Att besikta med annan motor än orginal

Sharky
7 november 2005 · 10 287 Inlägg
#1

Uppdatering maj 08:


Reglerna kan delas in i två delar - avgasregler och regler som rör effekt och vridmoment.

Med de nya reglerna 20070501 så gäller olika avgasregler för motorbyte beroende på om bilen klassas som ombyggt fordon eller inte. Det är mycket viktigt att minnas och för många så är det nödvändigt att få bilen som ombyggt fordon om man ska kunna regga med motorbytet. Från och med 1993 (ändrad gräns vid årsskiftet 2007/08!) års modell är det i praktiken enda chansen.

Som tidigare har årsmodellen också inverkan. Som förut har 1975 och äldre års modell enklaste reglerna. 1976- och nyare har tuffare regler och från 1992/93 är det ännu hårdare. Men observera att det är registreringsdatum (”tagen i bruk”) som avgör stoppdatumet.

Lathunden innehåller info om bil som inte är ombyggt fordon (avgaskrav), info om bil som är ombyggt fordon (avgaskrav), info om växellådsbyte, och sist gränser för vridmoment och effekt.

AVGASREGLER

BIL SOM INTE ÄR OMBYGGT FORDON

Årsmodell 1975 och äldre
Årsmodell 1975 och äldre har fortfarande inget krav på avgascertifierad motor, vilket betyder att där kan man fritt byta/ändra motor (men regbesiktning krävs!) så länge man ligger inom gränserna för effekt och vridmoment.

Årsmodell 1976-1992 (nytt slutdatum)
Om man byter till en motor UTAN katalysator behövs ett avgasintyg från tillverkaren (av motorn). Intyget är ofta svårt eller omöjligt att få!

Om man byter till en motor MED katalysator behövs inget avgasintyg. Motorn ska tas som ett ”paket” från en bil med kat och ska ha lambdastyrd insprutning etc – och den ska klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning. Man kan alltså inte ”katalysatorkonvertera” en motor.

För dieselmotor gäller däremot bara att motorn ska ha fungerande köldstartsanordning och klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning.

Stoppdatumet är att bilen ska vara tagen i bruk före 1 januari 1993 för att bytet ska vara möjligt. Årsmodell är alltså inte viktigast utan det är när bilen är reggad. En ”tidig” 1993:a kan alltså vara OK att byta motor i, men inte en ”sen” (reggad under 1993). Viktigt!

Observera också gränserna för effekt och vridmoment.

Årsmodell 1993 (regdatum) och nyare
Numera krävs ett helt nytt avgascertifikat, dvs bilen måste avgastestas i den körcykel som används. Det är ett dyrt och komplicerat test som man som privatperson i praktiken inte kan få genomfört. Det är alltså i praktiken omöjligt att byta motor i detta fall!

BIL SOM ÄR OMBYGGT FORDON

Årsmodell 1975 och äldre
Årsmodell 1975 och äldre har fortfarande inget krav på avgascertifierad motor, vilket betyder att där kan man fritt byta/ändra motor så länge man ligger inom gränserna för effekt och vridmoment

Årsmodell 1976 och nyare (bensinmotor)
Om man byter till en motor UTAN katalysator behövs ett avgasintyg från tillverkaren (av motorn). Intyget är ofta svårt eller omöjligt att få!

Om man byter till en motor MED katalysator behövs inget avgasintyg. Motorn ska tas som ett ”paket” från en bil med kat och ska ha lambdastyrd insprutning etc – och den ska klara utsläppsprovet vid kontrollbesiktning. Man kan alltså inte ”katalysatorkonvertera” en motor.

Detta gäller alltså från 1976 års modell och framåt, ingen gräns för hur ”ny” bilen får vara.

Vid SFROs möte med ASB och VV 20070921 förtydligades att motorn bara får ändras/modifieras i den grad som krävs för att få ned den i nya bilen. Det kan till exempel handla om modifierat oljetråg, insugs och avgas/grenrör. I vissa fall också flytt av tändfördelare men det är mer osäkert. Inga tillsatskomponenter tillåts – man får alltså inte trimma, montera turbo, kompressor eller liknande. Inte heller byta insprutningen mot en eftermarknadsinsprutning.

Observera också gränserna för effekt och vridmoment.

Årsmodell 1980-99 (dieselmotor)
Inget avgasintyg krävs men motorn ska ha köldstartanordning och klara avgaskontrollen vid kontrollbesiktning. Det betyder i praktiken att en ”produktions”-dieselmotor från motsvarande årsmodell eller nyare är okej. Observera att 1999 år sista årsmodellen som man kan byta till dieselmotor i!

Observera också gränserna för effekt och vridmoment.

VÄXELLÅDSBYTE

Från och med 1989 års modell kan man säga att växellådan och bilens utväxling ”ingår i” avgascertifikatet, alltså att växellådan påverkar avgasreningen. Speciellt viktigt är det med byte mellan manuell låda och automatlåda eller vice versa.

I ombyggt fordon ska det alltid vara OK att byta växellåda.

I bil som inte är ombyggt fordon, är det OK att byta från manuell till automat eller vice versa, om bilen är registrerad före 1/1 1993. Från och med 1993 krävs avgasintyg från tillverkaren (svårt att få!).

