwing aswell, to complete the look wink

sturgis
14 januari 2013 · 59 Inlägg
#11

Small update, as i still wait for the realcar roofspoiler...

Liten uppdatering, eftersom jag fortfarande vänta på realcar Takspoiler ...

I saw some online videos with plasti dip and decided to do my winterrims with it.

Jag såg några online video med Plasti dip och bestämde sig för att göra mina winterrims med det.

http://www.benzinfabrik.de/u/plasti-dip-felgenfolie-blog.jpg

I bought my Borbet rims very cheap last year, from a fellow saab owner, and while they are straight, the do not look very good.
The polished spokes have clearcoar, but due to curbdamage from the previous owner and use as a winterwheel, all sorts of dirt has gotten under the clearcoat

Jag köpte min Borbet fälgar mycket billig i fjol, från en kollega saab ägare, och medan de är raka, inte den inte ser mycket bra ut.
De polerade ekrar har clearcoar, men på grund av curbdamage från den tidigare ägaren och använda som en winterwheel har alla typer av smuts kommit under klarlack


So first i washed the rims using meguiars car wash to get most of the dirt off and rub them dry. You can see in the pictures how bad the rims are looking.

Så först jag tvättade fälgar använder Meguiars biltvätt för att få det mesta av smutsen och torka dem torra. Du kan se på bilderna hur illa fälgar ser.

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00578_zpsc6e0ef9e.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00579_zpse960246a.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00580_zpsfc165ecf.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00581_zps9cd86263.jpg

After that, used some cheap rimcleaner for a second wash.

Efter det använde några billiga rimcleaner för en andra tvätt.

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00583_zps2495397c.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00584_zpsdc21a0af.jpg

Rinse off the cleaner with plenty of water and rub dry.

Skölj av renare med mycket vatten och rubed torr.

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00585_zps8c4b819c.jpg

and finally use the meguiars water magnet to make sure all the moist is gone.

och äntligen använda Meguiars water magnet för att kontrollera att alla fuktiga är borta.

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00586_zpse8ebc68f.jpg

Senast redigerat av sturgis (14 januari 2013)

sturgis
14 januari 2013 · 59 Inlägg
#12

Bought some new centre caps from borbet to finish it off.

Köpte några nya center lock från borbet att avsluta det.

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/Saab/DSC00575_zps023a9fe0.jpg

Wheel taped up and first coat.

Hjul tejpade upp och första lagret.

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00588_zpsc26a411a.jpg

five coats.

fem lager

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00589_zps7ab9da63.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00590_zps472beed5.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00596_zpsd7207d35.jpg

Eight coats on the outside, six coats on the inside and done!

Åtta lager på utsidan, sex rockar på insidan och gjort!

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00599_zps7a23fa29.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00600_zps5faefd1b.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00612_zps266bda8d.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/saab%20borbet/DSC00617_zpsae04ec43.jpg

https://i.postimg.cc/65yJcQqB/saab_xe0078.jpg

Senast redigerat av sturgis (29 september 2020)

sturgis
14 januari 2013 · 59 Inlägg
#13

And how it looks on the car...

Och hur det ser ut på bilen ...

https://i.postimg.cc/T2kvnbRk/saab_xe0079.jpg

https://i.postimg.cc/HnnK6Sp6/saab_xe0080.jpg

https://i.postimg.cc/zGhmmPTM/saab_xe0081.jpg

https://i.postimg.cc/nz0gY8ts/saab_xe0082.jpg

Senast redigerat av sturgis (29 september 2020)

Voolvoo
23 februari 2013 · 38 Inlägg
#14

Very clean ! 5*

sturgis
18 juni 2013 · 59 Inlägg
#15

Some new parts arrived over the last months smile

Några nya delar kom under de senaste månaderna smile

https://i.postimg.cc/MTWgQ6g2/saab_xe0085.jpg

https://i.postimg.cc/qqFFS8q4/saab_xe0086.jpg

https://i.postimg.cc/CKCW5BPs/saab_xe0087.jpg

Realcar Xendium sportcombi rearwing  big_smile

3M 1080series vinyl
http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/Saab/saab%20stuff/DSC00795_zps05e53753.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/Saab/saab%20stuff/DSC00796_zps0bd2a61d.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/Saab/saab%20stuff/fa2362c8-3928-4b30-bd97-f91b2708ba58_zps52d77d1e.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/Saab/saab%20stuff/DSC00799_zpsacafe335.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/Saab/saab%20stuff/DSC00800_zpsb3dd3808.jpg

first test with the 3M vinyl

första testet med 3M vinyl

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/Saab/saab%20stuff/DSC00802_zps6d75e977.jpg

http://i230.photobucket.com/albums/ee223/sturgis007/Saab/saab%20stuff/DSC00803_zps3836f249.jpg

Senast redigerat av sturgis (29 september 2020)

Saab_2takt Turbo lover
22 juni 2013 · 329 Inlägg
#17

Nice work! Is the gray color about the same as the panel below the rear window is in?

Kolla gärna in mitt projekt : SAAB 900S TURBO 1991
sturgis
23 juni 2013 · 59 Inlägg
#18

Thank you, it is quite close, it is intended to emulate the newer models wich all come with "alu" grille surrounds.

Saab_2takt Turbo lover
23 juni 2013 · 329 Inlägg
#19

Okay, thanks! I guess its the medium gray you use ? smile

Kolla gärna in mitt projekt : SAAB 900S TURBO 1991
sturgis
24 juni 2013 · 59 Inlägg
#20

3m 1080series stirling silver wink

Senast i forumet
Diskussionsforum
Projekt