GRÄNSER FÖR VRIDMOMENT OCH EFFEKT

Ingen direkt ändring jämfört med tidigare men förtydliganden:

För bil som INTE är ombyggt fordon gäller:
- Den effekt/det vridmoment som tillverkaren intygat som max (se listan vi fått ut)
- Om ingen uppgift finns från tillverkaren så har Bilprovningen i Teknisk handbok skrivit att effektökning med 20% och vridökning med 10% normalt godtas. Observera att det gäller utifrån bilens originalmotor, INTE utifrån starkaste motoralternativet i modellen!

För bil som ÄR ombyggt fordon gäller som tidigare:
- Den effekt/det vridmoment som tillverkaren intygat som max (se listan vi fått ut)
- Om ingen uppgift finns från tillverkaren kan effektökning med 20% och vridökning med 10% normalt godtas. Observera att det gäller utifrån bilens originalmotor, INTE utifrån starkaste motoralternativet i modellen!
- Alternativt kan max 15kW/100kg tjänstevikt godtas om bilen konstruktionsmässigt är OK

Tänk också på att kolla om tillverkaren har intygat några maxeffekter/vridmoment – om SFRO ska kunna tillåta mer effekt/vrid än så när bilen reggas som ombyggt fordon, måste den också vara ändrad så att höjningen motiveras.


Länk: http://www.sfro.com/bilarframe.html
Klicka på "avgasregler mm"


Notera: Detta är ingen frågetråd

Detta är en Informationstråd. Klaga på informationen här eller ställa principiella frågor
runt regelverket= ok.
Frågor om hur just du skall gå till väga = nok.
Ställ sådana frågor i egna, nya trådar.


/Göran

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI
Sharky
6 maj 2008 · 10 287 Inlägg
#2

NOTERA: Detta inlägg är i princip föråldrat i och med texten i inlägg #1 men jag låter det ligga kvar som referens.

-------------------------------------

Nu lägger vi detta som sticky med anledning av alla som vill turbokonvertera sina sugisar eller byta motor i största allmänhet.

Tillägg Okt 2006:
..........................................................................................................
Det hävdas ofta att "ha, ha - jag lyckades besikta" - men att en blind och döv besiktningsman sent en fredag skiter i eller missar att du har trimmat och godkänner fordonet gör inte bilen
lagligare för det.
Så skilj på att "lyckas besikta" och vad lagen säger.
................................................................ slut tillägg ...........................Här är det viktigaste:
=======================================
Ett intyg om jämförande undersökning" enligt punkt 3.7.2a i SNFS1992:12 (A40), intyget ska skrivas av biltillverkaren eller dess representant i Sverige, och ska bevisa att motorn är i originalskick (i avgascertifierat utförande). From 1/1 2004 kan inte Bilprovningen fixa motsvarande intyg. Inga undantag finns.
========================================

Hur alla som påstår sig ha besiktat har gjort är en annan fråga. Det finns många trick i branschen....
Fråga dom som har sagt sig besikta med en tubomotor om ni kan få se deras reg.bevis......

/Göran


-----------------------------------------------------
På nyare bilar (88 och nyare) så är det ett helvete. Tidigare än så (75 och framåt) är det också en massa att inse. Läs nedan.

Vi saxar lite som Gustaf "therealpinto", besiktningsman för SFRO och mer insatt än alla oss tillsammans skrivit (läs och dö...:-D  ):

------------------------------------------------
Skrivet av Gustaf Ulander


Hej

Jag kan väl lägga in samma sak jag skrivit i FAQn på Zatzy, lite ändrat för att bättre förklara motorbyten i allmänhet. Hur verkar det?

Lite allmänt om besiktning

Frågorna om vad som gäller för besiktning dyker alltid upp. Jag jobbar som besiktningsman åt SFRO (med amatörbyggda och ombyggda fordon) och ska försöka ge en kort redogörelse för vad som gäller i samband med motorbyten och turbokonvertering.

Man kan säga att det finns två olika saker att ta hänsyn till:
A. Avgaskrav
B. Effekt/vridmomentskrav

A avgaskrav:
Olika krav beroende på bilens årsmodell:
... till och med 1975: Motorn måste ha sluten vevhusventilation och får max avge 4,5% CO på tomgång.

1976 till och med 1988: Bilen måste ha en avgascertifierad motor i originalskick, som sålts i en bil i Sverige. En turbokonverterad motor är ändrad på sådant sätt att avgascertifieringen INTE längre gäller. Det går alltså inte att regga med en turbokonverterad motor. Avgascertifiering får bara göras av biltillverkare/importörer, det kan man man inte göra själv (och kostnaden skulle vara skyhög eftersom det är komplicerade tester)

1989 - : Samma princip som 1976-88 men hårdare krav på avgasernas föroreningsnivå (vilket betyder att man måste ha kat)

B Effekt/vridmomentskrav:
- Skrönan om att man får öka effekten med 10% utan regbesiktning är fel (det undantaget gäller inte för bilar av 1971 års modell eller nyare som har en motor med mer effekt än 30 hk). För bilar äldre än 1971 stämmer det dock.

- Normalt sett tillåts vid regbesiktning ökning av effekten med 20% och vridet med 10% utan andra ändringar. Detta är dock en "töjning" av lagen från Bilprovningens sida.

- Om tillverkaren har intygat en annan maximal siffra för effekt/vrid (som exempelvis Volvo gjort för bland annat 240) så gäller den, med de krav som tillverkaren eventuellt ställt.

- Om bilen är så ombyggd att den kan räknas som ombyggt fordon (till exempel om man bytt hela drivlinan och hela bromssystemet) kan man istället för ovanstående gränser få ha max 15kW/100kg tjänstevikt . Det förutsätter att SFRO anser att bilen klarar effekten och vridet (det finns ingen maxgräns för vrid). För ombyggt fordon krävs SFRO-besiktning (kostar idag 3000:-) med bromsprov etc.

Sammanfattning av ovanstående
Bilen måste uppfylla kraven BÅDE för A och B. Ombyggt fordon har inga lättnader i avgaskrav (årsmodellen styr).

Motorbyten

Av ovanstående kan man då försöka bena ut vad som egentligen gäller för motorbyten. Vi delar in det i årsmodeller igen (eftersom det är årsmodellen som påverkar avgaskraven);

... till och med 1975: Motorn måste ha sluten vevhusventilation och får max avge 4,5% CO på tomgång, den måste uppfylla effekt/vridkraven (bevisas mha motornummer om det är en originalmotor, intyg från bromsbänk/rullande landsväg eller liknande om motorn är ändrad). För dessa kan man alltså bygga ihop en helt egen motorspecifikation, förutsatt att man ligger inom gränserna för effekt och vrid. Det går bra att turbokonvertera, blanda och ge med toppar, förgasare etc.

1976 till och med 1988: Grundkrav: Bilen måste ha en avgascertifierad motor i originalskick, som sålts i en bil i Sverige. Alltså kan du byta till vilken motor som helst (inom effekt/vridkraven) som kommer från en svensksåld bil av 1976-1988 års modell (tänk på att from 1985 års modell är max CO 3,5%). För detta byte krävs "Ett intyg om jämförande undersökning" enligt punkt 3.7.2a i SNFS1992:12 (A40), intyget ska skrivas av biltillverkaren eller dess representant (den som tillverkat motorn i fråga) i Sverige, och ska bevisa att motorn är i originalskick (i avgascertifierat utförande). From 1/1 2004 kan inte Bilprovningen fixa motsvarande intyg. Undantag: Om du sätter i en motor med katalysator i en bil av årsmodell 1976-88 behövs inget intyg enligt SNFS1992:12. Motorn måste ändå vara i originalskick och komplett med all avgasreningsutrustning (katalysatorm styrsystem med lamdasond och kolkanisteravluftning till tanken).

1989 - : Grundkrav: Samma princip som 1976-88 men hårdare krav på avgasernas föroreningsnivå (vilket betyder att man måste byta till en motor med kat av årsmodell 1989 eller nyare). Dessutom högre krav på överensstämmelse med avgascertifierad fordonstyp (utväxlingen ska vara samma och vikten får inte skilja för mycket). För detta byte krävs "Ett intyg om jämförande undersökning" enligt punkt 3.7.2a i SNFS1992:12 (A40), intyget ska skrivas av biltillverkaren eller dess representant i Sverige, och ska bevisa att motorn är i originalskick (i avgascertifierat utförande). From 1/1 2004 kan inte Bilprovningen fixa motsvarande intyg. Inga undantag finns.

Om turbokonvertering

Bilen måste alltså uppfylla avgasreningskraven BÅDE för A och B, och problemet med att regga turbokonverterade bilar är nästan alltid A (avgaskrav). I klartext är alltså så att om bilen är av årsmodell 1976 eller nyare går det inte att regga med turbokonverterad motor. Ombyggt fordon har inga lättnader i avgaskrav (årsmodellen styr).

Det finns ett någorlunda enkelt sätt att få regga en turbomotor i en bil av årsmodell 1976-88, och det är att använda en avgascertifierad turbomotor med katalysator i originalskick från en bil som sålts i Sverige. Det finns ett undantag som gör det bytet smidigt (inga krav på intyg på avgasreningen, det räcker att den finns där och fungerar). Tanken är att uppmuntra till att "uppgradera" bilar utan kat till motor med kat. Men det måste alltså vara en motor i originalskick (och effektkraven enligt ovan gäller förstås). Ett typexempel på ett sådant bygge är BMW 3-serie (före 1989) med Volvo 940 lättrycksturbomotor.

Nästa alternativ är att bygga om bilen så mycket att den kan räknas som amatörbyggt fordon. Men då måste du bygga en helt ny bärande struktur (i princip), som att kapa ur hela golvet och bygga en ny bärande bur, med nya hjulupphängningar. Då behövs inte avgascertifierad motor (men om din turbokonverterade motor inte har kat åker du på 7000:- i dispensavgift). Räkna med att ett sådant bygge kostar runt 8000:- i avgifter (15000:- om du inte har kat).

Kryphål som lastbilsreggning (tom 1991), flyttsaksimport och "urkopplad" turbo fungerar sällan eller aldrig. En bil som "smitit igenom" en vanlig kontrollbesiktning med fel motor eller ändrad motor är inte "laglig" för det.

Men hur gör alla i Bilsport?
Tja, fråga dem? Men det troligaste är att bilen är besiktad med en besiktningsmotor eller med bortplockad turbo.

Nu gällande regler om avgasrening finns här:
http://www.naturvardsverket.se/index.ph … l92-12.htm

Förtydligande av turbokonverterad
Med "turbokonverterad" menar vi att man tar en motor utan turbo (eller för den delen, kompressor, samma sak gäller) och modifierar den med turbo (kompressor). Man bygger alltså om en befintlig motor. Observera att det i lagens mening är stor skillnad på att ta en komplett turbomotor från en annan bil, som sålts med turbo.Skrivet av Therealpinto


Fråga:
Hej, i regbeviset på bilen jag köpte står det:

T31F FORDONET OMFATTAS INTE AV TILLVERKARENS AVGASRELATERADE
SÄRSKILDA ÅTAGANDEN OCH INTE AV TILLVERKARENS ANSVAR FÖR
AVGASRENINGENS HÅLLBARHET ENLIGT A60-REGULATION.

T31SA BIL MED REGLERAD TREVÄGSKATALYSATOR. BILEN SKA UPPFYLLA
TOMGÅNGSKRAVEN FÖR PERSONBIL ENLIGT A40 PUNKT 2.15.3.

Vad menas med detta?

Svar:

T31F betyder att det inte finns någon förlängd avgasgaranti (som svensksålda bilar har) och T31SA berättar vilka utsläppskrav som gäller vid kontrollbesiktning (0,5% CO, 100 ppm HC samt 0,3% CO och lambda 1,00 +/- 0,03 vid varvtal över 2000 rpm).

Koderna sätts normalt på importbilar eller bilar där man bytt motor (från ej kat till kat).

Uppdaterad av Mats Ivarson 030108

TAZ skrev:

Jag reggade om min 740 glt 16v -88b till en turbo.....

Satte i en b230ft från -91 enligt sbp så var man tvungen att göra följande
Motorn var alltså från en 940 turbo -91 och då var allt annat tvungen att vara från 91:ans turbo oxå så som:

Bränslepump
spridare
turbo
databox
tändbox
LMM
Bromsskivor

Visserligen hade jag flyt det tog inte längre tid en vanlig besiktning, snubbe kollade bara LMM,spridarna, turbon och databoxen...

När detta gjordes är oklart.

Baxarn skrev

Undrar lite över bilar som min, som är turbokonverterad med Volvos R-sport sats. Har då Volvo låtit avgascertifiera en sådan motor?

Det skulle vara intersant att veta vad alla koder betyder.
I mina papper står det:
T31B MOTORN ÄNDRAD
MOTORFAMILJ: 4FT23
EMISSIONSTEKNISK FORDONSTYP: B23AT
MOTORNUMMER :xxxxxxxxxxxxx

Gustaf svarade

Ja, Volvo har avgascertifierat motorn med R-sportsats.

Koderna säger bara att motorn är ändrad så att den exakt överensstämmer med R-sportsatsen, som tillhör motofamilj 4FT23 och avgascertifieringen hör till motorn som heter B23AT.

/Gustaf

Amarace skrev

Du Therealpinto, en liten undran, har funderat lite, jag har ju en 264 (i signaturen) en bil som ursprungligen skulle ha gått till Usa men blev kvar, just nu är det en B21A i den, ursprungligen en B27F med katalysator.

Undringen är, i regbeviset står det
"T31A Motorn utbytt
Dispens: Avgasrening
Motor: B21A"

Innebär det då att man slipper komponentkontroll o klarar sig med regbesiktning? Hade tänkt sätta i endera B23E eller B21ET i den nämligen.

Den B21 som sitter i är från en 75:a, med andra ord en äldre motor.

Gustaf svarade

Det går inte att svara på till 100%, förmodligen slipper du komponentkontrollen men det är inte säkert. Eftersom din bil redan från början är en form av undantag så blir det en tolkningssak för besiktningsmannen.

/Gustaf

Ascona 400 skrev

Tungfot !

Det går fint att lägga i motorer av annat tillverkare..
Men då får bilen inte vara nyare än -88 och får inte överstiga max. effekt/vrid samt skall monteras med komplett avgasrening.
Så länge detta uppfylls så behöver inte bilen reggas som ombyggt fordon.

Jag har själv testat detta så det är inga problem..
Lite bilder på bilen..
http://ascona400.pointclark.net/gallery/min_ascona

//Emil

Patrik Johansson frågade

En komplettering angående
Citat:
Undantag: Om du sätter i en motor med katalysator i en bil av årsmodell 1976-88 behövs inget intyg enligt SNFS1992:12. Motorn måste ändå vara i originalskick och komplett med all avgasreningsutrustning (katalysatorm styrsystem med lamdasond och kolkanisteravluftning till tanken).


Det spelar alltså ingen roll om bilen redan är originalutrustad med katalysator (tänker främst på 87-88´or som såldes med katalysator).

Gustaf svarade

Nej, det spelar ingen roll. I alla fall inte om man följer lagen 1992:12 men jag skulle inte bli förvånad om någon Bilprovning väljer att tolka det som att bilen inte ska ha haft kat. Alltså, välj helst en bil utan kat.

Kommentar till frågorna om avgasintyg sedan Bilprovningen slutat göra kontrollen: Det är enligt lag bara Bilprovningen och biltillverkaren (motortillverkaren) som har RÄTT att fixa intygen. När Bilprovningen inte längre anser sig kunna genomföra den kontroll som krävs för intyget, så finns bara tillverkaren kvar. Ni MÅSTE alltså fråga tillverkaren, i varje enskilt fall, om de kan tänka sig att hjälpa till. Varken jag eller någon annan kan svara för deras policy och hur de väljer att göra.

Observera att det är en RÄTT att utfärda intygen, ingen SKYLDIGHET.

Micke skrev

Jahaja.. Då så har man pratat med Volvo.
Först så ringde jag Upplands motor oc talade med en väldigt trevlig man som visste vad jag var ute efter. Men tyvärr så får inte Volvo verkstaden göra komponentkontroller..

Men han tipsade mig om att ringa till huvudkontoret i Göteborg och teknisk suport. Det var inte lika kul. Antingen så visste dom inte vad som skulle göras eller så vill Volvo inte hjälpa oss motor entusiaster. Går inte sa han.. Glöm detta.. osv..

Jag menade på att modellen har ju funnits i exakt det utförandet som jag har byggt om min bil till. Och jag ville ha ett intyg på detta. Vi skriver inte ut några intyg sa han.

Det fanns ett sätt sa han. Kontakta SFRO, Jo dom känner jag till sa jag. Men det blir dyrt sa han, Du måste göra ett amatör bygge med allt vad det innebär. Då blir det inte lönt va? sa han.

Jag försökte påtala på ett vänligt sätt att bilmodellen har ju funnits med B21Et och att bilen stämmer överens med den.

Dessutom så får du ju inte öka effekt och vridmoment mer än 10- 20% (Ni vet) fick jag höra sen... Ja men Volvo har ju godkänt både högre motoreffekt och vridmoment än detta sa jag då.

Efter detta så följde en diskusion om detta lite fram och tillbaka..

Summa sumarum är i alla fall att dessa jämförandekontroller och intyg är tydligen inte Volvo intresserade villiga att hjälpa oss med...

Hur sjutton gör jag nu? Jag har lite ideer, men jag vill ju ha bilen laglig...
/micke

Avslutningsvis uppmanade Zerial oss till fäljande

e-post adressen till Svensk Bilprovning är kundtjanst@bilprovningen.se. Skriv tydligt, i klartext (inte forum-slang eller forum förkortningar, utan med professionell, enkel svenska) vad du vill veta och beskriv Din situation noggrant. Uppge vilket regnummer bilen har och vad motorn heter som du har nu och tänker byta till osv. Då kan De (SBP) ge ett så korrekt svar som möjligt.

Det finns ingen anledning att bifoga ryckten, som tex "min polare larsa har en 242a med CHBB454 på 1000hk med kompressor, då får väl jag också göra så..?"

---------------------------- mera -----------------------

Skrivet av Gustaf:

Hej

Ombyggt och amatörbyggt fordon förtjänar egentligen en egen FAQ-avdelning.

För att ett fordon ska kunna reggas som "ombyggt fordon" ska det ha ändrats i betydande grad.

Ur VVFS 2003:22:

Följande större ombyggnader omfattas var för sig av definitionen.
1. fram- och bakaxel med hjulupphängning utbytts eller
2. större del av stomme eller karosseri utbytts eller ändrats.

Följande ombyggnader omfattas av definitionen först i kombination med ytterligare definierad ombyggnad.
1. styrinrättning med rattaxel utbytts,
2. motor med kraftöverföring utbytts eller
3. bromssystem utbytts.

Alltså, bara motorbyte gör inte att man kan utnyttja undantagen för ombyggt fordon. Om du däremot byter både motor och kraftöverföring (dvs motor, låda, slutväxel) SAMT hela bromssystemet, så kan det reggas som ombyggt fordon.

/Gustaf

--------------------------------------------------

Stolen with pride från Gustaf som säkert tycker detta är bättre än att han skall svara på alla frågor för miljonte gången.

Göran
Moderator Garaget=====================================================
NOTERA !!!! JAG ÄGER DENNA KLISTRADE TRÅD OCH ALL IDIOTINLÄGG KOMMER ATT RADERAS, UTAN ATT JAG BERÄTTAR DET....POFF...

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI
barrre Evolution Garage
5 augusti 2008 · 394 Inlägg
#3

Jag är nyfiken på vad bilprovningen vill ha för "bevis" på att den motor/låda man har i bilen är den som man påstår att det är. Visst, dom kan läsa motorkoder och liknande, men många tillverkare har ju samma motorkoder under många år, och med väldigt olika effekter (vissa kanske är godkända, andra inte).

Jag har hört att man då ska ha med sig ett intyg där det står att motorn som sitter i är av årsmodell bla bla, och har setat i bil bla bla med regnr bla bla osv. Och jag har även hört att man kan skriva det själv. Stämmer detta?

Projekttråd: Volvo 242 med 2JZ
Gilla EvoG på Facebook! facebook.com/EvolutionGarage
Sokrates Eliminator
5 augusti 2008 · 1 441 Inlägg
#4

Stämmer, men det är du som åker om det uppdags att det inte stämmer vid ev olycka m.m.
Det är ett sätt för SBP att friskriva sig från ansvaret.
/Tommy.

Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
Sharky
19 augusti 2008 · 10 287 Inlägg
#5

Addendum: Regler specifikt för motorbyte i Volvo 740/940:

Här är dagens regelverk för fordonet ifråga med två kompletterande svar från SFRO:

-----------------------------------------------------------------

Svar nr 1 från SFRO:

"Volvo har intygat max 238 hk i 700/900"

Frågade Gustaf på SFRO igen om 238Hkr är generellt för alla 740/940 eller bara för turbomodellerna.

Svar nr 2:

"Det gäller alla modeller, dock under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Enligt min lista är det:
Fr stötd 1984: Volvo nr 1229991, 1985-: Volvo nr 1273915 el 1329648, bakre stötd Volvo nr 1329507
Så det spelar ingen roll vad man bygger på."

Notera att inget nämns om huruvida turbons bromsar krävs. Det verkar alltså som det är ok med tex en vanlig 740GL bara man byter stötdämpare.

---------------------------------------------------------------------------

/Göran

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI
barrre Evolution Garage
15 september 2008 · 394 Inlägg
#6

barrre skrev:
Jag är nyfiken på vad bilprovningen vill ha för "bevis" på att den motor/låda man har i bilen är den som man påstår att det är. Visst, dom kan läsa motorkoder och liknande, men många tillverkare har ju samma motorkoder under många år, och med väldigt olika effekter (vissa kanske är godkända, andra inte).

Jag har hört att man då ska ha med sig ett intyg där det står att motorn som sitter i är av årsmodell bla bla, och har setat i bil bla bla med regnr bla bla osv. Och jag har även hört att man kan skriva det själv. Stämmer detta?

Jag är fortfarande nyfiken på denna frågan jag hade för ett tag sen. Har försökt ringa bilprovningens tekniska kundtjänst, dom kan inte ge något riktigt svar. Ej heller stationschefen på min lokala besiktning (som för övrigt var extremt otrevlig så fort han fick höra ordet "motorbyte").

Någon som reggat om sin bil med bytt motor borde kunna ge ett bra svar på detta då det känns väldigt relevant i tråden.

Mvh
baRRe

Projekttråd: Volvo 242 med 2JZ
Gilla EvoG på Facebook! facebook.com/EvolutionGarage
te_wik Forummoderator
15 september 2008 · 12 813 Inlägg
#7

barrre skrev:

barrre skrev:
Jag är nyfiken på vad bilprovningen vill ha för "bevis" på att den motor/låda man har i bilen är den som man påstår att det är. Visst, dom kan läsa motorkoder och liknande, men många tillverkare har ju samma motorkoder under många år, och med väldigt olika effekter (vissa kanske är godkända, andra inte).

Jag har hört att man då ska ha med sig ett intyg där det står att motorn som sitter i är av årsmodell bla bla, och har setat i bil bla bla med regnr bla bla osv. Och jag har även hört att man kan skriva det själv. Stämmer detta?

Jag är fortfarande nyfiken på denna frågan jag hade för ett tag sen. Har försökt ringa bilprovningens tekniska kundtjänst, dom kan inte ge något riktigt svar. Ej heller stationschefen på min lokala besiktning (som för övrigt var extremt otrevlig så fort han fick höra ordet "motorbyte").

Någon som reggat om sin bil med bytt motor borde kunna ge ett bra svar på detta då det känns väldigt relevant i tråden.

Mvh
baRRe

Jag har bytt motor i en gammal VW LT från en 4cyl bensin till en 6cyl diesel.

Det enda som behövdes göras var en ny vägning av fordonet.
Registreringsbesiktning där man skulle ange vilken bil motorn är tagen ifrån.


i detta fallet var motorn tagen från en annan LT, så jag angav bara reg.nr på den andra bilen i intyget.
Besiktningsmannen kollade då upp motoreffekten i deras arkiv.
Det visade sig vara exakt samma effekt på båda motorerna så det var bara att köra igenom

Kanske inget svar på frågan, då det varken blev effektökning eller effektminskning.
Men dock ett motorbyte.

Mvh Tommy

Senast redigerat av te_wik (15 september 2008)

Ställ inte cykeln utanför stället, ställ den i stället istället.
Projekttråden - Handlar om en gammel Audi 100 2.3E och en Audi 100 Tqs. Typ44, det är kärlek det!
Simbil Bilplåtslagare
2 november 2008 · 24 Inlägg
#8

Gällande 940 TDi -93. Tillverkad efter 1 januari 1993 (1993-04-08). Import från Belgien 2004-05-12.

Reggade nyligen en 240 -77 med D24T, behövdes inget avgasintyg - besiktningsmannen sade: "Om bilen hade haft en bensinmotor hade du varit tvungen att medbringa ett avgasintyg".

I denna 940 ska jag sätta en nyare 850 TDi motor och med tanke på att avgasintyg inte behövs till dieselmotorer; kan det då vara möjligt att regga TROTS gällande regler? I annat fall enbart ombyggt fordon som gäller?

Mvh Simon

På sladd genom just din rondell..? =D
Sharky
3 november 2008 · 10 287 Inlägg
#9

Notera vad jag skrev i inlägg nr1:

---------------------------
Detta är en Informationstråd. Klaga på informationen här eller ställa principiella frågor
runt regelverket= ok.
Frågor om hur just du skall gå till väga = nok.
Ställ sådana frågor i egna, nya trådar.
------------------------------

Jag raderar sådana inlägg men behåller Simons eftersom det är principiellt intressant.

Göran
Moderator

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI
PuttesPOV
6 december 2008 · 504 Inlägg
#10

Vad säger reglerna kring "veteranbilar" som alltså är äldre än 30år!? Vid byte från ex.vis en volvo B21A enkel förgasare till en volvo B230F med dubbla förgasare!?

Vad säger reglerna om växellådsbyten till annat märke än vad som är original t.ex!? Ja, kort sagt vad gäller, vid komponentbyten på veteranbilar, då det byts ut till nyare?

HÅRDROCK
Wikstromm Ett riktigt sprut de enda rätta
6 december 2008 · 2 252 Inlägg
#11

PuppPutte skrev:
Vad säger reglerna kring "veteranbilar" som alltså är äldre än 30år!? Vid byte från ex.vis en volvo B21A enkel förgasare till en volvo B230F med dubbla förgasare!?

Vad säger reglerna om växellådsbyten till annat märke än vad som är original t.ex!? Ja, kort sagt vad gäller, vid komponentbyten på veteranbilar, då det byts ut till nyare?

Är bilen äldre än 1975 års modell så får du byta motorer och andra komponenter och besiktiga med, men Dock byter du motor så får motorns effekt endast över stiga 10% av originalmotorns effekt innan du måste börja byta och modifiera bromsar, fjädring och upphängning, mer om just detta skall finnas på www.SFRO.com

Senast redigerat av The_Mechanic (6 december 2008)

You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
PuttesPOV
7 december 2008 · 504 Inlägg
#12

The_Mechanic skrev:

PuppPutte skrev:
Vad säger reglerna kring "veteranbilar" som alltså är äldre än 30år!? Vid byte från ex.vis en volvo B21A enkel förgasare till en volvo B230F med dubbla förgasare!?

Vad säger reglerna om växellådsbyten till annat märke än vad som är original t.ex!? Ja, kort sagt vad gäller, vid komponentbyten på veteranbilar, då det byts ut till nyare?

Är bilen äldre än 1975 års modell så får du byta motorer och andra komponenter och besiktiga med, men Dock byter du motor så får motorns effekt endast över stiga 10% av originalmotorns effekt innan du måste börja byta och modifiera bromsar, fjädring och upphängning, mer om just detta skall finnas på www.SFRO.com

Och om bilen är nyare än -75 men ändå är mer än 30år gammal så krävs intyg osv!? Hur kontrolleras effekten vid en besiktning då?

HÅRDROCK
CalleC Civilingenjör
9 januari 2009 · 24 Inlägg
#13

The_Mechanic och PuppPutte: Någon 30-årsgräns finns inte. Är bilen nyare än -75 och tagen i bruk -92 eller tidigare får man sätta i en oförändrad motor med katalysator.

20 % ökad effekt och 10 % ökat vrid är OK.

Det är skönare lyss till den tarm som brast, än att aldrig käka med råge.
KJoensson
16 januari 2009 · 273 Inlägg
#14

Sharky skrev:
Addendum: Regler specifikt för motorbyte i Volvo 740/940:

Här är dagens regelverk för fordonet ifråga med två kompletterande svar från SFRO:

-----------------------------------------------------------------

Svar nr 1 från SFRO:

"Volvo har intygat max 238 hk i 700/900"

Frågade Gustaf på SFRO igen om 238Hkr är generellt för alla 740/940 eller bara för turbomodellerna.

Svar nr 2:

"Det gäller alla modeller, dock under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Enligt min lista är det:
Fr stötd 1984: Volvo nr 1229991, 1985-: Volvo nr 1273915 el 1329648, bakre stötd Volvo nr 1329507
Så det spelar ingen roll vad man bygger på."

Notera att inget nämns om huruvida turbons bromsar krävs. Det verkar alltså som det är ok med tex en vanlig 740GL bara man byter stötdämpare.

---------------------------------------------------------------------------

/Göran

Så om jag har fattar galoppen här så kan jag slänga i en B5234FT och andra dämpare i min 940 sen är den klar för regbes. ? eller det tar stopp p.g.a. effektökningen? (har 165 hk original, jag kom fram till att det blir 37% ökning, men min matte är inte den bästa)

loop
16 januari 2009 · 297 Inlägg
#15

PuppPutte skrev:

The_Mechanic skrev:

PuppPutte skrev:
Vad säger reglerna kring "veteranbilar" som alltså är äldre än 30år!? Vid byte från ex.vis en volvo B21A enkel förgasare till en volvo B230F med dubbla förgasare!?

Vad säger reglerna om växellådsbyten till annat märke än vad som är original t.ex!? Ja, kort sagt vad gäller, vid komponentbyten på veteranbilar, då det byts ut till nyare?

Är bilen äldre än 1975 års modell så får du byta motorer och andra komponenter och besiktiga med, men Dock byter du motor så får motorns effekt endast över stiga 10% av originalmotorns effekt innan du måste börja byta och modifiera bromsar, fjädring och upphängning, mer om just detta skall finnas på www.SFRO.com

Och om bilen är nyare än -75 men ändå är mer än 30år gammal så krävs intyg osv!? Hur kontrolleras effekten vid en besiktning då?

/5 är årtalet som gäller. Du tror inte de ser det? De kontrollerar inte effekten, men de kan kräva intyg om de vill.

Asjohem
19 januari 2009 · 193 Inlägg
#16

Så det ska inte vara några problem att sätta i en B230FK motor (lätt trycksturbo från en Volvo 940) i min Volvo 740 GL -88 och sätter i en M90 växellåda? Och sätta dit stötdämparna i fram och katalysatorn från 940 turbo?

Behöver alltså inte byta dämpare i bak eller byta några bromsar?

Andreas--
28 januari 2009 · 7 Inlägg
#17

Hur blir det om man byter bakaxelutväxling på en bil som är nyare än 1993, måste man söka avgascertifikat då också? mvh// Andreas

loop
28 januari 2009 · 297 Inlägg
#18

Andreas-- skrev:
Hur blir det om man byter bakaxelutväxling på en bil som är nyare än 1993, måste man söka avgascertifikat då också? mvh// Andreas

Bra fråga. Nu tror inte jag det märks iofs. Jag misstänker att det inte spelar nån roll i en bil som inte är helbilsgodkänd.

Sharky
25 mars 2009 · 10 287 Inlägg
#19

Exempel på godkänt ombyggt fordon där bilen är nyare än -93:

Från reg.beviset:

Volvo 964 -95 Ombyggt fordon

T12B Ombyggt fordon
T71K Spårvidd fram 1487 mm
Motor: Volvo B6284T 1999
Växellåda: Volvo 960
Bakhjulsupphängning: Förstärkt typ Volvo ambulans
Frambroms: Volvo S80
Bakbroms: Volvo V90
Bromsservo: Volvo S80


Bilen sfro besiktad och godkänd November - 08

Problem vid 1a besöket för regbesiktning då besiktningsmannen ansåg att det var orginalbromsar på bilen och underkände
nytt besök för uppvisning samt med mer dokumentation

December 08: Bilprovningens tekniska avdelning har beslutat att bilen är ombyggd och motor och drivlina godkända


Då orginalkatalysator måste sitta på bilen så monterades xc90 t6 katalysator eftersom bilprovningens tekniska anser att den är helt ok då den hör till samma motorfamilj och iom att den är ombyggd så räcker det.

17/12 - 08: Nu är även katalysator och avgasvärden godkända så nu är regbesiktningen klar och bilöen godkänd som ombyggt fordon.Lite detaljer om bygget:


En 95a med reggad t6a  bakvagn å framvagn moddad med både andra styrstag adapter under spindelled för bättre geometri likaså hjälpfjädrar i bakvagn å mkt mkt mer..


växellådan preppad med höjt systemtryck och shims för solenoid för uppväxling  extra oljekyl

bakaxel omdrevad med volvo r-sport 3.31:1 slutväxel med ambulans specad bakaxel

dämpare runt om specialbyggda med dämpvärden motsvarande club-sport

bak fjäder volvo nivåreglerad något justerad plus öhlins 75nm hjälpfjädrar med fästen för coilover konvertering

shimsad camber i bakaxel vid främre övre länkarmsinfästningen

v90 bakbromsar med slitsade skivor och tarox belägg

fram s80 t6 bromsar med slitsade skivor och roesch belägg omsvetsade öron med svetsprov hos sfro

krängningshämmarstag bytta mot egen variant med p-ändar fjädrar fram volvo orginal cup gröna grusfjädern på 36nm/mm

yttre styrled är ledlager m14 specad på dynamisk last på ca 1ton och statiskt på 3ton

adaptern gjord i ss 2142 för segheten då dom inte får smälla .. av egen design

motorn s80 t6 rakställd med bytt tråg något justerade motorfästen .. 960 insug spjäll och elektronik

katt från xc90 t6

bränsle justerbar progressiv btr från malpassi med stålomspunna slangar och hydraulpressade slangar överallt

i tanken en 255l pump avsedd som uppgraderingspump till cyclone och mustang

vätskekyld ic med separat vattenkyl och egen pump i slutet system

---------------------------------------------------------------------------

Tack till Moon_Walk här på Garaget som äger denna bil och som har stått för informationen ovan. Notera att om ni vill diskutera Moon_Walk:s bil så ta det INTE i denna tråd. I denna tråd hanterar vi principdiskussioner runt besiktning.

/Göran

I have nothing but confidence in you. And very little of that.
(Groucho Marx).
Åker numera Audi A6 -08 4.2FSI
Stardream
26 mars 2009 · 71 Inlägg
#20

Sharky skrev:
Addendum: Regler specifikt för motorbyte i Volvo 740/940:

Här är dagens regelverk för fordonet ifråga med två kompletterande svar från SFRO:

-----------------------------------------------------------------

Svar nr 1 från SFRO:

"Volvo har intygat max 238 hk i 700/900"

Frågade Gustaf på SFRO igen om 238Hkr är generellt för alla 740/940 eller bara för turbomodellerna.

Svar nr 2:

"Det gäller alla modeller, dock under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Enligt min lista är det:
Fr stötd 1984: Volvo nr 1229991, 1985-: Volvo nr 1273915 el 1329648, bakre stötd Volvo nr 1329507
Så det spelar ingen roll vad man bygger på."

Notera att inget nämns om huruvida turbons bromsar krävs. Det verkar alltså som det är ok med tex en vanlig 740GL bara man byter stötdämpare.

---------------------------------------------------------------------------

/Göran

Vart hittar jag detta intyg, volvo vill inte hjälpa mig

Senast i forumet
Diskussionsforum
Projekt
Evenemang